Fagråd

Språkrådet har fire fagråd som skal sikre Språkrådet breiast mogleg samfunnskontakt. Medlemmene er språkkunnige og språkengasjerte personar frå heile samfunnet.

Fagrådet for fagspråk og språk i samfunn og høgre utdanning

 • Marita Kristiansen, forskar ved Universitetet i Bergen, leiar (2023–2024)
 • Jonas Bals, rådgjevar i LO, Oslo (2023–2026)
 • Ivo Spira, prosjektleiar i Standard Norge, Oslo (2023–2026)
 • Knut Kvale, seniorforskar ved Telenor Research (2021–2024)
 • Svein Olav Langåker, dagleg leiar i LNK og ansvarleg redaktør i Framtida Junior (2023–2026)
 • Marianne Aasgaard, seniorrådgjevar i Språkrådet, Oslo, fagrådssekretær

Fagrådet for skule og offentleg forvaltning

 • Randi Solheim, professor ved NTNU, Trondheim, leiar (2023–2024)
 • Tone-Merete Lillesvangstu, seniorrådgjevar i Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec), Førde, varamedlem (2024–2027)
 • Ingvill Eriksen, Direktoratet for e-helse, Oslo (2023–2026)
 • Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Oslo (2023–2024)
 • Frode Kyrkjebø, dagleg leiar i KS Vestland, Førde (2021-2024)
 • Torunn Reksten, seniorrådgjevar i Språkrådet, Oslo, fagrådssekretær
 • Gørild Døhl, Digitaliseringsdirektoratet, Oslo (2023–2026)
 • Åse Mette Johansen, førsteamanuensis ved UiT – Noregs arktiske universitet, Tromsø (2023–2026)

Fagrådet for normering og språkobservasjon

 • Sturla Berg-Olsen, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær
 • Bård Uri Jensen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, leiar (2022–2025)
 • Elise Kleivane, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (2023–2026)
 • Carina Nilstun, leksikograf i Det Norske Akademis ordbok (2021–2024)
 • Margunn Rauset, hovudredaktør for revisjonsprosjektet for Bokmålsordboka og Nynorskordboka, Universitetet i Bergen, nestleiar (2022–2025)
 • Åshild Søfteland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold (mars 2020–mars 2024)
 • Urd Vindenes, førsteamanuensis ved Universitetet i Søraust-Noreg (2023–2026)

Fagrådet for stadnamn

 • Ivar Berg, professor ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, Trondheim, namnekonsulent, leiar (2020–2023)
 • Irene Andreassen, pensjonert rådgjevar i Språkrådet, namnekonsulent for kvenske stadnamn (2020–2023)
 • Ingvil Brügger Budal, professor ved Høgskulen på Vestlandet, namnekonsulent (2021–2024)
 • Roger Lockertsen, pensjonert førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, namnekonsulent (2020–2023)
 • Rune Røsstad, professor ved Universitetet i Agder, namnekonsulent (2021–2024)
 • Anne Svanevik, pensjonert forvaltningsansvarleg for stadnamn i Kartverket, namnekonsulent (2021–2024)
 • Ellen Hellebostad Toft, seniorrådgjevar i Språkrådet, fagrådssekretær

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.12.2006 | Oppdatert:07.12.2023