Terminologi og fagspråk

Terminologi er byggesteinene i fagspråket vårt. Språkrådet arbeider for å styrke norskspråklig terminologi og fagspråk på mange områder. 

Språkrådet er nasjonalt samordningsorgan for terminologiarbeidet i Norge. Vi skal blant annet hjelpe fagmiljøer som ønsker å sette i gang med å lage termlister. Her kan du få vite mer.

Trenger du å finne en norsk fagterm?

Termer fra en rekke fag er tilgjengelige i Termportalen ved Universitetet i Bergen. Termportalen er en nasjonal portal for terminologi der man kan søke etter termer fra en rekke ulike termbaser i et felles søkefelt.

Du kan også søke i flere termlister og termbanker som er fritt tilgjengelig på nettet. Du kan også finne en oversikt over datatermer, kjemitermer og termer fra flere andre fagområder i Språkrådets termwiki. En oversikt over trykte fagordbøker finner du her.

Vil du og fagmiljøet ditt lage termlister?            

Språkrådet arbeider aktivt med å bistå fagmiljøer i universitets- og høyskolesektoren, i offentlig sektor og i privat sektor slik at de kan lage en- og flerspråklige fagtermlister.

Her kan du lese mer om erfaringene fra flere av prosjektene og hvordan du kan gå fram for å lage en fagtermliste på ditt fagfelt. Her kan du lese mer om begrepsarbeid og -modellering i forbindelse med informasjonsforvaltning og tilgjengeliggjøring av datasett i offentlig sektor.

Vil du lære mer om terminologi og fagtermlister?

Språkrådet har laget et e-læringskurs i terminologiarbeid, Begrip begrepene!. I tillegg tilbyr vi klasseromskurs i terminologi for fagmiljøer som ønsker å utvikle fagtermlister eller termbaser. Du kan også lese Termlosen, som gir en innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid. Du kan lese mer om terminologifaget her.

Hvem arbeider med terminologi i Norge?

Her finner du en oversikt over de ulike miljøene som utvikler termlister og termbaser i landet.

Vil du vite mer om terminologi i Norden?

Språkrådet samarbeider med nordiske terminologiorganisasjoner gjennom bl.a. Nordterm. Vi har også deltatt i utviklingen av en termbase til støtte for nordisk mobilitet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.05.2008 | Oppdatert:08.12.2022