Språkdagen 2022: Språkloven i praksis – et lederansvar

No image

Språkrådet arrangerte Språkdagen 8. november.

Språkpolitikken bygger opp under flere mål som ledere i staten arbeider for å nå, som effektive tjenester til innbyggerne og en statlig sektor med sterk tillit blant folk. I språkloven er slike mål nedfelt som plikter for offentlige virksomheter. Det første året med ny språklov nærmer seg slutten – hvordan står det til med etterlevelsen? På Språkdagen ble dette spørsmålet ble tatt opp knyttet til tre temaer:

  • Gode og dårlige navn på statlige organ
  • Bruk av nynorsk i det offentlige
  • Språkteknologi og innkjøpsmakt

 


PROGRAM

Allmenn språklig verneplikt: språklovens krav til offentlige ledere
10.00–10.10

Åpningsinnlegg ved Åse Wetås, direktør i Språkrådet

Åse Wetås

10.10–10.20

Innlegg ved Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant og tidligere klima- og miljøminister

10.20–10.30

Samtale mellom Åse Wetås og Sveinung Rotevatn

Marte Spurkland, Sveinung Rotevatn, Åse Wetås

Navnet skjemmer tingen: gode og dårlige navn på statlige organ
10.30–10.35

Film om navn i staten

10.35–11.00

DEBATT

Åse Wetås, direktør i Språkrådet
Terje Lohndal
, prodekan ved NTNU
Jens Kihl
, kulturredaktør i Bergens Tidende
Martin Apenes
, seniorrådgiver i Wergeland/Apenes

Marte Spurkland, Terje Lohndal, Åse Wetås, Jens Kihl, Martin Apenes

11.00–11.15 PAUSE
Har oss gjort kva gjerast skulle? Bruk av nynorsk i det offentlige
11.15–11.20

Film om nynorsk i det offentlige

11.20–11.45

DEBATT

Kjersti Toppe, barne- og familieminister
Sveinung Rotevatn
, stortingsrepresentant og tidligere klima- og miljøminister
Terje Lohndal, prodekan ved NTNU
Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune

Marte Spurkland, Sveinung Rotevatn, Solveig Vestenfor, Terje Lohndal, Kjersti Toppe

Språk på anbud: språkteknologi og innkjøpsmakt
11.45–11.50

Film om språkteknologi i skolen

11.50–12.05

Språkteknologisk kvarter

Åse Wetås, direktør i Språkrådet
Hallvard Hølleland
, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Espen Sunde
, avdelingsdirektør i Nav

Marte Spurkland, Hallvard Hølleland, Åse Wetås, Espen Sunde

12.05–12.15

Avslutning ved Kjersti Toppe, barne- og familieminister

Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Debattene ble ledet av journalist og forfatter Marte Spurkland. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.09.2016 | Oppdatert:17.01.2023