SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SØK I SVARBASEN

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Nettseminar om lærebokskriving

(27.2.24) Går du med en lærebokforfatter i magen? Trengs det lærebøker på norsk på et fagområde du har ansvar for?

No image

Tilskottsordning for stadnamn

(26.2.24) Språkrådet lyser ut 1 540 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 1. mai 2024.

No image

Ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar

(23.2.24) Vil du hjelpe oss i arbeidet med å følgje opp språklova og språkpolitikken? Har du erfaring med informasjons- og rettleiingsarbeid som har gitt god effekt? Då kan du vere den Språkrådet leitar etter.

No image

Gratulerer med morsmålsdagen!

(21.2.24) Den internasjonale dagen for morsmål vart innført av UNESCO i 1999 og markert for fyrste gong i 2000. Målet med dagen er å fremje det språklege og kulturelle mangfaldet i verda.

No image

Kjær stad har mange namn

(15.2.24) Eit innsamlingsprosjekt i Frøya kommune har hittil resultert i over fire tusen registreringar av stadnamn. Utan prosjektet ville mange av namna truleg gått tapt. 

No image

Kunstig intelligens – hemmer eller fremmer det læring?

(15.2.24) ChatGPT slo ned som ei bombe i norsk skole for litt over et år siden. Betyr generativ kunstig intelligens slutten på skrivetreninga slik vi kjenner den, eller kan prateroboter være et pedagogisk hjelpemiddel? Vi har snakka med både optimister og skeptikere.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Språklov.no

språklov-logoSpråklova har som føremål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Lova skal òg sikre vern og status for kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk teiknspråk.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka (levert av Statped)

Sak

Ukas språkråd

Navn på steder og personer

På disse sidene har vi samlet opplysninger om ulike typer navn.

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.