Kva må gjerast med skriveopplæringa?

(14.2.14) I samarbeid med Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking arrangerer Språkrådet ein dagskonferanse om skriving i opplæringa. Målgruppa er lærarar i grunnskule og i vidaregåande opplæring, og skuleleiarar.

Program:

09.30

Registrering

 

10.00 – 10.10

Velkommen

 

10.10 – 11.00

Hvilke krav bør det norske samfunnet stille til skriftspråklige ferdigheter i norsk skole?

Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo

11.15 – 12.30

Arbeid med skriving i norsk skule – forventningsnormer i bruk

Synnøve Matre, Skrivesenteret/Høgskulen i Sør-Trøndelag

12.30 – 13.15

Lunsj

 

13.15 – 14.00

Skriving i praksis

Camilla Dahlen, Skrivesenteret

14.15 – 15.15

Korleis prøver vi skrivekompetanse til eksamen? Endringar i norskeksamen på ungdomstrinnet og Vg3

Tone Vindegg, Utdanningsdirektoratet

15.15 – 16.00

Vegar vidare?

Diskusjon og oppsummering

 

Tid: Torsdag 10. april, kl. 10.00-16.00. Registrering frå 09.30.
Stad: Språkrådet, Observatoriegata 1B, Oslo

Påmelding innan 27.3 til torbjorg.breivik@sprakradet.no. Konferansen er gratis.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.02.2014 | Oppdatert:11.12.2014