Språkrådets framtidsutvalg

No image

I september 2017 oppnevnte Språkrådets direktør Åse Wetås et eksternt utvalg, framtidsutvalget, som skulle se på oppfølging av den norske språkpolitikken. 

Det overordnede målet for språkpolitikken, slik det er formulert i St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, er «å sikra det norske språkets posisjon som eit fullverdig, samfunnsberande språk i Noreg». Mål og meining ble behandlet i Stortinget i 2009. Framtidsutvalgets oppdrag var å vurdere de språkpolitiske innsatsområdene med utgangspunkt i situasjonen i Norge i 2017–2018: Har det skjedd endringer i samfunnet vårt siden 2009 som har ført til at språkpolitikken bør oppdateres og justeres? Og hvordan vil situasjonen for norsk språk se ut i de neste ti årene – og kanskje enda lenger fram?

Framtidsutvalget skulle peke ut områder der det trengs en særskilt innsats for å sikre at norsk språk er i bruk på alle samfunnsområder i framtida. Utvalget skulle også gi innspill om hva som skal til for å sikre tilgang til og bruk av de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani og romanes og norsk tegnspråk.

Utvalget ga en presentasjon av sentrale satsingsområder for en framtidig norsk språkpolitikk på Språkdagen, som ble arrangert i Oslo 15. mars 2018.

Utvalget leverte sin rapport, Språk i Norge – kultur og infrastruktur [pdf], til Åse Wetås og kulturminister Trine Skei Grande 21. november 2018.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.01.2018 | Oppdatert:27.02.2023