Språkprisen

No image

Språkrådet har sidan 2007 delt ut ein pris for framifrå bruk av norsk i sakprosa, annakvart år for bokmål og nynorsk. Prisen vart delt ut for siste gong i 2021.

Enkeltpersonar og grupper av forfattarar har gjennom åra fått prisen for einskildverk eller større produksjonar. Prisen har femna breitt – vinnarane og dei øvrige nominerte har representert både næringsliv, forsking, undervisning, forvaltning, presse, teknologi og kulturliv.

Hausten 2021 bestemde styret i Språkrådet å leggje ned prisen. På desse sidene kan du lese om tidlegare vinnarar.

År Vinnar
2021 Katrine Sele, for bøkene Jølster hotell og Einars bok
2020 Torgrim Eggen, for bøkene Axel. Fra smokken til Ovnen – storyen om Axel Jensen (2019), Kunstrock (2017), Forbindelsen (2017) og HB. En destillert norgeshistorie (sammen med Jon Bertelsen og Rudi Høynes, 2015)
2019 Kristin Fridtun, for bøkene Kjønn og ukjønn (2015), Homoflokar (2018) og Språket er ei bukse (2019)
2018 Maria Berg Reinertsen, for sine økonomijournalistiske tekster i Morgenbladet og for bøkene Henriette Schønberg Erken. En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken (2013) og Reisen til Bretton Woods. Begynnelsen på verden av i går (2017)
2017 Alfred Fidjestøl, for Trass alt. Det Norske Teatret 1913–2013 (2013), Frå Asker til Eden. Historia om Askerkretsen 1897–1924 (2014), Eit eige rom. Norsk kulturråd 1965–2015 (2015) og Nesten menneske. Biografien om Julius (2017)
2016 Ivo de Figueiredo, for ord/kjøtt. Norsk scenedramatikk 1890–2000 (2014) og En fremmed ved mitt bord (2016)
2015 Einar Økland, for Norske malebøker (2012) og Fotgjengar med fotnotar (2013)
2014 Tidsskriftet Vagant
2013 Gyrid Gunnes, for boka Stemmer. Å forkynne Guds ord klart og urent. Utkast til en feministisk prekenpraksis (2013) og for kronikkar i Dagbladet og Morgenbladet og Edvard Hoem, for biografien om Bjørnstjerne Bjørnson i fire band: Villskapens år (2009), Vennskap i storm (2010), Syng mig hjæm (2011) og Det evige forår (2013)
2012 Erik Tunstad, for bøkene Darwins teori. Evolusjon gjennom 400 år (2009) og Juks. Hvordan forskere svindler – og hvorfor det ikke er så farlig … (2011) og for en omfattende forskningsjournalistisk produksjon i artikkelform og Marta Norheim, for bøkene Røff guide til samtidslitteraturen (2007) og Friksjonar. Essay frå kulturelle grenseområde (2011)
2011 Agnes Ravatn, for bøkene Stillstand og Folkelesnad og for virket som spaltist og kommentator i Dag og Tid og Morten A. Strøksnes, for bøkene Hva skjer i Nord-Norge? og Et mord i Kongo og for virket som spaltist og kommentator i dagspressa
2010 Elisabeth Aasen, for bøkene Barokke damer, Bergenske kvinner og Opplysningstidens kvinner og Jon Hellesnes, for bøkene Illusjon?, Om livstolking og Det femte monarki og andre essay»
2009 Stephen Walton, og bokprosjektet Flerspråklighet i skolen ved redaktør Rita Hvistendahl
2008 Kjartan Fløgstad og Anders Johansen
2007 Karin Sveen

 

Norsk språkpris 1992–2003

Språkprisen er etterfølgeren av Norsk språkpris. Norsk språkpris ble delt ut i perioden 1992–2003 for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa utgitt de siste fem år. Prisen ble gitt annethvert år for bokmål og nynorsk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.11.2010 | Oppdatert:04.09.2023