Om stadnamn

Tekstane om stadnamn er henta frå boka Adresser og stadnamn Del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Botolv Helleland. Oslo: Kommuneforlaget 1993.

Framside boka Adresser og stadnamnEin kan lese eit utval av tekstane her på nettstaden eller ein kan laste ned heile boka som pdf [3 Mb].

Fleire stader i teksten finn ein tilvisingar til lover og forskrifter. Vi gjer merksam på at lovgrunnlaget er forelda sidan tekstane blei skrivne. Gjeldande reglar finn ein på sidene våre om namnsetjing og sidene om skrivemåten av stadnamn.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.06.2011 | Oppdatert:14.01.2021