SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SØK I SVARBASEN

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

(27.11.23) Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking viser at nynorsken står svakt i lærarutdanningane.

No image

Tegnspråklig i den norske skolen: – Det kan være ensomt å være integrert

(23.11.23) Tegnspråk som opplæringsspråk står svakt, og samfunnet har for lite kunnskap om døves liv og språk, står det i en ny offentlig utredning. Hvordan fungerer det norske opplæringssystemet for en tegnspråklig? Møt Marte Kvinnegard (26), tegnspråklig jurist fra Oslo.

No image

Forenkling av rammeplanar for lærarutdanninga: Blir det endå ei svekking av nynorsken?

(22.11.23) Nynorskkompetansen til lærarane er avgjerande for at bokmål og nynorsk skal vera jamstilte språk i praksis. No vil regjeringa vurdera rammeplanane igjen. Då kan språkkrav falla bort. Samstundes viser ei ny undersøking at nynorsken allereie står svakt i lærarutdanningane.

No image

Bør jeg bruke KI på jobben?

(22.11.23) Er kunstig intelligens (KI) og tekstroboter en velsignelse eller en utfordring for offentlig ansatte? Utvikler Jo Christian Oterhals og postdok Hans Christian Farsethås gir råd om hvordan du kan navigere i dette landskapet.

No image

Språknøytral kommune i språkbalanse

(17.11.23) – Eit kjenneteikn på språkarbeidet vårt er at det er godt forankra i toppleiinga og i politiske vedtak, seier Unni Berland, prosjektleiar for språkarbeidet i Stavanger kommune. Stavanger er ein språknøytral kommune som jobbar aktivt for å få til ein god balanse mellom bokmål og nynorsk.

No image

Kåring av dei beste europeiske masteroppgåvene

(24.10.23) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, skal kåre dei tre beste masteroppgåvene i Europa innanfor emna språkbruk, språkpolitikk og fleirspråklegheit. Studentar blir oppfordra til å sende inn oppgåvene sine og delta i konkurransen.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Språklov.no

språklov-logoSpråklova har som føremål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Lova skal òg sikre vern og status for kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk teiknspråk.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka (levert av Statped)

Filme

Ukas språkråd

Grammatiske termar

Språkrådet og Utdanningsdirektoratet kom med ei tilråding om grammatiske termar til skulebruk i 2005. Termane byggjer på Norsk referansegrammatikk og er i stor grad innarbeidde i læreverk og nye ordlister.

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.