Løsningsforslag for språksamlingene

(19.12.14) Språkrådet følger opp tidligere vurderinger av framtida for de nasjonale språksamlingene i et brev til Kulturdepartementet.

Inn i syne, inn i sinn

(15.12.14) Om eit språk synest godt, synest du godt om det. På Voss står nynorsk og dialekt sterkt i det offentlege rommet, og det er langt mindre engelsk å sjå enn i hovudstaden. Det skriv seksjonssjef Karine Stjernholm i Språkrådet i denne artikkelen i avisa Motmæle.

Nytt nummer av Språknytt

(9.12.14) I årets siste nummer kan du blant annet lese om Grunnlovens nye språkdrakter, lære om norsk romani og bli kjent med ordboksjef Åse Wetås.

Språkprisen 2014 til tidsskriftet Vagant

(18.11.14) Tidsskriftet Vagant får i dag Språkprisen 2014 for fremragende bruk av bokmål. – Vinneren tar for gitt at leserne har like stor kjærlighet og interesse for verden, livet og språket som avsenderen selv, skriver juryen.

Få ord på sakene

(18.11.14) Engelsk på jobb, norsk ved middagsbordet. Vil vi unngå ei slik framtid, hastar det med å lage nye norske faguttrykk. Det skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i denne kronikken i Aftenposten.

Ledig stilling som stadnamnsekretær

(4.11.14) I Trondheim er det ledig fast stilling i 50 % som namnesekretær frå 1.1.2015. Arbeidsstad er Statens hus i Trondheim.

Vil ha avklaring om Bokmålsordboka og Nynorskordboka

(30.10.14) Språkrådet er uroleg for framtida for nettutgåvene av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. I eit brev til Universitetet i Oslo (UiO) spør Språkrådet om kor lenge ordbøkene vil vere tilgjengelege for brukarane, og i kva grad innhaldet vil bli oppdatert.

Nordisk seminar om organisering av terminologiressurser

(21.10.14) Du kan nå melde deg på det nordiske seminaret «Alle termer på (r)ett sted?» om terminologiressurser og ulike løsninger for å organisere slike. Det er Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk som er arrangør. Seminaret finner sted hos Språkrådet den 17. november og er åpent for alle interesserte.

Seminar om nynorsk lov- og rettsspråk

(24.10.2014) Arbeider du med lov- eller forskriftstekster? Synes du det er tungt å skrive nynorsk? Velkommen til seminar om nynorsk lov- og rettsspråk! Her får du inspirasjon og hjelp til å komme over målterskelen.

Stipend frå Språkrådet (ny frist 20. oktober)

(28.8.14) Hausten 2014 deler Språkrådet ut seks stipend til studentar. Kvart stipend er på 20 000 kroner. I år deler vi ut stipend til studentar som arbeider med bruk av engelsk og norsk i samfunnet, talemålsutvikling, norsk teiknspråk, kvensk språk eller språkbruk hos skuleelevar. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje.

Nytt nummer av Språknytt!

(7.10.14) I det siste nummeret kan du blant anna lese om Alf Prøysens litterære språk, språklege landskap i byar og tettstader og namn på kjende og ukjende frukter.

Terminologikurs i Kristiansand tysdag 28. oktober

(6.10.14) Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk inviterer for femte året på rad til eit heildagskurs i grunnleggjande terminologi(arbeid). I år blir kurset halde i Kristiansand tysdag 28. oktober, på Hotell Radisson Blu Caledonien. Det er gratis å delta, og vi har plass til 20 deltakarar.

Øving gjer politimeister

(3.10.14) Undervurderer Bergensavisen politifolks skriveferdigheiter? Spørsmålet tvingar seg fram når ein les leiarartikkelen i avisa 1. oktober, skriv direktør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet i dette innlegget.

Sjtokman er navnet

(02.11.07) Sjtokman er den riktige norske skrivemåten for gassfeltet i Barentshavet.

Klarspråksprisen 2014

(8.9.2014) No kan du nominere kandidatar til statens klarspråkspris 2014! I tillegg til hovudprisen deler vi ut ein temapris for klare tekstar om rettar og plikter, og vi vil heidre «årets trekkhund», altså ein person som har gjort ein særskild innsats i klarspråksarbeidet. Fristen for å nominere kandidatar er 20. oktober 2014, og alle prisane blir delte ut i 2015.

Språkrådet sterkt kritisk til å privatisera stadnamn

(3.9.14) Den som eig eit gardsbruk, skal avgjera korleis bruksnamnet skal skrivast, føreslår Kulturdepartementet. Språkrådet meiner ei slik lovendring vil undergrava den verdien bruksnamna har som felles kulturminne.

Kronikk: Stedsnavn i klemme

(2.9.14) Kulturdepartementet foreslår å endre stedsnavnloven slik at eieren av et gårdsbruk alene kan bestemme skrivemåten av bruksnavnet. Denne lovendringen vil bidra til å undergrave bruksnavnene som språklige kulturminner. Det skriver Ingvil Nordland og Botolv Helleland i Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene i denne kronikken i Aftenposten.

Sommarnummeret av Termposten er her

(27.6.14) I Termposten får du denne gongen tips om nyttige termlister og termbasar, og du kan lese om den nye utgåva i serien Terminologen. Og kva er eigentleg skilnaden på statue og skulptur?

Den viktigaste språkbrukaren

(16.6.14) NRK er så viktig som NRK er fordi styresmaktene har stilt høge, talfesta krav i tråd med den språklege jamstillingspolitikken, publikum har venta seg mykje, og dei tilsette har arbeidd for å nå ambisiøse mål. Det skriv styreleiar i Språkrådet, Ottar Grepstad, i denne kronikken i Klassekampen.

Nytt nummer av Språknytt!

(10.6.14) I siste nummer kan du blant annet bli bedre kjent med portugisisk og ukrainsk og lese om banning på tv, sensitive ord og seigmenn.

Nysgjerrigpers språkpris til Bondi skole

(4.6.14) Hvordan defineres godteri? Det har elevene på 2. trinn på Bondi skole i Asker forsket på. For det får de Nysgjerrigpers språkpris 2014!

NTBs språkpris til Trude Lorentzen

(8.5.14) Trude Lorentzen, journalist i Dagbladet, er vinneren av NTBs språkpris for 2013. Juryen roser Lorentzen for å være med på å vise mangfoldet i bokmålet.

Nå foreligger utgave nr. 2 av Språkrådets skriftserie «Terminologen»

(5.5.14) Terminologen er skriftserien til Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012. Nå foreligger utgave nr. 2, med tittelen «Terminologi – ansvar og bevissthet».

Opp med henda: Begeistringskonferanse for tegnspråk!

(9.4.14) Bli med på konferanse og konsert den 3. juni i Oslo. Den finske døve rapperen Signmark er verdensstjerne og vil holde en separat konsert på slutten av dagen.

Bli med på Nordisk språkmøte 2014

(3.4.14) Er du interessert i nordisk språkforståing, nordisk språkpolitikk og språka i Norden? Då bør du få med deg nordisk språkmøte i Stockholm 28.–29. august. Møtet vert arrangert av nettverket for språknemndene i Norden ved Språkrådet i Sverige og Nordisk språkkoordinasjon og er ope for alle.

La norsk forbli patent

(18.3.14) Hvis ikke norske patentsøknader skal skrives og behandles på norsk, mister vi svært viktige muligheter til å utvikle det norske språket. Det skriver Nina Teigland, seksjonssjef i Språkrådet, i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Etterlyser kompetanse i tegnspråk

(14.3.14) Språkrådet er bekymret over manglende tegnspråkkompetanse i ledelsen ved Nattland skole, og har nå sendt brev til skolebyråden i Bergen om saken.

«Seigmann» må stå som før i ordbøkene

(11.3.14) Ordet seigmann var en allmenn betegnelse lenge før forgjengeren til Nidar tok det i bruk som produktnavn. Derfor kan ikke ordet fjernes fra de offisielle ordbøkene, og det kan heller ikke ha stor forbokstav der, konkluderer Språkrådet.

Kva må gjerast med skriveopplæringa?

(14.2.14) I samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking arrangerer Språkrådet ein dagskonferanse om skriving i opplæringa. Målgruppa er lærarar i grunnskule og i vidaregåande opplæring, og skuleleiarar.

Fire endringar i rettskrivinga og skrivereglane

(12.2.14) No kan du like designet eller designen, skrive tjuefjorten eller totusenogfjorten og ete lunsj klokka 12.00 eller 12:00. Du kan òg skrive datoar på ein ny måte i visse samanhengar.

Ledig vikariat som rådgjevar/seniorrådgjevar i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(10.1.14) Ein av rådgjevarane i seksjonen for skole og offentleg forvaltning skal i permisjon, og vi søkjer difor ein som kan vikariere som rådgjevar (eller seniorrådgjevar) ut året 2014. Vi ønskjer å tilsetje vikaren snarast råd.

Julenummeret av Termposten er her!

(16.12.14) Språkdagen, nordisk seminar, Språkrådets datatermgruppe og gittercelle er blant emna du kan lese om i den siste utgåva av Termposten i år.

Hva er de beste bedriftsnavnene i Oslo og Akershus?

(12.12.14) Språkrådet skal dele ut diplom for godt navnevett til virksomheter i Oslo og Akershus. Alle kan nominere kandidater nå!

Årets ord: framandkrigar/fremmedkriger

(2.12.14) Få ord har prega nyheitsbiletet i år som framandkrigar. Det er eit nytt ord frå ein konflikt som har kome oss ubehageleg nær.

Tale ved utdelinga av Språkprisen 2014

(18.11.14) Di meir kunnskap og teknologi der er i eit samfunn, di meir avhengig er dette samfunnet av presist skriftspråk. Det sa Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet, då tidsskriftet Vagant fekk Språkprisen 2014.

En av to misforstår «ytelsesbasert pensjon»

(18.11.14) Annenhver nordmann vet ikke hva ytelsesbasert pensjon er, viser en undersøkelse utført i anledning Språkdagen 2014. – Det er alvorlig at et viktig begrep på et så sentralt samfunnsområde som pensjon ikke blir forstått, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Velkommen til Nysgjerrigperkonferansen 2014

(3.11.14) Bli med på Nysgjerrigperkonferansen og få ei innføring i Nysgjerrigpermetoden som skal stimulere til forsking på barnetrinnet. Konferansen er for lærarar i barneskulen og går av stabelen den 14. november i Oslo. Kanskje klassen din vinn Nysgjerrigpers språkpris?

Støtte til terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren

(27.10.14) Språkrådet lyser ut midlar til terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren). Fagmiljø/fagpersonar i sektoren kan søkje om økonomisk støtte til å samle inn, registrere og gjere terminologi tilgjengeleg på fagfeltet sitt.

Hvordan bruke engelsk slik at det ikke fortrenger norsk som akademisk språk?

(17.10.14) Vi minner om strategikonferansen «Parallellspråklighet i praksis ved universiteter og høgskoler», som Språkrådet og Universitets- og høgskolerådet arrangerer i Oslo 30. oktober. Konferansen foregår i auditoriet i Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, fra kl. 10 til kl. 15. Konferansen er åpen for alle.

Vi er våkne!

(9.10.14) Språkrådet fremmer god og korrekt språkbruk. Vi skyver ikke bokmål i retning av dansk, skriver Daniel Ims, seksjonssjef i Språkrådet, i dette innlegget i Dagbladet.

Ny utgave av «Terminologen»!

(7.10.14) Terminologen er skriftserien til Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012, den andre i mai i år. Nå foreligger utgave nr. 3, med tittelen «Norsk terminologi og fagspråk i tre næringslivsbransjer – ideal og virkelighet».

Nytt nordisk terminologiprosjekt

(6.10.14) Skal du studere i Danmark, arbeide i Sverige eller busetje deg på Island? Fleire nordiske språknemnder har sett i gang med å lage ein termbase der du kan slå opp vanskelege fagtermar på andre nordiske språk og få ein definisjon på ditt eige språk.

Bli med og ta ansvar for teiknspråk!

(6.10.14) Er du politikar, tilsett i skulen eller i forvaltninga i kommune, fylke eller stat? Då er du velkomen til konferansen «Ansvar for teiknspråk» i Oslo 10. og 11. november. Meld deg på seinast 1. november.

Språk forstyrrer ikke språk

(26.9.14) Å svekke sidemålet er en bakvendt løsning dersom formålet er å styrke språkmestringen. Det skriver Kristin Solbjør, seksjonssjef i Språkrådet, i dette innlegget i Aftenposten. 

UiOs ansvar for språk

(25.9.14) Universitetet i Oslo er en hjørnestein i det norske språksamfunnet. Det skriver Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Aftenposten.

Bli med på navnevandring under Oslo kulturnatt!

(8.9.14) Fredag 12. september inviterer Språkrådet til grunnlovsinspirert navnevandring fra Slottet til Pipervika.

Språkpolitikk i universitets- og høgskolesektoren

(3.9.14) Torsdag 30. oktober 2014 arrangerer Universitets- og høgskolerådet og Språkrådet en dagskonferanse i Oslo om parallellspråklighet ved norske høyere læresteder.

Sommarlege språkspørsmål til Språkrådet

(4.7.14) Sommar tyder ferietid, òg for språkfolk. Her kan du lesa om når vi er mindre tilgjengelege i ferien.

– Språkvalg i byrommet skaper holdninger

(25.6.14) I Oslo øst blomstrer bokmål i gatebildet. På vestkanten står engelsk sterkt, mens nynorsk er lite synlig på skilter i hovedstaden. På Voss brukes både bokmål, nynorsk og dialekt, men lite engelsk, viser en ny undersøkelse.

Hvem fortjener Språkprisen i år?

(13.6.14) Språkrådet inviterer alle til å nominere bokmålsskribenter fra ethvert samfunnsområde til Språkprisen 2014. Fristen er 20. juni.

Midlar til oppfølging av språkmeldinga

(4.6.14) Kulturdepartementet lyser ut prosjektmidlar til språktiltak. – Det er naudsynt å styrkje satsinga på norsk språk i ei stadig meir globalisert verd, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Ut med språket! Seminar om forskningsformidling 5. juni i Oslo

(21.5.14) Hvordan nå ut med de gode tekstene og drive formidling på godt norsk? Vi byr på foredrag av erfarne journalister, forfattere og forskere. Meld deg på i dag – gratis!

Grunnlova har fått nye språkdrakter

(6.5.14) Stortinget har i dag vedteke ei modernisert utgåve av Grunnlova på bokmål og den første offisielle utgåva av Grunnlova på nynorsk.

Tre ledige stillingar i Språkrådet

(11.4.2014) To faste stillingar som rådgjevar/seniorrådgjevar er ledige i Språkrådet: den eine i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning, den andre i seksjonen for språk i skole og offentleg forvaltning. Vi søkjer òg ein vikar til stillinga som seksjonssjef for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning (frist 2. mai).

Har du kandidater til Språkprisen 2014?

(7.4.14) Kjenner du til leseverdige tekster eller skrifter som flere burde få høre om? I så fall kan du foreslå dem for Språkrådet, som hver høst deler ut pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Nytt i år er at det gis pris til bare én målform, dette året til bokmål.

Hvor ofte bruker du bokstavene C, Q, X og Z?

(1.4.14) Språkrådet har diskutert de lite brukte bokstavene C, Q, X og Z og går inn for å fjerne dem fra det norske alfabetet (aprilspøk).

Nytt Statsspråk: Klarspråk som funkar

(18.3.14) Kva må vi gjere for at arbeid med klarspråk skal gi resultat? Kva kan vi gjere med vanskelege faguttrykk i tekstar til publikum?

Nytt nummer av Språknytt!

(11.3.14) I det første nummeret i år kan du mellom anna lese om den nye språksjefen i NRK, Ragnhild Bjørge, om korleis nynorskundervisninga kan gjerast betre, om vinspråk og om ord som finst og ikkje finst.

Anbefalinger om en samlet ordbokpolitikk

(5.3.14) Å opprette et forsknings- og dokumentasjonssenter er den beste løsningen for å forvalte samlingene med tekst og tale fra de språkene Norge har ansvar for. Det er et av rådene Språkrådet gir Kulturdepartementet om ulike sider ved en samlet norsk ordbokpolitikk.

Høyring om språket i Grunnlova

(26.2.14) I vår skal Stortinget ta stilling til ulike framlegg til nye tekstversjonar av Grunnlova. «Språkleg er framlegga frå Graver-utvalet den beste løysinga», sa Språkrådet då Stortinget heldt open høyring om saka nyleg.

Rettleiing i terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren

(13.2.14) Ei prosjektgruppe har prøvt ut ulike arbeidsmåtar for å samle inn, registrere og gjere fagterminologi tilgjengeleg i fagfeltet kjemi. Erfaringane frå prosjektet har munna ut i ei rettleiing som gjev 11 praktiske råd om korleis andre fagfelt kan gå fram.

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:27.03.2015