Språkteknologi og universell utforming

Språkteknologien er sentral i en rekke løsninger for universell utforming.

Språkteknologiske løsninger er en viktig del av universell utforming, og behovet for språkteknologi som gjør universell utforming av digitale løsninger mulig, vil øke i tiden som kommer. Vi kommuniserer skriftlig i større grad enn før, og det byr på utfordringer for brukere med lese- og skrivevansker eller svekket syn. Dessuten strømmes stadig flere arrangementer som lyd- og videoopptak uten teksting, ofte i sanntid. Dette kan skape problemer for brukere med hørselsvansker. Økt levealder betyr flere leveår med syns- og hørselsvansker og svekket motorikk.

Universell utforming av digitale løsninger handler om at flest mulig skal kunne ta i bruk løsningene, uavhengig av forkunnskaper eller funksjonsevne. Digitale tjenester må derfor utvikles slik at de sikrer at alle språkbrukere i samfunnet kan delta. For at vi skal nå dette målet, må digitale tjenester utformes universelt, og det må også utvikles digitale tjenester på de nasjonale minoritetsspråkene og på samiske språk. Dessuten er tilgang til digitale løsninger på norsk en forutsetning for at norsk skal være et samfunnsbærende språk i årene som kommer.

Forskriften om universell utforming av IKT-løsninger spesifiserer hvilke krav som gjelder for universell utforming av digitale tjenester i Norge.

Automatisk opplesing av tekst, talestyring og diktering            

Flere operativsystemer tilbyr automatisk opplesing av tekst, lest av en syntetisk stemme.

Automatisk talegjenkjenning gjør det mulig å styre funksjoner i hjem og kjøretøy, i navigasjonssystemer, i medier og i en rekke apper ved hjelp av stemmen, såkalt talestyring, som finnes i smartklokker, mobile enheter, TV-er, smarthøyttalere og kjøretøy.

Talegjenkjenning gjør det også mulig å diktere notater, e-poster og meldinger.

Språkteknologiske produkter og tjenester som er tilgjengelige for universell utforming?

På Digitaliseringsdirektoratets nettsider finner du informasjon om universell utforming og hvilke krav som til enhver tid gjelder. Her finner du også forslag til hvordan kravene til nettløsninger kan oppfylles. Siden informerer også om hvordan direktoratet fører tilsyn med at kravene overholdes, og hvilke konsekvenser det kan få dersom kravene ikke overholdes.

Hvem arbeider med språkteknologi for universell utforming i Norge?

Disse selskapene er sentrale i utviklingen av språkteknologiske løsninger for universell utforming på norsk:

  • Apple
  • Google
  • LingIT
  • Max Manus
  • Microsoft
  • Vitec

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.04.2021 | Oppdatert:11.05.2022