Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

God debatt på språkkafé om sensitive ord

(18.12.08) Språkkafeen som fant sted i regi av Språkrådet, førte til god debatt. Temaet var «Fyord eller nyord?» – det vil si sensitive ord, særlig gruppenevninger som kan virke sårende («neger» og andre).

Språkrådet heidrar verksemder for godt namnevett

(12.12.08) Sju bedrifter i Sogn og Fjordane vert heidra med Språkrådets diplom for godt namnevett for 2008.

Språknytt nr. 4 2008 er kommet

(9.12.08) Har du noen gang kjøpt jus med nynorsk tekst på kartongen? Tror du at det er avisene eller ukebladene som har flest språkfeil? Synes du at språket i Grunnloven er vanskelig å forstå? Hva sier de i Donald Duck når noen skal skremmes? Og hva vet du egentlig om norsk tegnspråk?

Nye brosjyrer fra Språkrådet

(19.11.08) Språkrådet gir ut nye brosjyrer: «Ny bokmålsrettskrivning» tar for seg hovedtrekkene i den gjeldende normen. «Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk» gir en oversikt over administrative ord og uttrykk på bokmål og nynorsk. Klarspråksbrosjyrene gir gode råd til ansatte i offentlig forvaltning. I «Språkrådet i kortform» presenterer vi oss selv.

Rapport frå Språkdagen 2008

(14.11.08) Konferansen Språkdagen 2008 – «Norsk for alle?» gjekk av stabelen i Operaen i går. Her finn du bilete frå dagen, opningstala til kunnskapsministeren, referat frå paneldebatten om norskfaget, føredragspresentasjonar og grunngjevinga frå juryen for Språkprisen.

Kjartan Fløgstad og Anders Johansen får Språkprisen 2008

(13.11.08) Kjartan Fløgstad og Anders Johansen får i dag Språkprisen, som er Språkrådets pris for framifrå bruk av norsk språk i sakprosa. Vinnarane får 50 000 kroner, eit kopartrykk av Kjell Nupen og eit diplom kvar. Språkprisen vert delt ut på konferansen Språkdagen 2008.

Tospråklege fadrar: spiren til språk?

(6.11.08) Shabana Rehman skal vere konferansier på Språkdagen 2008. Kva er erfaringane hennar med barn som kjem inn i skulen utan å kunne norsk språk godt nok? Kan hende tospråklege fadrar kan vere til hjelp i språkopplæringa?

Nye tiltak for nynorsk

(23.10.08) Regjeringa set no i verk ei rekkje tiltak for å styrkje nynorsken og dei språklege rettane både i skuleverket, i nynorskkommunane og i statsforvaltninga.

Vil du delta på Språkdagen 2008?

(28.10.08) Er norskundervisninga i skolen for alle i skolen, utan omsyn til bakgrunn? Offentlege skjema – forstår alle kva som står der? Kven får Språkprisen for 2008? Språkdagen går av stabelen 13. november i Operaen.

Pengar til Språkrådet og ein norsk språkbank

(7.10.08) I statsbudsjettet som blir lagt fram i dag, foreslår regjeringa å auke driftsløyvinga til Språkrådet med 4,3 millionar kroner. Til språkbanken er det sett av 2,5 millionar.

Ny utgåve av Statsspråk

(18.12.08) Kven er eigentleg Boye Wangensteen, redaktøren for «Bokmålsordboka» og «Tanums store rettskrivningsordbok?» Korleis skal eg innleie og avslutte formelle e-postar? Korleis skal eg forkorte gatenamn? Siste utgåva av Statsspråk gjev innblikk i det første, forslag til det andre og svar på det siste.

Koster det for mye å ta i bruk nynorsk språkversjon av kontorstøtteprogrammer?

(10.12.08) Ifølge NRK Sogn og Fjordane får ansatte i blant annet det regionale helseforetaket Helse vest, NAV Sogn og Fjordane og Førde kommune ikke bruke nynorsk språkversjon av de vanligste kontorstøtteprogrammene på jobben.

Statsorgana skal rapportere om veksling mellom nynorsk og bokmål

(02.12.08) Språkrådet sender i desse dagar ut brev til rundt 160 sentrale statsorgan som har plikt til å rapportere om korleis dei oppfyller krava i mållova.

Lexin får Rosings språkpris 2008

(17.11.08) Hvert år deles det ut en pris for godt norsk språk i informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I år går Rosings språkpris til Lexin, som er navnet på et sett av nettbaserte ordbøker for innvandrere. Juryen mener at Lexin er et spennende produkt, og et viktig verktøy i språkopplæring og -forståelse. Lexin er enkel å bruke og har lav brukerterskel.

Misforstår skjema om penger ved fødsel og adopsjon

(13.11.08) «Rotete», «uklart» og «forvirrende» er noen av reaksjonene fra testpersoner som har blitt bedt om å fylle ut skjemaet «Krav om ytelse ved fødsel og adopsjon». Statistisk sentralbyrå (SSB) og Språkrådet har undersøkt om et panel med fire brukere forstår skjemaet, og hva som må til for å gjøre offentlige skjemaer bedre.

Fullt hus på språkkafé

(6.11.08) Språkkafeen som ble organisert av Språkrådet 3. november, var godt besøkt. Her kan du få noen smakebiter fra det som ble sagt på denne første språkkafeen.

Språkkafé på Litteraturhuset

(29.10.08) Språkmeldinga: krisemelding eller feilmelding?
Språkrådet inviterer til språkkafé (åpent debattmøte) mandag 3. november. Temaet er regjeringas forslag til en ny språkpolitikk for å styrke norsk språk i forhold til engelsk.

Styrelederen om språk i hverdagen og språk i Språkrådet

(23.10.08) I vår tok Ida Berntsen over som styreleder i Språkrådet. Hvordan er hennes forhold til norsk språk, og hvordan vil hun fylle sin nye rolle som styreleder?

Splitter nytt Språknytt

(9.10.08) Språkrådets blad for språkinteresserte kjem no med ny utsjånad og nye typar innhald. Les om språksensur av lesarinnlegg i aviser, haldningar til engelsk i reklame blant unge, styreleiaren i Språkrådet og om norskundervisninga i skolen.

Statsspråk på nettet

(6.10.08) Visste du at det finnes rundt 100 000 korrekturlesere i Sogn og Fjordane?  Hvordan skal du skrive postadresser? Hvor mye nynorsk skal det offentlige bruke? Svar på dette finner du i den siste utgaven av Statsspråk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024