Vil du være snill Å eller snill OG hjelpe meg?

Hva er riktig her? Og hva med «være snill Å/OG»?

Svar

Hvis du vil gardere deg mot kritikk, bør du velge mellom disse to variantene:

Infinitiv:

1) være snill og hjelpe
2) være snill å hjelpe

Imperativ:

1) vær snill og hjelp
2) vær snill å hjelpe

Preteritum:

1) var snill og hjalp
2) var snill å hjelpe

Om det står snill, gildgrei eller vennlig, spiller ingen rolle for det grammatiske. Altså kan det hete både: Vær vennlig og hjelp meg! og Vær så vennlig å hjelpe meg!

Noen hevder at varianten

være/vær/var snill å hjelpe

er ugrammatisk, men det er for sterkt sagt. Særlig på nynorsk og i dialekt er det tradisjon for denne formuleringen i tillegg til de andre.

Se utdypning på nettsidene våre, der det også er åpnet for:

vær  og snill og hjelp 

Denne kombinasjonen har lang tradisjon i skriftspråket selv om den ikke består den såkalte fortidsprøven helt uten anmerkninger.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:10.12.2023