Rettskrivningsvedtak 1962–2003

Oversikten er et register over ord som er omtalt i årsmeldingene fra Språknemnda og Norsk språkråd 1962–2003. Tallet før punktum viser til år, tallet etter punktum til side.

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

«poetisk» utgår om gange, stande og fengen 81.29
(Belarus, se Hviterussland)
[benbrudd] (ikke -brott) 84.28
[dradd] [dradd/dratt] [dradde] 81.30
[dratt/dradd] som nått/nådd 86.22
[gampa] utgår 83.20
[gange - gjeng - gjekk - gjenge] 81.29
[gutta] utgår 83.20
[hesta] utgår 83.20
[kara] utgår 83.20
[ladd] - [latt] - [ladde] (til la(te)) 81.30
[satt] (nyno.) fortid av [sitte] (før: [sat]) 95.49
[skræme], -de [-te] i pret. 86.21
[stande - stend - sto(d) - stade] 81.29
[tadd] - [tatt] - [tadde] (til ta) 81.30
[tuppa] utgår 83.20
[vyrde], -de [-te] i pret. 86.21

0,1 millioner kroner 69.12
0,5 millioner kroner 69.12
1,0 millioner kroner 69.12
1,1 uke el. 1,1 uker 95.50
1,2 millioner kroner 69.12
1914 (med bokstaver) 83.27
1984 (med bokstaver) 83.27
2000, 2003, 2085, 2000-2099 85.17
2,1 time el. 2,1 timer 95.50
257 (med bokstaver) 83.27
2½ månad/2½ månader 65.11
300-400 dyr/3-400 dyr 66.30
425 (med bokstaver) 71.15
7. himmel (navnediplomvinner) 00.17

A
-a (best.fl. i hankjønnsord i bm.) 83.20
a (hankjønnsord i nyno. får fl. på -er[-ar], -ene[ane]) 95.48 a cappella (som før) 95.41
-a/-en (bm.) 76.7 77.9 81.24
-a -en (genus i namn på kjem. sambind.) 86.15
-a/-ene (bm.) 76.7
-a/-er (bm.) 81.19
-a/-et (preteritum og partisipp) 69.5
-a i ubest.fl., -aene i best.fl. (bm.) 81.19
a konto 95.41
-a sideform i ubunde eintal hokjønn, -e > -e[-a] 83.25
-a, bøyning av adjektiv på -a 80.11
-a(a) i nyno. 82.16
a-bombe 84.29
A-dur 84.29
a-ending 84.29
a-klassa el. A-klassa 84.29
a-lag el. A-lag 84.29
a-laget el. A-laget 84.29
a-menneske el. A-menneske 84.29
a-oppgangen el. A-oppgangen 84.29
A-pressa 84.29
a-verk 84.29
A-vitamin 84.29
a-våpen 84.29
AB0 (null til slutt, blodtypesystem) 96.21
abbasidene/-ane 99.19
aber 81.16
aberdeen-angus 70.14
Abildgaard 66.41
abkhaser/abkhasar (person fra Abhkasia; vedtak fra 91 oppheves) 01.16
abkhaser/abkhas (til Abkhasia) 91.14
abortiv, -et, -, -a (nynorsk, før flertallsord) 95.32
abortiv, -et, -/-er, -a/-ene (bokmål, før flertallsord) 95.32
abortiva 81.19
Absalon Pedersson Beyer 63.15
absoluttere 71.6
acappellakor (før: a cappella-kor) 95.40
acetal -en 86.15
acetat 67.14
aceton 67.14
acetylen 67.14
acetylkolin (før acetylcholin) 87.14
Achilleus 62.17
Achillevs 62.17
Aconitum (Aconitum septentrionale = ’tyrihjelm’)
(før: bm. aconitum, nyno. ikke normert) 03.13
acre 74.4
actinium 62.6
Actium 63.15
acyl 67.14
ad hoc (som før) 95.41
addenda 64.18
adhockomité (før: ad hoc-komité) 95.40
Adjektiv - bortfall av d i inkjekjønn 65.11
Adjektiv og partisipp som predikatsord 64.18
Adjektiv på -sk (ikke eget punkt) 82.12, 15-16
Adjektiv som ender på vokal 81.22
adlyde - adlød 82.23
Administrasjonsrådet 63.15
Admiralitetet 63.15
adneks, et, -, -a (nynorsk) 95.28
adneks, et, -/er, -a/-ene (bokmål) 95.28
adneksitt, adnekstumor (før: unormert) 95.28
Adriahavet (nyno.) 87.17
adstadig (før atstadig) 81.22
advent(s)kalender 63.9
adverbial 77.15 78.13 80.16
advis, -en, -er, -ene (bm., før ingen ending i ub. fl.) 95.44
aerosol -en 84.15
afghan el. afghanar (før afghan) 85.13
afghaner 83.17
Afghanistan Den islamske stat Afghanistan 95.19
afgift (dansk) 62.10
afrikander (før afrikand(er)) 84.19
Afrodite 63.15
aften 77.10
after market > ettermarked, ettermarknad 83.29
aftersale service > salsoppfølging, ettersals-service 84.31
Aga Khan 66.17
Agamemnon 63.15
Agat (oljefeltnamn) 82.37
agens 74.4
agronom 65.14
agronomitekniker 69.9
agrotekniker 69.9
Ahriman 63.15
-ai, bøyning av adjektiv på -ai 80.11
Aias el. Aiax 63.15
aids (før: AIDS el. aids) 95.42
Aigeus 62.17
Aigevs 62.17
aino 97.21
air bag > kollisjonspute 92.32
aircondition(ing) (før: air-condition(ing) 95.40
airedaleterrier (før bm. airdaleterrier, nyno. unormert) 95.32
Aiskylos 63.15
Aisopos el. Esop 63.15
Ajax (gresk sagnhelt; før: Aias el. Aiax) 01.17
Ajía 01.14, 98.24
ajubidene/-ane 99.19
Akaia 63.15
akalasi (manglende muskelavslapping) 87.14
akan (språk; før unormert) 87.13
akantus -en 83.19
akatisi (sitteangst; ikke kunne sitte) 87.14
Akhaía 01.14, 98.23
Akhaía (nygresk, før Akaia) 01.15, 98.25
Akhillevs 62.17
Akilles (gresk sagnhelt; før: Akilles el. Akilleus el- Akillevs) 01.17
Akilles 62.18
Akilles el. Akilleus el. Akillevs 63.15
Akillevs 62.17
-akk -en (i namn på kjem. sambind.) 86.15
akkar -en (bm. akker utgår) 84.23
akontobeløp 95.41
akontobetaling (før: a konto-betaling) 95.40
akridin 67.14
akrolein 67.14
Akropolis 63.15
akryl -en el. -et 86.15
akrylsyre 67.14
-aks (genus) 82.20 83.22
Aksentbruk i ord av typen 'allé' 99.20
aksille (armhule; før axilla) 87.14
aksinitt (før axinitt) 87.13
aksjeselskap (i nynorsk) 63.9
akson (aksel) 87.14
aksonal (til akson, før unormert) 91.17
Aktion 63.15
aktiva 81.19
aktiver el. aktiva 82.20
aktivisør > aktivitetsleder 81.33
aktivum 81.19
akvaplaning (ikkje aqua-) 74.4
akvarist 81.33
akvitaner/-ar 99.18
Akvitania 99.18
akvitansk 99.18
akyli (kroppsvæskemangel; før achyli) 87.14
Al (generelt vedtak: i arabiske navn) 01.19
al, avl 64.18
-al -en (i namn på kjem. sambind.) 86.15
alanar 83.18
Alarik 63.15
alasker/alaskar (før unormert) 87.13
alaskisk (før unormert) 87.13
albaner 83.17
Albanerfjella el. Albanerfjellene 83.22
Albania Republikken Albania 95.20
albino 74.4
alboge el. albue (før albu(e) el. alboge 81.22
Albrecht av Mecklenburg 63.15
albu(e)-/alboge- (før albu-/alboge-) 82.20
album 81.21
aldikarb 82.14
aldoksim 67.14
ale, avle 64.18
Aleksander (russiske fyrster) 63.15
Aleksander den store 63.15
Aleksandros (Paris) 63.15
alemann el. alemannar 83.18
alemanner 83.17
alfa (gresk bokstav) 68.4
alfabetisering av v og w 71.6
Alfiva 63.15
Algerie Den demokratiske folkerepublikk Algerie 95.20
algonkiner (før algonkin) 84.19
alikvant (før bm. aliquant, nyno. unormert) 95.32
alikvot (før bm. aliquot, nyno. unormert) 95.32
alikvottone (før bm. aliquottone, nyno. unormert) 95.32
alisyklisk 67.14
alizarin 67.14
alizaron 67.14
alkaner 67.14
Alke (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
alkener 67.14
Alkibiades 63.15
alkohol 67.14
alkyl 67.14
all right el. ålreit 79.10
alle linjer er opptatt 69.9
allé, alléen, alléer/-ar, alléene/-ane (aksenttegnet kan beholdes) 99.20
allereie (nyno.) 62.5
allmenn (før allmenn [almen]) 81.22
allmenning (før allmenning [almenning]) 81.22
allmu(g)etribun 63.15
allofansyre 67.14
allround (før: all round) 95.40
allrounder (før allroundar) 83.23
allroundklasse (før: unormert) 95.40
allroundløper 95.41
allslags 66.29
Alltinget 63.15
alminneleg (godteke i nyno.) 84.22
Al Qaida (organisasjon bak Osama bin Laden) 01.19
Alsace-Lorraine (fransk) 63.15,16
alsasisk (til Alsace) 91.14
alt imens > alt mens 79.12
alt slags 66.29
Alta-skifer 66.22
altar el. alter 77.11
alter 81.18
alter 83.26
alter (bm. altar utgår) 84.23
Alt i ett (navnediplomvinner) 00.17
alumina 70.7
alumina -en 86.15
aluminium 62.6
aluminium -en el. -et 86.14
aluminium(s)-, valgfri binde-s i sms. (før vekslende) 91.18
Alvheim (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
-am i nynorsk 83.26 84.23
Amenhotep 63.15
amenoré 74.4
amenoré (manglende mens; som før) 87.15
amenoreisk (adj. til amenoré, før: unormert) 95.28
americium 62.6
Amerigo Vespucci 63.15
amerikansk dollar el. US-dollar 99.20
amerikansk traver 70.12
ametakonto (før: a meta-konto) 95.40
amfibrakk 73.4
amfo-ion 67.14
amfora -en; -er, -ene 84.13
Ammókhostos el. Famagusta (nygresk, før Famagusta) 98.25
Amon (egypt.) 63.15
Amor 63.15
ampere 65.7
Ampère 65.7
amplitude 66.17
amyl 67.14
-an -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
an- i nynorsk 98.27
-ana (Kiellandiana) 67.8
Anakreon 63.15
Anaksagoras 63.15
anatema -et 83.19
Anbefalinger i syntaksspørsmål 91.23
anbod (kan tas inn i nyno. ordlister) 88.12
anbrukken el. anbrukket 83.21
andinsk (til Andesfjellene) 91.14
andkræmeleg el. andkræneleg (motbydeleg) 84.23
andløgd, -løgd el. -løgt, -løgde (lattermild) 84.23 
Andorra Fyrstedømmet Andorra 95.20
andorran el. andorranar (før unormert) 85.13
andorraner 83.17
andra (obl. kortform) 83.20
-andre i tjueandre osv. 82.20
andre overlegen eller overlegen andre (bm.) 95.51
andre-/annen- (før annen-) 82.20
andrik (andestegg) (godteke i nyno.) 86.23
Andrimne 63.15
andtøne [-tøna] f. (vrangviljug person) 84.23
angakok -en (før angekok) 84.13
Angelís 01.14, 98.24
angelsaksar el. angelsakse 83.18
angelsakser 83.17
anglar 83.18
angler 63.15 64.14 70.13 83.17
anglo-nubisk 70.14
Angola Republikken Angola 95.20
angolaner 83.17
angorageit 70.13
angorakanin 70.13
angre(i)p 81.28
anheng -et (smykke) (godteke i nyno.) 85.17
anliggende -endene i best.fl. 81.27
anløpe -er, -te (linne) (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
anmälningsavgift 62.10
anmälningsavgift (finlandssvensk) 62.10
annamme (godt. i n. i tyd. a. tømmer) 86.23
annan [annen] (før annan el. annen) 85.15
annendag 82.20
annendags 82.20
annendagsfeber 82.20
anneneksamen 82.20
annenhver 82.20
annensteds el. annetsteds 82.20
annuum 81.19-20
anretning -a el. -en (før -en) 86.18
ansats (teknisk språk, kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
ansjos -er (før -/-er) 84.24
anskreven 83.21
anskreven/anskrevet, -et, -vne (før anskreven, anskrevent, anskrevne) 95.45
anslag (på skrivem., godt. i nyno.) 86.23
anstrøken 83.21
anstøt (eneform i bokmål) 84.28
ansymidol 82.14
anteridie el. anteridium 74.4
antibiotikum 81.19-20
Antigua og Barbuda (før unormert) 86.16
Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda 95.20
antiguan el. antiguanar 86.17
antiguaner 86.17
antiguansk (før unormert) 86.17
antiklimaks 74.4
antillaner/-ar 99.18
antimon 62.6
Antiokia 63.15
antipyretikum 81.19-20
antiseptikum 81.19-20
antocyan 67.14
Antonius 63.15
antracen 67.14
antrakinon 67.14
antrekk (godteke i nyno.) 84.22
antrukket 83.22
antyde -a/-et 82.23
-anus (frå latin, som høyrer til) 67.8
anvend adjektiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
anvendt matematikk 63.9
anvise (skyting) (godteke i nyno.) 86.23
ape -a el. -n (før ape -n) 77.10
Apis 63.15
apné 74.4
apneisk (adj. til apné, før: unormert) 95.28
apogé 82.16
apogeum 81.21
apogeum 82.17
Apollon 63.15
Apostata, se Julian den frafalne 63.18
apostrof 66.21
Apostrof ved genitiv (etter -s, -x og -z) 92.22
apparatleie 62.10
appendiks (blindtarm) 74.4
appendisitt (blindtarmsbetennelse) 87.14
araberhest 70.12
aragoner/aragonar (peron fra Aragón; før: uklar normering) 01.16
araknoidal (som gjelder spindelvev) 87.14
araknoider/-ar (edderkoppdyr) 87.14
araknolog (før arachnolog) 87.14
araknologi (før arachnologi) 87.14
araknologisk (før arachnologisk) 87.14
arbeide -a/-et/-de 82.24
Arbeiderpartiet 63.15
arbeidsstilling 83.26
arbetsprojektor 68.13
arboretum 81.21
Areopagosrådet 62.6
Arepagosrådet 63.15
Ares 63.15
Aretusa 63.15
Argentina Republikken Argentina 95.20
argon 62.6
argusøye (bm., bøyes som øye) 91.20
Ariadne 63.15
Aristides 63.15
Aristides 62.4
Aristofanes 63.15
Aristoteles 63.15
-arki, -/-er i ubest.fl. bm. 84.24
Arkimedes 63.15
arkivsøke 68.13
arkivsøking 68.13
armband el. armbånd 84.27
armbrott el. armbrudd 84.27
Armenia Republikken Armenia 95.20
aromat -en el. -et 86.15
arr el. ær 77.11
arsen 62.6
arsen 62.6
Artemis 63.15
artiskokk/artisjokk 69.4
arubisk (til Aruba) 91.14
arvbåren 81.28
asen 81.15
Aserbajdsjan (som før) 95.44
Aserbajdsjan Republikken Aserbajdsjan 95.20
asfalt 67.14
Ask 63.15
Askeladd (godkjent oljefeltnamn) 82.37
askenas -en, -er/-ar, -ene/-ane (bm. som før, nyno. unorm.) 91.17
askenasi -en, askenasim, askenasimene/-ane 91.17
Asklepios 63.15
askorbinsyre 67.14
asp el. osp -a/-en 81.25
asparges -er (før -/-er) 84.24
Assur 63.15
Astarte 63.15
astat 62.6
astronom 65.14
Astýpalea (nygresk, før Astipalea) 01.15, 98.25
-at -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
ataraksikum 81.19-20
Aten el. Athen 63.15
Atene 63.15
ateneum 81.21 82.17
atero- (i samb. med åreforkalkning) 87.14
Atlant(er)en el. Atlant(er)havet (nyno.) 82.12
Atlant(er)havet (nyno.) 87.17
atlant(er)havs- (nyno.) 87.17
atlant(er)havsbåt (nyno.) 87.17
Atlant(erhavs)pakta (før Atlantpakta) 87.17
Atlant(erhavs)pakta el. -pakten 63.15
Atlanteren el. Atlanterhavet (bm.) 82.12
Atlanterhavspakta 62.6
atom -et 86.14
Atreus 62.17
Atrevs 62.17
atrium, atriet 83.23
atriumhus 74.4
atspre el. atsprede 83.21
att fram el. att frem 83.15
atterlet -et (tilbakeblikk, lengt) 84.23
attgitt/attgjeven 71.7
Attika 63.15
Attikí (nygresk, før Attika) 01.15, 98.25
Attila 63.15
au/av i gresk 62.19
-au-/-ø- (preteritum bm.) 81.28
audioped vsa. audiopedagog 81.33
audivisuell/audiovisuell 70.7
-auga (genus i plantenamn) 82.20
-auge (genus i plantenamn) 82.20
augevippe el. augnevippe -a 83.23
Augias 63.15
Augustin 63.15
Augustus 63.15
auke -a/-et/-te 82.23
aule -a/-et/-te 82.23
aupairarbeid (før: au pair-arbeid) 95.40
Aust-Europa el. Øst-Europa (bm., før Øst-Europa) 91.14
Austen vsa. Austerlanda 65.7
Austerrike Republikken Austerrike 95.25
Australia Australia 95.20
Austromarriket 63.15
austtimoresar/østtimoreser 99.20
autoradiopuhelin (finsk: mobilradio) 69.10
auxin 67.14
av (bruken på nynorsk) 69.9
av/af (nygresk uttale) 62.19
avbestille (godteke i nyno.) 86.23
avbrekk (godteke i nyno.) 84.22
avbrott el. avbrudd 84.27
avdunst(n)ing 68.10
avdød (eineform i nyno.) 84.23
avelsreaktor 66.22
avfeldig (godteke i nyno.) 84.22
avgift 62.9
avgift/gebyr/takst 62.9-10
avgrading 86.13
avhol -et, -, -a [-ene] (bm., som før) 91.20
avhull -et, - el. -er, -a el. -ene (endring ubest.fl.) 91.20
avionikk -en 76.8
avisdaude el. avisdød 84.23
avisklipparkiv [avisklypparkiv] (før: unormert) 95.38
avkle (obl. kortform) 83.20
avkleing el. avkleding (bm., før avkleding) 91.20
avkrefte (godteke i nyno.) 86.23
avl, al 64.18
avlasting el. avlastning (nyno., før unormert) 95.48
avle, ale 64.18
avleggs 65.11
avlette -a [-en] (kakeslag; bm., før unormert) 95.45
avlsreaktor 66.22
avokado (før avocado) 84.19
avsetjing 86.18
avsetning (nyno.) 86.17-18
avskrift (nyno.) 71.10
avskåren el. avskåret 83.21
avslepen 83.21
avsløre, avslørde/avslørte/avsløra 86.20
avstand (nyno.) 87.15
avstandsinnstilling (eineform i nyno.) 84.21
avstemme -de [-te] (godteke i nyno.) 85.17
avstiging (ikkje -ning) 86.18
avsyre -a/-et/-te 82.23
avtalebrott el. avtalebrudd 84.27
avundsjuk/avindsjuk/avindsyk (ikke avundsyk) 81.27
axel (sprang i kunstløp, før unormert) 95.42
ayatolla (før ayatollah) 84.19
aylesburyand 70.13
ayrshire 70.13
ayrshire 69.14
azin 67.14
azinfosmetyl 82.14
azo- 67.14

B | Til toppen
B.B. 83.27
b-film el. B-film 84.29
b-kvalitet el. B-kvalitet 84.29
baal, Baal 63.15
baby - uttale 65.13
Babylon 63.15
babylonar el. babyloniar 63.15 64.14 83.18
babyloner el. babylonier 63.15 64.14
Babylonia 63.15
Bacchus el. Bakkos (vingud; Bacchus) 01.17)
Bacchus 63.15
backhand -en 81.11
bad - har bedd - er bedd 86.22
Badekarran (navnediplomvinner) 01.21
bads el. bas (bm., til be(de)s, før unormert) 91.20
bag(g), bag(g)en, osv. (før: bag eineform) 00.13
bag - uttale 65.13
bagett (fransk baguette) 80.10
baglar 83.18
bahaman el. bahamanar (før unormert) 85.13
bahamaner 83.17
Bahamas (før Bahamassambandet) 86.16
Bahamas Bahamassambandet 95.20
Bahamasambandet 82.13
Bahrain Staten Bahrain 95.20
bahrainar (før unormert) 85.13
Bakehuset – En smule bedre (navnediplomvinner) 00.17
bak fram el. bak frem 83.15
bak-fram-måte 83.27
bak-frem-måte 83.27
Bakehuset Kneippen (navnediplomvinner) 98.43
bakelitt 67.14
bakknappa el. bakknappet 83.19
bakster -en 82.15
bakstreversk (godteke i nyno.) 85.17
Balder 63.15
Balí 01.14, 98.24
balineser/balinesar (til Bali) 91.14
balinesisk 91.14
balkaner/balkanar (person fra Balkan), -en/-en, -[e]/-ar, -ne/-ane 03.12
balle, -a [-en] 'testikkelpung' (før: ikke normert som eget ord) 95.44
Ballett-Norge 79.12
ballistitt 67.14
balloptikon, fl. -/-er (før -) 84.28
ballottere (før ballotere) 77.10
Bamse (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
-band (genus i plantenamn) 82.20 84.25
-band/-bånd (nullending i ubest.fl.) 84.26
band/bånd i bokmål 84.27
bandbredde el. båndbredde 84.27
bandbreidd el. båndbreidd 84.27
bandbrems(e) el. båndbrems(e) 84.27
bandby el. båndby 84.27
banddannelse el. bånddannelse 84.27
banddanning el. bånddanning 84.27
bandekko el. båndekko 84.27
bandfabrikk el. båndfabrikk 84.27
bandfilter el. båndfilter 84.27
bandfisk el. båndfisk 84.27
bandfletning e. båndfletning 84.27
bandfly el. båndfly (insekt) 84.27
bandforma el. båndforma 84.27
bandformet el. båndformet 84.27
bandformig el. båndformig 84.27
bandgras el. båndgras 84.27
bandgress el. båndgress 84.27
bandgrind el. båndgrind 84.27
bandhake (eneform i bokmål) 84.27
bandhund (eneform i bokmål) 84.27
bandkeramikk el. båndkeramikk 84.27
bandkeramisk el. båndkeramisk 84.27
bandkjede el. båndkjede 84.27
bandkniv el. båndkniv (før bandkniv) 84.27
bandkobling el. båndkobling 84.27
bandkopling el. båndkopling 84.27
bandkorsnebb el. båndkorsnebb 84.27
bandlegge el. båndlegge 84.27
bandleggelse el. båndleggelse 84.27
bandlegging el. båndlegging 84.27
bandløp el. båndløp 84.27
bandmetall el. båndmetall 84.27
bandmål el. båndmål 84.27
bandopptaker el. båndopptaker [-g-] 84.27
bandornamentikk el. båndornamentikk 84.27
bandsag el. båndsag (før bandsag) 84.27
bandsalat el. båndsalat 84.27
bandskaut (eneform i bokmål) 84.27
bandskjæremaskin el. båndskjæremaskin 84.27
bandsløyfe el. båndsløyfe 84.27
bandspeller el. båndspeller 84.27
bandspiller el. båndspiller 84.27
bandstake (eneform i bokmål) 84.27
bandstokk (eneform i bokmål) 84.27
bandsystem el. båndsystem 84.27
bandtang el. båndtang 84.27
bandtransportør el. båndtransportør 84.27
bandtvang el. båndtvang 84.27
bandur el. båndur 84.27
bandvev el. båndvev 84.27
bandvev(n)ing el. båndvev(n)ing 84.27
bandvever el. båndvever 84.27
bandvevstol el. båndvevstol 84.27
banefarten 66.24
banehastighet 66.24
Bangladesh Folkerepublikken Bangladesh 95.20
bangladeshar (før unormert) 85.13
bank -en el. -et (nyno., før -et) 84.17
bankhvelv 84.17
bankkvelv 84.17
banner 81.16
bantustan -en 84.15
-bar (omkoblbar) 67.12
bar code >strekkode 83.29
barakke/brakke 81.23
barbader/barbadar (person fra Barbados; vedtak fra 85 oppheves) 01.16
barbadar el. barbadiar (før unormert) 85.13
Barbados Barbados 95.20
barbeint[barbent][berrbeint] (ikke [berrbent]) 81.27
bardus adv., ubøyelig 84.13
bardus -t, -e 84.13
bare mellom å og infinitiv 95.51
barium 62.6
bark (i nyno.) 63.9
barke el. berkje 63.5
barnaktig (godteke i nyno.) 85.17
barnebok- (nullbinding i sms.) 95.37
barnevelder 70.13
barnevernspedagog 68.8
barrakuda (før barracuda) 84.19
barrotplante/berr-rotplante el. berrotplante [barrotplante] 95.39
barsel 81.13 83.26
baryon -et 86.14
baskarlu(v)e el. -hu(v)e 87.16
baskyl (ikkje bascule) 74.5
bast -en el. -et (nyno.; før -et) 87.15
baud - bauden - baud - baudene/baudane 95.27
BB (initialer) 83.27
be (bm., sms. går likt) 81.28
be(de), partisipp bede/bedi/bedd/bedt 79.11
be(i)nveges/be(i)nvegs/be(i)nveis (før: uklar normering) 95.45
be- i nynorsk 98.27
bearnés (før bearnaise) 84.19
bebreide (-a/-et i pret.) 69.5
bebuar (godteke i nyno.) 87.17
bedra (obl. kortform) 83.20
bedragersk (godteke i nyno.) 85.17
befolkning -a (før -a el. -en) 86.17-18
begeistre -a (godteke i nyno.) 85.17
begonia 68.4
begre(i)p 81.28
begripe (som gripe) (godteke i nyno.) 85.17
begripeleg [-lig] (godteke i nyno.) 85.17
begå selvmord (tilrås i stedet for 'ta selvmord') 99.21
behald (i god behald) (godteke i nyno.) 86.23
behaldning -a (godteke i nyno.) 85.17
bein el. ben (subst., før bein [ben]) 91.20
Beijing (før: Beijing el. Peking) 01.16
beinbrott el. beinbrudd 84.27
beinfisk/benfisk (før beinfisk) 95.45
beinfly el. beinflyge 83.20
beinfull/benfull (før beinfull) 95.45
being el. beding (bm., før beding) 91.20
beingrind/bengrind (før beingrind) 95.45
beingrov/bengrov (før beingrov) 95.45
beinklær el. benklær (før benklær) 78.10
beinkløyvd 81.26
beinskjefting/benskjefting (før beinskjefting) 95.45
beint fram/beint frem/bent fram/bent frem (før beint fram/bent beint fram/beintfram 79.12
beintfram/beintfrem/bentfram/bentfrem (før beintfram/bentfrem) 95.45
beinurt/benurt (før beinurt) 95.45
beinved/benved (før beinved) 95.45
beinveg/beinvei/benveg/benvei 81.27
beit -a[-en] el. bet -en (kortspill) 82.20
bekk (dobbeltkonsonant i 1917) 66.23
bekle (obl. kortform) 83.20
bekne(i)p 81.28
bekymra verb (a-bøying) (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
bekymring -a, substantiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
belast(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18
Belgia Kongeriket Belgia 95.20
belgier 70.12
belgisk kjempekanin 70.13
belizar (før unormert) 85.13
Belize Belize 95.20
beltekjøretøy 66.27
belyse (godteke i nyno. i fagspråk) 86.24
belysning (godteke i nyno. i fagspråk) 86.24
bemanne -a (godteke i nyno.) 85.17
bemerke til 63.9
ben el. bein (subst., før bein [ben]) 91.20
bendelband el. bendelbånd 84.27
Benedikt av el. fra/frå Nursia (italiensk munk; før: Benedictus el. Benedikt) 01.17
Benedictus, Benedikt av Nursia 63.15
benediktin(ar)likør 87.16
benediktin(ar)munk 87.16
Benin Republikken Benin 95.20
beninar (før unormert) 85.13
benk! el. benkja! el. benkje! 91.21
bensinavgift 62.10
bensinstasjonskjede (før: unormert) 95.39
benzen 67.14
benzidin -et 86.15
benzofenon 67.14
benzosyre 67.14
benzoyl- 67.14
benzyl 67.14
berbar (før berber) 87.15
berberis -en 75.5
berbisk (språk; før unormert) 87.13
berekne (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
berekning (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
berg-og-dal-bane 83.27
bergkjede -n 84.25
bergnebbe 81.24
beriberi (nyno., før beri-beri) 85.15
berje, barde [barte] 86.21
berkelium 62.6
berkje el. barke 63.5
berkshire 70.13
berlin(er)blått (bm., før berlinerblått) 91.19
berlin(er)blått (nyno.; før berlinerblått ) 87.17
berlin(er)brunt (bm., før berlinerbrunt) 91.19
berlin(er)grønt (bm., før berlinergrønt) 91.19
berlinerbolle (bm., som før) 91.19
berlinerkrans (bm., som før) 91.19
berlinerkrans (nyno.) 87.16
Bernhard av Clairvaux 63.15
Bernkonvensjonen 63.15
Bernkonvensjonen (nyno.) 87.17
berre å/å berre 71.7
berrichon du cher 70.14
berrichon-du-cher 70.14
beryllium 62.6
berømme -a/-et/-te 82.23
berømmelse (i Norsk ordbok) 69.9
berøring (nynorsk) 69.9
besetningsband el. besetningsbånd 84.27
beskjeftige (-a/-et i pret.) 69.5
beskrivar (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
beskrive (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
beskriving (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
beslag (godteke i nyno.) 86.23
beslagleggje [-legge] (godteke i nyno.) 86.23
besoar/bezoar 69.4
bestemme (godteke i nyno., alle tyd.) 85.17
bestemme, bestemde el. bestemte 86.20
bestemmelsesord 64.19
bestille (godteke i nyno.) 86.23
bestred el. bestrei[d] el. bestridde 81.28
bestri el. bestride 83.21
bestriing el. bestriding (bm.) 91.20
Bestræbelse (dansk) 66.40
bestråle -a/-te (godteke i nyno.) 85.17
bestråling (nyno.) 81.29
besvære -a/-et/-te 82.23
besynderleg [-lig] (godteke i nyno.) 85.17
beta (gresk bokstav) 68.4
betene (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
betening (nyno., før betjening) 95.48
betjening (nyno.) 71.15
betjent (nyno.) 71.15
betle -a (godteke i nyno.) 85.17
bety v. (betyr, betydde, betydd/betytt) (kan tas inn i nyno.) 95.52
betyde -a/-et (la forstå) 82.23
Beundring (dansk) 66.40
bevare, bevarde el. bevarte 86.19
bevis (godteke i nyno.) 84.22
bevis(e)leg [-lig] (godteke i nyno.) 85.17
bevise (godteke i nyno.) 84.22
beviskjede -n 84.25
Beyer, Absalon Pedersson 63.15
Bhutan Kongeriket Bhutan 95.20
bhutanar (før unormert) 85.13
bidé (før bidet) 84.19
bidra (obl. kortform) 83.20
bikrone -a/-en 81.24
bilavgift 62.10
bilde (før bilde [billede]) 81.22
bilde- el. billed- i sms. 82.20
bildeband el. bildebånd 84.27
bilete/bilet 71.8
billed- 81.22
billedband el. billedbånd 84.27
billedlig 82.20
bilradio 69.10
bilradiotelefon 69.10
biltelefon 69.10
binapakryl 82.14
binders 85.12
bindestrek 95.40
Bindestrek i geografiske namn 68.8
Bindestrek - sjå sak 37.2 i fagnemndreferatet frå 15.-16.11.1984
Bindestrek - stor/liten forbokstav 66.22 84.29
Bindt (dansk, forbindelse) 66.44
binom, fl. -/-er (før -) 84.28
biplan, fl. -/-er (før -) 84.29
birgittin(ar)orden 87.16
Biri-kalkstein/birikalkstein 66.22
birk -er (som før) 84.25
Birka 63.15
birkebein el. birkebeinar 83.18
birkebeiner 83.17
Bisag (dansk) 66.40
bissauguineaner/-ar 99.18
bissauguineansk 99.18
bistand (kan tas inn i nyno. ordl.) 90.13
bit - biten - bit el. biter/bit el. bitar - bitene/bitane 95.27
biuret 67.14
Bivrost 63.15
bjekso -en (før unormert) 86.13
bjerk el. bjørk -a/-en 81.25
Bjørgvin 63.15
bjørkefink 83.16
Bjørkmyr(a) 99.24
Bjørn Stallare 63.15
bjørnebrodd 76.8
bjørnebær 76.8
bjørnekam 76.8
bjørnekjeks 76.8
bjørnemose 76.8
bjørnerot 76.8
bjørneskjegg 76.8
bl.a. 81.31
bl.a. 96.23
-blad (genus i plantenamn) 82.20 83.22
blad, fl. -/-er (før -) 84.29
blakk (= utan pengar) 74.5
blankglø el. blankgløde 83.20
blansjere (forvelle; før blanchere) 85.12
bleiket 81.26
bleikt 81.26
bleket 81.26
Blekkhuset (navnediplomvinner) 98.43
blekt 81.26
bleser el. blazer (før blazer) 84.19
bli (samsvarbøying) 82.20
blikk (havblikk) ubest.fl. - (før -/-er) 84.25
blir du å reise i morgen? 62.10
blir å reise 62.10
blir å reise 62.10
blir å utbetale 62.10
blir å utbetale (korrekt) 62.10
blits (før blitz) 84.19
blitt (ubøyd i nyno.) 81.30
Blix'/Blix's salmar 68.9
blodge el. bløgge (få til å blø) 81.29
blodstyrting (ikkje -ning) 86.18
blomerenning -en 86.18
blond (sammensetninger) 81.32
blueline -n 84.18
blussel (bm., før blusel) 78.10
bly 62.6
bløding (ikkje -ning) 86.18
bløff -en 84.15
bløte el. bløyte (bm., før bløyte) 91.21
bløyte el. bløte (bm., før bløyte) 91.21
blå (sammensetninger) 81.32
blå andalusier 70.13
blå -/-e i fl. 80.11
blå wiener 70.13
blåmeis 83.16
blåregn -en 83.22
blåregn -en; -/-er, -ene 84.26
blårev 70.13
blåøyd (sideformen [blåøydd] utgår) 81.26
boar (før boer) 87.15
bobin (før bobine) 84.19
boble el. [buble] 77.11
Bodøsaka 63.15
-boer el. -buer (bm.) 91.19
boerkrigen 63.15
bogn/baune/bønne 71.8
Bohuslän, etter 1658; ellers Båhuslen 63.15
Boiotia 63.15
- bok- (nullbinding som midtledd i sms.) 95.37
boka følgjer vedlagd/vedlagt 66.29
boke (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
bokfink 83.16
Bokholderiet (navnediplomvinner) 01.21
bokmål (tilrådd form i andre språk) 95.35
boksermotor (nyno., før unormert) 95.48
bol el. bul (nyno., før bul) 91.21
bold (dansk) 66.41
Bolivia Republikken Bolivia 95.20
bolivianer 83.17
Bolster (dansk) 66.41
boltit el. boltite 83.16
boltite 81.24
bondegardsferie el. bondegårdsferie/bondegardsferie (før unormert) 95.38
Bondepartiet, se Senterpartiet 63.15
bondsk -, fl. -e 82.15
bongbong (før bonbon) 91.17
boogiewoogie (før: boogie-woogie) 95.40
bor 62.6
bor 62.6
boraks -en 86.15
borde 81.24
bordkle (obl. kortform) 83.20
Borg (godkjent oljefeltnavn) 99.25
Borgarting(et) 63.15
borgerkrigs-/borgarkrigs- (før unormert) 95.38
borgerting (comitia curiata) 63.15
bork 63.9
borsj -en (suppe) 84.13
bortimot (= nesten), bortimot 50 % 95.43
bortkasta/bortkastet 81.29
Bosnia-Hercegovina Republikken Bosnia-Hercegovina 95.20
bosnisk 95.26
bosnisk-kroatisk-serbisk (språket i staten Bosnia-Hercegovina) 95.26
boson -et 86.14
boss (hylse) ubest.fl. - (før -/-er) 84.25
bossanova (før: bossa nova) 95.40
boteråd -a/-en el. -et 78.10
botnband el. botnbånd [bonnband/-bånd] 84.27
botswan el. botswanar (før unormert) 85.14
Botswana Republikken Botswana 95.20
botswaner 83.17
Boulogneskogen (før unormert) 91.14
Boulogneskogen (nyno.) 87.17
bourgogne 70.13
Brage 63.15
Brage (godkjent oljefeltnamn) 82.37
Brahe, Tycho 63.15
brainstorming >idéklekking, idésøking 83.29
brakke -a/-en 81.24
braman el. bramin (fuglenavn, før unormert) 95.27
bramin, braman (før brahmin, brahman) 84.19
Brand (tilrådt oljefeltnamn) 86.39
Brandenburg(er)konsertene (bm., før unormert) 91.19
Brandenburg(er)porten (bm., før unormert) 91.19
Brandenburgkonsertane (nyno.) 87.17
Brandenburgsletta (før unormert) 91.18
Brandenburgsletta (nyno.) 87.17
brant (ikke [brann] i sms.) 81.28
brase -a/-et/-te (seiling) 82.23
Brasil Forbundsrepublikken Brasil (bokmål) 95.20
Brasil Sambandsrepublikken Brasil (nynorsk) 95.20
brasilianer/-ar (før også brasiler/-ar) 91.14
brasiliansk (før også brasilsk) 86.17
brazzavillekongoleser/brazzavillekongolesar (før: kongoleser/kongolesar) 01.17
brazzavillekongolesisk (før: kongolesisk) 01.17
bredfota el. bredfotet el. bredføtt (før ikke bredføtt) 91.19
bredspora el. bredsporet 83.20
bredvokst el. breivokst 83.22
breeder reactor 66.22
breeding 66.22
Breidablik 63.15
Breidablikk (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
breifota el. breifotet el. breiføtt (før ikke breiføtt) 91.19
breikdans (før unormert) 95.29
breispora el. breisporet 83.20
brekke brekker brekte brekt (før brekkje [brekke]) 91.21
brekkje [brekke] (godteke i nyno.) 85.17
brekkje [brekke], brekte, har brekt 85.15
bremseband el. bremsebånd 84.27
brende - har brend - er brend 86.22
brende - har brent [brend] 86.22
brengja [brenga] 82.17
brengun -en 84.15
brenning -a (før -a el. -en) 86.17-18
brente - har brent - er brent 86.22
bresere (før braisere) 84.20
brest el. brist 81.27
brev, fl. -/-er (før -) 84.29
brevbrott el.brevbrudd 84.27
brevkjede -n 84.25
brida (svensk, for breeding) 66.22
bridreaktor 66.22
brife (før briefe) 84.20
brint (dansk) 66.42
Brisingamen 63.15
britisk parkfe 70.13
brokkoli (ikkje -cc-) 74.5
brom 62.6
brom 62.6
brom brommet (før bromet i nyno.) 86.16
bromofenoksim 82.14
bromofos 82.14
bronsekalkun 70.13
brontosaurus 95.32
brosj 73.4
brote [bråte] s. (før brote el. bråte] 83.26
brotsj (før brosj, verkty) 80.10
brotsje (før brosje) 80.10
brott/brudd i bokmål 84.27
brottanvisning el. bruddanvisning 84.27
brottbelastninmg el. bruddbelastning 84.27
brottende el. bruddende 84.27
brottfast el. bruddfast 84.27
brottforlengelse el. bruddforlengelse 84.27
brottfri el. bruddfri 84.27
brottgrense el. bruddgrense 84.27
brotthals el. bruddhals 84.27
brottharv [brotthorv] (eneform i bokmål) 84.28
brotthelle el. bruddhelle 84.27
brottlast el. bruddlast 84.27
brottleng(e) el. bruddleng(e) 84.27
brottlinje el. bruddlinje 84.27
brottplate el. bruddplate 84.27
brottsikring el. bruddsikring 84.27
brottsjø (eneform i bokmål) 84.28
brottskare (eneform i bokmål) 84.28
brottskavl (eneform i bokmål) 84.28
brottsmann (eneform i bokmål) 84.28
brottspenning el. bruddspenning 84.27
brottstasjon el. bruddstasjon 84.27
brottstykke el. bruddstykke 84.27
brottstyrke el. bruddstyrke 84.27
brottsverk (eneform i bokmål) 84.28
brottsår el. bruddsår 84.27
bru -a [bro -a el. -en] 79.10
brucin 67.14
brud -a/-en (før -en) 78.10
bruksmatematikk 63.9
brun (sammensetninger) 81.32
brun italiener 70.13
Brunei Brunei Darussalam 95.20
bruneiar/-er 84.13
bruneisk 84.13
brunfe 70.13
brunkol- el. brunkull-/brunkol- (før bm. -kol(s)-/kull(s)-) 95.38
brunn el. brønn 77.11
Bruse (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
brushup (før: brush-up) 95.40
Brutus 63.15
bryggjeri [bryggeri] (før brygg(j)eri) 82.18
bryssel(er)knipling (bm.) 95.45
bryssel(er)teppe (bm.) 95.45
bryssel- el. brysseler- (bm., før brussel- el. brysseler-) 95.45
brysselknipling (nyno., før uklar unormering) 95.48
brænde (dansk) 66.42
brøggeritt 66.22
brøker, skrivemåten av 81.31
Brömsebrofreden 63.15
Brömsebrofreden 62.6
brå -/-e i fl. 80.11
brådaude el. brådød 84.23
bråfly el. bråflyge 83.20
bråsinna el. bråsint 83.20
-bu (nyno., eneform i dalbu, jærbu osb., før -bu el. -bue) 91.22
buffé (før buffet) 84.20
buké el. bouquet 74.5
bul el. bol (nyno., før bul) 91.21
bula (ut) verb (a-bøying) (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
bule -n, substantiv 95.52
bulgar el. bulgarar (før bulgar) 85.14
bulgarer 83.17
Bulgaria Republikken Bulgaria 95.20
bulleteng (før: bulletin) 95.32
bunker -en 82.15
bunnband el. bunnbånd 84.27
burde 86.20
burde - har burt [burd] 86.22
burgunder(vin) (nyno.) 87.16
burjatisk (før bm. burjat(i)sk, nyno. unormert) 91.14
Burkina Faso (nytt namn på Øvre Volta) 84.13
Burkina Faso Burkina Faso 95.20
burkinar/-er 84.13
burkinsk 84.13
burlesk 82.12
Burma (nå Myanmar) 91.16
Burma el. Myanmar (før: Myanmar) 95.18
Burma el. Myanmar Unionen Myanmar 95.20
burman el. burmanar (før unormert) 85.14
burmaner 83.17
burmeser/burmesar, burmesisk (før burmaner, burmansk) 95.18
bursdag (godteke i nyno.) 87.17
Burundi, burundiar, burundisk 65.6
Burundi Republikken Burundi 95.20
Bushs tale 92.22
buskas -et (godteke i nyno.) 85.17
bustyvel (før bustyvel el. bustyvle) 78.10
butan 67.14
butan -en el. -et 86.15
butikk-kjede el. butikkjede -n 84.25 
butlar (nyno., før unormert) 95.48
by - baud/bød/bydde 81.28
bye/byge/bøye 62.10
bye el. byge. el. bøye (bm.) 62.10
byfogd (før byfog(e)d) 83.19
bygg (dobbeltkonsonant i 1917) 66.23
-bygg (genus i plantenamn) 82.20
bygg/bygning 69.4
bygg -en el. -et (kornslag) 75.5
bygge- og prosjektadministrasjon 83.29
byggeadministrasjon 83.29
bying el. byding (bm., før byding) 91.20
bykler/byklar (fra Bykle i Setesdal) 95.26
byrd -en (godteke i nyno.) 85.17
byrj! el. byrja! el. byrje! 91.21
byråsjefstilling (før unormert) 95.39
Bysants 63.15
byte - byten - byte el. byter/byte el. bytar - bytene/bytane 95.27
bægje ubest.fl. -/-er (som før) 84.25
-bær (genus i plantenamn) 82.20 83.22
bære, bærde el. bærte (bølgje) 86.19
bæsj 81.11
bøds (bm., til by(de)s, før unormert) 91.20
bøffel 70.13
bøhering (før unormert) 91.17
bøkkar (nyno., før bøkker) 91.22
bølg! el. bølgja! el. bølgje! 91.21
bølg(j)ebrott (ikke -brudd) 84.28
bølle -a el. -en (før -en) 87.12
bølle -a el. -en (før -en) 87.12
bøn el. bønn 77.11
børneforsorgspædagog 68.8
børneforsorgspædagog 68.8
bøtingsrigg 62.10
bøye -a el. -en (livbøye) 79.11
Bøying av adjektiv etter 'hver(t) eneste' 95.50
både og i samband med preposisjonsuttrykk 97.23
Båhuslen, fra 1658 Bohuslän 63.15
-bånd (genus i plantenamn) 84.25
bånn 99.21
bånn i bøtta 99.21
-båren (-bårent/-båret) 81.28
båse -a/-et/-te 82.23
båtbyggjeri [båtbyggeri] (før -gg(j)e-) 82.18
båthvelv 84.17
båtkvelv 84.17

C | Til toppen
C-moment 84.29
c-nøkkel 84.29
C-språk 84.29
C14-datering (før: uklar normering) 95.43
cabbeliau 66.26
cabeliau 66.26
cabeljeu 66.26
cabilliau 66.26
cabincruiser el. kabinkryssar/-er 84.20
cabinkryssar 74.5
cal 65.7
californium 62.6
Caligula 63.15
callgirl (før: call girl) 95.40
Calvin, Jean 63.15
Campania 63.15
Canada Canada 95.20
cand. exer. 71.11
cand. kinesiol. 71.11
cand. ludens 71.11
cand. physic. (candidatus physici) 71.11
Cannæ 63.15
Carl (svenske og svensk-norske konger se Karl) 63.15
casertana 70.13
cash-and-carry (før: cash and carry) 95.40
cash-and-carry-prinsipp (før: unormert) 95.40
Cassius 63.15
Castilla 63.15
castillaner/-ar (nå kastiljaner) 91.15
castillansk (nå kastiljansk) 91.15
Castor rex 70.13
cataloniar el. kataloniar 74.5
catalonier/-ar (nå katalaner/-ar) 91.15
catalonsk (nå katalansk) 91.15
catalonsk el. katalonsk 74.5
catering el. keitering (før catering) 95.30
Catha edulis = kat 91.17
Catilina 63.15
Cato, Marcus Porcius 63.15
Catullus 63.15
catwalk (motemolo), -en, -er/-ar, -ene/-ane 03.12
CD-ROM el. cd-rom 96.21
cellofan -en (før -en el. -et) 83.23
cellulose 67.14
censor (om romerske forhold) 63.15
census (om romerske forhold) 63.15
centavo -en 82.15
centimo -en 82.15
cereal -et (ikke cerealie) 75.5
cerium 62.6
cesium 62.6
cetyl 67.14
CGS 65.7
CGS-systemet 65.7
Chagosøyane/Chagosøyene 82.14
champagne el. sjampanje (før champagne) 95.31
Charles (engelske og franske konger) se Karl 63.15
charleston -er (før -/-er) 84.24
charolais 70.13
chianina 70.13
Chile Republikken Chile 95.20
chilener 83.17
chinchilla 70.13
chips -en 81.11
Chișinău (før: Kisjinjov) 95.19
chlamydia nå klamydia 85.12
Chlamydia trachomatis el. Chlamydia 95.41
Chlodvig (franske konger) se Klodvig 63.15
cholesterol el. kolesterol 67.14
cholin 67.14
cholin 86.16
cholsyre 86.16
Christian (dansk-norske konger) se Kristian 63.15
Christiern (dansk-norske konger) se Kristian 63.15
Christoffer av Bayern, se Kristoffer 63.15
chuck el. kjoks (før chuck) 83.15
Cicero, Marcus Tullius 63.15
cinkonin 67.14
circumferens 63.15
Circus Maximus 63.15
cis- 67.14
cisterne el. sisterne (før cisterne) 95.35
citer el. siter (før sitar) 84.13
citrat 67.14
citronsyre el. sitronsyre 67.16
claimsbehandlar >skadebehandlar 84.31
Clamydia trachomatis (mikroorganismen) 95.28
Claudius 63.15
Clausson Friis, Peder 63.15
clutch el. kløtsj (før clutch) 84.18
cocker spaniel -en 84.18
cold fire 66.26
collage el. kollasj (før collage) 84.20
Colombia Republikken Colombia 95.20
colombian(ar) el. kolombian(ar) (før colombian(ar)) 91.15
colombianer 83.17
colombianer el. kolombianer (før colombianer) 91.15
colombiansk el. kolombiansk (før colombiansk) 91.15
coloniae, se kolonier 63.18
Colosseum 63.15
Columbiaelva el. Columbiaelven 83.22
Columbus, Kristoffer 63.15
comeback -en el. -et 82.12
comebackforsøk (før: comeback-forsøk) 95.40
com-firma 00.15
comitia curiata, se borgerting 63.16 
computer > datamaskin 81.33
Confucius el. Kung Fu-tse 63.15
Conseil de la Langue Norvégienne (OBS trykkfeil i åm.) 80.12
Constantinus, se Konstantin 63.15
construction management > 83.29
container el. konteiner/konteinar (før container) 95.30
Cookøyene/Cookøyane Cookøyene/Cookøyane 95.20
cooljass el. cooljazz (før: cool jazz) 95.40
Copernicus, Nicolaus 63.15
Córdoba (før Córdova) 91.14
Cornelius 63.15
Cortés, Hernán el. Cortez, Fernando 63.16
costa 'ribbein' (før: bokmål costa, nynorsk unormert) 95.28
Costa Rica Republikken Costa Rica 95.20
costaricaner 83.17
Côte française des Somalis 68.4
cover charge > entré, inngangspenger 81.33
Crassus 63.16
crawl, crawle > krål, kråle 84.20
credo, -et, -/-er, -a/-ene (bm., før nullending i ubest. flt.) 95.45
crista 'kant på knokler' (før: unormert) 95.28
cruzeiro -en 82.12
Cuba Republikken Cuba 95.20
cubaner el. kubaner 83.17
curium 62.6
curriculum vitae, vitaeet, vitae, vitaea (nynorsk) 95.32
curriculum vitae, vitaeet, vitae/vitaeer, vitaeene (bokmål) 95.32
CV/cv, CV-en/cv-en, CV-ar/cv-ar, CV-ane/cv-ane (nynorsk) 95.32
CV/cv, CV-en/cv-en, CV-er/cv-er, CV-ene/cv-ene (bokmål) 95.32
CV/cv, CV-et/cv-et, CV/cv, CV-a/cv-a 95.32
CV/cv, CV-et/cv-et, CV/CV-er/cv/cv-er, CV-a/CV-ene/cv-a/cv-ene 95.32
cwt/cwt. (cwts) 70.10
cyan 67.14
cyklo- 67.16
cymbal (før cymbal(l)) 78.10
cymen 67.14
cystein 67.14
cystin -et 86.15
cytokinin -en el. -et 86.15
cytostatikum 81.19-20
-cytt, -cyttisk (i leukocytt o.a.) 74.5
cæsar 63.16
Cæsar, Gaius Julius 63.16

D | Til toppen
D-dag(en) 84.29
d-moll 84.29
daa 64.19
daddel -en (klander) (godteke i nyno.) 85.17
dadle -a (godteke i nyno.) 85.17
dagbok- (nullbinding i sms.) 95.37
dagbrott el. dagbrudd 84.27
dagsens 84.28
dagsorden -en (godteke i nyno.) 85.17
Dalai Lama (religiøs og politisk leder i Tibet; før: bm. dalai-lama, nn. -) 01.17
dalbu (nyno., før dalbu el. dalbue) 91.22
Dale-Gudbrand 63.16
dalmatier/dalmatiar (før unormert) 87.13
dalmatisk (før unormert) 87.13
damefrisersalong/damefrisørsalong 67.9
Danevirke (grensevoll mellom Danmark og Tyskland; før: Dan(n)evirke 01.17
Dan(n)evirke 63.16
Danelag 63.16
dangel 81.13
dangel -en el. -et 81.29
Danglís 01.14, 98.24
Danmark Kongeriket Danmark 95.20
dannebrog 63.16
dansk gråbroket gås 70.13
dansk landrase 70.13
dansk rødbotet fe, DRK 70.13
dansk svartbotet svin 70.13
danzig(er)lerret (bm., før danzigerlerret) 91.19
Dareios 63.16
data -en el. -et (før -en) 83.19
Dataord 95.27
datasøke 68.13
datasøking 68.13
datering 79.12 81.31
dativ(s)form (før: dativform) 95.36
dato 62.11
dato (eneform om dag i måneden) 83.15
dato/datum 62.11
dator (vsa. datamaskin) 84.13
-datter, -dotter 63.16
datum 81.19-20
datum = gitt el. utferda 62.11
dau (slapp, uten livlighet) 81.22
dau ([dautt] i nøytrum utgår) 81.26
daubakt bm. 82.20
daubiter bm. 82.20
dauboge el. daubue bm. 82.20
daubrent (som brenn dårleg) bm. 82.20
daud/død i nyno. 84.23
daud el. død (før dau el. daud el. død) 81.22
daudball el. dødball bm. 82.21
daudble(i)k el. dødble(i)k 82.21
daudbleik (eineform i nyno.) 84.23
daudblod (eineform i nyno.) 84.23
daudblod el. dødblod bm. 82.21
daudbrent el. dødbrent bm. (brent for sterkt) 82.21
dauddrukken el. døddrukken bm. 82.21
daude/død s. i nyno. 84.23
daudfrakt el. dødfrakt bm. 82.21
daudfrossen el. dødfrossen bm. 82.21
daudfødd el. dødfødd bm. 82.21
daudfødt el. dødfødt bm. 82.21
daudgang el. dødgang bm. 82.21
daudhode el. dødhode 82.21
daudhud (eineform i nyno.) 84.23
daudhvit el. dødhvit 82.21
dauding el. dødning bm. 82.22
daudjord (eineform i nyno.) 84.23
daudkald el. dødkald bm. 82.21
daudkjøt(t) (eineform i nyno.) 84.23
daudklyp el. dødklyp bm. 82.21
daudkvit el. dødkvit 82.21
daudlegge el. dødlegge 82.21
daudlignende el. dødlignende 82.21
daudliknende el. dødliknende 82.21
daudlinje el. dødlinje bm. 82.21
daudmann (eineform i nyno.) 84.23
daudmann el. dødmann bm. 82.21
daudmannsknapp (eineform i nyno.) 84.23
daudmyld (eineform i nyno.) 84.23
daudnesle (eineform i nyno.) 84.23
daudplate el. dødplate bm. 82.21
daudpunkt el. dødpunkt bm. 82.21
daudsone el. dødsone bm. 82.21
daudstill el. dødstill bm. 82.21
daudstille el. dødstille bm. 82.22
daudtak el. dødtak bm. 82.22
daudtid el. dødtid bm. 82.22
daudvarsler el. dødvarsler 82.22
daudvekt el. dødvekt bm. 82.22
daudvinkel el. dødvinkel bm. 82.22
daufonn bm. 82.21
daugjødsle bm. 82.21
daugras el. daugress 82.21
dauhogge el. dauhugge 82.21
daujord bm. 82.21
daukjøre bm. 82.21
daukjøtt (før dau(d)kjøtt) 81.22
daulauv el. dauløv 82.21
daulende bm. 82.21
daulendt bm. 82.21
daumalt bm. 82.21
daumerka el. daumerket 82.21
daumold el. daumuld 82.21
dausekk bm. 82.21
dauskrott bm. 82.21
dauslamp bm. 82.21
dauste(i)kt 82.21
daustokk bm. 82.21
dauull bm. 82.21
dauv/døv i nyno. 84.23
dauvbeitt (eineform i nyno.) 84.23
dauved bm. 82.21
dauvnesle (eineform i nyno.) 84.23
dauvær bm. 82.21
dB ved setningsstart 79.13
-dder (nøytrumssubstantiv) 81.16
de, De 62.11
de, De (uttalen på nynorsk) 62.11
de, dykk/de, Dykk 67.9
de Gaulle/De Gaulle (i setningsstart) 71.9
de Gaulle/De Gaulle ved setningsstart 79.13
de lå utpå/ute på fjorden og fiska 99.21
de som/dem som ... (også fagnemnda 14.3.94) 66.22 82.27
-de/-te, -d/-t i verb i nynorsk 86.19-22
De/dere 65.12
De forente arabiske emiratene/Dei sameinte arabiske eemirata 77.10
De forente arabiske emirater (bokmål, før emirata/-ene) 95.19
De forente arabiske emirater også offisielt navn 95.20
De forente nasjoner 63.16
De nederlandske Antillene el. Antillene (NL) 82.14
dé el. di 62.11
deadline -n 84.18
deccakjede -n 84.25
decennium el. desennium (før decennium) 95.32
Decius 63.16
deg - uttale 65.13
dei fekk han oppsagd/oppsagt 69.15
dei gjekk seg vill 67.13
dei tente seg rike 67.13
Dei nederlandske Antillane el. Antillane (NL) 82.14
Dei sameinte arabiske emirata også offisielt navn 95.20
Dei sameinte nasjonane 63.16
dekagon -en 84.15
dekalin 67.14
dekar/dekaar 64.19
dekkfrøa 69.11
dekkfrødde 69.11
dekkfrøede 69.11
dekkfrøete 69.11
dekkfrøing 69.11
dekkfrøplanter 69.11
-del (brøker) 81.31
Delfi 63.16
delftfajanse (nyno., før unormert) 95.48
Deling av ord 63.9
delirium, deliriumet el. deliriet 83.23
Delos > Dilos 01.12
Delos 63.16
delta (gresk bokstav) 68.4
delta(ke) (godteke i nyno.) 84.22
deltidseige, deltidsleige (for 'time-sharing) 92.32
Demeter 63.16
demeton-S-metyl 82.14
Demostenes 63.16
den (kontra han/ho i nynorsk) 85.17
den er min, denne hytta 99.22
den ettårige åkersteinfrø 83.22
den tidligere Tsjekkoslovakiske republikk (bm.) 95.42
den vesle småtveblad 83.22
Den arabiske republikken Syria 82.13
Den bosniske serberrepublikk/Den bosniske serbarrepublikken 97.21
Den demokratiske republikk Kongo (bm) 01.17
Den demokratiske republikken Kongo (før: Republikken Zaïre, nn) 01.17
Den demokratiske republikken Sri Lanka 82.13
Den dominikanske republikk (bokmål, før republikken) 95.19
Den dominikanske republikk Den dominikanske republikk 95.20 
Den europeiske kol- og stålunionen 63.16
Den europeiske union (bokmål) 95.26
Den europeiske unionen (nynorsk) 95.26
Den internasjonale domstolen i Haag 63.16
Den islamske republikken Iran 82.13
Den persiske golfen (pressemelding) 87.28
Den sentralafrikanse republikk (bokmål, før republikken) 95.19
Den sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 95.21
Den sosialistiske forbundsrepublikken Jugoslavia 82.13
Den sosialistiske sambandsrepublikken Jugoslavia 82.13
denar -en, -er/-ar, -ene/-ane (myntenhet i Makedonia) 99.18
dendrobium 82.12
dengang > den gang 79.12
dengong > den gong 79.12
denslags 66.29
deoksy- 67.14
deplassere (før bokmål deplasere, unormert i nynorsk) 95.32
depositum 81.19
-der (nøytrumssubstantiv) 81.16-17 83.25-26
der (virker påfallende som foreløpig subjekt i bokmål) 99.21
der som foreløpig subjekt 99.21
derhen >der hen 82.22
deriverbar 71.9
deriverleg 71.9
descrambler >taleoppretter/-ar, ev.talenormalisator 83.29
desennium el. decennium (før: decennium) 95.32
desibel 69.4
design (kjønn) 69.4
designar (før designer) 87.15
desktop publishing > skrivebordssetting/-setjing 87.18
desoksy- 67.14
desperado 83.15
dess fleire som kjem, dess meir ... 91.24
det/der stod ei jente i trappa (begge deler korrekt i nyno.) 99.21
det/der vart fatta mange vedtak (begge deler korrekt i nyno.) 99.21
det nylagte/nylagde egget 82.20
det samme er tilfellet 67.13
det slags 66.29
det vart sendt/sende mange skip 65.14
Det er no [nå] det eg alltid har sagt. 84.21
Det første tiåret (2000-2009) se fagnemnda 29.4.96
Det karibiske havet > det sterkt ureina Karibiske havet (nyno.) 95.42
Det norske Arbeiderparti 63.15
Det sveitsiske edsforbundet 82.13
Det sveitsiske eidssambandet 82.13
Det ville vesten (før: unormert) 95.43
Dhaka (før Dacca) 86.13
di fleire som kjem, di meir ... 91.24
diafragma -et 83.19
dialekt (tolking av ordet) 87.34-35
dialektal/dialektisk 68.9
dialektord i bokmål 69.11
dialektord, skrivemåtar 84.23
dialogforfatter 66.31
diameter 84.21
diaré (som før) 87.15
diastase 67.14
Diaz, Bartholomeu 63.16
diazo 67.14
dictum el. diktum 00.12
dictum 81.19
die diar dia dia (godteke i nyno.) 87.17
dielektrikum 63.5 81.19-20
dienoklor 82.14
difenoksuron 82.14
difenzokvatmetylsulfat 82.14
differanse 62.11
differanse/differens 62.11
differens 62.11
diftongere (før: diftong(is)ere) 95.32
dikamba 82.14
dikegulak 82.14
diklobenil 82.14
diklofluanid 82.14
diklorprop 82.14
diklorvos 82.14
dikofol 82.14
dikvatdibromid 82.14
dimetoat 82.14
dimotiki 98.22
dingy (før dinghy) 84.20
dinokap 82.14
dinosaur 69.5
dinosaurus, -en, -saurer/-saurar, -saurene/-saurane 95.32
Diogenes 63.16
Diokletian 63.16
dioksan 67.14
Dionysos 63.16
diopter 81.18
Dipylonporten 63.16
diskjockey (før: diskjockey el. disc-jockey) 95.40
diskré -, fl. -/-e 84.13
diskré (før diskret) 81.11
diskré ubøy.ent., -/-e i fl. 81.22
diskresjonsbrott el. diskresjonsbrudd 84.27
diskret -, fl. -e 84.14
diskusjonsmøte (teach-in) 67.11
display (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
disse disses 64.19
distré ubøy.ent., -/-e i fl. 81.22
distribusjon > utleie 66.32
distributør > utleier 66.32
dithen >dit hen 82.22
ditover (før: bm. dit over, unormert i nyno.) 95.43
diuretikum 81.20
diuretikum 81.19
diva 82.16
diversør (frarådd) 81.33
Djengis Khan 66.17
Djengis-khan 63.16
djevelen/Djevelen (stor forbokstav ved egennavn) 03.13
djevel- el. djevle- (før djevle-) 95.37
Djibouti Republikken Djibouti 95.21
djiboutiar (før unormert) 85.14
DKK 81.31
dkr 81.32
dl og dL (norsk og intern. standard) 84.29
dobbelt- (eneform i sms.) 83.19
dobbeltkonsonant foran ny konsonant 62.11-12
dodemarf 82.14
dogg -a/-en el. dugg -en 81.25
dokk -a[-en] (fordypning) 81.25
dokke -a [dukke -a el. -en] 79.10
doktorgradsarbeid, doktorgradskandidat (før: unormert) 95.38
doktorkandidat (tilrådd betegnelse) 87.18
dokumentsøke 68.13
dokumentsøking 68.13
dolganer/-ar 97.22
dolgansk 97.22
dolkestøt (eneform i bokmål) 84.28
dollar 78.10
-dom i nynorsk 98.27
dominatet 63.16
Dominica Samveldet Dominica 95.21
dominikan el. dominikanar (før unorm.) 85.14
dominikan(ar)orden 87.16
dominikaner 83.17
dominikar (før unormert) 85.14
dominiker (innbygger på Dominica) 85.13
dominion 81.11
dominion -en 84.18
dominus 63.16
Domitian 63.16
Domstolen (i EU) 95.26
domstols-: (i sms., før: unormert) 95.40
donkraft -a/-en 81.24
dorar 63.16 64.14 83.18
dorer 63.16 64.14 83.17
dorking 70.13
Dorothe Engelbretsdotter 63.16
dosmar (før dosmer) 87.15
dra (bm., sms. går likt) 81.28
dragdokke 81.26
dragé el. drasjé 74.5
dragere el. drasjere 74.5
draging (ikkje draing, bm.) 74.5
dragsug (før dragsu el. dragsug) 81.22
drahjelp (bm., før unormert) 95.45
draing el. draging (bm., før draging) 91.20
Drake (tilrådd av Språkrådet, men ikke godkjent av Oljedirektoratet) 98.28
Drakefeltet 98.28
Draken (ikke godkjent av Oljedirektorat) 98.28
drakme 63.16
drama 82.16
Drammens-granitt 66.22
drasjé (før drasjé el. dragé) 91.17
drasjere (før drasjere el. dragere) 91.17
Draug (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
Draugen (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
Draupne 63.16
drawback -en el. -et 82.15
dreie 81.11
drektigheit (godteke i nyno.) 84.21
dren, -et, -, -a/-ene (bm., før uklar normering) 95.45
drepercelle/dreparcelle 99.18
dressman 64.19
drift (fedrift) -a/-en 81.24
drik(k)s -en 76.8
drikkevasskjelde 85.16
drink -en 84.15
drog el. dråk 'latsabb' (bm., før dråk) 95.45
dronning moren (avisinnlegg) 95.59
drope [dråpe] (før drope el. dråpe) 83.26
drottsete 63.16
drukningsdaude el. drukningsdød 84.23
druser/drusar 81.11
drynje, drunde [drunte] 86.21
drømme, drømte (sideformer i nyno.) 86.20
drønn (dobbeltkonsonant i 1917) 66.23
drønne -a/-et/-te 82.23
drøpel el. drøvel (nyno.) 79.11
drøvel, sideform til drøpel 70.6
drøy ([drøytt] i nøytrum utgår) 81.26
drøyme, -de [-te] i pret. 86.21
drøyme, drøymde [drøymte] 86.20
due -a/-en (også sms.) 81.24
dukkar el. dykkar 77.11
dukke el. dykke 77.11
dukke opp 70.14
dukkert 77.11
dulcitol 67.14
dulgt kan fortsatt brukes i uttrykk som i det dulgte 95.45
dult/dulgt 70.6
dulte/dulgte 70.6
dumheit (som før) 84.21
dun -a/-en (vsa. -et) 81.24
durativ -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
DVD el. dvd (Digital Versatile/Video Disc; før: -) 01.19
dvele (dvelte) el. dvelje (dvalde) 77.11
dvelje, dvalde [dvalte] 86.21
dvergspett el. dvergspette 83.16
dvine -a/-et/-te (minke, spakne) 82.23
dvs. 98.22
dyd/dygd (dygd: dugelighet) 81.23
dye s. 69.11
dypfrosne matvarer 67.9
dypfrossent kjøtt 67.9
dypfryst kjøtt 67.9
dypfryste matvarer 67.9
dyr(e)plager/dyr(e)plagar
dyr(e)plageri, dyr(e)plaging (før bm. dyr-, nyno. dyre-) 95.37
dyrehårsallergi (før: unormert) 95.38
dyrkbar 67.12
dysmenoré 74.5
dyspné 74.5
dyspneisk (adj. til dyspné, før: unormert) 95.28
dysprosium 62.6
düsseldorfar (nyno., før unormert) 95.48
düsseldorfskolen el. düsseldorfskulen (nyno., før unormert) 95.48
düsseldorfskolen el. -skulen 87.17
düsseldorftid (nyno.) 87.17
Dødehavet (eneform i bm.) 83.22
dødsstøt (eneform i bokmål) 84.28
døger 81.16-17
døgndriftsordning/døgerdriftsordning el. døgndrifts- (før unorm.) 95.38
dølehest 70.12
dølge - dølga/dølget/dølgte - dølga/dølget/dølgt (før dulgte, dulgt) 95.45
dølje, dulde [dulte] 86.21
dølsk -, fl. -e 82.22
dølsmål/dølgsmål 70.6
døme (bm.) 79.10
døme ubest.fl. -/-er (som før) 84.25
dørgje (nyno., bøyes som følgje) 95.48
døv - hørselshemmet 81.33
døve -a/-et/-de (gjøre døv/lam) 82.24
då -a/-en (dåhjort, foreld.) 81.25
då -a[-en] (dåhind) 81.25
då/når 70.8
dåme -a/-et/-te (ange) 82.23
dåsemikkel 83.24

E | Til toppen
-e (bm., s. på trykklett -e, nøytrum) 79.10
-e, obl. -r i ubest.fl. i bm. 84.25
-é (ikkje oe) i amenoré, apné, dysmenoré, dyspné 74.5
e.l. 96.23
e.l. 81.31
e-post, e-postadresse osv., e-poste 95.27
e-verb (nyno.) 95.48
ebonitt 67.14
ecu -en, -, -ene/-ane (før ecuer i ubest. flt. bm., unor. i nyno.) 95.32
Ecuador Republikken Ecuador 95.21
ecuadorian el. ecuadorianar (før unor.) 85.14
ecuadorianer 83.17
edamerost (nyno.) 87.16
edd (bokstaven) 81.11
edderkopp 66.27
-ede/-ete 62.11
-ede/-ete 62.11
-ede/-ete (bm.) 81.29
edelstein el. edelsten 81.27
ederdun -a/-en (vsa. -et) 81.24
Edfu 63.16
edil 63.16
edru 80.11
Edvard (engelske konger) 63.16
Edward, se Edvard 63.16
EEC 63.16
EF-domstolen 95.26
Efesos 63.16
eflg. etterfølger/etterfølgjar [etterfylgjar] (før: unormert) 95.43
efor 63.16
EFTA 63.16
eg fekk prøvene tilsende 99.22
eg fekk tilsendt prøvene 99.22
eg./eig. 69.4
Egeerhavet 63.16
egenattrå (egoisme) 66.43
egenbloddoping/eigenbloddoping (før unormert) 95.38
egga er nylagt/nylagde 82.19
egga er nylagte/nylagt 86.23
egressiv -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
Egypt Den arabiske republikk Egypt 95.21
ei/en valfritt i alle hokj.ord i bm. 76.7
-ei-/-e- (preteritum bm.) 81.27
eider/eidar (fra Eid i Sogn og Fjordane) 95.26
Eidsivating(et) 63.16
Eidsvollgrunnloven 63.16
eidsvollmann 63.16
eierskap -et 99.18
eigarskap -en 99.19
eige, eig, åtte [eigde], ått [eig] 77.11
Eikaberg 63.16
eike (i hjul) -a el. -en (før eike -a [-en] el. eik -en) 91.21
 Eilert Sundts gate 95.42
ein/eit av foreldra 66.23
ein/eit slag skule 66.29
ein/eit slags 66.29
ein gong/eingong 79.12
Einar Tambarskjelve 63.16
eineggstvillingar 69.5
einfelt 65.11
einfrøblada 69.11
einfrøblading 69.11
eining (i bm.) 77.10
eining -a/en 81.24
einskild 65.11
einskjersplog 69.5
einslungen 83.25
einsteinium 62.6
einsynt 65.11
einøre el. eittøre -n 83.23
einøygd 65.11
Eir (tilrådt oljefeltnamn) 86.39
Eirik (norsk) 63.16
Eirik av Pommern 63.16
Eirik Blodøks 63.16
Eirik jarl 63.16
Eirik Magnusson 63.16
Eirik Raude 63.16
Éjina 01.14, 98.23
Éjina 98.24
Éjina (nygresk, før Egina) 01.15, 98.25
Ekbatana 63.16
ekrasitt (sprengstoff) (før bm. ekrassitt, nyno. unormert) 95.32
eksaserbasjon 87.14
eksentrisk 66.24
eksikkator 71.6
ekslibris, fl. -/-er (før -) 84.29
eksos (før også ekshaust) 84.14
ekspedisjonssjefstilling (før unormert) 95.39
ekspertise 67.11
ekss- > eks- 66.24
ekstrinsik 70.6
ekstrinsisk (før ekstrinsik) 83.15
ekteskapsbrott el. ekteskapsbrudd 84.27
ektoderm 74.5
ektyma (hudsykdom med sårdannelse) 87.14
Ekvatorial-Guinea Republikken Ekvatorial-Guinea 95.21
ekvatorialguinean el. -guineanar 85.14
ekvatorialguineaner 83.17
-el (nøytrumssubstantiv) 81.12
El Salvador Republikken El Salvador 95.21
eldast, -de [-te] i pret. 86.21
eldlendar el. eldlending (nyno., før unormert) 91.14
eldmørje el. ildmørje (før eldmørje) 85.15
Eldrimme 63.16
Elefsis 62.18
Eleusis 62.17
Eleusis el. Elevsis 63.16
Eleutherios 62.17
elev/student 71.9
Elevsis 62.17
Elevsis 62.15
Elevsis 62.15
Elfenbe(i)nskysten Republikken Elfenbe(i)nskysten 95.21
elfenbeinar/ivorianar 65.12
Elfenbeinskysten 81.27
Elfenbeinskysten (eneform) 83.22
Elfenbeinskysten el. -bens- (bm., før -beins-) 91.14
elfenbener, elfenbensk 65.13
elgen adj. (før elg(j)en) 82.18
Elisabet (engelske dronninger) 63.16
Elisabet (russiske fyrstinner) 63.16
Elizabeth (eng. dronninger), se Elisabet 63.16
Elsass-Lothringen (tysk) 63.15,16
-else i nynorsk 98.27
-elva el. -elven 83.22
EM NM VM OL, eit - fleire (nyno., før bøying unormert) 91.22
embetsmann 97.25
embetsperson 97.25
Embla 63.16
emboli el. embolisme (før: bokmål emboli, nynorsk unormert) 95.28
embolus, -en, -er/-ar, -ene/-ane (før: bøyning ikke normert) 95.28
embryo -et 83.19
emdengås 70.13
emirataraber/-ar 99.19
emiratarabisk 99.19
Ems(er)depesjen (bm., før unormert) 91.19
ems(er)salt (bm., før emsersalt) 91.19
ems(er)vann el. ems(er)vatn (bm., før emser-) 91.19
Emsdepesjen (nyno.) 87.17
emsvatn (nyno.) 87.17
-en (bm.: bøying av s. på trykklett -en) 77.10
-en (nyno.: adj. på -en) 69.14 77.10
-en (nøytrumssubstantiv) 81.15
-en (partisippadjektiv i nyno.) 83.25
-en, adj. med kons.gruppe føre -en 84.16
en bloc 95.41
-en el. -et 84.14
-en -et (genus i namn på kjem. sambind.) 86.15
-en/-et (partisippadjektiv i bm.) 83.21
en gang/engang 79.12
en komma en barn el. ett komma ett barn 95.50
en komma en uke(r) el. ei komma ei uke(r) 95.50
en troende 81.23
enblocavskriving (før sms. med en bloc ikke normert) 95.40
enbåren 81.28
encyklika el. ensyklika (før encyklika) 95.32
encyklisk el. ensyklisk (før encyklisk) 95.32
encyklopedi el. ensyklopedi (før encyklopedi) 95.32
encyklopedisk el. ensyklopedisk (før encyklopedisk) 95.32
encyklopedist el. ensyklopedist 95.33
enda en gang 62.11
enda en gang/ennå en gang 62.11
enda/endå eller enno 64.19
enda/ennå 62.11
enda, ennå 91.23
enda: enda han er/var sjuk 91.23
enda: enda større/flere/oftere 91.23
-ende (fl. når brukt som substantiv) 81.27
ende fram/endefram 79.12
endingsløs engelsk infinitiv > norsk -e 62.12
endiv (før endivie) 84.20
eneggstvillinger 69.5
enerett (bm., før enerett/ein(e)rett) 95.45
enerådende (bm., før enerådende/ein(e)rådende) 95.45
enerådig (bm., før enerådig/ein(e)rådig) 95.45
enetser/-ar 97.22
enetsisk 97.22
enevelde (bm., før (enevelde/ein(e)velde 95.45
eneveldig (bm., før eneveldig/ein(e)veldig) 95.45
enfrøbladede 69.11
enfrøbladete 69.11
enfrøbladplanter 69.11
Engelbrekt Engelbrektsson 63.16
engelsk fullblod 70.12
englender/-ar el. engelskmann (før engelskmann) 91.14
engste (godteke i nyno.) 86.23
engsteleg [-lig] (godteke i nyno.) 86.23
enkel/enkelt 70.7
enkelt/dobbelt konsonant 66.23
enkét el. enquete (før enquete) 84.20
enklitikum 81.19-20
ennskjønt (bm., før enskjønt) 95.45
ennå en gang 62.11
ennå/enda 62.11
ennå: hun er ennå ikke kommet el. hun er enda ikke kommet 91.23
ennå: hun satt der ennå el. hun satt der enda 91.23
ennå: hun sitter her ennå el. hun sitter her enda 91.23
enskjærsplog 69.5
enspora el. ensporet 83.20
ensyklika el. encyklika (før: encyklika) 95.32
ensyklisk el. encyklisk (før encyklisk) 95.32
ensyklopedi el. encyklopedi (før encyklopedi) 95.32
ensyklopedisk el. encyklopedisk (før encyklopedisk) 95.32
ensyklopedist el. encyklopedist (før encyklopedist) 95.33
enterteiner/enteinar el. entertainer (samform) 95.29
entoderm 74.5
enzym 67.14
Eos 63.16
Epaminondas 63.16
Epaminondas 62.4
Epidauros 63.16
Epidavros 62.15
Epiktet 63.16
Epikur 63.16
epizootiologi 64.20
epizootologi 64.20
-eple (genus i plantenamn) 82.20 83.22
Epleskrotten (godt navnevett) 95.67
-/-er (i ubest.fl. nøytrum bokmål) 84.24-25 84.28-29
-er (nøytrumssubstantiv) 81.15
-/-er (ubest.fl. i kjemitermer bm.) 86.16
-er/-ar (i innbyggerbetegnelser) 95.26
er gått/har gått 68.10
-er-, bindeelement i bokmål 91.18-19
Eratostenes 63.16
erbium 62.6
-ere 62.12
-ere frå mellomlågtysk -eren (høgtysk -ieren) 62.12
-ere/-isere 70.9
-ere: -te eineform i pret. i nyno. 86.19
Erekteion 63.16
Erektevs 62.17
Erektheus 62.17
-eren (mellomlågtysk) 62.12
erfare, erfarde el. erfarte 86.19
erfare -te (godteke i nyno.) 84.22
erfaren (godteke i nyno.) 86.23
ergerlig (før erge(r)lig) 81.22
-eri, -/-er i ubest.fl. bm. 84.24
Erik (dansk og svensk) 63.16
Erik av Pommern (før: E(i)rik av Pommern) 01.17
Erik av Pommern 63.16
Erik den hellige (svensk konge) 63.16
Erik Seiersæl/Sigersæl (svensk konge) 63.16
Eritrea Eritrea 95.21
erklære, erklærde el. erklærte 86.19
Erling Skakke 63.16
Erling Skjalgsson 63.16
ernære, ernærde el. ernærte 86.19
ernære -te (godteke i nyno.) 85.18
Eros 63.16
erve (nyno., bøyes som følgje) 95.48
erytritol 67.14
erytropoese (danning av røde blodceller) 87.14
eschatologi 70.9
escudo -en 82.15
esel 81.13
esel, fl. esel el. esler (før esler) 84.28
esjatologi 70.9
eskatologi 70.9
eskatologi (før også eschatologi) 84.20
eskimo 97.21
eskjatologi 70.9
eskulin -et (et bakteriesubstrat; før unormert) 95.28
Esop el. Æsop (før: Esop el. Aisopos) 01.17
Esop el. Aisopos 63.16
espri el. esprit (før esprit) 84.20
ess -en el. -et (nyno., kort) 84.16
ess ubest. fl. - (før -/-er) 84.25
essay 78.10
ester 67.14
Estland Republikken Estland 95.21
estlender/-ar el. estlending el. ester/-ar 91.14
-et(e) i nynorsk 98.27
eta (gresk bokstav) 68.4
etan 67.14
etanol 67.14
-ete 62.11
eten 83.25
eter 67.14
etiofenkarb 82.14
Etiopia Etiopia 95.21
etiopiar 83.18
etiopier 83.17
etrurar 83.18
Etruria 63.16
etruskar 63.16 64.14 83.18
etrusker 63.16 64.14
etsel 81.13
etter en idé av ... 66.31
etter et opplegg av ... 66.31
etterladen/etterlaten (bm., før etterlaten) 95.46
etterlate (obl. langform) 83.21
etyl 67.14
etylen 67.14
eu/ev i greske namn 62.14-19
EU-kommisjonen 95.26
EU-parlamentet 95.26
EU-rådet 95.26
Eubea 62.15
Euboea 62.15
Euboia 62.17
Euboia el. Evboia 63.16
Euböa 62.15
eufemisme/evfemisme 71.15
Eufrat 63.16
eukalyptol 67.14
eukalyptus (nyno., før uklar normering) 95.48
eukaryot adj. 82.12
eukaryot -en 82.12
Euklid 62.17
Euklid el. Evklid 63.16
euksenitt (før euxenitt) 87.13
-eum og -é 82.16
Eumaios 62.17
eumenidene 62.17
eunukk/evnukk 71.15
eupatrider 62.17
Euripedes 62.17
Euripides el. Evripides 63.16
Euripos 62.15
euro, euroen, euro, euroene/euroane 96.21
euroland (stat med euro som mynteining) 98.26
Euroland (statane som utgjer euroområdet) 98.26
Europarådet 63.16
europium 62.6
Euros 62.17
Euros 62.15
Eurotas 62.17
Eurydike 62.17
Eurymedon 62.17
Eurystheus 62.17
eutanasi (før: uklar normering i nynorsk, ingen endring i bokmål) 95.33
Euterpe 62.17
Eutydemos 62.17
ev/ef (nygresk uttale) 62.19
ev. 69.4
Evangelos 62.17
Evboia 62.17
evener/-ar 97.22
evensk 97.22
evergreen -en, -s el. -er/-ar, -ene/-ane 91.17
Evklid 62.17
Evmaios 62.17
evmenidene 62.17
evpatrider 62.17
Evpolis 62.15
Evrimakos 62.17
Evripedes 62.17
Evripidis 62.15
Evripos 62.15
Evripos-kanalen 62.15
Evropos 62.15
Evros 62.17
Evros 62.15
Evrotas 62.15
Evrotas 62.17
Evryalos 62.17
Evrybates 62.17
Evrydike 62.17
Evrykleia 62.17
Evrylokos 62.17
Evrynome 62.17
Evrypylos 62.17
Evrystevs 62.15
Evrysthenes 62.17
Evterpe 62.15
Evterpe 62.17
Evvia 62.15
Évvia 01.14, 98.24
Évvia (nygresk, før Euboia) 01.15, 98.25
Evvoia 62.15
evzoner 62.17
Evzoni 62.18
exe (før ekse el. x-e) 81.11
exmoorponni 70.14
expediting manager >materialkoordinator 82.27

F | Til toppen
f (ikkje ph i greske historiske namn) 62.4
f.eks. 96.23
f.eks. 81.31
Fabius Maximus Cunctator 63.16
fabrikant 62.12
factor 66.24
factoring 66.24
facts (ubunde fl., bunde fl. utgår) 84.18
fade (se feide) 95.29
fagkunnskap 67.11
fait, faite, faiter/faitar el. fight, fighte, fighter 95.29
-faks (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
faksimile -n el. -t (før faksimile -t) 77.10
faktor, faktoring (ikke -ct-) 77.10
faktotum 81.21
faktum 69.5 81.19-21 82.16
fakturakreditt 66.24
falanks, også falangar/-er, -ane/-ene i flertall 84.14
falby (obl. kortform) 83.20
Falk (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
falklender/-ar el. falklending (før unormert) 91.15
falsk -en (nyno., før -et) 91.22
falsum 81.19
Famagusta el. Ammókhostos (nygresk, før Famagusta) 01.15, 98.25
familieband el. familiebånd 84.27
-fan -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
fan fanen fans fanene/-ane, kollektivt: fans fansen 91.17
fanden/Fanden (stor forbokstav ved egennavn) 03.13
fansy (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
fant (ikke [fann] i sms.) 81.28
FAO 63.16
farao 69.4 83.15
faraoisk (før farao(n)isk) 83.19
farge -a el. -en (nyno.) 81.29
fargeband el. fargebånd 84.27
fargebetegnelser 81.32
Faros 63.16
farsside 83.23
fart (part., før far(e)t) 81.22
fart/hastighet 66.24
farten i banen 66.24
fartygsavgift 62.10
fartygsavgift (svensk) 62.10
farvel (subst. og interj., før farvel og far vel) 95.33
fasil, fasilitet 74.5
fasinere el. fascinere 00.12
fasisme el. facisme 00.12
fasist el. fascist 00.12
fasistisk el. fascistisk 00.12
fasle el. fatle s. og v. (før fasl(e) el. fatl(e) s.) 81.23
fast ämne 62.22
fast stoff (emne)/solid 62.22
fastback -en 82.12
fatimidene/-ane 99.19
faverolle 70.14
fe(i)tetirsdag (ikke normert før) 84.23
februarrevolusjonen 63.16
Fedra 63.16
feedback -en 82.12
feedback -en, -er/-ar, -ene/-ane (før: -s i ubestemt flertall) 95.29
fehirde 63.16
feidar, -en, -ar, -ane el. fader, -en, -ar, -ane (nynorsk) 95.29
feide - feida - feida el. fade - fada - fada (nynorsk) 95.29
feide - feida/feidet - feida/feidet el. fade, fada/fadet, fada/fadet 95.29
feider, -en, feidere[r], feiderne el. fader, -en, fadere[r], faderne 95.29
Feidias el. Fidias 63.16
feiding, -a/-en el. fading, -a/-en (bokmål) 95.29
feiding, -a fading, -a (nynorsk) 95.29
feil, feilt 62.11
feilaktig (godteke i nyno.) 86.23
feile -a el. -te (nyno., før b. -a) 83.23
fellah 63.16
felle -a/-en 81.24
Fellesmarkedet 63.16
Fellesmarknaden 63.16
femfota el. femfotet el. femføtt (før ikke femføtt) 91.20
femgongen 83.23
femininum 81.19 81.21
femininum -et el. femininet 83.23
fenacetin 67.14
fenantren 67.14
fenazin 67.14
-fengd [-fengt] 83.25
fengen 83.25
fenitrotion 82.14
fenmedifam 82.14
fenol 67.14
fenolftalein 67.14
Fenre el. Fenresulven 63.16
fentiazin 67.14
fention 82.14
fenyl 67.14
ferdes el. ferdedes (preteritum) 84.27
ferge el. ferje -a/-en 81.25
fergje (nyno., bøyes som følgje) 95.48
ferme -a/-et/-te (laste) 82.23
fermium 62.6
fermium 62.6
feste- (t.d. festemann, festemøy) 74.5
festning -a (før -a el. -en) 86.17-18
fetladen/fetlaten (bm., før fetlaten) 95.46
Fidias (gresk billedhogger; før: Feidias el. Fidias) 01.17
Fiji Republikken Fiji 95.21
fijian el. fijianar (før unormert) 85.14
fijianer 83.17
fikus (ikkje normert før) 84.20
fil -a (køyrefelt, datasett) 83.23
fil -a/-en (bm., valgfritt i alle betydninger) 95.45
filett, -en, -er/-ar, -ene/-ane (boktrykkerord, før filet nøytrum) 95.33 
Filip (franske, tyske, østerrikske, spanske fyrster) 63.16
filipino (språk; før unormert) 87.13
Filippi 63.16
Filippinene/Filippinane Republikken Filippinene/Filippinane 95.21
filistar (før også filister) 87.15
filmarkitekt 66.32
filmelektriker 66.31
filmklipper (montasje) 66.31
filodendron (før philodendron) 84.20
finisj el. finish (før: finish) 95.29
fink (nyno.) 83.16
-fink (obl. i fuglenamn) 83.16
fink el. finke (bm.) 83.16
Finland (før også Suomi) 86.13
Finland Republikken Finland 95.21
finlandssvenske 63.10
finlender/-ar el. finlending el. finne 91.15
finlending 63.10
finne 63.10
finnmarksiv ... den er ... 83.22
finnmudd el. finnmutt 83.19
finnmudd el. finnmutt (før b.-mudd) 83.24
finsk fe 70.13
finsk hest 70.12
finsk landrase 70.13
fiolett (sammensetninger) 81.32
fiolonsell el. violoncell -en 75.5
fir(e)- 81.11
fir(e)be(i)nt/fir(e)beint (før: bm. firbe(i)nt, nyno. uendra) 95.36
fir(e)blada el. fir(e)bladet/fir(e)blada (før: bm. fir-, nyno. uendra) 95.36
fir(e)felt (adj.) (før: firfelt) 95.36
fir(e)fota el. fir(e)fotet/fir(e)fota (før: bm. fir-, nyno. uendra) 95.36
fir(e)foting el. fir(e)føtting/fir(e)føting (før: bare fir-) 95.36
fir(e)fots (før: bm. firfots, nyno. unormert) 95.36
fir(e)føtt (før: firføtt) 95.36
fir(e)gre(i)na el. fir(e)gre(i)net el. fir(e)gre(i)nt/fir(e)greina 95.36
fir(e)hendig (før: firhendig) 95.36
fir(e)hendt (før: bm. firhendt, nyno. unormert) 95.36
fir(e)hoda el. fir(e)hodet/fir(e)hovda (før bm. fir-, nyno. unorm.) 95.36
fir(e)masta el. fir(e)mastet/fir(e)mast(r)a (før: bm. fir-) 95.36
fir(e)master/fir(e)mast(r)ing (før: bm. firmaster, nyno. uendra) 95.36
fir(e)sifra el. fir(e)sifret/fir(e)sifra (før bm. fir-) 95.36
fir(e)skaftet 83.15
fir(e)skaftsbinding 83.15
fir(e)skilling 81.11
fir(e)spalta el. fir(e)spaltet/fir(e)spalta (før: bm. fir-) 95.36
fir(e)toms 81.11
fir(e)tråda el. fir(e)trådet/fir(e)tråda (før: bm. fir-) 95.36
fire, firde el. firte el. fira 86.20
fireetasjes (før: bm. uendra, nyno. fir(e)etasjes) 95.36
firegangskran (= firevegskran) (før: bm. fir(e)-, nyno. unormert) 95.36
firehundreogtjuefem 71.14
firekanals 81.11
fireliters(kanne) (før: bm. unormert, nyno. fir(e)-) 95.36
fireløpskran (før: bm. fir(e)-, nyno. unormert) 95.36
firemanns (før: bm. unormert, nyno. fir(e)manns) 95.36
firemannsbolig/firemannsbustad (før bm. uendra, nyno. fir(e)-) 95.36
firemannslugar (før: bm. unormert, nyno. fir(e)mannslugar) 95.36
firepols (adj.) (før: bm. fir(e)pols, nyno. unormert) 95.36
fireromsbåt (før: bm. firromsbåt, nyno. uendra) 95.36
firerørs/firerø(y)rs (før: bm. fir(e)rørs, nyno. unormert) 95.36
fireskaft el. firskaft (før b. firskaft) 83.15
firesylindra el. firesylindret/firesylindra (før: bm. unormert) 95.36
firetaktsmotor (før: fir(e)taktsmotor) 95.36
firetrinnsmaskin (før: bm. fir(e)trinnsmaskin, nyno. unormert) 95.36
firetur (før: bm. unormert, nyno. fir(e)tur) 95.36
fireårig 81.11
fireåring 81.11
fireårlig/fireårleg 81.11
fireårs 81.11
firkløver -et, -/-e, -a/-ne (gruppe på fire personer; før unormert) 95.45
fiskedaude el. fiskedød 84.23
fisken er nydrege/nydregi/nydregen 82.19
fisle -a/-en (firfisle) 81.24
fjase -a/-et/-te (blusse opp) 82.23
-fjella el. -fjellene 83.22
fjelldronning -a/-en (plante) 81.24
fjellendt 65.11
fjellkjede -n 84.25
fjellvettregel el. fjellvitregel (nyno., før unormert) 95.49
fjernsyn(s)- 64.22
fjordhest 70.12
fjære sjø 65.11
fjæremål 65.11
Fjølastubben snøbrettlag (godt navnevett) 95.67
fjøs -en el. -et (før fjøs -et) 77.10
flaggspett el. flaggspette 83.16
flake -a/-et/-te (danne flak) 82.23
Flaks (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
flamlendar el. flamlending (nyno., før flamlending) 91.15
flamme -a el. -en (nyno.) 81.29
fleirspråklegheit (godteke i nyno.) 84.22
fleirstemd [fleirstemt] 83.25
fleirtal av plantenamn på -rot 82.15
fleirtal av substantiv (typen drama) 65.12
flerleddede uttrykk 83.27
Flertall av hankjønnsord på -a og -nad (nyno.) 95.48
fletteband el. flettebånd 84.27
Flimmer Film (navnediplomvinner) 01.21
flippover 73.4
flir (nyno., -en el. -et, før -en) 84.17
flire, flirde el. flirte 86.19
fliremikkel 83.24
flis/flise s. 69.5
flislegge/fliselegge 69.5
flisstoff (tysk Vliesstoff) 80.10
flo (byge), fl. floer el. flør (før b. floer) 84.21
flo -a/-en (alle bet.) 81.24
flo -a[i]; -er, -ene el. flør, flørne) 83.23
Floke Vilgerdsson 63.16
floks -er, -ene 84.25
floktes el. flokkedes (preteritum) 84.27
flore -a/-et/-te (stable lagvis) 82.23
floroglucinol 67.14
floroglusinol (før floroglucinol) 86.16
floromvundet 83.22
fluidum 81.19
fluor 62.6
fluor -en el. -et 82.12 86.14
flutning -a (før -en) 86.17-18
fly- 64.29
flybåren 81.28
flybåren el. flybåret 83.21
flygel (strømfartsmåler) flygelet, flygel, flygla (nynorsk) 95.33
flygel flyg(e)let, flygel/flygler, flygla/flyglene (bokmål) 95.33
flygende el. flyende sint 84.23
flying el. flyging (bm., før flyging) 91.20
flyktning- 69.4
flømme, flømte (sideformer i nyno.) 86.20
fløyel 81.12 81.13
fløyme, -de [-te] i pret. 86.21
fløyte -a el. -te (før berre -te) 83.23
flå (vid og flat) -/-e i fl. 80.11
FN/SN; UNO 63.16
FN vsa. SN og UNO (Dei sameinte nasjonane) 65.7
fnyse, fnyste el. fnøs, har fnyst 83.19
fog(e)d, se fut 63.16
fogd el. fut -en (foged utgår) 83.19
fogde- som førsteledd, f.eks. fogdegård 83.19
foged 69.5
foksim 82.14
fokus -et 84.14
foldar (før folder; faldar jamstilt) 87.15
folen, fole el. foli [folent], folne (forskrekka) 84.23
Folkeforbundet/Folkesambandet 63.16
folkekåret 83.21
folkenavn 85.13-15
folkenavn i bm.: kortformer utgår 83.17
folkepartiet (populares) 63.16
Folkeslag i det nordlige og østlige Russland 97.21
Folketinget (dansk, svensk) 63.16
folketribun (ikke allmu(g)etribun) 63.16
folkevise -a/-en 81.24
folkungætta 63.16
Folkvang (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
fommel 81.13
fondy (før fondue) 84.20
food processor: tilrådd ord 'matmølle' 95.50
for at 65.14
forarbeid el. førearbeid (før føre-) 83.23
forband (eneform i bokmål) 84.27
forbausa verb (a-bøying) (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
forbausing -a, substantiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
forbilledlig 82.20
forblø (obl. kortform) 83.20
forbrødring el. forbrøring (før unorm.) 85.16
forbundsfeller/sambandsbrør (socii) 63.16
forbundsvis -/-t, -e 84.14
forby (obl. kortform) 83.20
fordamp(n)ing 68.10
fordelaktig (godteke i nyno.) 86.23
fordjup(n)ing vsa. fordyp- 74.5
fordjupe vsa. fordype 74.5
Fordom (dansk) 66.40
fordra (obl. kortform) 83.20
fordringskreditt 66.24
fordunst(n)ing 68.10
fordunsting/fordamping 68.10
fordøye -a el. -dde (godteke i nyno.) 84.22
fordøyelse (godteke i nyno.) 84.22
foredra (obl. kortform) 83.20
forelder -en 74.5
forelesing (nyno., før -(n)ing) 86.17-18
forelesing el. førelesing 86.18
forenkling av dobbelt-s (ekss- >eks-) 66.24
foretagende -endene i best.fl. 81.27
forfare - forfarte - forfart 84.27
forfares - forfartes - forfares 84.27
forfatning -a (godteke i nyno.) 84.22
forfatningsbrott el. forfatningsbrudd 84.27
forflere -a/-et/-te 82.23
forfrisking -a (før -a el. -en) 86.18
forfrossen el. forfrosset 83.21
forføye -a/-et/-d[d]e 82.22
forgifting (nyno., før -(n)ing) 86.17-18
forgløde -a/-et/-de 82.24
forheng el. føreheng (før forheng) 83.23
forklare, forklarde/forklarte/forklara 86.20
forkle v. (obl. kortform) 83.20
forkortingar for fartynemningar 82.25
forkortingar for liter, milliliter osv. 84.29
forkortinger 81.31
forlate (obl. langform) 83.21
forlyde - forlød 82.23
forlydende -endene i best.fl. 81.27
formaldehyd 67.14
formalin -en el. -et 86.15
formann > leder 81.33
Formannskapet (i EU) 95.26
formannskapsloven 63.16
formering (for breeding) 66.22
formeringsreaktor 66.22
Fornemmelse (dansk) 66.40
forpleiing (ikkje -ning) 86.18
forprosjekt el. føreprosjekt (før bare forprosjekt) 83.23
forsikre (alle tyd.) (godteke i nyno.) 86.23
forsikring (alle tyd.) (godt. i nyno.) 86.23
forsking (ikkje -ning) 86.18
forskjell (godteke i nyno.) 84.22
forskrift (i nyno.) 82.15
forskrudd (før også forskruet) 82.23
forskruddhet (før også forskruethet) 82.23
forskudd/forskott 81.27
forskylde -er el. -ar (før b. a-bøying) 83.23
forstemd [forstemt] (godteke i nyno.) 85.18
forstemmande (godteke i nyno.) 85.18
forsvarsstilling (nyno.) 83.26
forsvunnet 81.28
forsytia (før forsythia) 84.20
forsørgje [forsyrgje] (nyno., bøyes som følgje) 95.48
forsåle -a/-et/-te (= såle) 82.24
fortape -te (nyno.; før -a el. -te) 83.23
fortau, fl. -/-er (før -) 84.29
fortelje, fortalde [fortalte] 86.21
fortie -a/-et/-dde 82.23
fortjeneste- el. fortjenst- 83.19
fortjenestefull el. fortjenstfull 83.19
fortjenestemedalje el. fortjenstmedalje 83.19
fortjenesteorden el. fortjenstorden 83.19
fortred -en (godteke i nyno.) 86.23
fortredeleg [-lig] (godteke i nyno.) 86.23
fortvila el. fortvil(e)t 82.23
fortvile - fortvilte 82.23
forum 81.20
Forum Romanum 63.16
forvelle (a-/e-bøying nyno.) 69.5
forvelle -a/-et/-te 81.26
forære - forærte (som før) 82.23
forøde -a/-et/-dte 82.23
forøve -a/-et/-de 82.23
fosfin 67.14
fosfitt -et 86.15
fosfor 62.6
fosfor -en el. -et 86.14
fosgen 67.14
fostervassprøve el. fostervatnprøve 85.16
-fota/-fotet/-føtt (valgfritt i bm.) 91.19
-foting/-føtting (valgfritt i bm.) 91.19
foto, fl. -/-er (før -) 84.29
fotograf (før B-fotograf) 66.31
foton -et 86.14
fototaksis (før: fototakse) 95.33
fotrotsbe(i)n/fotrotsbein (før: nyno. fotrot(s)bein, uendra i bm.) 95.39
fra/[frå] i sms. 81.26
frabe (obl. kortform) 83.20
frafra (navn på språk, før unormert) 91.17
fragil X-syndrom 95.42
Fram (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
Fram (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
framandord (skrivemåtar) 84.19
frambrott el. frambrudd 84.28
framby el. fremby (obl. kortform) 83.20
framhaldsskole 81.26
framheve vsa. fremheve 65.7
framifrå 81.26
framlegg 81.26
framskott 81.26
framskut 81.26
framskynde el. fremskynde -a/-et/-te 82.23
framsleng(e) 81.26
framsteg 81.26
framstøt el. framstøyt 84.28
franchising > forhandlerrett(savtale) 81.33
francium 62.6
Francke, August Hermann 63.16
François (franske konger), se Frans 63.16
frankar/franker 63.16
frankfurt(er)filosof (bm., før unormert) 91.19
frankfurt(er)pølse (bm., før unormert) 91.19
frankfurtfilosof (nyno.) 87.17
frankfurtpølse (nyno.) 87.17
Frankrike Republikken Frankrike 95.21
Frans (franske, tyske og østerrikske fyrster) 63.17
Frans av Assisi; Franciscus 63.17
Fransciscus; Frans av Assisi 63.16
fransiskan(ar)orden 87.16
fransk alpegeit 70.13
fransk værkanin (Danish Giant) 70.13
Fransk afar- og issaland 68.4
Fransk Somaliland 68.4
Franz, se Frans 63.17
Franz' mor 92.22
frarå el. fraråde 83.21
freden i Brömsebro 63.17
freden i København 63.17
freden i Westfalen 63.17
Fredrik (dansk-norske, svenske, tyske konger og fyrster) 63.17
fredriksborghest 70.12
Fredrikshald - Halden 63.17
fredsens 84.28
free lance, free-lancer 64.20
Freja (godkjent av Oljedirektoratet) 98.28
frekkheit (godteke i nyno.) 84.21
frembrudd (ikke -brott) 84.28
fremheve vsa. framheve 65.7
fremme(n)dbloddoping/framandbloddoping el. fremmend- (før unormert) 95.38
fremstøt (enef. i bm., ikke -støyt) 84.28
friarmmodell (før unormert) 95.37
fribåren 81.28 83.21
Friedrich (tyske fyrster), se Fredrik 63.17
Frigg 63.17
Friggformasjonen 87.19
frigjeringsfart 63.13
frigjørelsesfart 63.13
friidrett 69.12
Friis, Peder Clausson 63.17
frilans adj., adv. 75.5
frilans(er) -en 75.5
frilansar el. frilans (før frilans(er)) 83.23
frilanse v. 75.5
frisersalong/frisørsalong 67.9
Frisland 74.5
frivillighetssentral/frivilligsentral el. friviljugsentral 95.33
fromheit (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
Frostating(et) 63.17
Fruerstue 66.41
fruktbarheit (godteke i nyno.) 87.17
fruktose 67.14
fryste/frøs 67.9
-frø (genus i plantenamn) 82.20 83.22
frøne -a/-et/-te (morkne, råtne) 82.23
Frøshoug 66.13
Frøsoug 66.13
Frøsse 66.13
Frøy 63.17
Frøy, godkj. oljefeltnavn (F 12.1/88 - 4.3.) ikke i årsm.
Frøya 63.17
Frøya (tilrådd oljefeltnamn av Språkrådet) 98.28
Frøyshov 66.13
frøysu 66.13
frå dato 62.11
fråsegn 66.31
fråtre -r, -dde, -dd el. -tt (nyno., før unormert) 91.22
fråvere -a el. fråvær(e) -et 80.11
ft/ft. 71.10
ftalsyre 67.14
fu -a (bak, ende; ikkje normert før) 84.21
fuglenavn 83.16
Fuglenavn 95.27
fukose 67.14
fuksin 67.14
fulheit (godteke i nyno.) 84.21
fullbyrde (godteke i nyno.) 84.22
fullbåren 81.28
fullganing 62.11
fullt 62.11
fullt 62.11
funikkel (før funikel) 77.10
furan 67.14
fut (fog(e)d bør unngås) 63.17
futurum 81.20
fy til rakkaren/rakkeren 84.14
fyldig el. fyllug 83.23
fylka -a el. fylkja -te [fylka -te] 82.17
fylkesveg (forkortingen er fv.; før: -) 00.13
fyllesjuk el. fyllesyk (før -sjuk) 83.19
fyr (nyno., -en el. -et (fyrtårn)) 63.5
fyre, fyrde el. fyrte 86.19
fyrtøy -et 83.19
fysikus (ikkje fl. fysici) 82.12
fytol 67.14
Færder (tilråding til namnekons.) 88.12
Færøyene (bm., før også Færøyane) 85.15
færøying (person fra Færøyene; før: fær(øy)ing) 01.16
føle seg kallet 81.26
følelsesutbrott el. følelsesutbrudd 84.28
føles - har føltes (før: unormert) 95.44
følgje - følgjer - følgde - har følgt [følgd) (jf. vedtak fra 1986) 95.48
føne -a el. -te/-a el. -et el. -te 84.14
fønikar 83.18
føre, førde el. førte 86.19
førebilete [forbilde] (før [førebilde]) 83.23
føredrag el. foredrag (før foredrag) 84.21
førelesing (nyno., før -(n)ing) 86.17-18
føremon(n)leg (nyno., før unormert) 95.49
førenn > før enn 79.11
førerulykkesforsikring (bm., før unormert) 95.45
føresegn (i nyno.) 82.15
førestelling (eineform) 83.26
føretakssenter 66.26
førskole 70.10
førskoleleder 70.10
førskolelærar 70.10
førstehjelpstiltak 95.37
førstelærar 76.22
føye -d[d]e 82.22
få adj. -/-e i fl. nyno. 80.11
få fulgt av infinitiv/perf.part. 65.12
få - får - fekk [fikk] - fått [fenge] 81.29
få, får [fær] (før b. får) 83.23
få skaftet laus/laust, løs/løst 68.10
fådd - fådde (til få) 81.30

G | Til toppen
Gabon Republikken Gabon 95.21
gabonar (før unormert) 85.14
gadolinium 62.6
gadolinium 62.6
gag(g), gag(g)en, osv. (komisk innfall/påfunn; før: gag eineform) 00.13
gag -en 84.18
gaid el. guide (før: gaid) 95.29
gaide el. guide (før: guide) 95.29
galaktose 67.14
galat el. galatar 83.18
galatitt 67.14
galder 81.17
galdt el. gjaldt 77.11
galen [gæren] (før b. galen i Tanum) 84.23
galilear 83.18
galisier/galisiar el. galicier/galiciar (person fra Galicia i Spania) 01.16
galisisk el. galicisk (før: uklar normering) 01.16
gall(e)- 76.8
gall(e)veps 76.8
gallar 83.18
galle -n (levervæske) 76.8
galle -n el. gall -et (misvekst) 76.8
galleblære 76.8
Gallia cisalpina 63.17
Gallia transalpina 63.17
gallium 62.6
gallon -en, - el. -s, gallonene/gallonane 91.17
galloway 70.13
galoppere 62.12
Gambia Republikken Gambia 95.21
gambiar (før unormert) 85.14
Gamle Gode (navnediplomvinner) 99.34
gamma (gresk bokstav) 68.4
ganesaks 62.11
Gange-Rolv 63.17
gangfelt 66.30
gangren -en el. -et (før -en) 91.17
gangtunnel 66.30
gangvei/gåvei/turvei 66.30
gape -a el. -te (nyno.) 79.11
gard (eineform i nyno. i alle tyd.) 84.21
Gardarike 63.17
gardenparty (før: garden party) 95.40
garpegenitiv 69.15
garrotte, garrottere 74.5
gassar el. madagassar 62.5
gassar el. madagassar (før madagassar) 85.14
gasser el. madagasser 62.5
gasser el. madagasser (før madagasser) 85.13
gassisk el. madagassisk 62.5
gassisk el. madagassisk 62.5
gate- og vegnamn 70.11
gaukesyre el. gauksyre (nyno., før gaukesyre) 91.22
gause -a/-et/-te (strømme ut) 82.23
Gaute Ivarsson 63.17
Gávdos 01.14, 98.24
-gde (etter kons.) i pret. gir -gt i supinum 81.29
geberde s. og v. (godteke i nyno.) 83.23
gebet (godteke i nyno.) 86.23
gebrokken, -e/-i [-ent], gebrokne 85.16
gebyr 62.10
gebyr 62.9
gedigen, -e/-i [-ent], gedigne 85.16
gefirt (typografi) 81.11
geile -a/-et/-te (hisse opp) 82.23
geire -a/-et/-te (skjære ut) 82.23
geise -a/-et/-te (kaste opp) 82.23
gelatin 67.14
gelatin -en el. -et 86.15
gelder 70.12
gelender 83.25
gem, gemt, geme el. game (før bare game, ubøyelig) 00.12
-gen -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
Gen(n)esaret 63.17
Genesaretsjøen (før: Galileasjøen el. Gen(n)esartesjøen el. Tiberiassjøen 01.16
Gen-i-alt (navnediplomvinner) 99.34
generativ reaktor 66.22
generering 66.22
Genèvekonvensjonene (feil aksent i årsm.) 63.17
Genfersjøen (før: Genfersjøen el. Genèvesjøen) 01.16
genoveser/-ar (før genueser/-ar) 91.15
genovesisk (før genuesisk) 91.15
genre el. sjanger (før genre) 84.14
genus i plantenavn 83.22
genus ved navn på aksjonsarter 85.15
genus ved samansette plantenamn 82.20
geografiske navn, utenlandske 83.22
Georg (engelske konger) 63.17
Georgia Republikken Georgia 95.21
geranium 82.12
geriater/-ar (jf. geriatriker/-ar) kan tas inn i ordlister 99.20
german el. germanar 83.18
germaner 83.17
Germania 63.17
germanium 62.6
germanium 62.6
Gestapo 63.17
getto (før ghetto) 84.20
Ghana Republikken Ghana 95.21
ghananer 83.17
ghaneser/-ar (før ghananer/ghanan(ar)) 91.15
ghanesisk (før ghanansk) 91.15
ghibellin el. ghibellinar 83.18
ghibelliner 83.17
gi (bm., sms. går likt) 81.28
gibraltarer/-ar 99.19
gibraltarsk 99.19
gidd - gidde (til gi) 81.30
Gienstand (dansk) 66.40
giftermål (bm., før også giftemål) 86.23
giftfengen 83.25
giing el. giving (bm., før giving) 91.20
gikk (ikke [gjekk] i sms.) 81.28
giktbroten 68.4
giljak 97.22
giljakisk 97.22
Gimle (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
gimmick -en 84.18
Ginnungagap 63.17
Gióna 01.14, 98.24
gipyr (ikkje guipure) 74.5
gire, girde el. girte (lyste, trå etter) 86.19
girlander 85.12
girondin(ar) -en (ikkje normert før) 84.21
gitter 81.18
giving (ikkje giing, bm.) 74.5
givnad el. gjevnad (før b. gjevnad) 83.23
Gjallarbru(a) 63.17
Gjallarhornet 63.17
Gjeble Pedersson 63.17
gjelde 77.11
gjeldt el. golde el. goldi 77.11
gjemsel, fl. gjemsel el. gjemsler 84.28
gjenferd (godteke i nyno.) 86.24
gjengangar (godteke i nyno.) 86.24
gjengd [gjengt] 83.25
gjengi (bm., før gjengi el. gjengive) 95.45
gjenlyde - gjenlød 82.23
gjennombrott el. gjennombruddd 84.28
gjennomgang OK fagnemnda 19.6.90
gjennomglø el. gjennomgløde 83.20
gjennomsyre -a/-et/-te 82.23
gjenopplive (godteke i nyno.) 86.24
gjenskin (godteke i nyno.) 86.24
gjenstridig (godteke i nyno.) 86.24
gjenta el. gjentake (godteke i nyno.) 85.18
gjentak -et (godteke i nyno.) 85.18
gjerast [gjeras] [gjøras(t)] 83.23
gjere 86.20
gjere ein vipp med foten 84.17
gjere, gjer [gjerer] (før berre gjer) 83.23
gjere gjort gjord gjorde 86.22
gjere gjort [gjort gjorte] 86.22
gjette -a (el. gjete og gisse) 79.11
gjev el. gjæv (før gjæv [gjev]) 81.23
gjevaktstilling 83.26
gjorde - har gjort (nyno.) 86.22
gjorde - har gjort - er gjort (nyno.) 86.22
Gjøa (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
gjømme, gjømte (sideformer i nyno.) 86.20
gjømsel, fl. gjømsel el. gjømsler 84.28
gjøre selvmord (tilrås i stedet for 'ta selvmord') 99.21
gjøren og laden/laten (bm., før gjøren og laten) 95.46
gjørtlar (før gjørtler) 87.16
glas(s)brott (ikke -brudd) 84.28
glas(s)gårdskvartal/glasgardskvartal (før unormert) 95.38
glede -a/-et/-de 82.24
gledesutbrott el. gledesutbrudd 84.28
gleine -a/-et/-te (se bister ut) 82.23
gleing el. gleding (bm., før gleding) 91.20
glepp -en el. -et (nyno., før -en) 84.17
glire, glirde el. glirte 86.19
glissando -en el. -et (musikk) 86.13
Glitne (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
glitter 81.18
glukose 67.14
glupsk -, fl. -e 82.22
glutarsyre 67.14
glycerol (avvist) 67.16
glycin (86: glysin) 67.14
glykogen 67.14
glykokoll -en 86.15
glykol 67.14
glymje, glumde [glumte] 86.21
glyoksylsyre 67.14
glyre, glyrde el. glyrte 86.19
glyserol 67.14
glysin (før glycin) 86.16
gløde -a/-et/-de 82.24
glømme, glømte (sideformer i nyno.) 86.20
gløyme, -de [-te] i pret. 86.21
gnidder 81.16
gnike el. gnikke 77.11
gnitter 81.18
goaneser/-ar (til Goa, før unormert) 91.15
goanesisk (til Goa, før unormert) 91.15
gobeleng (før: gobelin) 95.33
god sikt mellom bygene 62.10
Godfred (dansk konge) 63.17
godheit (godteke i nyno.) 84.21
godlyndt 65.11
godte seg (før gotte) 74.5
godtekkjeleg el. godtekkeleg 82.18
godter (før gotter) 74.5
godteri (før gotteri) 74.5
godtruen (bokmål) 81.23
godtykke -t (før godtykkje -t) 82.18
gokart -en 82.12
Gokstadskipet 63.17
golde -n, -er/ar 97.22
goldesk 97.22
Golfen (pressemelding) 87.28
Golfkrigen (før: ikke normert) 95.26
golvvask -en el. -et 83.25
-gon (mangekant) 84.15
gong (eineform ved multiplikasjon) 83.23
gonoré (som før) 87.15
gopher, i sammensetninger for eksempel gopherprogram 95.27
Gorm den gamle 63.17
gospel -en 84.18
gotar el. gote 63.17 64.14 83.18
goter 63.17 64.14 83.17
gotlandsruss 70.12
gotlandssau 70.14
gotlending (nyno., før unormert) 91.15
gourmand 64.20
gourmet 64.20
gra -/-e (fl.bm.) 80.11
graccherne 63.17
Gracchus, Gaius 63.17
Gracchus, Tiberius 63.17
grad -en (før grat) 86.13
grade v. 86.13
gradhøvel 86.13
graffiti (ikke normert før) 85.12
gram (dansk) 66.41
grammatisk/naturleg kjønn 70.15
granada 70.13
grand -en (kortspill) 84.16
Grane (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
granitt 66.23
granmeis 83.16
grannvokst 83.22
-gras (genus i plantenamn) 82.20 83.22
grasbjørn 81.26
grase (luke) 81.26
grasing 81.26
graskar/gresskar 69.4
graskle el. gresskle (obl. kortform) 83.20
graslauk- el. grasløk (nyno., før unormert) 95.39
grasløk-[graslauk-] el. gressløk- [gresslauk-] (bm., før unormert) 95.39
grasnaut 81.26
grasrota (overf.) 81.26
gravenstein el. gravensten 81.27
Gregor (paver) 63.17
Gregorius Dagsson 63.17
grein -a el. -en [gren -a el. -en] 79.10
greip -a/-en (vsa. -et) 81.24
grekar 63.17 64.14 83.18
grekar el. hellen(ar) 85.14
greker 63.17 64.14
greker el. hellen(er) 85.13
gremje, gremde [gremte] 86.21
Grenada Grenada 95.21
grenadiar (før unormert) 85.14
greske bokstavar (namna) 68.4
-gress (genus i plantenamn) 83.22
Griffenfeld, Peder 63.17
Grimkjell 63.17
Grimne 63.17
gringo -en 83.19
gris -en, -er[-ar], -ene[-ane] 86.17
griskheit (godteke i nyno.) 84.21
groninger 70.13
groschen 83.27
grovladen/grovlaten (bm., før grovladen) 95.46
grovmælt 65.11
grunnavgift 62.10
grunnbok- (nullbinding i sms, før grunnboksheimel) 95.37
grunnbrott (eneform i bokmål) 84.28
grunne (før grunde el. grunne) 81.23
grunninnstilling 83.26
Grunnloven (norsk) 63.17
grunnstilling 83.26
grunnstoffnamn 62.6
grunnstoffnamn, genus 86.14
Grunnstoffnamn 62.5
gruppe a el. gruppe A 84.29
gruppegenitiv 67.10 68.11
Grusia el. Georgia (før Grusija el. Georgia) 91.15
grusier/-ar (før bm. grusin, nyno. unormert) 91.15
grymje, grumde [grumte] 86.21
grynne v. 69.11
grønfink 83.16
grønfinkslekt 83.16
grønkes, es, -tes, -es (bm., bøying unormert før) 91.21
grønlender/-ar el. grønlending (før grønlending) 91.15
grønn (i sms.) 81.32
grønnfink 83.16
grønnfinkslekt 83.16
grønnspett el. grønnspette 83.16
grønnspettslekt 83.16
grønspett el. grønspette 83.16
grønspettslekt 83.16
grå (i sms.) 81.32
grå -/-e i fl. 80.11
gråbein -en; -er, -ene 84.24
gråbeingård/gråbeingard, gråbeinsaks (før: unormert) 95.38
grådigheit (godteke i nyno.) 84.21
gråhærd 65.11
gråmeis 83.16
gråspett el. gråspette 83.16
gråtkjøvd 65.11
guajakol -en 86.15
Guatemala Republikken Guatemala 95.21
guatemalaner 83.17
Gud og hver mann/hvermann 79.11
gudbrandsdalsost 66.22
gudsens 84.28
gudsvidenskab (dansk: = teologi) 66.43
guernsey 70.13
Guinea Republikken Guinea 95.21
Guinea-Bissau Republikken Guinea-Bissau 95.21
guineaner 83.17
gul (i sms.) 81.32
gul cochin 70.13
gul orpingtonand 70.13
gul(e) -a/-en (f.eks. havgul(e)) 81.24
Gulating(et) 63.17
gule -n (eggeplomme) 81.25
gull 62.6
gull 62.6
-gull (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
Gullfaks (godkjent oljefeltnamn) 82.37
gullkjede -n el. -t 84.25
gullregn -en 82.20 83.22
gullris ... den er ... 83.22
gullvask -en el. -et 83.25
Gullveig (oljefelt) 96.22
gulose 67.14
gulrot i fl. 82.15
Gunnhild (kongsmor, o.fl.) 63.17
Gustaf (svenske konger), se Gustav 63.17
Gustav (svenske konger) 63.17
Gustav Adolf 63.17
Gustav Vasa 63.17
Guyana Den kooperative republikk Guyana 95.21
Gyda (frårådt som oljefeltnamn, men godkjent likevel) 86.39
gylden (mynt) 82.15 83.27
Gyldenløve, Ulrik Frederik 63.17
Gyldenløvefeiden/-striden 63.17
gyldigheit -a (godteke i nyno.) 85.18
gyllen (i sms.) 81.32
gym gymmen (før ulike oppføringer i bestemt form) 91.17
gyrde, -de [-te] i pret. 86.21
gyse [gjose] (nyno., før gjose, gjelder bare infinitiv) 91.22 
gyseleg [-lig] (godteke i nyno.) 86.24
gøtar, gøtane/gøter, gøtene 84.14
gøy -en el. -et 84.14
gøyme, -de [-te] i pret. 86.21
gå noen en høy gang (godtas i betydningen 'overgå noen') 99.21
gåbru 66.30
gådd - gådde (til gå) 81.30
gåen, gåe/gåi [gåent], gåne 85.18
gågate 66.30

H | Til toppen
h (forkorting for time) 81.31
h (symbol for time) 82.25
H.C. Andersen 83.27
H-bjelke 84.29
h-bombe 84.29
H-melkkartong el. H-mjølkkartong/H-mjølkkartong (før unormert) 95.39
H-mjølk 84.29
Haakon 7. (før: Håkon 7.) 01.18
ha hatt -havd -havde 86.22
Haagdomstolen 63.16
Haagdomstolen 63.17
habsburgar 83.18
habsburgsk (før: habsburg(i)sk 01.18
Hades 63.17
Hadrian 63.17
hadron -et 86.14
haflinger 70.12
hafnium 62.6
Hafrsfjord 63.17
hagebrukskandidat 66.25
Haiti Republikken Haiti 95.21
haitian el. haitianar el. haitiar 85.14
haitianer el. haitier 85.13
haitier/haitiar (person fra Haiti) 01.16
haitisk (før: haiti(an)er/haiti(an)ar el. haitiar, haiti(an)sk) 01.16
haitisk el. haitiansk (før: haitiansk) 95.19
hakeband el. hakebånd 84.27
Halden - Fredrikshald 63.17
haldning el.holdning 77.11
hale -a/-et/-te 82.24
Halikarnassos 63.17
Hallfred Vandrædaskald 63.17
Hallvard 63.17
halo -en 83.19
halsband el. halsbånd 84.27
halsbrekkjande [halsbrekkande] 86.17
halskjede -n el. -t 84.25
halsstarrig (godteke i nyno.) 86.24
Halteper-stølen (stølen til Halteper) 95.42
halvannen 82.20
Halvdan Svarte 63.17
halvdaud el. halvdød 84.23
halvemål 70.12
halveten 83.25
halvsyre 66.42
Halys 63.17
hamburg(er)blått (bm., før hamburgerblått) 91.19
hamburg(er)blått (nyno.) 87.17
hamburg(er)hvitt el. -kvitt (bm. før hamburger-) 91.19
hamburg(er)skotsk (bm., før hamburgerskotsk) 91.19
hamburgar (matrett; før hamburger) 87.16
hamburgar(skotsk) (dans; før unomert) 87.16
hamburgerhøns (bm., som før) 91.19
hamburgerrygg (bm., som før) 91.19
hamburgerte (bm., som før) 91.19
hamleband el. hamlebånd 84.27
Hammurapi 63.17
hamster -en, hamsterar, hamsterane 85.16
han (vising til personemningar) 89.15
han (vising til personnemningar) 88.18
han eller hun 81.34
han/ho/den (bruk i nyno.) 85.17
han og ho som tilvisingspronomen 86.32
han var heilt utav/ute av seg av sorg 99.21
Han (kinesisk dynastinavn) 99.19
handfesting 63.17
handfesting el. håndfesting 63.17
handikap(p), handikap(p)et, osv. (før: handikap eineform) 00.13
handikap, fl. -/-er (før -) 84.29
handskrift (nyno.) 71.10
hanggliding > heng(e)flyging, heng(e)gliding 81.33
Hanischs kjæremål 92.22
Hannibal 63.17
hannoveraner 70.12
hans 65.12
hans/sin 67.10
Hansa 63.17
hansa- (obl. som førsteledd) 83.15
hansaforbund 83.15
hansakogg 83.15
hansastad 83.15
Hansen's foto (engelsk påverknad) 88.22
Hansens foto 88.22
hansestad 63.17
Harald Hardråde 63.17
Harald Hårfagre 63.17
harddisk, -en (før: ikke normert) 95.27
hardfengen 83.25
hardware > maskinvare 84.30
hark -en el. -et (nyno., før -en) 84.17
harp(e) -a[-en] el. -et (fiskeredskap) 82.22
harv [horv] -a/-en 81.24
harving [horving] -a/-en 81.24
hasideer/hasidear 81.11
hasidisme 81.11
hasjisj (kjønn) 67.10
hastighet/fart 66.24
hatsk -, fl. -e 82.22
hatt hatt [-hatt -hatte] (nyno.) 86.22
haud -en (før -en el. -et) 84.24
hauk-og-due-leiken 83.27
hauk-og-due-leken 83.27
Havanna (før også Habana) 91.15
havanneser/-ar (også sigar, før havan(n)eser/-ar) 91.15
havsens 84.28
Havsule (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
hawaiisk (før: hawai(i)sk) 01.16
hazara, -en, -er, -ene (bm.)/ -en, -er [-ar], -ene [ane] (nn.) (person av folkeslag i Afghanistan) 01.19
HCA 83.27
he(i)ldøgnslinse/heildøgerslinse el. heildøgnslinse (før unormert) 95.38
hearing 66.25
Hebridane/Hebridene 63.17
hedde, hedding el. heade, heading (i fotball) (før: heade, heading) 95.29
hede -n (om danske tilhøve) 83.23
hedlund hvit 70.14
Hefaistos 63.17
Hegre (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
Heidmork 63.17
Heidrun (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
heilbrigd, heilbrigdt 83.23
Heimdall 63.17
heimeulykkesforsikring el. hjemmeulykkesforsikring (før unormert) 95.45
heimeyrkeskole (uten binde-s) 75.5
Heinrich (tyske fyrster), se Henrik 63.17
-heit -a (ikkje -het i nyno.) 84.21
-heit i nynorsk 98.27
hekletøy -et 83.19
Heks (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
heksan 67.14
heksanat 67.14
heksazinon 82.14
heksose 67.14
Hektor 63.17
Hel 63.17
Helena el. Helene (gresk) 63.17
Helheim 63.17
heliantin -et 86.15
Helikon 63.17
helikopterbåren 81.28
Helios 63.17
helium 62.6
Hellas Republikken Hellas 95.21
hellebrott el. hellebrudd 84.28
hellen el. hellenar 63.17 64.14 83.18
hellen el. hellener 63.17 64.14
hellener 83.17
hellerist(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18
Hellespont(en) 63.17
Hellig-Olav el. Olav den hellige 63.17
helsemyndigheit (som før) 84.21
heltrukket el. heiltrukket 83.22
helvetiar 83.18
helvetier 83.17
hemin 67.14 
hemlokkgran -a (ikkje ck) 76.8
hemoragi (blødning, som før) 87.15
hemoroide (før hemorroide) 87.15
hemsko (godteke i nyno.) 86.24
heng(e)fly el. hangefly 81.11
heng(e)fly el. heng(e)glider 81.11
heng(e)flyging el. hangeflyging 81.12
heng(e)flyging el. heng(e)gliding 81.12
heng(e)glidar el. hangeglidar 81.11
heng(e)gliding el. hangegliding 81.12
heng(j)ar 82.18
heng(j)eaks 82.18
heng(j)ebane 82.18
heng(j)ebjørk 82.18
heng(j)ebru 82.18
heng(j)ebryst 82.18
heng(j)edy 82.18
heng(j)efaks 82.18
heng(j)ehovud 82.19
heng(j)ekrøll 82.19
heng(j)elendt 82.19
heng(j)eleppe el. heng(j)elippe 82.19
heng(j)elås (før hengjelås [hengelås]) 82.19
heng(j)emage 82.19
heng(j)emyr (før heng(j)emyr[hengemyr]) 82.19
heng(j)eøyre 82.19
hengsel 81.13
hennar [hennes] (før hennar el. hennes) 85.16
Henri (franske konger), se Henrik 63.17
Henrik (engelske, franske og tyske konger og fyrster) 63.17
Henrik 4. 79.12
Henrik Navigator el. Henrik Sjøfareren 63.17
Henrik Sjøfareren/Sjøfararen (før: også Henrik Navigator) 01.18
Henry (engelske konger), se Henrik 63.17
henstille til noen å gjøre noe 84.30
hensyntaken el. hensyntagen (bm., før hensyntagen) 95.47
hentyde -a/-et 82.23
heptan 67.14
Hera 63.17
Herakles el. Herkules (før: Herakles) 01.18
Herakles 63.17
herbyrgje (nyno., bøyes som følgje) 95.48
Herculaneum 63.17
herde, -de [-te] i pret. 86.21
hereford 69.14 70.13
heretterdags >her etter dags 79.11
-hering eneform (bøhering, kvinnhering, osv.; før unorm.) 91.17
Herjedalen; fra 1645 Härjedalen 63.17
herjoter betyr grasflekker 84.30
Hermes 63.17
Hermod (ikke godkjent som oljefeltnavn) 96.22
Herodot 63.17
heroin, -en el. -et (før: -et) 95.33
herredag 63.17
herrefrisersalong/herrefrisørsalong 67.9
herregardsvogn el. herregårdsvogn/herregardsvogn (før unormert) 95.38
herrnhut el. herrnhutar 83.18
herrnhuter 83.17
hertillands >her til lands 79.11
herular 83.18
heruler 83.17
Hesiod 63.17
heskjeleg [-lig] (forferdeleg, veldig) 84.23
hesleg (godteke i nyno.) 84.22
Hestia 63.17
-het (motsvar i nynorsk) 69.14
hetitt(er)riket (bm., før hettitterriket) 91.19
hettitt -en (før hetitt) 82.12
hettittisk (før hetittisk) 82.12
hevarmventil (før unormert) 95.37
Hevros 62.15
hiatus -en 83.19
hibiskus (før hibiscus) 84.20
hibiskus -en 83.15
hibiskus -er, -ene 84.25
hilar- el. hilum- i sammensetninger
Hild (godkjent oljefeltnamn) 82.37
hilder 81.17
hile -a/-et/-te (rykke med fiskesnøre) 82.24
hilum -et, -/-er, -a/-ene (bokmål) hilum -et, -, -a (nynorsk) 95.28
hilær adjektiv til hilum (før: unormert) 95.28
himmelkåret 83.21
Himmelretningsorda som førsteledd i sms. (bm.) 91.20
hinannen 82.20
hinder 83.25
hindre fra/hindre i 67.10
hipe -a/-et/-te (stunde, vente) 82.24
hipp - hipt - hippe (før: unormert) 95.29
Hippokrates 63.17
hire, hirde el. hirte 86.19
historiske namn 62.4
historiske namn, samansette (ikkje bindestrek) 62.6
Historiske namn i lærebøker 62.4
hit(t), hit(t)en, osv. (før: hit eineform) 00.13
hit -en 84.18
Hit og Dit (navnediplomvinner) 00.17
hittildags >hit til dags 79.11
hittillands >hit til lands 79.11
hiv (før: HIV el. hiv) 95.43
hjalt ubest. fl. - (før -/-er) 84.25
Hjaltland el. Shetland 63.17
-hjarta (genus i plantenamn) 82.20
-hjarte (genus i plantenamn) 82.20
hjartedaud el. hjartedød 84.23
hjarter [hjerter] -en (kort) 84.16
-hjelp- (skal ha binde-s som midtledd i sms.) 95.37
hjelpavhengig fagnemnda 5.1.96
hjelpercelle/hjelparcelle 99.19
hjelperåd -a/-en el. -et 78.10
hjelptrengende fagnemnda 5.1.96
hjemmeulykkesforsikring el. heime- (før unormert) 95.45
hjernedaud el. hjernedød 84.23
hjernedaude el. hjernedød 84.23
hjernevask -en el. -et 83.25
-hjerte (genus i plantenamn) 83.22 84.25
hjertebank -en 84.17
hjertens dyp 84.28
hjertens fornøyd 84.28
hjertens glad 84.28
hjertens god 84.28
hjertens kjær (adj.) 84.28
hjertens- 84.28
hjerter -en (kort) 84.16
ho (vising til personnemningar) 88.12
Hod 63.17
-hode (genus i plantenamn) 83.22 84.25
hodebåren 81.28
hoggestabbe el. huggestabbe 82.22
hogst el. hugst 82.22
hoh. høyde over havet (før: h.o.h.) 95.43
holband el. holbånd 84.27
holde tåta 81.25
holdup (før: hold-up) 95.41
hollandés (før hollandaise) 84.20
hollenderkanin 70.13
holmium 62.6
holsteiner 70.12
homeparty (før: unormert) 95.41
Homer 63.17
Homer (ikkje Homeros) 62.4
homilie (før homilie el. homili) 91.17
Homo (i antropologiske betegnelser; før: bm. homo; nn. -) 01.18
Homo erectus 01.18
Homo habilis 01.18
Homo sapiens 01.18
homo (i ikke-antropologiske betegnelser; før: bm. homo; nn. -) 01.18
homo ludens 01.18
homo novus 01.18
homo religiosus 01.18
honduraner 83.17
Honduras Republikken Honduras 95.21
Hongkong (hverdagsform) 03.13
Hongkong SAR (fork. for Hongkong spesielle administrative region av Folkerepublikken Kina) 03.13
Hongkong 79.13
Honorius 63.17
hopp sann (før hopsan) 81.12
hoppsa (før hopsa) 83.15
hoppsa(sa) (før hopsa(sa)) 81.12
hoppsatakt 83.15
hoppsavals 83.15
Horats el. Quintus Horatius Flaccus (før: Horats) 01.18
Horats 63.17
hortensia -er, -ene 84.25
hortonom 66.25
horve (nyno., bøyes som følgje) 95.48
hot(t), hot(t)en (musikk; før: hot eineform9 00.13
hot-dog hot-dogen 83.19
hotdog (før: hot-dog) 95.41
hotpants -en 84.18
houseparty (før: house-party) 95.41
hov, -en, -ar [høver], -ane [høvene] [ ei hov, hova, høver, høvene] 95.49
hovedform: main (orthographic) varaiant 87.18
Hovedforsamlinga el. -en (i FN) 63.17
hovedmål: first-choice form (of Norwegian) 87.18
hovel el. hovold (i vev) 79.10
-hovud (genus i plantenamn) 82.20
hovudformer/sideformer, konsekvens 68.11
Hovudforsamlinga (i SN) 63.17
hryvnja -en, -er/-er [-ar], -ene/-ene [-ane] (myntenhet i Ukraina) 99.19
Hugin 63.17
Hugo Capet 63.17
hugs -en el. -et (før -en) 91.17
huie -a/-et 81.26
Huitfeldt, Arild 63.17
Huldra (godkjent oljefeltnamn) 83.41
huldren adj. 84.16
hule -a/-en (før -en) 78.10
hulk -en el. -et (nyno., før unormert) 84.17
hullband el. hullbånd 84.27
hulle i dansk lik svensk stansa 64.31
hun (vising til personnemningar) 89.15
hun el. hunar 63.17 64.14 83.18
hun eller han 81.33
hun/han 81.33
hundrarar, hundrarane 71.6
hundrere[r], hundrerne 71.6
hundreår/århundre 70.12
huner 63.17 64.14 83.17
hurkel 81.14
hurtig (godteke i nyno.) 86.24
hurtigsvar(s)premie (før unormert) 95.39
Hus, Jan 63.17
husflids- og estetiske fag > kunst- og formingsfag 81.33
hushaldsmaskin el. hushaldningsmaskin 83.23
husitt(er)krig (bm., før husitterkrig) 91.19
husittkrigen (nyno.) 87.17
husstand -et el. -en (nyno.) 80.11
hustren adj. 84.16
hv i bokmål 62.12
hv>v 68.16
hvelv 84.17
hvem sin/[hvems]/hvis 81.29
hver for seg/hvert for seg 62.12
hver for seg - hvert for seg 62.12
hverken/verken 62.12
hverken - verken 62.12
hvermann >hver mann 79.11
hvert eneste protestantiske samfunn/hvert eneste protestantisk samfunn 95.50
hviske/kviskre (bm.; skal ikke føres opp med el. imellom) 99.21
hvit cornish 70.13
hvit hollandsk kalkun 70.13
hvit indisk løpeand 70.13
hvit italiener 70.13
hvit plymouth rock 70.13
Hviterussland el. Kviterussland Republikken Belarus 95.21
hvitglø el. hvitgløde 83.20
hvithodet marsksau 70.13
hvitløk-[hvitlauk-] el. kvitløk-[kvitlauk-] (bm., før hvitløksurt) 95.39
hvorhen >hvor hen 82.22
hvorhenne >hvor henne 79.11
hydrazon 67.14
hydrogen 62.6
hydrogen 62.6
hydrokarbon 67.14
hydroplan, fl. -/-er (før -) 84.29
hylje, hylde [hylte] 86.21
Hyme 63.17
Hyme (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
hynde el. hynne 'pute' (bm., før hynne) 95.46
hyperon -et 86.14
hypotalamus (før hypothalamus) 85.12
hyppigheit (godteke i nyno.) 84.22
hyre -a el. -et (klesplagg; før -et) 85.16
hyre, hyrde el. hyrte el. hyra 86.20
hyrgje (nyno., bøyes som følgje) 95.48
hytta er mi (bokmål, 'mi' tilrås framfor 'min') 99.21
hytta er min, den 99.22
hæle -a/-et/-te (sette hæl på) 82.24
hære, hærde el. hærte 86.19
Härjedalen, etter 1645; ellers Herjedalen 63.17
høgde el. høgd (idrettsgrein) 79.11
høgfota el. høgfotet el. høgføtt (før høgføtt) 91.20
høgja (før høgja [høga]) 82.17
høglendar el. høglending (nyno., før unormert) 91.15
Høgre, se Høyre 63.17
høgskulekandidat (tilrådd nemning for lågare grad i norsk høgare utdanning) 00.15
høgvokst el. høyvokst 83.22
højborg (dansk) 66.43
høker -en 82.15
høre, hørde el. hørte 86.19
høring 66.25
hørsels- 69.4 og 69.13
høve (bm.) 79.10
høve ubest.fl. -/-er (som før) 84.25
høybåren 81.28
høyde el. høgd (høgd obl. i norske topografiske navn) 81.27
høyfota el. høyfotet el. høyføtt (før høyføtt) 91.20
høyre, -de [-te] i pret. 86.21
Høyre/Høgre 63.17
høyvelbåren 81.28
Håkon (norske konger), også Håkon VII 63.18
Håkon Adalsteinsfostre el. Håkon den gode 63.18
Håkon den gode el. Håkon Adalsteins fostre 63.18
Håkon jarl, Håkon Ladejarl 63.18
Håkon VII's land 66.21
Håkonsvern 65.12
Håkonsvern (tilråding til namnekons.) 88.12
Hålogaland (uttale) 69.13
hålogalandsk 69.13
hålogalending 69.13
håløyg, håløygsk 69.13
håndfesting el. handfesting 63.18
-hår (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
Hår 63.18
Hårek fra/frå Tjøtta 63.18
hårtrukket 83.22
hårvask -en el. -et 83.25
hårvassflaske el. hårvatnflaske 85.16

I | Til toppen
i begynnelsen av ... (i tilrås) 95.51
i byrjinga av ... (i tilrås) 95.51
-i, bøyning av adjektiv på -i 80.11
i flygende/flyende fart 84.23
i gårkveld >i går kveld 79.12
i laupet av el. i løpet av (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
i levande live 70.8
i løpet av el. i laupet av (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
i mente 70.8
i/på figuren 63.10
I/på begynnelsen av 1800-tallet (i tilrås) 95.51
i-land 84.29
-iana (Kiellandiana 67.8
-ianus (frå latin, som høyrer til) 67.8
iberar 83.18
-id -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
Idavollen 63.18
-idene/-idane (entallsform -id, ikke -ide) 99.19
identitetskort 63.10
Idomenevs 62.17
idrettskandidat 71.11
idrisidene/-ane 99.19
Idunn 63.18
-ieren (høgtysk) 62.12
-ig (substantiv av adjektiv på -ig) 69.14
-ige i nynorsk 98.27
-ikk -en (i namn på kjem. sambind.) 86.15
ikke .. verken .. eller 64.21
ikke mellom å og infinitiv 95.51
ikke å/ikke å 67.10
ikle (obl. kortform) 83.20
IKT el. ikt (før: ikke normert) 99.20
iktyo- (før ichtyo-) 84.20
iktyol (før ichtyol) 86.16
-il -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
ild 66.42
Ilía (nygresk, før Elis) 01.15, 98.25
Iliaden 63.18
Ilios 63.18
ill- el. eld- foran rød/raud 83.15
illrød [illraud]/illraud 83.15
illyrar 83.18
Illyricum 63.18
ILO 63.18
ilt, ilte (dansk) 66.42
image -n el. -t (før bm. -n, nyno. -t) 91.17
imidazol 67.14
Imperativ av a-verb i nyno.: - el. -a el. -e 91.21
imperfektiv -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
imperfektum 81.20-21
importavgift 62.10
imøtekomme en søknad 66.25
-in -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
India Republikken India 95.21
Indian summer >indiansk sommar 82.26
indirekte objekt 77.15 78.13 80.16
indiske kamphøns 70.13
indium 62.6
indoksyl 67.14
Indonesia Republikken Indonesia 95.22
Indre Mongolia 79.13
industrial estate 66.25
industribyggsenter 66.26
industrifelt 66.26
industriområde 66.26
industrisenter 66.26
infarkt, fl. -/-er (før -) 84.29
infernalsk 82.12
infimum 81.20
infinitiv(s)merke (før: infinitivsmerke) 95.36
infinitiver i bm., kort- og langformer 83.20
Infinitivsmerke: bruk etter tore 91.23
informasjons- 63.11
informasjonsmøte 67.11
informasjonssøke, informasjonssøking 68.13
-ing i nynorsk 98.27
-ing/-ning i nyno. 86.17-18
Ing-avledning av kortform/langform i infinitiven (bm.) 91.20
Ingolv Ørnsson 63.18
ingressiv -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
initialer 83.27
inkoativ -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
inn(e)bygd 75.5
Inn-Trøndelag el. Inntrøndelag 81.12
innbrott el. innbrudd 84.28
innby (obl. kortform) 83.20
inndata, utdata: -dataen/-dataet, -data, -dataene (bokmål) 95.27
inndata, utdata: -dataet, -data, -data(a) (nynorsk) 95.27
inndra (obl. kortform) 83.20
innefrosen 83.25
innfatning -a (før -a el. -en) 86.17-18
innforstått (ikke inneforstått eller innenforstått) 82.26
innfødsretten 63.18
innlate (obl. langform) 83.21
innmeldingsavgift 62.10
Innocens (paver) 63.18
innputt, -en/-et, el. input, -en (før: input) 95.29
innrømme -a/-et/-te 82.24
innrømme -de[-te] (godteke i nyno.) 84.22
innsider/innsidar el. insider (samform) (før bm. insider) 95.29
innsigelse > nynorsk motsegn 91.27
innsikt 67.11
innskrenke -a (godteke i nyno.) 84.22
innskudd/innskott 81.27
innsnevre -a (godteke i nyno.) 84.22
innstilling (meining) 83.26
innsunket 83.22
inntil (= nesten), inntil hundre dyr 95.43
innvidd 67.4
innvidde 67.4
innvie -a/-et/-dde/-gde 82.24
innviet 67.4
innvigd 67.4
innvigde 67.4
innøve -a/-et/-de 82.23
inositol 67.14
insentiv el. incentiv) (før: incentiv) 95.33
insest el. incest (før: incest) 95.33
insitament el. incitament (før: incitament) 95.33
inspisient (i fjernsynet = floorman) 66.32
internasjonale valutakoder 81.31
Internett(et) og for eksempel Internett-adresse (før: unormert) 95.27
interregnum 81.20-21
interregnum, -et el. interregnet 83.23
intervjue 62.12
intetkjønnsord, flerstava i bokmål 84.24 84.28
intratekal (innenfor, under) 87.14
intrinsik 70.6
intrinsisk (før intrinsik) 83.15
inträdesavgift (svensk) 62.10
inuitt (før: inui(t)) 95.33
inuittisk (svarer til personbetegnelsen inuitt) 99.19
ioksynil 82.14
ion -er (som før) 84.25 86.16
ion -et (og sammensetninger med -ion) 86.14
iota (gresk bokstav) 68.4
Ípiros (nygresk, før Epeiros) 01.15, 98.25
Irak Republikken Irak 95.22
Iráklio 01.14, 98.24
Iráklio (nygresk, før Iraklion) 01.15, 98.25
Iran Den islamske republikk Iran 95.22
Ireneus (oldtidsteolog) 99.19
iridium 62.6
iris -er, -ene 84.25
Irland Irland 95.22
irlender/-ar el. ire el. irlending (irlender/-ar ny) 91.15
isatin 67.14
isenkram -met (før -en el. -et) 83.19
isenkram, -mmet [-met] (før også -en) 84.21
iskemi (lokal blodmangel; før ischemi) 87.14
iskemisk (før ischemi) 87.14
Island Republikken Island 95.22
islandshest 70.12
islandsk sau 70.13
Islandske navn etter 1500 skrives på islandsk 63.18
islending(e)saga (før islendingesaga) 95.37
islending(e)soge (nyno., før islendingesoge) 95.37
isofenfos 82.14
isoton -en 86.15
isotop -en 86.15
isotop -en el. -et (før -et i bm.) 62.5
Israel Staten Israel 95.22
IT el. it (før IT) 99.20
Italia Republikken Italia 95.22
italiensk gås 70.13
italikar 63.18 64.14 83.18
italiker 63.18 64.14
itelmener/-ar 97.22
itelmensk 97.22
iterativ -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
-itt -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
-ium, plantenavn ikke binde-s i sms. (opium unntak) 91.18
Ivan (russiske fyrster) 63.18
Ivar Aasen-vegen 95.42
Iving (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
ivoran(er)/elfenbener 65.13
ivorian el. ivorianar (før unormert) 85.14
ivorian(ar)/elfenbein(ar) 65.12
ivorianer 83.17

J | Til toppen
J.C. Dahl 83.27
ja så >jaså 79.11
jak(bønne) 76.8
Jakarta (før Djakarta) 83.15
Jakob (engelske konger) 63.18
jakobin(ar)klubb 87.16
jam-/jamn- 66.26
Jamaica Jamaica 95.22
jamaica- el. jamaika- (fuglenavn i sms.,før: unormert) 95.27
jamaicaner 83.17
jamaika (= jamaikarom, før jamaica) 95.33
jamaikabanan (før jamaicabanan) 95.33
jamaikan(ar) el. jamaican(ar) (før jamaican(ar)) 91.15
jamaikaner el. jamaicaner (før jamaicaner) 91.15
jamaikansk el. jamaicansk (før jamaicansk) 91.15
jamaikarom (før: jamaicarom) 95.33
James (engelske konger), se Jakob 63.18
jamnhet vsa. jevnhet 65.7
jams -en (jamsbønne, ikke yams-) 75.5
jamsession (før: jam session) 95.41
jamstelling el. jamstilling (nyno.) 83.26
jamstilling (før jamstelling/-stilling) 81.23
jamstilt form: parallel (orthographic) variant 87.18
jamtover >jamt over 79.11
jamvektsverb 82.15
Jánnis 01.14, 98.24
Japan Japan 95.22
jarl 64.15
jarn el. jern (nyno.) 62.6
Jason 63.18
javanesar (nyno., før unormert) 91.15
javaneser (bm., før javaneser el. javaner) 91.15
javanesisk (før javan(esi)sk i bm., nynorsk unormert) 91.15
JCD 83.27
Jeanne d'Arc 63.18
jeans -en 84.15
Jemen (før Jemen el. Yemen) 95.19
Jemen el. Yemen (før Yemen) 91.15
Jemen Republikken Jemen 95.22
jemenitt el. yemenitt (før yemenitt) 91.15
jemenitt, jemenittisk (før også yemenitt, yemenittisk) 95.19
jemenittisk el. yemenittisk (før yemenittisk) 91.15
Jemtland; fra 1645 Jämtland 63.18
Jerakári 01.14, 98.24
jern (bm.) 62.6
jern el. jarn (nyno.) 62.6
jersey 69.14 70.13
jesuittorden (nyno.) 87.17
jesuittordenen 63.18
jet(t), jet(t)en (før: jet eineform) 00.13
jetdrevet 83.21
jevnhet vsa. jamnhet 65.7
jf. 69.4
-jing/-ning i nyno. 86.17-18
jod 62.6
jod -en el. -et 86.14
jodoform 67.14
jogurt el. yoghurt (før yoghurt) 84.20
Johan (engelske, tyske og østerrikske konger) 63.18
Johan bodøværing-støa 95.42
Johan Landlaus el. Johan utan land 63.18
Johan utan land el. Johan Landlaus 63.18
Johan uten land 63.18
johannitt(ar)orden 87.16
johannitt(er) (bm., før johannitter) 91.19
johannitt(er)orden, -ridder (bm., før johannitter-) 91.19
John Lackland, se Johan uten land 63.18
joint venture > fellesforetak, fellestiltak 81.33
jojo -en (før også yo-yo) 84.14
Jomfruøyane (USA)/Jomfruøyene (USA) 82.14
jonar 63.18 64.14 83.18
joner 63.18 64.14 83.17
jononring 67.14
jorda (liten forbokstav, vedtaket fra 95 oppheves) 99.20
Jorda (stor forbokstav i astronomisk sammenheng) 96.21
Jorda (stor forbokstav som navn på himmellegeme) 95.43
Jordan Det hasjimittiske kongerike Jordan 95.22
jordboer el. jordbuer (før jordbo(er) el. jordbu(er)) 91.19
jordebok- (nullbinding i sms., før jordeboksretter) 95.37
jordsmon el. jordsmonn (nyno., før jordsmonn) 91.22
jordsmonn -et 80.11
Jórgos 01.14, 98.24
Jorsal(a)borg 63.18
Jorsal(a)land 63.18
jorsalferd 63.18
Jotun (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
jotunen/jotnen 69.4
joule (uttale) 73.4
jubalon el. jubalong (før jubalon) 91.17
jubilé 82.16
jubileum 81.19 81.21 82.17
Jugoslavia Den føderale republikk Jugoslavia (Serbia og Montenegro) 95.22
juice el. jus 79.10
jukagirer/-ar 97.22
jukagirsk 97.22
juke-box 65.12
jukeboks 65.12
julebord(s)- (før: unormert) 95.38
Julian den frafalne (Apostata) 63.18
julikongedømmet 63.18
julirevolusjonen 63.18
Juno 63.18
Jupiter 63.18
juraisk (til jura, før bm. jurasisk, nyno. unormert) 91.16
jus el. juss 79.10
Justinian 63.18
jyde (før bm. jyde el. jyllender, nyno. jyde) 91.15
jysk hest 70.12
Jýthio 01.14, 98.24
jækel, jævel 84.24
jækla, jævla 84.24
jæklig, jævlig 84.24
Jämtland, etter 1645; ellers Jemtland 63.18  
jærbu (nyno., før jærbu el. jærbue) 91.22
jævel, fl. jævlar (nyno., før unormert) 91.22
jævlig (nyno., før unormert) 91.22
jås el. jåss (tullprat, før unormert) 91.17
jåse el. jåsse (prate tull, før unormert) 91.17

K | Til toppen
k (ikkje kh i greske historiske namn) 62.4
kabasitt (før chabasitt) 87.13
kabbelouw 66.26
kabeljau 66.26
kabeljauw 66.26
kabelow 66.26
kabinkrysser/-ar el. cabincruiser 84.20
kabotasje (før unormert) 91.17
kabriolet (før cabriolet) 84.20
kabylsk (før bm. kabyl(i)sk, nyno. kabylistisk) 91.15
kadaverin 67.15
kadmium 62.6
kadreie -a/-et/-d[d]e (drive handel fra båt) 82.24
Kaffebønna (navnediplomvinner) 98.43
kaffein 67.15
kaffein -en el. -et 86.15
kahytte -a/-en 81.24
Kaironeia 63.18
kakk -en el. -et (nyno., før -en) 84.17
kakodyl 67.15
kaktus -en 83.19
kaldtbord el. koldtbord 77.10
kaliforniakanin 70.14
kalifornisk (kanin) 70.14
kalium 62.6
kalium 62.6
kalkbrott el. kalkbrudd 84.28
kallet 81.26
Kalmarunionen 63.18
kalsium 62.6
kalsium 62.6
kalt til et embete 81.26
kaltfeuer (tysk: kolfyr) 66.26
Kalv Arnesson 63.18
kambium, kambiet, -ier, -ia/-iene (før også kambiumet i best.ent.) 95.46
Kambodsja el. Kampuchea (før Kambodsja) 77.10
Kambodsja Kongeriket Kambodsja 95.22
kambodsjan(er)/(-ar) el. kampuchean(er)/(-ar) 77.10
kambodsjaner el. kampucheaner 83.17
kambodsjansk el. kampucheansk 77.10
kamellyd >raut 84.30
kameraassistent 66.31
kameraoperatør 66.31
Kamerun Republikken Kamerun 95.22
kamfer 67.15
kamfer -en el. -et 84.14
kampe (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
kampus (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
kamtsjadaler/-ar 97.22
kamtsjadalsk 97.22
kan el. khan 66.17
Kanaan 63.18
kanat el. khanat 66.17
kandidat (tilrådd nemning for lågare grad i norsk høgare utdanning) 00.15
kand. i kroppsøving 71.11
kandidat fra sosialskole 65.14
kanel 67.15
kanevas el. kanvas -en el- et 81.12
Kan Kam (navnediplomvinner) 00,17
kanteband el. kantebånd 84.27
Kanton (før: Canton) el. Guangzhou) 01.16
Kapanevs 62.17
kapeting(ar) 63.18
kapeting(er) 63.18
kapetingar 83.18
kapitel, -et (bm., før kapitél) 95.46
Kapitol 63.18
kaplaw 66.26
Kapp Verde (staten) 76.8
Kapp Verde Republikken Kapp Verde 95.22
kappa (gresk bokstav) 68.4
kappfly el. kappflyge 83.20
kappri (obl. kortform) 83.20
kappverdar (før unormert) 85.14
kaprifolium 82.13
kapronsyre 67.15
kaps - kapsen - kaps/kapsar - kapsane (nynorsk) (før unormert) 95.30
kaps - kapsen - kaps/kapser - kapsene (bokmål) (før unormert) 95.30
kaptafol 82.14
kaptan 82.14
karakul 70.13
karavan (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
karbamid 67.15
karbaryl 82.14
karbazol 67.15
karbazol -en 86.15
karbid -en el. -et 86.15
karbohydrat 67.15
karboksin 82.14
karboksylase 67.15
karboksylsyre 67.15
karbolineum -en el. -et 86.15
karbolsyre 67.15
karbon 62.6
karbon 63.5
karbonariar 83.18
karbonarier 83.17
karbonforbindelser 64.26-27
karbonyl 67.15
karbosyklisk 67.15
kardigan (før cardigan) 84.20
kardigan -en 84.18
karener/karenar (person fra Karen i Burma; før: karen) 01.16
karensk (som før) 01.16
Karibia 82.13
Karl (svenske, engelske og franske konger) 63.18
Karl den store 63.18
Karl Hansa-bakken 95.42
Karl Johan 63.18
Karl Martell 63.18
karlsbad(er)kur (bm., før unormert) 91.19
karlsbadkur (nyno.) 87.17
karneval, fl. -/-er (før -) 84.28
karoliner/karolinar (soldat hos Karl 12.; før: bm. karolin(er), nn. karolin) 01.18
karolin(er)monument (bm., før unormert) 91.19
karoling el. karolingar 83.18
karolinmonument (nyno.) 87.17
Karon 63.18
karoten 67.15
Kárpathos (nygresk; før: Karpatos) 01.15, 98.25
karsk -t, -e 82.15
kartagar 83.18
Kartago 63.18
karvakrol 67.15
Karybdis 63.18
kasakh(er)/kasakh (før bm. kasakher, nyno. unormert) 91.15
Kasakhstan (som før) 95.44
Kasakhstan Republikken Kasakhstan 95.22
kasakhstaner/kasakhstanar (person fra Kasakhstan; før: kasakh, bm også kasakher) 01.16
kasakhstansk (før: kasakhisk) 01.17
Kasan (før, nå Kazan) 95.44
kasein 67.15
kasjmirsk (til Kashmir) 84.14
kasjunøtt (nyno. også [kasjunot]) 86.13
kasjutre (Anacardium occidentale) 86.13
kaskett, -en (bm., kaskjett) 95.46
kassel(er)brunt (bm., før kasselerbrunt) 91.19
kassettband el. kassettbånd 84.27
kast! el. kasta! el. kaste! 91.21
kastiljaner/-ar (før også castillaner/-ar) 91.15
kastiljansk (før også castillansk) 91.15
kat (planten Catha edulis, før unormert) 91.17
katalaner/-ar (før katalonier/-ar el. catalonier/-ar) 91.15
katalansk (før katalonsk el. catalonsk) 91.15
katalansk (språk) 74.5
katalase 67.15
kataloniar el. cataloniar 74.5
katalonier/-ar (nå katalaner/-ar) 91.15
katalonsk (nå katalansk) 91.15
katalonsk el. catalonsk 74.5
katamaran 74.5
kataplasma -et 83.19
Katarina (russiske fyrstinner) 63.18
katekin 67.15
kaudervelsk -en (nyno., også eit k-, før kaudervelsk -et) 91.22
kauplending 63.18
Kazan (før Kasan) 95.44
Kefallinía (nygresk, før: Kefallenia) 01.15, 98.25
kei el. kjei -et 74.5
keitering el. catering (før: catering) 95.30
kelt el. keltar 63.18 64.14 83.18
kelter 63.18 64.14 83.17
Keltersjøen/Keltarsjøen (før unormert) 91.15
kenning el. kjenning (stilistikk) 74.5
Kenya Republikken Kenya 95.22
kenyaner 83.17
Keopspyramiden 63.18
keration 67.15
Kerberos 63.18
Kérkyra el. Korfu (nygresk, før Korfu) 98.25
keten 67.15
keter/-ar 97.22
ketisk 97.22
keton 67.15
ketsjup el. ketchup (før: ketchup) 95.30
Khaibarpasset (før Khyberpasset) 86.13
khaki campbell 70.13
Khalkidikí (nygresk, før Kalkidiki) 01.15, 98.25
khan el. kan 66.17
Khan 66.17
khanat el. kanat 66.17
Khaniá (nygresk, før Kania) 01.15, 98.25
khanti -en, -er/-ar 97.22
khantisk 97.22
khi (gresk bokstav) 68.4
Khíos 98.22
Khíos (nygresk, før: Kios) 01.15, 98.25
Khrusjtsjov (før Khrustsjov) 95.44
Khrustsjov 63.18
Kielfreden 63.18
Kielfreden (nyno.) 87.17
Kiellandiana 67.8
Kieltraktaten 63.18
Kiev el. Kyiv (før: Kijev) 95.19
Kigali 65.6
kik el. kikk 77.11
kik(k) -en el. -et (nyno., før -en) 84.17
kik(k)ador el. kik(k)idor -en 75.5
kikert/kikert(er) (før bm. kikerter, nyno. unormert) 91.17
kilde -n el. kjelde -a[-en] 81.25
kille (istf. kilje) 76.8
kimbrar 63.18 64.14 83.18
kimbrer 63.18 64.14 83.17
kimrar (feilskrive for kymrar) 83.18
Kina 79.13
Kina Folkerepublikken Kina 95.22
kinabark 67.15
kinaldin 67.15
kinesiologi -en (ikke kinesologi) 75.5
Kinesiske dynastinavn skal ha stor forbokstav 99.19
kinhydron 67.15
kinin 67.15
kinin -en el. -et 82.15 86.15
kinn ubest.fl. -/-er (som før) 84.25
kinne -a[-en] el. kjerne -a/-en 81.25
kinometionat 82.14
kinon 67.15
Kios 63.18
Kirgisistan (før Kirgisia) 95.19
Kirgisistan (som før) 95.44
Kirgisistan Republikken Kirgisistan 95.22
Kiribati Kiribati 95.22
kiribatiar (før unormert) 85.14
kirkegardskrise el. kirkegårdskrise/kyrkjegardskrise (før unorm.) 95.38
kiton (klesplagg; ikke normert før) 85.12
kive -a/-et/-de (krangle) 82.24
kjangel 81.14
kjede -n el. -t; -r, kjeda el. kjedene 84.25
kjeden, kjeder, kjedene 84.25
kjemikal el. kjemikalie el. kjemikalium (før kjemikal(ie)) 95.33
kjemitermar 67.14-16 86.14-16
kjemotaksis (før: kjemotakse el. kjemotaksis) 95.33
kjempe -a/-en (alle bet.) 81.24
kjennes - har kjentes (før: har kjen(ne)s) 95.44
kjerv -en (i nyno. i teknisk samanheng) 83.23
kjerv ubest.fl. - (før -/-er) 84.25
-kjevle (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
kjoks el. chuck (før b. chuck) 83.15
kjære, kjærde el. kjærte 86.19
kjærkomen el. kjærkommen 83.25
kjæte -a[-en] (lystighet) 81.25
kjøle, ei substantiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
kjølen, kjøle el. kjøli [kjølent], kjølne (svær, fæl) 84.23
kjøleskapsoppbevaring/kjøleskapsoppbevaring el. kjøleskåps- (før un.) 95.39
kjønnsbundet 83.21
kjøpslovsparagraf (før: unormert) 95.39
kjøre, kjørde el. kjørte 86.19
kjørel 81.13 81.14 83.26
kjøtt (dobbeltkonsonant i 1917) 66.23
kjøttkorthorn 70.13
kjøttmeis 83.16
klage -a el. -en (nyno.) 79.11
klammer -et (nyno., klemme) 81.29
klampen i bånn 99.21
klamydia (før chlamydia) 85.12
klamydia, -en (kjønnssykdommen) 95.28
klander 81.16
klare, klarde el. klarte el. klara 86.20
klasse 4a el. klasse 4A 84.29
klasse a el. klasse A 84.29
klauv -a[-en] el. klov -a/-en 81.25
kledevask -en el. -et 83.25
Kleistenes 63.18
klekkjeri [klekkeri] 82.18
klematis -er, -ene 84.25
klementin 74.5
Kleopatra 63.18
klesheng(j)ar 82.18
klesvask -en el. -et 83.25
klevask -en el. -et 83.25
klientell -et (før klientel) 81.12
klimaks 74.5
klinkende klar/klart 70.7
Klio 62.4
Klio 63.18
klippe -a/-et/-te [klyppe -te] 81.26
klippeassistent 66.31
klode el. klote (før klote) 85.16
Klodvig (franske konger) 63.18
klokkeband el. klokkebånd 84.27
klokkeslett, skrivemåter 79.12
klor 62.6
klore, klora/kloret, klora/kloret (tilsette klor; før klore, -te, -t) 95.46
klore, klorde el. klorte el. klora 86.20
kloret 81.26
klorfenvinfos 82.14
klorfoniumklorid 82.14
kloridazon 82.14
klormekvatklorid 82.14
kloroform 67.15
klorofyll 67.15
klorprofam 82.14
klortiamid 82.14
kludder 81.16
kløtsj el. clutch -en (før clutch) 84.18
kløve el. kløyve (bm., før kløyve) 91.21
kløver -en (plante og kort) 84.16
kløyvd infinitiv 68.11
Kløyvd infinitiv 62.5
kløyve el. kløve (bm., før kløyve) 91.21
km/t el. km/time el. km/h (fork./symbol for kilometer per time; før: km/h el. km/t) 01.19
-knappa el. -knappet (til. knappe) 83.19
knappe -a/-et (til knapp) 83.19
-kne (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
kneleddsmekanisme (før unormert) 95.39
knipsk -, fl. -e 82.22
Knossos 63.18
know-how 67.11
knussel 81.14
Knut 63.18
Knut den mektige 63.18
knyte/knytte 67.10
knytte, knytte/knøt (det knøt/knytte seg i magen (før knytte)), knytt 95.46
kobber el. kopper (bm.) 62.6
kobolt 62.6
kobolt -en el. -et 82.13 86.14
kodd el. kødd (før: kodd) 95.33
kodein 67.15
koffein -en el. -et 86.15
kofte el. kufte -a/-en 81.25
kokain 67.15
kokain -en el. -et 86.15
kokning 86.17
Kolahalvøya (eneform) 83.22
kolangiografi (galleundersøkelse) 87.14
koldfyr 66.26
kolecystitt (gallebetennelse) 87.14
koledokus (gallegang) 87.14
kolesterol (før også cholesterol) 84.20
kolesterol el. cholesterol 67.15
kolesterol -en 86.15
kolesterol -en el. -et (før -en) 91.17
kolfyr 66.26
kolkisin (C22H25O6N) (middel mot gikt) 87.14
kollagen 67.15
kollasj el. collage (før collage) 84.20
kollegaer/kolleger 70.14
kollfür (frisisk: kolfyr) 66.26
kollisjonspute (for 'air bag') 92.32
kollodium 67.15
kolofonium 67.15
kolombian(ar) el. colombian(ar) (før colombian(ar)) 91.15
kolombianer el. colombianer (før colombianer) 91.15
kolombiansk el. colombiansk (før colombiansk) 91.15
kolonier (coloniae) 63.18
koloskopi (tarmundersøkelse) 87.14
kolostomi (utlagt tarm; før colostomi) 87.14
komi (folkeslag og språk i Nord-Russland) 98.26
komisk (adjektiv til komi) 98.26
komma 82.16
kommaregler 79.13
komme som kallet 81.26
Kommersekollegiet 63.18
Kommisjonen (i EU) 95.26
Kommunistpartiet 63.18
Komorane Den islamske sambandsrepublikken Komorane 95.22
Komorane/Komorene 76.8
komorar (før unormert) 85.14
komordue (før: unormert) 95.27
Komorene Den islamske forbundsrepublikk Komorene 95.22
komponist 66.32
kompromiss (uttale med 's' til slutt tilrås) 99.22
kompromisse 62.12
kondens 63.10
kondenser -en 77.11
kondroblast (ikke normert før) 85.12
kondrocytt (bruskcelle; før unormert) 85.12
konfessor (før confessor) 84.20
konfliktforsking (ikkje -ning) 86.18
Konfutse el. Confucius (før: Kung Fu-Tse el. Confucius) 95.26
konfutsianisme (før: konfusianisme) 95.26
konfutsiansk (før: konfusiansk) 95.26
Konføderasjonen, men konføderasjonshæren 95.26
kongen (som privatperson) 63.18
Kongen (som institusjon, statsorgan) 63.18
Kongen er den høge verje for stemnet 68.13  
Kongen er stevnets høye beskytter 68.13
kongener -en (kjemisk forbindelse) 97.21
kongener -t, -e (adj.) 97.21
Kongo (før: Zaïre) 01.17
kongoleser/kongolesar 01.17
kongolesisk (før: zairer/zairar, zair(i)sk) 01.17
Kongo -Brazzaville (før: Kongo) 01.17
Kongo Republikken Kongo 95.22
Kongo el. Folkerepublikken Kongo 77.10
kongro 66.27
koniferin 67.15
konsens el. konsensus -en 83.15
konsensvedtak/konsensusvedtak 71.11
konsertina (før concertina) 84.20
konserv/konserve 69.4
Konstantin 63.18
konsumerisme - forbrukerisme 81.33
kontakt- 63.11
kontakte - kontaktere 62.12
konteiner/ konteinar el. container (før: container) 95.30
kontentum 81.22
kontinuum 81.20
kontor (trykkmarkering i nyno.) 83.30 84.31
kontorsjefstilling (før unormert) 95.39
kontrakt(s)brudd 63.11
kontrollar, -en (om redskap eller person, nyno., før unormert) 95.49
konvensjonen på Moss, Mosskonvensjonen 63.18
konventikkelplakaten 63.18
konverter -en 77.11
kopar 62.6
kopar -en 86.14
kopek -en 82.13
kopper el. kobber (bm.) 62.6
korde -n (linje; før -a) 85.16
Korfu el. Kérkyra (nygresk, før Korfu) 01.15, 98.25
korg -a[-en] el. kurv -a/-en 81.25
Korint 63.18
korintar 83.18
korion -en (ikke ch-) 75.5
korjak 97.22
korjakisk 97.22
korjambe -n (før koriambe) 81.12
korkje 62.12
korkje 68.16
korkje 62.12
-korn (genus) 83.22
kornband el. kornbånd 84.27
kornea (hornhinne; før cornea) 85.12
korneal (til kornea) 85.12
kornell -en 76.8
-kors (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
korsband el. korsbånd 84.27
korter 81.17 83.25
korthorn 69.14
kortikal, kortiko- 74.5
kortisol -en 86.15
korv el. kurv 'pølse' (bm., før uklar normering) 95.46
kosmetikum 81.20-21
kosmorama -et 83.19
kosover/kosovar (person fra Kosovo) 99.19
kosovisk 99.19
kostafraktur 95.28
kostal 95.28
kostalgi (jf. costa; før: unormert) 95.28
kostarikan(ar) el. costarican(ar) (før costa..) 91.15
kostarikaner el. costaricaner (før costaricaner) 91.15
kostymesjef 66.32
kozymase 67.15
kr (uten punktum) 68.4
kr. eller kr 62.6
krakkar el. krakker/krakker (ikkje cracker) 78.10
krakke (ikkje cracke) 78.10
kram adj. i nyno. 83.26
kram s. i nyno. 83.26
kram(m)e (bli kram) (før b. krame) 84.24
krangel 81.13 81.14
krangel -en el. -et (nyno.) 79.11
kraniebrott el. kraniebrudd 84.28
krater 81.18
-krati, -/-er i ubest.fl. bm. 84.24
kreatin 67.15
kremt, -en el. -et (nyno., før bare intetkjønn) 95.49
kreol -en (før kreol(ar) i nyno.) 84.18
kreosot 67.15
kresol 67.15
kretaisk (før: kretasisk) 95.33
kretasisk (til kritt, før unormert) 91.16
Krigskollegiet 63.18
krim krimmen (før ulike oppføringer i bestemt form) 91.17
krimidin 82.14
krine -a/-et/-te (skjære ut) 82.24
kringkasting(s)- 64.21
kristapunksjon (jf. crista; før: unormert) 95.28
Kristelig Folkeparti 63.18
Kristian (danske og dansk-norske konger) 63.18
Kristiania 63.18
Kristin (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
Kristina 63.18
Kristoffer av Bayern 63.18
krittende/kritande el. kritende (før unormert) 95.34
kro (= krel, grønsak; kjønn) 69.5
Kroatia Republikken Kroatia 95.22
kroatisk 95.26
Kroisos 62.4
Kroisos el. Krøsus 63.18
krokkere (treffe krokketkule) (før: krokere) 95.34
krokus -en 83.19
krom 62.6
krom 62.6
kromofor 67.15
Kromosombetegnelser 95.42
Kronstadt 91.15
kroppsbåren 81.28
kroton- 67.15
krubbe el. krybbe (nyno., før krubbe) 95.49
krusbrott (eneform i bokmål) 84.28
kry -/-tt i nyno. 80.11
krybbe el. krubbe (nyno., før krubbe) 95.49 
krydder 81.16
-kryp (genus i plantenamn) 82.20
krypton 62.6
krysantemum 84.25
krysin 67.15
krysning -a el. -en (før -en) 86.18
krysokoll -en 86.15-16
krønsk -, fl. -e 82.22
Krøsus (lydisk konge; før: Kroisos el. Krøsus) 01.18
Krøsus el. Kroisos 62.4
Krøsus el. Kroisos 63.18
krøter el. krøtter 81.17 83.25
krøtter 81.16
krå, -a [-en], kråer/krær, kråene/krærne (før krær, krærne i flt.) 95.46
krål (før crawl), kråle (før crawle) 84.20
ks (ikkje x i greske historiske namn) 62.4
ksi (gresk bokstav) 68.4
kuba- i sammensetninger (fuglenavn i sms., før: unormert) 95.27
kuband el. kubånd (før kuband) 84.27
kubus -en 83.19
kule -a/-et/-te (grave ut) 82.24
kuli adv. (før coolly i bm.) 84.14
kumarin 67.15
kumaron 67.15
kumen 67.15
kumkvat, -en, -er/-ar, -ene/-ane (før unormert) 95.34 
kumpan (før kompan) 85.12
Kung Fu-tse el. Confucius 63.18
kunnskap 67.11
kunst, kunsta el. kunsten (nyno.) 68.4
kunst- og formingsfag 81.33
kurdøgnpris/kurdøgerpris el. kurdøgnpris (før unormert) 95.38
kure, kurde el. kurte el. kura 86.20
kuriosum 81.20-21
kurlender/-ar el. kurlending (bm. som før, nyno. unorm.) 91.15
kurseining (godkjent i bokmål) 77.10
kust(stations)avgift 62.10
kust(stations)avgift (svensk) 62.10
kuvøse -a el. -en 81.12
Kuwait Staten Kuwait 95.22
kvakksalver/kvakksalvar (før kvak-) 81.12
kvalitet a el. kvalitet A 84.29
kvalp el. kvelp el. [valp] 77.11
kvalpe el. kvelpe [valpe] 79.11
kvant -er (som før) 84.25
kvant -et (før -en el. -et) 85.16
kvantifisere el. kvantitere (før: kvantifisere) 95.34
kvantum 69.5 81.20-21
kvare -a/-et/-te (bringe til ro) 82.24
kvark -en 86.15
kvartel 81.12 81.13
kvelv 84.17
kvelve (nyno., bøyes som følgje) 95.48
kvelve -a el. -de 79.11
kvelve, kvelv, kvalv, kvolve/kvolvi 79.11
kven/kven som 65.13
kverkesaks 62.11
kverking 62.11
kverve (nyno., bøyes som følgje) 95.48
kverve -a/-et/-de (kringsette; synkverve) 82.24
kvetsal (før: bokmål quesal el. quetzal, nynorsk unormert) 95.27
kvi(e) -a/-et/-dde 81.26
kvidder (ikke skjønne et kvidder; bm., før kvitter) 95.46
kvik(k)sølv (bm.) 62.6
kvikksølv (bm.) 62.6
kvikksølv (bm.) 62.6
kvikksølv el. kviksølv (nyno.) 62.6
kviklinger (insekter) 66.43
kvilestilling 83.26
kvin -et (nyno., før -en el. -et) 84.17
kvinnhering (før unormert) 91.17
kvintozen 82.14
kviskre/hviske (bm.; skal ikke føres opp med el. imellom) 99.21
kvit/kvitt ayrshire 69.14
Kvitebjørn (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
kvitglø el. kvitgløde 83.20
kvitlauk- el. kvitløk- (nyno., før unormert) 95.39
kvitter 81.18
kvitter (bm., før, nå kvidder) 95.46
kWh 81.31 82.25
kWt 81.31
kybernetikk/cybernetikk 68.12
kylangiom (væskefylt svulst) 87.14
kylje, kylde [kylte] 86.21
kymrar (feilskrive kimrar) 83.18
kymrer 83.17
Kypros Republikken Kypros 95.22
Kyrillisk ж gjengis med zj (før: sj) 95.44
Kyrillisk з gjengis med z (før: s) 95.44
Kyrillisk щ gjengis med sjtsj (før: stsj) 95.44
Kyrínia (nygresk, før Kyrenia) 01.15, 98.25
Kyros 63.18
kystafgift 62.10
kystafgift (dansk) 62.10
Kystdirektoratet 80.27
kysttakst 62.10
Kystverket 80.27
Kýthira (nygresk, før Kitira) 01.15, 98.25
Kýthnos (nygresk, før Kitnos) 01.15, 98.25
kyvette 73.4
Københavnfreden, freden i København 63.18
kødde (før: unormert) 95.33
Kölndomen (nyno.) 87.17
køln(er)vann el. køln(er)vatn (bm., før kølner-) 91.19
kølnvatn (nyno.) 87.17
køyre, -de [-te] i pret. 86.21
kålhue (utgår) 84.24
kåpe -a/-en (ogå om del av ovn) 81.24

L | Til toppen
l og L (forkortingar for liter) 84.29
la - ladde 81.26
lab(b), lab(b)en, osv. (kortord for laboratorium; før: lab eineform) 00.13
lab laben (før ulike oppføringer i bestemt form) 91.17
lade -a/-et/-adde 81.26
Ladejarl 64.15
-laden/-laten (bm., før -laten) 95.46 laft lag a el. lag A 84.29
lagasild el. lågåsild (før bm. lagesild, nyno. lagasild) 78.10
lager 81.17
lagersjefstilling (før: unormert) 95.39
laggband el. laggbånd (før laggband) 84.27
laggeband el.laggebånd (før laggeband) 84.27
Lagtinget 63.18
laissez faire 95.41
laissezfairepolitikk (før: laissez faire-politikk) 95.41
lakk -en (før også -et) 84.14
lakkere 62.12
Lakonia 63.18
lakonier/lakoniar (person fra Lakonia; før: lakon(i)er/lakon(i)ar) 01.18
laktose 67.15
lambda (gresk bokstav) 68.4
lammesal el. lammesadel 84.24
lamuter/-ar 97.22
lamutisk 97.22
landsens 84.28
Landstinget 63.18
langerhansk (til Langerhans, før unormert) 91.17
langfota el. langfotet el. langføtt (før langføtt) 91.20
langsvar(s)oppgave/langsvar(s)oppgave el. -oppgåve (før: unormert) 95.39
langtekk(j)eleg (før langtekkjeleg [langtekkeleg]) 82.18
langtfra >langt (i)fra 79.12
langtfrå >langt (i)frå 79.12
langtidsvarsel 81.15
lantan (før lanthan) 69.4
lanthan (69: lantan) 62.6
Laokoon 63.18
Laos Den demokratiske folkerepublikk Laos 95.22
lapplender/-ar el. lapplending (før lapplending) 91.15
lappmeis 83.16
large black 70.13
Lars Ola-stølen (stølen til Lars Ola) 95.42
Lars-Ola-stølen (stølen til Lars-Ola) 95.42
larvikitt 66.22
lasagne -n (matrett) 84.14
lateks 67.15
latinar 63.18 64.14 83.18
latiner 63.18 64.14
Latinske navn på dyr og planter 95.41
Latium 63.18
Latvia Republikken Latvia 95.22
laud -en (før -en el. -et) 84.24
lauk el. løk (før lauk [løk]) 87.15
laupande bane (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
laupedag el. løpedag 82.15
laupekatt 82.15
laupemeter (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
laupenummer el. løpenummer 82.15
laupesetel el.løpesetel 82.15
laupetid (brunst) 82.15
laupetid el. løpetid (avtaletidsrom) 82.15
laupevogn 82.15
Laurion 62.19
-laus i nynorsk (-løyse einaste avleiing) 98.27
lauslate el. løslate (obl. langform) 83.21
lav -en el. -et (før b. -et) 83.19
lav -er (som før) 84.25
lavlender el. låglender el. lavlending el. låglending 91.15
Lavrans (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
Lavrion 62.19
Lavrion 62.18
lavvann 65.12
lavvanne 65.12
lavvannslinje 65.12
lavvannsmerke 65.12
layout 67.11
lb/lb. (lbs) 70.10
le(i)kand, fl. -/-er (før -) 84.28
leasa 66.27
leasing 66.27
led, -en, leder, ledene el. lei, -a [-en], leier, leiene (før lei) 95.46
ledd -et (bm. led utgår) 84.24
leddband el. leddbånd 84.27
leddband(s)skade el. leddbånd(s)skade/leddband(s)skade (før unorm.) 95.37
leddbrott el. leddbrudd 84.28
leder [leier] (også i sms.) 84.24
Lefkas 62.18
-leg (substantiv av adj. på -leg) 69.14
legeråd (-middel) -a/-en el. -et 78.10
leggings -ane/-ene 84.18
leggje lagt lagd lagde 86.22
leggje lagt [lagt lagde] 86.22
leggjebrodd [leggebrodd] 82.18
leggjehøne [leggehøne] 82.18
legitimasjonskort 63.10
legning -a el. -en (før -en) 86.18
lei -en (før leu i eintal i bm.) 84.15
leicester 70.13
leiefinanisering/leigefinansiering 66.27
Leihvertrag (tysk) 66.27
-leik (motsvar til -het i bm.) 69.14
-leik i nynorsk 98.27
leike -a/-et/-te 82.24
leike el. leke -a/-en 81.25
leikotek, bm. også lekotek 80.10
leikotekar, bm. også lekotekar 80.10
leilegheit (som før) 84.22
leist el. lest (før lest [leist]) 81.23
leit (uten genus; vere på leit) 85.16
leite -a/-et/-te 82.24
Leiv (Eiriksson o.fl.) 63.18
lejefinansiering (dansk) 66.27
leksikon fl. leksika el. leksikon 80.11
lem, best.fl. lemma el. lemmene 84.24
lem lemmer 84.25
Lemesós el. Limassol (nygresk, før Limassol) 98.25
lemje, lamde [lamte] 86.21
lendmann 63.18
lene -a/-et/-te (spakne om vær) 82.24
lengde -a el. -en 81.23
lengde el. lengd (idrettsgrein) 79.11
Leonidas 63.18
lepton -et 86.14
Lesotho Kongeriket Lesotho 95.22
lesothoar (før lesoth(o)ar) 85.14
lesothoer (før lesoth(o)er) 85.13
lesste 62.11
lester (lesning, bibelstykke) 81.12
lesver/lesvar (person fra Lésvos i Hellas) 99.19
Lésvos (nygresk, før Lesbos) 01.15, 98.25
let, -en el. lett, -en (bm., før lett) 95.46
lettfengd 65.11
lettfengen 83.25
lettmelkproduksjon el. lettmjølk-/lettmjølkproduksjon (før unormert) 95.39
lettvinn 69.5
leucin 67.15
leuk- el. levk- (før: leuk-) 95.28
Leukas 62.15
Leukas 62.17
Leukippos 62.17
leukosin 67.15
Leuktra 62.17
Leutychides 62.17
Levadia 62.18
Levkáda 01.14, 98.24
Levkas 62.15
Levkas 62.17
Levkippos 62.17
Levktra 62.17
levkøy 71.15
levulose 67.15
Libanon Republikken Libanon 95.22
Liberia Republikken Liberia 95.22
Libya Den sosialistiske arabiske folkerepublikk Libya 95.22
lic. som forkorting for licentiatus 66.17
lichenin 67.15
Lidenskab (dansk) 66.40
Lidskjalv 63.18
Liechtenstein Fyrstedømmet Liechtenstein 95.22
liechtensteinar (før unormert) 85.14
life skills >livsdugelighet, livsdugleik 83.29
Lige godt (navnediplomvinner) 99.34
liggje på vippen 84.17
ligurar 83.18
liing el. liding (bm., før liding) 91.20
like -a/-et/-te (sy lik på) 82.24
like fram/likefram 79.12
likebeint [likebent] (før [likeben(e)t] 82.22
likestelling el. likestilling 83.26
likevekt (godteke i nyno. vsa. jamvekt) 84.22
liks (før lix el. liks) 91.17
liks -en el. lix -en 80.10
likse el. lixe 80.10
Lillievand 66.41
Limassol el. Lemesós (nygresk, før Limassol) 01.15, 98.25
limband el. limbånd 84.27
lime, limde el. lime el. lima 86.20
limousin 70.13
-lin (genus i plantenamn) 82.20 83.22
lindan -et 86.16
line/linje (nynorsk) 71.12
linjebrott el. linjebrudd 84.28
linne perfektum partisipp til sterke verb i nynorsk 64.22
linnea -er, -ene 84.25
lipizzaner/-ar (før lippizaner/-ar) 91.17
lippizaner 70.12
lira -en, liraer/liraer [liraar] (myntenhet på Malta) 99.19
lire, lirde el. lirte el. lira 86.20
lire -n 82.15
lisensiat (men lic. som forkorting for licentiatus) 66.17
liste -a/-en (trelist) 81.24
lit -a el. -en (til-, mistil-, sjølvtil-) 80.11
lit de parade >paradeseng 84.30
Litauen Republikken Litauen 95.22
lite europeisk esel 70.12
litegrann >lite grann 79.12
liten sølvkanin 70.13
liter (måleining) -en 82.15
liter (målereiskap) -en 82.15
litisk (før: littisk) 95.34
litium 62.6
littisk adj. (om stein og bergarter) 83.15
Livius 63.18
livmor -a, -er, -ene (nyno., før som mor) 91.22
-ljos (genus i plantenamn) 82.20
Ljungbyveien (uttale) 84.30
ljå 65.7
LL (fork. for lutlag, pressemeld.) 90.18
loband (eneform i bokmål) 84.27
lobelia -er, -ene 84.25
loddtrekking el. loddtrekning (nyno., før loddtrekning) 91.22
lofottorsk 66.22
logonom (finsk: logoped) 65.15
Loke 63.18
Lombardia 63.18
lompe (før: lumpe) 95.34
Lomvi (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
longdrink 84.15
longitude 66.17
longs -en 84.15
loop -en 84.15
Losoldermann Natvigs veg 95.42
lotterisk 69.4
lottlag 63.9
Louis (franske konger), se Ludvig 63.18
lovbrott el. lovbrudd 84.28
lovbundet 83.21
lovene er uskrivne/uskrive/uskrivi 86.23
lovmessig (godteke i nyno.) 86.24
lovsigemann/lovseiemann 63.18
Lucretius el. Lukrets 63.18
ludder 81.16
Ludvig (franske konger) 63.18
Luftangrep (navnediplomvinner) 99.34
luftbåren 81.28
luftning -a (før -a el. -en) 86.17-18
luftvernartilleri (før bm. uklar norm., nyno. luftvern(s)artilleri) 95.40
Luggen (navnediplomvinner) 98.43
lukke 63.5
lukke opp 70.14
lukking (nyno., før -(n)ing) 86.17-18
Lukrets (romersk dikter; før: Lukrets el. Lucretius) 01.18
Lukrets el. Lucretius 63.18
lunsje 62.12
luoravetlaner/-ar 97.22
luoravetlansk 97.22
lure, lurde/lurte/lura (lure på) 86.20
lurifaks el. lurifas (før lurifas) 86.13
Lusaka 65.6
lusern(e) 71.6
lutetium 62.6
lutlag 63.9
lutlag (pressemelding) 90.18
lutz (sprang i kunstløp, før unormert) 95.42
Luxemb(o)urg Storhertugdømmet Luxemb(o)urg 95.22
luxemb(o)urgsk (det tredje offisielle språket i Luxembourg) 95.26
Luxembo(u)rg 76.8
luxembo(u)rgar/-er, luxembo(u)rgsk 76.8
lycé 63.5 82.16
lyceum 81.21 82.17
lyd (= språklyd) -en; -/-er, -ene (som før) 84.24
lyd -en; -er, -ene 84.24
lydassistent 66.31
lydband el. lydbånd 84.27
lyde - lød/lydde 82.23
lydhø(y)r (godteke i nyno.) 84.22
Lydia 63.18
lydmester 66.31
Lyd på hjul (navnediplomvinner) 00.17
lykkes - har lyktes (før: har lykkes) 95.44
lykopen 67.15
lykt [løkt] -a/-en 81.24
Lykurg 63.18
-lyng (genus i plantenamn) 82.20
 Lynx lynx el. Lynx 95.41
-lys (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
lys brahma 70.13
lys sussex 70.13
lys-, lyse- 81.32
Lysander el. Lysandros 63.18
Lysandros el. Lysander 63.18
lyske -en el. -a (før berre -a) 84.21
lysmester 66.31
lystigheit (godteke i nyno.) 84.22
læger 81.17
lære (måleverktøy) -a el. -n el. -t 82.22
lære, lærde el. lærte 86.19
lærviljug el. læreviljug 77.10
lærvillig el. lærevillig 77.10
læst [læss] (på læst: på liksom; før lest) 81.29
løftebrott el. løftebrudd 84.28
lønsk -, fl. -e 82.22
løpande bane (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
løpe, løpende, løpetid, påløpne (nyno.) 71.12
løpemeter (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
løpsk -, fl. -e 82.22
løsen 81.15
Løva el. Løven (stjernebilde) 81.23
løvetann -a, fl. -tenner, -tennene 84.21
løvetannekstrakt (før bm. løvetann(s)ekstrakt, nyno. unormert) 95.40
løvetannvin (før bm. løvetann(s)vin, nyno. unormert) 95.40
løy adj. -tt (før -t) 82.15
-løyse (einaste avleiing til -laus i nynorsk) 98.27
løyve (bm.) 79.10
løyve ubest.fl. -/-er (som før) 84.25
lå (ikke [låg] i sms.) 81.28
låglendar el. låglending (før unormert) 91.15
låglender el. lavlender el. låglending el. lavlending 91.15

M | Til toppen
m (enkel eller dobbel) 70.8
M. (for monsieur) 98.22
m.a. 98.22
m.m. 98.22
m.m. 81.31
m.m. 96.23
m.v. 96.23
m.v. 81.31
Maar 66.41
Maastrichttraktaten el. Maastricht-avtalen 95.41
Macao (hverdagsform) 03.13
Macao SAR (fork. for Macao spesielle administrative region av Folkerepublikken Kina) 03.13
Macao (tidligere portugisk provins i Kina; før: Macao el. Macau) 01.17
Madagaskar Republikken Madagaskar 95.23
madrasa, -en, -er, -ene (bm.)/ -en, -er [-ar], -ene [-ane] (nn.) (koranskole) 01.19
mafia (før maf(f)ia) 87.12
Magellan, Fernando de 63.18
Magna Charta (før: Magna Carta) 01.18
Magna Carta 63.18
magnesium 62.6
magnesium -en el. -et 86.14
magnetband el. magnetbånd 84.27
magnetfeltterapi (før: unormert) 95.38
Magnus Berføtt 63.18
Magnus Lagabøte 63.18
maharaja (før maharajah) 84.20
mailingliste > utsendingsliste 92.32
Makedonia 63.19
Makedonia Den tidligere jugolaviske republikk Makedonia 95.23
makedonsk (før: makedon(i)sk) 01.17
makeup (før: make-up) 95.41
makketen 83.25
maksimum 81.20
mal -en (mønster) 81.29
malakittgrønt 67.15
malation 82.14
Malawi, malawiar, malawisk 65.6
Malawi Republikken Malawi 95.23
Malaysia Malaysia 95.23
Malaysia, malaysiar, malaysisk 65.6
maldiv el. maldivar (før unormert) 85.14
Maldivene/Maldivane Republikken Maldivene/Maldivane 95.23
maldiver 83.17
Mali Republikken Mali 95.23
malings-/målings-[malings-] (obligat. binde-s i alle sms.) 95.37
mallorcaner el. mallorkaner 84.19
mallorkin(er) (utgår) 84.19
malm- (i sms. om malm(e)) 83.23
malme el. malm -en (nyno., kjerneved) 83.23
Malta Republikken Malta 95.23
maltakarve (nyno.) 87.17
maltakarve el. malteserkarve (bm., før malteserkarve) 91.19
maltasaus (nyno.) 87.17
maltasaus el. maltesersaus (bm., før maltesersaus) 91.19
maltesarkross [-kors] 87.16
malteserkors (bm., som før) 91.19
malteserorden (bm., som før) 91.19
malteserorden (bm., som før) 91.19
mamelukkisk (adj. til mamelukk i hist. betydning) 01.19
mamma 82.16
mampruli (navn på språk, før unormert) 91.17
mandreng (før: mandrin) 95.34
Mandsjuria (før: Manchuria el. Mandsjuria) 01.17
mang(e)arta 82.17
mang(e)dobbel(t) (før mangedobbel(t) 82.17
mang(e)farga (før mangfarga) 82.17
mang(e)kamp 82.17
mang(e)kant 82.17
mang(e)leies 82.17
mang(e)leis (før mangeleis) 82.17
mang(e)leta (før mangleta) 82.17
mang(e)millionær 82.17
mang(e)sidig (før mangsidig) 82.17
mang(e)slags 82.17
mang(e)tydig (før mangtydig) 82.17
mang(e)årig 82.17
mangalitsa 70.14
mangan 62.6
mange/mykje 67.11
mangslungen 83.25
manilahamp 66.22
mankozeb 82.14
mann(e)dauden 63.19
mannekeng (før også mannequin) 84.20
mannequin 64.19
mansi -en, -er/-ar 97.22
manuskript, originalmanuskript 66.31
maracas -en 82.13
Marathónas 98.22
Marathónas (nygresk, før Maraton) 01.15, 98.25
Maraton 63.19
Maraton 98.22
Marcus Aurelius el. Mark Aurel 63.19
Margreta (dronning) 63.19
Margrete (fellesform for europeiske dronninger; før: uklar normering) 01.18
mari(a)nøkleblom (bøyes som blom) 84.24
Maria (engelske dronninger) 63.19
Maria (franske dronninger, men Marie-Antoinette) 99.19
Maria budskapsdag/Maria bodskapsdag (før bm. Marias budskapsdag) 95.34
Maria Teresia 63.19
marianykleband el. marianøkleband 84.14
marianøkleband el. marianøklebånd 84.14 84.27
marianøkleband el. marianøklebånd -en 83.22
Marie-Antoinette (andre franske dronninger skal skrives Maria) 99.19
marihuana (kjønn) 67.10
marinykleband el. marinøkleband 84.14
marinykleblom el. marianykleblom 84.14
marinøkleband el. marinøklebånd 84.14 84.27
marinøkleband el. marinøklebånd -en 83.22
marinøkleblom el. marianøkleblom 84.14
Marius 63.19
mark (mynt) 83.27
mark -a/-en (alle bet.) 81.24
Mark Aurel el. Marcus Aurelius 63.19
marketentar (før marketenter) 87.16
marking (person fra Marker) 83.15
markomann el. markomannar 83.18
markomanner 83.17
markskrikersk (godteke i nyno.) 85.18
Marmarahavet 63.19
marmor -en el. -et (bm., før -et) 85.15
maroder marodert marodre (bm., før ubøyelig) 91.21
marokkaner 83.17
Marokko Kongeriket Marokko 95.23
Mars 63.19
marshalleser/-ar (person fra Marshalløyene) 99.19
marshallesisk 99.19
Marshalløyane/Marshalløyene 80.10
Marshalløyane Republikken Marshalløyane 95.23
Marshalløyene Republikken Marshalløyene 95.23
Marx' skrifter 92.22
Mary, se Maria 63.19
mase -a/-et/-te (gnåle) 82.24
maskara (før mascara) 84.20
Maskarenene/Maskarenane (før Mascarenene/-ane) 91.16
maskin -a el. -en 77.11
maskulinum 81.20-21
maskulinum, -et el. maskulinet 83.23
massemedia 69.5
massemedie- 81.12
massemedium 74.5 81.12
Massilia 63.19
mast, masta el. master, mastra 83.23
-mastra el. -masta 83.23
mastretopp el. mastetopp 83.23
-mastring el. -masting 83.23
matmølle tilrådd ord for 'food processor' 95.50
matsj (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
maur -en; -, -ene 84.24
maure -a el. -en (før b. -en) 83.23
maurer 83.17
Mauritania (før Mauretania) 91.16
Mauritania Den islamske republikk Mauritania 95.23
mauritanier/-ar (før mauretanier/-ar) 91.16
mauritansk (før mauretansk) 91.16
mauritiar (før unormert) 85.14
Mauritius Republikken Mauritius
mausolé 69.5 82.17
mausoleum 81.21 82.17
Mausolos 63.19
Maximilian 63.19
me el. vi (før vi [me]) 83.24
med/ved 71.13
medar 83.18
Medea (gresk sagnkvinne; før: Medea el. Medeia) 01.18
Medea el. Medeia 63.19
meder 83.17
media-/medie- 69.4
mediatek el. medietek 81.12
mediatekar el. medietekar 81.12
medie- 81.12
Medisinske fagord 95.28-29
Medisinske termer 87.13-15
medium 81.12
medium (avisinnlegg) 95.59
medlem, best.fl. medlemma el. -lemmene 84.24
medley -en 84.18
medmenneskeleg [medmenneskelig] 84.21
Medusa 63.19
meg, deg, seg - uttale 65.13
meget/mye 64.24
-meis (obl. i fuglenamn) 83.16
meis el. meise 83.16
meise -a/-et/-te (gå og dra seg) 82.24
meissen(er)porselen (bm., før meissenerporselen) 91.19
meissen(er)vin (bm., før meissenervin) 91.19
meissenporselen (nyno.) 87.17
mekonin 67.15
mekoprop 82.14
meksikaner el. mexicaner 83.17
Melanchthon, Philipp (før: Melanchton, Philipp) 01.18
Melanchton, Philipp 63.19
meldetegnsilstav (telegram) 66.43
mele el. mjøle -a/-et/-te 81.26
mellomværende -endene i best.fl. 81.27
memfis 63.19
memorandum 81.20
menarche el. menarke 74.5
mendelevium 62.6
Menelaos 63.19
menneskeleg [menneskelig] (i alle tyd.)(før -esk(j)e-) 84.21
menoragi (mensblødning; som før) 87.15
mentakamfer 67.15
mentanol 67.15
mente -n 83.15
mentol 67.15
-mer -en (i namn på kjem. sambind.) 86.15
merino 70.13
merino fleischschaf 70.13
merkaptan 67.15
merkaptodimetur 82.14
merke (merke til > bemerke til) 63.9
merke- 83.24
merkelapp [merkelepp] 83.24
merkestein 83.24
merkeår 83.24
merkje- [merke-] 83.24
merkjeblekk [merkeblekk] 83.24
merkjeøks [merkeøks] 83.24
merkonom (finsk) 65.15
Merkur 63.19
meroving el. merovingar 83.18
merovinger 83.17
mesitylen 67.15
Meskhetia (navn på område for folkegruppe i Georgia) 03.13
meskheter/meskhetar, -en/-en, -e[r]/-ar, -ne/-ane 03.13
meskhetisk 03.13
meso- 67.15
meson -et 86.14
meta- 67.15
metan 67.15
metanilsyre 67.15
metanol 67.15
metazol 82.14
-meter 81.19
meter (måleining) -en 82.16
meter (målereiskap) -en 82.16
metoksuron 82.14
metoksyklor 82.14
metol 67.15
metroragi (før metrorragi) 87.15
metrum 81.20
metrum, -et el. metret 83.24
metyl 67.15
metylbutenol 82.14
mevinfos 82.14
Mexico by (pressemelding) 86.32
Mexico De forente statene Mexico 95.23
Mexico Dei sameinte statane Mexico 95.23
mi sann el. min sant el. min santen 83.24
Michelangelo 63.19
mid (centrum) 66.43
Midausten el. Midtausten el. Midaustlanda 65.7
midd el. mit -en 77.11
-middel 81.15
middel(s)stor 80.10
middel- + adj. valfri binde-s 80.10
middelaldrande adjektiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
middelmåtig (før middelmådig) 83.24
middels (bm., før middels [medels]) 95.46
Midgard (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
Midgardsormen 63.19
midt- og høgbelgisk fe 70.13
Midt i blinken (navnediplomvinner) 00.17
Midt-Norge 77.20
midtarst (før midterst) 83.24
Midtens rike/Midtriket (om Kina) 99.19
midtsommer(s), midtvinter(s) (bm., før også mid-) 95.46
mignon (nå minjong) 91.17
Mikkel (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
mikkelsbær el. mikjelsbær 83.23
mikkelsmess el. mikjelsmess 83.24
mikkelsmess(e) (bm., før mikalsmess(e) el. mikkelsmess(e)) 95.46
mikkelsmesse el. mikjelsmesse 83.24
Miklagard 63.19
mikrobølg(j)eomnsfilm el. mikrobølg(j)eovns-/mikrobølgjeomnsfilm 95.39  mikrofonoperatør 66.31
Mikronesiaføderasjonen Mikronesiaføderasjonen 95.23
Mikronesiasambandet 80.10
miksmaster (før mixmaster) 84.20
mil -a/-en 81.24
milde -a (mildver; (før -en) 85.16
mile milen miles milene (bm., før ufullst. bøying) 91.21
Milet 63.19
miljøvern 68.12
milk 84.30
Milk is a better drink 82.32
millennium- (ikke millennie- eller millenniums-) 99.19
Miltiades 63.19
mime mimar mima har mima (før -a/-te i pret.) 87.15
Mime 63.19
min (= minutt) 63.11
mineralvass- el. mineralvatnfabrikk 85.16
mineralvassfabrikk - mineralvatnfabrikk 62.12
Minerva 63.19
Ming (kinesisk dynstinavn) 99.19
miniatyrisera 82.26
minimum 81.20
minisera 82.26
minisera på smøret 82.26
minjong (før mignon) 91.17
minke/minske 68.12
-minne (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
minne minna/minnet/minte (før minte) 85.15
minnes - har mintes (før: har min(ne)s) 95.44
minorittbror el. -broder (bm., før minoritt(er)-) 91.18
minorittkloster (bm., før minoritt(er)kloster) 91.18
minorka 70.13
Minos 63.19
Minotauros 63.19
misere, -n (bm., før misère) 95.46
miskle (obl. kortform) 83.20
mislykkes - har mislyktes (før: har mislykkes) 95.44
misminnes - har mismintes (før: har mismin(ne)s) 95.44
misnøyd (sideformen [misnøydd] utgår) 81.26
misnøye -a el. -et (før b. -et) 83.24
mistillit -a el. -en 80.11
mistrives (bm., bøyes som trives) 95.47
mistrives - har mistrivdes (før: har mistriv(e)s) 95.44
mistrø(y)stig (godteke i nyno.) 84.22
Mitra (pers. gud, gr.rom. form Mitras) 63.19
Mitras, se Mitra 63.19
Mitridates 63.19
Mjolne 63.19
mjuke -a/-et/-te 81.26
mjølkekorthorn 70.13
mjå -/-e i fl. 80.11
ml og mL (norsk og intern. standard) 84.29
Mlle. (for mademoiselle) 98.22
Mlles. (for mesdemoiselles) 98.22
MM. (for messieurs) 98.22
Mme. (for madame) 98.22
Mmes. (for mesdames) 98.22
mo (slapp, før mo el. mod) 81.23
mo (varm) -/-tt, -/-e 80.11
mo/mod (trøtt)  80.11
mobiltelefon 69.10
mod (dansk) 66.41
mod (mødig, før mo. el. mod) 81.23
moda el. mota adj. (før b. moda) 83.24
mode el. mote v. (før b. mode) 83.24
modig el. motig (før b. modig) 83.24
modus, -en, -er/-ar, -ene/-ane el.
modus, -en, modi, modiene/modiane (før modus, modi, modiene/-ane) 95.34
Moelv-konglomerat/moelvkonglomerat 66.22
Moelv-sparagmitt/moelvsparagmitt 66.22
mog(e)legheit [mulegheit] (godteke i n.) 84.22
mogen/moden 68.12
mogleik (kan tas inn i nyno. ordl.) 93.2
mogop -en 76.8
moh. meter over havet (før: m o.h.) 95.43
moksa, moksabehandling, moksabrenning (før: unormert) 95.28
mol -a el. -en (stein-) 81.12
molbo -en (før molbo(er) i bm.) 84.18
mold -a [muld -a el. -en] 79.10
Moldova (før Moldavia) 95.19
Moldova  Republikken Moldova 95.23
moldover/moldovar (før moldavier/moldaviar) 95.19
moldovsk (før moldavisk) 95.19
molekyl -et 86.14
molte -a[-en] el. multe -a/-en 81.25
molybden 62.6
Monaco  Fyrstedømmet Monaco 95.23
monaleg el. monnaleg (nyno., før monaleg) 91.22
monegask(ar) (før monegask) 84.19
monegasker (før monegask) 84.19
Mongolia  Mongolia 95.23
monn -en el. -et (og i sms., men bare jordsmonn -et)  80.11
monoftongere (før bm. monoftong(is)ere, ingen endring i nynorsk) 95.34
monofysittisme 74.5
monster 81.18 81.22
monster el. monstrum (nyno.) 81.29
monstrum 81.22
monstrum, -et el. monstret 83.24
Montenegro (før: Crna Gora el. Montenegro) 01.17
monter (vsa. montre) 67.4
monter, -en, montrar, montrane (nynorsk) 95.34
monter, -en, montrer/montere[r], montrene/monterne (bokmål) 95.34
morfin 67.15
morfin -en el. -et 86.15
mormon (bm., 84: mormoner) 86.23
mormon (nyno., som før) 84.18
mormoner (bm., før mormon) 84.18
moro/morsom 70.7
morr [mørr]/mòr el. morr [mørr] 81.12
morsmelktillegg el.  morsmjølk-/morsmjølktillegg (før unormert i bm.) 95.39
morsside 83.24
mortar (før morter) 87.16
Mosambik (før Mosambik el. Moçambique) 91.16
Mosambik  Republikken Mosambik 95.23
mosambiker/-ar (før også moçambiquer/-ar) 91.16
mosambikisk (før også moçambiquisk) 91.16
Mosjøen 82.14
Mosjøformasjonen 82.14
Mosskonvensjonen, konvensjonen på Moss  63.19
most -en (før -a el-.en) 83.24
motocross, fl. -/-er (før -) 84.29
motorbank -en 84.17
motorsläde 66.27
motorslede 66.27
motsegn (for bm. innsigelse) 91.27
motsetjing 86.18
motsetning (nyno.) 86.17-18
motstand (nyno.) 87.15
Mr. (for mister) 98.22
Mrs. (for mistress) 98.22
MS Finlandia 82.25
Ms. (for miss/mistress) 98.22
mudd el. mutt (før b. mudd) 83.24
mudd el. mutt (før mudd el. mut) 83.19
mudder 81.16
muh. meter under havet (før: m u.h.) 95.43
muham(m)edanar/muslim 71.13
muldyr 70.12
muleband el. mulebånd (før muleband) 84.27
muleg/mulig (sideformer i  nyno.) 84.22
mulesel 70.12
multiplum 81.20
Munin 63.19
munn-og-klauv-sjuke 83.27
murmansk (adj. til Murmansk, før unorm.) 91.16
mus(e)- valgfri binde-e i sammensetninger 95.27
mus(e)fil  95.27
mus(e)knapp 95.27
mus(e)matte 95.27
mus(e)peker/mus(e)peikar 95.27
mus(e)sjuke el. mus(e)syke/mus(e)sjuke 95.27
musak (musikk; før ikke normert) 85.12
musé 69.5 82.17
Museion 63.19
museum 81.19 81.21 82.17
musikal -en (før musical) 82.22
musikkførskole 70.10
musikkførskolelærer 70.10
muskarin -et 86.16
Muspelheim 63.19
mutativ -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
my (gresk bokstav) 68.4
my -a el. -et (mygg, før b. -et) 83.24
Myanmar (før Burma) 91.16
Myanmar el. Burma Unionen Myanmar 95.23
myanmarer/-ar (før burmaner/-ar) 91.16
myanmarsk (før burmansk) 91.16
myasteni (muskelsvekking; før unorm.) 85.12
mye/meget 64.24
mygg (fotballspiller) -en; -er, -ene 84.24
mygg (insekt) -en; -, -ene 84.24
myke -a/-et/-te 81.26
Mykene 63.19
mylde, -de [-te] i pret. 86.21
mylje, mulde [multe] 86.21
myndigalder (for bm. myndighetsalder) 81.29
myndigheit (godteke i nyno.) 84.22
myon -et 86.14
myrje, murde [murte] 86.21
Myron 63.19
mysli (ikkje normert før) 84.20
Mytilíni (nygresk, før Mitilini) 01.15, 98.25
Mæcenas 63.19
møbel 81.14
møbel, fl. møbel el. møbler 84.28
møde -a/-en 81.24
Mørejarl 64.15
mørk-, mørke- 81.32
mørker 81.15
mørker 81.17
mørkladen/mørklaten (bm., før mørklaten) 95.46
møtes - har møttes (før: har møt(t)es) 95.44
mål - målsetting 62.12
mål/målsetting 62.13
mål(e)enhet 68.4
mål(e)system 68.4
målar el. [malar] 77.11
måle el. [male] 77.11
måleband el. målebånd 84.27
måleining (før mål(e)eining) 85.16
måleri el. [maleri] 77.11
målform (tyding) 88.30
målføre (tyding) 88.30
målføre ubest.fl. -/-er (som før) 84.25
Mål og Mening (navnediplomvinner) 01.21
månader [månadar] - månadene [månadane] (før månader, månadene) 95.48
månen (liten forbokstav, vedtaket fra 95 oppheves) 99.20
Månen (stor forbokstav i astronomisk sammenheng)  96.21
Månen (stor forbokstav som navn på himmellegeme) 95.43

N | Til toppen
-nad/-(j)ing/-ning i nyno. 86.17-18
-nad i nynorsk 98.27
Nafpaktos 62.18
Nafplion 62.18
nafse -a/-et/-te  82.24
nafta 67.15
naftalen 67.15
naftensk (adjektiv til naften, før: unormert) 95.34
naftokinon 67.15
nage -a (godteke i nyno.) 84.22
Naglfar 63.19
naie -a/-et (stjele) 82.24
nakenfrøa 69.11
nakenfrødde 69.11
nakenfrøede 69.11
nakenfrøete 69.11
nakenfrøing 69.11
nakenfrøplanter 69.11
Namibia  Republikken Namibia 95.23
namn på folkeslag/innbyggjarar 63.15 64.14 83.17 84.18 85.13
nanaier/-ar 97.22
nanaiisk 97.22
narcein 67.15
narkotikum 81.20-21
narkotin 67.15
Nasjonal Samling 63.19
natillansk 99.18
Nato/NATO 69.4
NATO 63.15
NATO, Atlant(erhavs)pakta el. -en 63.19
NATO-land el.  Nato-land el.  natoland (før: NATO-land el. Nato-land) 95.43
natrium 62.6
natrium 62.6
natt(e)stenging (før unormert) 95.37
nattbord(s)- (før: nattbord(s)lampe, ellers unormert) 95.38
nattergal (nyno.) 87.16
naudsyn -a el. -et (nyno., før -a) 91.22
Nauru  Republikken Nauru  95.23
nauruar (før unormert) 85.14
navigasjonsakten 63.19
navn på mynter 83.27
Navn fra borgerkrigen i USA 95.26
Navn på EU og organer i EU 95.26
-nebb (genus) 82.20 84.25
Nebukadnesar 63.19
nedbe (obl. kortform) 83.20
nedbør(s)- (før: bm.  nedbør-, nyno.  nedbør(s)-) 95.38
Nederland  Kongeriket Nederland 95.23
nederlendar el. nederlending 85.14
nedersaksar el. nedersakse 83.18
nedlate (obl. langform) 83.21
nedoverbakke el.  nedover bakke (i adverbial bruk, før unormert) 95.43
nedstemd [nedstemt] 83.25
negativ -en el. -et (nyno., før -et) 91.22
negatron -et 86.14
neger 01.20, 01.61
neger (avisinnlegg) 95.59
negidaler/-ar 97.22
negidalsk 97.22
negle, -de [-te] i pret. 86.21
neglerotbetennelse/naglerotbetennelse (før unormert) 95.39
neie (før neie [nigje]) 85.16
neigu (eneform) 84.24
neksus -en  83.15
Nemesis 63.19
nemnd/nevnd (avisinnlegg) 95.59
nemndarmann 63.19
nemndinnstilling 83.26
nenetser/-ar 97.22
nenetsisk 97.22
neodym 62.6
neon 62.6
neon -en el. -et 82.13
neoplasme, -et (før: bokmål neoplasma, nynorsk unormert) 95.28
Nepal  Kongeriket Nepal 95.23
nepalar (før unormert) 85.14
neptunium 62.6
Nero 63.19
nest ubest.fl. - (før -/-er) 84.25
nesten full 67.12
nestformann > nestleder 81.33
nettfirma el. nettselskap (tilrådd nemning for dotcom-firma el. dotcom-selskap) 00.15
neur-/nevr- 71.15
Nevenyttig (navnediplomvinner) 98.43
nevnd/nemnd (avisinnlegg) 95.59
nevrolog 62.14
nevrose 62.14
nevrotikar 62.14
new forest-ponni 70.14
new hampshire 70.13
New Zealand el. Ny-Zealand New Zealand el. Ny-Zealand  95.23
newfoundlandsk (før også nyfundlandsk) 91.16
newfoundlender/-ar el. newfoundlending (før også nyfund-)  91.16
newyorker/-ar (før også nyorker/-ar) 91.16
newyorksk (før også nyorksk) 91.16
newzealendar el. nyzealendar 85.14
newzealending el. nyzealending 85.14
nganasaner/-ar 97.22
nganasansk 97.22
ni- 81.12
Nicaragua  Republikken Nicaragua 95.23
nicaraguaner 83.17
nid  81.12
Nidaros - Trondheim 63.19
nidkjær 81.12
nidsk -, fl. -e 82.22
nidvise 81.12
Niger  Republikken Niger 95.23
Nigeria  Forbundsrepublikken Nigeria (bokmål) 95.23
Nigeria Sambandsrepublikken Nigeria (nynorsk) 95.23
nigerianer 83.17
niglane 81.12
Nikea (by i Bitynia, nå i Tyrkia; før: Nikaia el. Nikea) 01.18
Nikaia el. Nikea 63.19
Nike 63.19
Nikea el. Nikaia 63.19
nikkel 62.6
nikkel -en el. -et 86.14
nikkers (før nikkers el. knickers) 91.17
Nikolai (russiske fyrster) 63.19
Nikolaj (russisk tsarer; før: Nikolai) 01.18
Nikosia el. Levkosía (nygresk, før Nikosia) 01.15, 98.25
nikotin 67.15
nikotin -en el. -et 86.15
Nilsola-stølen (stølen til Nilsola) 95.42
Ninive 63.19
niob 62.6
nipper 62.10
nitritt -en el. -et 86.15 87.12
nitrogen 62.6
nittenhundreogfjorten 83.27
nittenåttifire 83.27
nivkher/-ar 97.22
nivkhisk 97.22
Nivlheim 63.19
Njord 63.19
Njord (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
nkr 81.32
no [nå] (i alle tyd. og posisjonar) 84.21
No [nå], kva blir det til? 84.21
nobelium 62.6
nobelium 62.6
no-firma 00.15
NOK 81.31
noktambul (ikkje noct-) 74.5
-nom (sosionom o.fl.) 65.14
nomos 65.14
non -en (før -en el. -et) 84.24
non -en (karakter)  84.21
none -a/-et/-te (spise non) 82.24
nonprofit, nonprofitbasis (før: non profit, nonprofitbasis) 95.41
Nord-Atlant(er)en/Nord-Atlanteren 82.13
Nord-Korea Den demokratiske folkerepublikk Korea 95.23
Nord-Marianane/Nord-Marianene 80.10
nordafra el. nordenfra (bm., før nordafra) 91.20
nordafrikan el. nordafrikanar 82.16 83.18
nordboer el. nordbu(er) (før nordbo el. nordbu) 91.19
Nordhav (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
Nordisk patentdomstol 66.27
Nordisk Patentklagenævn 66.27
Nordisk Råd 63.19
nordkorean el. nordkoreanar 85.14
Nordlys (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
nordre Qi (kinesisk dynastinavn) 99.19
Nordsjøkonvensjonen 63.19
Nordstatene/Nordstatane, men nordstatstroppene/-troppane 95.26
nordsvensk hest 70.12
nordyemenitt 85.14
Noreg/Norge (spørreundersøkelse) 95.64
Noreg/Norge 70.14 71.13 76.7
Noreg [Norge] (vedtak på  rådsmøtet) 95.48
Noregs Bank/Norges Bank 77.23
Norge/Noreg Kongeriket Norge/Noreg 95.23
Norges Kommunistiske Parti 63.19
norgessalpeter 66.22
normaldriftsreserve (før: unormert) 95.38
normannar 83.18-19
normanner 83.17
normannerfe 70.13
norsk geit 70.13
Norsk språkråd (på fransk, engelsk og tysk)  80.12
norsk-kenyaner/norsk-kenyan(ar) 'kenyaner som har slått seg ned i Norge' 95.50
norskganing 62.11
north devon 70.13
Norvagiseringsreglane 98.20
not -a[-en] (også i snekkerfaget) 81.25
notabelmøtet  63.19
novokain 67.15
nufse -a/-et/-te 82.24
nugat el. nougat (før nougat) 84.20
nukleinsyrer 67.15
nukleon -et 86.14
nukleosid 67.15
nukleotid 67.15
nuklide -n 86.15
numeral el. numerale 74.5
numeralia el. numeralier 85.12
numerus -en 82.13
numidar 83.18
nuntius, nuntiusen el. nuntien 83.15
ny (gresk bokstav) 68.4
nybrott (eneform i bokmål) 84.28
nydeleg (godteke i nyno.) 84.22
nyheit (godteke i nyno.) 84.22
nykk, -en el. -et el.  nøkk, -en el. -et (bm., før nykk) 95.46
nykke - nykte - nykt el.  nøkke - nøkte - nøkt (bm., før nykke) 95.46
nylagte/nylagde egg 82.20
nylon 65.13
nymylani -en, -er/-ar 97.22
nymylansk 97.22
nynorsk (tilrådd form i andre språk) 95.35
nyordsbok, nyordsmateriale (før unormert) 95.39
nyrnbergerkram -met 83.19
nyrnbergerkram, -mmet [-met] 84.21
nys 84.17
nækja (før nækja [næka]) 82.17
nær forestående (ikke nært) 91.23
nær i slekt med (ikke nært) 91.23
nær inntil (ikke nært) 91.23
nær knyttet til (ikke nært) 91.23
nær, nært 91.23
nær opptil (ikke nært) 91.23
nær å tenke på (ikke nært) 91.23
nære, nærde el. nærte (også ernære) 86.19
næringslivskrets (før unormert) 95.39
næringslivstopp (før: unormert) 95.39
næringsmiddel 81.15
nærmest folketom 67.12
nært: samarbeide nært med 91.23
nærvere -a el. nærvær(e) -et 80.11
nævus 'føflekk' (før: unormert) 95.28
nø - nødde 81.26
nøde -a/-et/-dde 81.26
nøggleg [-lig] (gyseleg, forferdeleg) 84.23
nøkkelstilling 83.26
nøkleband el. nøklebånd 84.27
nøle -te (godteke i nyno.) 84.22
nøre, nørde el. nørte 86.19
nøyaktigheit (godteke i nyno.) 87.17
nøytrino 81.12
nøytrino -et 86.15
nøytron (før neu- el. nøy-) 81.12
nøytron -et 86.15
nøytrum 81.20-21
nøytrum, nøytrumet el. nøytret 83.20
nådestøt (eneform i bokmål) 84.28
nådsens- 84.28
nåtildags >nå til dags 79.12

O | Til toppen
-o, bøyning av adjektiv på -o 80.11
o/od (vill) 80.11
o.l. 96.23
o.l. 81.31
-o-/-å- i nyno. 83.26
o-fag 84.29
o-løp 84.29
objektsinfinitiv 70.15
obligasjonar 63.11
obligasjonsbeholdning 63.11
oblik (grammatikk) 73.4
oblikv (= skeiv, skrå) 73.4
obskøn 69.4
Oceania (nå Oseania) 91.16
ocimen 67.15
odelsbåren 81.28
Odelstinget 63.19
Odin 63.19
Odysséen 63.19
Odysseus 62.17
Odysseus el. Odyssevs 63.19
Odyssevs 62.15
Odyssevs 62.18
Odyssevs 62.17
OECD 63.19
OEEC 63.19
offentlegheit (godteke i nyno.) 87.17
Offisielle statsnavn 95.19-25
offset 67.11
og .. òg 64.24
og (uttale) 66.28
og/å 65.13 69.17 70.15
oh-projektor 68.13
-oid -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
Oidipus 63.19
oksalsyre 67.15
oksazol 67.15
oksid el. oksider (flertall bm.) 86.16
oksid -et (før oksyd) 82.13
oksidul (før oksidull) 86.16
oksygen 62.6
oksykarboksin 82.14
oksytokisk (fødselspåskyndende) 87.14
oktaeder 83.25
oktan 67.15
oktanat 67.15
Oktavian 63.19
Oktavian (ikkje Octavianus) 62.4
-ol -en (i namn på kjem. sambind.) 86.15
Olav den hellige el. Hellig-Olav 63.19
Olav Engelbrektsson 63.19
Olav Haraldsson, se også Olav den hellige  63.19
Olav Håkonsson 63.19
Olav Tryggvason 63.19
oldenborgerne 63.19
oldenburger 70.12
oldsak(s)samling (før  oldsakssamling i bm.,  oldsaksamling i nyno.) 95.39
Ole Brumm-gata 95.42
Ole Brumms veg 95.42
Ole Toresen-dalen 95.42
oleander 84.25
oleander, oleanderen, oleandrar, oleandrane (før fl. oleanderar, -ane) 95.49
olefon 67.15
oleum -en el. -et 86.15-16
oliven -er (før -/-er) 84.24
oljefeltnamn 82.37 83.41 84.45 85.32-33 86.39
Olla  (godt navnevett) 95.67
Oltorsa-dalen 95.42
Ólymbos 01.14, 98.24
Ólymbos (nygresk, før Olympos) 01.15, 98.25
Olymp el. Olympen (mytol.) 63.19
Olympia 63.19
olympiade (pressemelding) 93.37
Olympos 63.19
omajad 99.19
omajadene/-ane 99.19
Oman Sultanatet Oman 95.23
omanar (før unormert) 85.14
ombestemme (godteke i nyno.) 85.18
omdreiing (nyno., før -(n)ing) 86.17-18
Omdømme 66.40
omega (gresk bokstav) 68.4
omen 81.15
omførselshandel (nyno., før omførselhandel) 95.49
omgå(e)s - har omgåttes (før: har omgåt(te)s) 95.44
omhyggjeleg el. omhyggeleg 82.18
omikron (gresk bokstav) 68.4
omkobbelbar 67.12
omkoblbar 67.12
omkommen 83.21
omkoplbar 67.12
områ (obl. kortform) 83.20
omsetjing 86.18
omsetning 86.17-18
omskjønt (bm., før omenskjønt) 95.46
omskrevet (obs. feil i årsmeld., går etter kateg. 2)  83.21
omspunnet 83.21
omtrent folketom 67.12
omtrent full 67.12
-on/-a (nyno.) 81.19
-on -et (i namn kjem.samb.) glømt i 86.15
ongel el. ongul (før b. ongul) 83.24
onkos -en (svulst) 84.15
onomatopoetikon 82.13
onomatopoetikum 81.20-21
onomatopoetikum el. onomatopo(i)etikon 81.29
onomatopoetisk 82.13
opium(s)-, valgfri binde-s i sms. (før obl. i nyno.) 91.18
opium(s)konvensjonen 91.18
opium(s)valmue 91.18
opning -a (før -a el. -en) 86.17-18
-ópoulos 98.24
opp ned (før bm. opp-ned) 83.15
opp-ned-snuing 83.27
oppbrott el. oppbrudd 84.28
oppby (obl. kortform) 83.20
oppbygging/oppbygning 68.13
oppbygjeleg [oppbyggeleg] (før -gg(j)e-) 82.18
oppdalsskifer 66.22
oppdra (obl. kortform) 83.20
oppgang a el. oppgang A 84.29
opphoping 74.5
opphøyr el. opphøyr -et (godt. i nyno.)  85.18
oppimot (= nesten) 95.43
oppla el. opplade 83.21
opplade som lade 81.26
opplegg 67.11
opplys(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18
opplysnings- 63.11
oppoverbakke el. oppover bakke (i adverbial bruk., før unormert) 95.43
opprettelsesavgift 62.10
oppskrudd (før også oppskruet) 82.23
oppskruddhet (før også oppskruethet) 82.23
oppslutning -a (før -a el. -en) 86.17-18
oppstanden - oppstanden - oppstandne (bm., før unormert) 95.46
oppstelling el. oppstilling 83.26
oppstøt el. oppstøyt 84.28
oppsuge -a/-et/-gde 82.23
oppsyn -a el. -et (nyno., før -et) 91.22
opptak på plass ("opptak på location") 66.31
opptaksassistent 66.31
opptaksbok (= scenario) 66.31
opptil (= nesten), opptil 20 °C 95.43
opptre -r, -dde, -dd el. -tt (nyno., før div. bøyinger)  91.22
opptrekkjeri [opptrekkeri] (før opptrekkeri)  82.18
oppvask -en el. -et 83.25
oppviglar (godteke i nyno.) 86.24
oppviglersk (godteke i nyno.) 85.18
oppøve -a/-et/-de 82.23
optimatet 63.19
optimum 81.20
-or (trykket kan ligge på samme staving i flertall som i entall) 99.22
oransje 81.32
Oransjeordenen (orden i Nord-Irland) 01.19
orcinol 67.15
ordbok- (nullbinding i sms., før ordboksarbeid) 95.37
orddeling 64.19 79.13
orden -en, fl. ordenar (før ord(e)nar) 83.24
ordensband el. ordensbånd 84.27
Ordet Er Ditt (navnediplomvinner) 99.34
ordonnans (før ordon(n)ans) 83.20
ordspråk (godteke i nyno.) 86.24
Ordtilfanget i nynorsk, allmenne retningslinjer 98.26
Ordtilfanget i nynorsk, retninglinjer for særlege ordgrupper 98.27
Orfeus 62.17
Orfeus el. Orfevs 63.19
Orfevs 62.17
organisatorisk - organisasjonsmessig 81.33
Orknøyane 63.19
Orknøyene (bm., før også Orknøyane) 85.15
orlovtraver 70.14
Ormazd 63.19
Ormen Lange (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
Ormen Lange (ikke godkjent av Oljedirektoratet) 98.28
ornitin 67.15
ornitin -et 86.16
oroker/-ar 97.22
orokisk 97.22
orotsjer/-ar 97.22
orotsjisk 97.22
orpington og australorps 70.13
orto- 67.15
osazon 67.15
osb. 98.22
-ose -en (i namn på kjem. sambind.) 86.15
Oseania (før Oceania) 91.16
Oseberg (godkjent oljefeltnamn) 82.37
Oseberg Syd (ikke godkjent som oljefeltnavn) 97.24
Oseberg Sør (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
Osebergskipet 63.19
oshiwambo (navn på språk, før unormert) 91.17
-osid -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
Osiris 63.19
oskar 83.18
Oskar (svensk-norske konger) 63.19
osker 83.17
Osloavtalen el. Oslo-avtalen 95.41
Oslos og Bergens befolkning 67.10
osman -en (bm. osmanner utgår) 84.19
osmansk (osmannisk utgår) 84.19
osmium 62.6
Osroene (oldtidslandskap i Mesopotamia og Syria) 99.19
osseter/ossetar (person fra Ossetia i Kaukasus; før: osset, bm. også osseter) 01.17
osset(er)/osset (før bm. osseter, nyno. unormert) 91.16
ostinat a., -, fl. -e (før unormert) 86.13
ostinat(o) -en el. -et (før unormert) 86.13
osv. 81.31
osv. 96.23
otium, -et el. otiet 83.24
output el. utputt (før output) 95.31
outrert el. utrert (før outrert) 84.20
outsider el. utsider/utsidar 95.31
ovenfor/overfor (tekst-tv) 87.28
overall 74.5
overbefolkning (godteke i nyno.) 86.24
overbundet 83.21
overby (obl. kortform) 83.20
overdra (obl. kortform) 83.20
overdreven (dansk) 66.40
overhead projector 68.13
overheadpro(s)jektør 68.13
overheadprojector 68.13 80.10
overheadprojektor 68.13
overhedd el. overhead el. overheadprojektor (før overheadprojektor) 95.30
Overhuset (i England/Stobritannia) 99.19
overla el. overlade 83.21
overlate (obl. langform) 83.21
overlegen andre eller andre overlegen (bm.) 95.51
overlyds- 63.11
overlydssmell 69.15
overskred el. overskrei[d] 81.28
overskudd/overskott 81.27
overvinne (som vinne) (godteke i nyno.)  85.18
oxforddown 70.14
oxide (dansk) 66.42
oz/oz. (ozs) 70.10
ozon 86.16
ozonid 67.15

P | Til toppen
p-hus el. P-hus 84.29
p-pille 84.29
p-plass el. P-plass 84.29
pace -a/-et/-te (drive opp farten) 82.24
pace - uttale 65.13
pagina -en, -/er, -ene (nyno.) 81.29
Pakistan  Den islamske republikk Pakistan 95.23
pakning -a el. -en (alle tydingar) 86.18
Palatium 63.19
palauer/palauar, palauisk (før unormert) 95.19
paleolitikum (før unormert) 91.17
palladium 62.6
palltosk (taskekrabbe, før palltorsk) 82.16
palmin -et 86.16
palmitinsyre 67.15
pampas -en 82.13
Pan  63.19
Panama  Republikken Panama 95.23
panamaner 83.17
Panathinaïkós 01.13, 98.24
panjabi (språk; før punjabi) 86.17
Panopevs 62.17
panser 81.16
panserkvelv 84.17
Pantheon (tempel i Roma; før: Panteon) 01.18
Panteon 63.19
pantotensyre 67.15
pantry, -et, -/-er, -a/-ene (bm., før uklar normering i flertall) 95.46
panty 74.5
paparazzo -en, -er/-ar 97.21
paperback -en 82.13
paperback, -en, -er/-ar, -ene/-ane (før -s i ubestemt flertall) 95.30
papiamento (språk; før unormert) 87.13
pappenheimar (før pappenheimer) 87.16
paprika -en; -er, -ene 84.15
Papua Ny-Guinea Papua Ny-Guinea 95.23
papuaner/papuan(ar) (til Papua Ny-Guinea, før unorm.) 91.16
papyrus -en 83.15
paradigma -et 83.20
paraferar/-er (medunderskrivar) 98.26
paraffiner 67.16
parafin -en el. -et 86.15
parafiner 67.15
parafinsk (adjektiv til parafin, før: unormert) 95.34
paragraf 23 og 35/paragrafane 23 og 35 65.11
Paraguay  Republikken Paraguay 95.24
paraguayaner 83.17
paraguayansk (før også paraguaysk) 86.17
paraguyaner (før også paraguayer) 85.13
parakvatdiklorid 82.15
parameter -en 84.21
parasentese (før: unormert) 95.28
parasoll 66.23-24
paration 82.15
parentesinstrukser 81.27
Paris 63.19
paris(er)blått (bm., før pariserblått) 91.19
paris(er)blått (nyno.)  87.17
paris(er)brunt (bm., før pariserbrunt) 91.19
paris(er)fiolett (bm., før pariserfiolett) 91.19
paris(er)grønt (bm., før parisergrønt) 91.19
paris(er)gull (bm., før parisergull) 91.19
paris(er)gult (bm., før parisergult) 91.19
paris(er)gult (nyno., før parisergult) 87.17
paris(er)hatt (bm., før pariserhatt) 91.19
paris(er)hvitt el. -kvitt (bm., før pariser-) 91.19
paris(er)kjole (bm., før pariserkjole) 91.19
paris(er)klerk (bm., før pariserklerk) 91.19
paris(er)modell (bm., før parisermodell) 91.19
paris(er)mote (bm., før parisermote) 91.19
paris(er)mote (nyno.) 87.17
paris(er)perle (bm., før pariserperle) 91.19
paris(er)rødt [-raudt] (bm., før pariser-) 91.19
paris(er)sort el. -svart (bm., før pariser-) 91.19
paris(er)sydd (bm., før parisersydd) 91.19
paris(er)teater (bm., før pariserteater) 91.19
paris(er)teater (nyno.) 87.17
pariserhjul (bm., som før) 91.19
pariserhjul (nyno.) 87.16
pariserloff 66.22
pariserloff (bm., som før) 91.19
pariserloff (nyno.) 87.16
parkas 74.5
parkett -en (på golv) 85.12
parkett -en el. -et 79.11
parkett -et (i teater) 85.12
Parkvegen 4a el. Parkvegen 4A 84.29
Parlamentet (i EU) 95.26
Parnassos 63.19
parsar 83.18
parser 83.17
-part (brøker) 81.31
partar 83.18
Partenon 63.19
parter 83.17
partnar (nyno., før partner) 91.22
partnarskap, -en el. -et (nyno., før genus ikke fastsatt) 95.49
parykkmaker 66.32
pashtun(ar) el. pathan(ar) 86.13
pashtuner el. pathaner 86.13
pasning -a el. -en (før -a) 86.18
pass -en (kortspill) 84.16
passé ubøy.ent., -/-e i fl. 81.22
passiva 81.20
passiver el. passiva 82.22
passivum 81.20
pasteup (før: paste-up) 95.41
paternoster 81.16-17
paternoster, -nosteret/-nostret, -noster, -nostera/-nostra (nyno.)  95.34
paternoster, -nosteret/-nostret, -noster/-nostre, -nostra/-ene (bm.) 95.34
Pátra (nygresk, før Patras) 01.15, 98.25
Patroklos (gresk sagnskikkelse; før: Patrokles el. Patroklos) 01.18
Patrokles el. Patroklos 63.19
Paulus' brev 92.22
pax Romana 63.19
pay-back-metoden > tilbakebetalingsmetoden  83.29
PD el. PC (forkort. for personlig datamaskin, før PC) 91.18
Peder Clausson Friis 63.19
Peder Okse 63.19
Pedersson Beyer, Absalon 63.19
Pedersson, Gjeble 63.19
pedonom 68.8
peg(g), peg(g)en, osv. (i golf; før: ikke normert) 00.13
peg(g), peg(g)en, peg(g)er/-ar, peg(g)ene/-ane (i golf) 99.19
Pegasos 63.19
Peiraievs 62.18
peis el. pace 00.12
peiser/-ar el. pacer 00.12
peise -a/-et/-te (piske) 82.24
Peisistratos 63.19
pekingand 70.13
pekingeser (før pekin(g)eser) 85.15
pektinstoff 67.15
pelargonia el. pelargonium 68.4
pelargonia -er, -ene 84.25
pelargonium 82.13
pelasgar 83.18
pelasger 83.17
Peleus 62.17
Pelevs 62.17
pellet -en 84.18
pelletere/pelletisere 70.9
Peloponnes (før også Peloponnesos) 91.16
Peloponnes el. Peloponnesos 63.19
-pen: (ikke - penisk, f.eks.  trombo(cyto)pen (før: unormert) 95.29
pendlar/pendler 70.15
penicillin 67.15
Penninene/-ane (før Pennine Chains el. The Pennines) 91.16
pensum 81.20 82.16
penta- 86.38
pentalom (frårådt) 86.38
pentan 67.15
peparrot i fl. 82.15
peptid 67.15
percheron 70.12
perfektiv -en (aksjonsart), -et (verb) 85.15
perfektum 81.20-21
perfektum partisipp 76.12 77.15 78.13 80.16
Perfektum partisipp av s-verb (bokmål) 95.44
Pergamon 63.19
perigé 82.17
perigeum 81.21 82.17
Perikles 63.19
periodika 81.19
peritektikum 81.20
perlekjede -n el. -t 84.25
permer/-ar 97.22
permetrin 82.15
permisk 97.22
persar 83.18
Persefone 63.19
Persepolis 63.19
Perseus 62.18
Persevs 62.18
Persiabukta 81.27
Persiabukta (eneform) 83.22
Persiabukta (pressemelding) 87.28
persillerot i fl. 82.15
Peru Republikken Peru 95.24
peruaner 83.17
pes (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
peseta 82.13
peso -en 82.16
petekkial 'flekket' (før unormert) 95.29
petekkier/petekkiar 'flekker' (før unormert) 95.29
Peter (russiske fyrster) 63.19
Peter 1.s øy  (før bokmål Peter Is øy, unormert i nynorsk) 95.19
Peter I's øy 66.21
petimeter -en el. -et (før -en) 85.15
Petrovics bøker 92.22
petunia -er, -ene 84.25
pfennig 83.27
pga. (forkortinga) 69.4
pH ved setningstart 79.13
phi (gresk bokstav) 68.4
Philipp, se Filip 63.19
Phnom Penh (ikke Pnompenh) 75.5
pi (gresk bokstav) 68.4
piemonteser 70.14
pierce el. pirse 99.19
piétrain 70.13
pikkels (før pickles) 78.10
pikrinsyre 67.15
piktar 83.18
pikter 83.17
pilfink 83.16
pilgift (før bm. pil(e)gift, nyno. unormert) 95.37
pilkogger (før pilekogger) 95.37
pilolin 67.15
pilsner (før pilsener/pils(e)ner) 84.14
pilsnerøl (nyno.) 87.16
pinade el. pinede (nyno.) 84.21
pinadø el. pinedød el. pinede 84.24
pinakon 67.15
pinding (dansk: cigar) 66.43
pindling (dansk: cigaret) 66.43
pingpong (før: ping-pong) 95.41
pins - pinsen - pins/pinsar - pinsane (nynorsk) (før unormert) 95.30
pins - pinsen - pins/pinser - pinsene (bokmål) (før unormert) 95.30
pinup, pinupgirl (før: pin-up, pinup-girl) 95.41
pion -et 86.15
piperin 67.15
Piraeevs 62.15
Pireás (nygresk, før Pireus) 01.15, 98.25
Pirééfs 62.18
Pireus 62.18
Pireus 62.15
Pireus 63.19
pirimikarb 82.15
pirse el. pierce  99.19
Piräus 62.15
piskadausen 84.14
piskadød 84.24
pjolter -en, pjolterar, pjolterane 85.16
plasebo el. placebo  00.12
plakk -en (metallplate, hudflekk) 82.13
plakk -et (tannbelegg) 82.13
plan 67.11
planløysing 67.11
plantenamn, fleirtal 84.25
Plassering av ord mellom 'å' og infinitiven 95.51
plassopptak 66.31
plastgeråd 64.24
Plataiai 63.19
platina 62.6
Platon 63.19
Plautus 63.19
playback -en 82.13
plekter 81.18
plenum 81.20-21
pleuritt/plevritt 71.15
plimsollar (før plimsoller) 87.16
Plinius 63.19
plot(t), plot(t)et (handling, intrige, før: plot) 00.13
pludder 81.16
pluskvamperfektum 81.20-21
Pluss regnskap (navnediplomvinner) 98.43
Plutark 63.19
Pluton 63.19
plutonium 62.6
Plutos 63.19
pløgsel -a/-en  81.24
PM (kjønn) 69.4
Polen  Republikken Polen 95.24
polisj el.  polish (før: polish) 95.30
pollett (før polett) 81.12
polonium 62.6
Polydeukes 62.18
Polydevkes 62.18
polyetylen 67.15
polygon -en 84.15
Polyhymnia 63.19
polyten 67.15
polyvinyl -en el. -et 86.15
Pompeii 63.19
Pompeius 63.19
pontifex maximus 63.19
pop (ikke popp) 65.7
pop(p) -en (musikk; før pop) 86.14
pop(p), popt, pop(p)e 85.12
popkorn (før popcorn) 84.20
populares, se folkepartiet 63.16
Portugal  Republikken Portugal 95.24
portugiser 83.17
Poseidon 63.19
positron -et 86.15
posjere (før pochere) 85.13
postgymnasial 81.33
postskriptum 81.20
potet -a el. -en (nyno.) 81.29
PR (kjønn) 69.4
Praksiteles 63.19
praktikum 81.22
pral -et (godteke i nyno.) 84.22
prale -a (godteke i nyno.) 84.22
praseodym 62.6
predatere ('jakte (på)'; verb til predator) 98.26 
predikativ 76.12 77.15 78.13 80.16
premiere, -n (nyno., før première) 95.49
preposisjonsuttrykk 77.15 78.13 80.16
preschool 70.10
presentering, samsvarbøy. i nyno. 65.14
Presentering i nynorsk, samsvarsbøying 91.23
preteritum 76.12 77.15 78.13 80.16 81.20
Preteritumsformer til s-verb i bokmål 91.20
preventer -en 77.11
Priamos 63.19
priar -en (før også prier i bm.) 84.14
Primstaven (navnediplomvinner) 01.21
primtal(l)faktorisere/primtalfaktorisere (før: unormert) 95.40
primtal(l)tvilling/primtaltvilling (før unormert) 95.40
principatet 63.20
prinsipatet (navn på det romerske keiserdømmet i tiden mellom Augustus og Diokletian; før: principatet) 01.18
Prinsipp for normering av framandord 96.19
Prinsipp for normering av nynorsk 96.20
privileg 69.5
probability sample 68.14
problemstelling el. problemstilling 83.26
produksjonsleder 66.31
produksjonsreaktor 66.22
produktionsreaktor (dansk) 66.22
produsent 66.32
proe -a/-et 82.24
profesjon 63.11 66.28
professor dr. philos. N.N. 70.6
professor, professorer (trykket kan flyttes i flertall) 99.22
profiterol -en (vassbakkels; før unor.) 86.14
prognosere/prognostisere 70.9
programinstruktør i fjernsynet > regissør  66.32
projektor, prosjektør (ikkje fordeling etter tyding)  84.14
projektør (utgår) 84.14
prokaryot adj. 82.16
prokaryot -en 82.13
promemorier/promemoriaer 70.6
Prometeus el. Prometevs 63.20
Prometevs 62.18
Prometheus 62.18
promethium 62.6
promosjon (i markedsføring) (før: ikke normert) 95.30
promotere - promoterte - promotert (før: unormert) 95.34
propaklor 82.15
propan -en el. -et 86.15
propedeutisk/prodevtisk 71.15
propell (før propell(er)) 81.23
propylé 82.17
Propyleene/-ane 63.20
propyleum 81.21 82.17
protactinium 62.6
protegé el. protesje 74.5
protesjé (før protesjé el. protegé) 91.18
protesjere (før protesjere el. protegere) 91.18
proton -et 86.15
pryl -en el. -et (før -et) 83.15
Prytaneion 63.20
prøve -a el. -en 79.11
prøvefly el. prøveflyge 83.20
prøvene (som) eg fekk tilsende/tilsendt 99.22
prøvet 81.26
prøyssardisiplin 87.16
prøyssarkonge 87.16
Psammetik 63.20
pseudo-/psevdo- 71.15
psi (gresk bokstav) 68.4
psykedelisk 69.4
Ptah 63.20
Ptolemaios 63.20
ptroe -a/-et 82.24
public relations 63.11
publikum 81.22
publikum -(m)et 63.5
pudder 81.16
puertorican(ar) el. puertorikan(ar) 84.14
puertoricaner el. puertorikaner 84.14
puertoricaner el. puertorikaner 84.19
puertoricansk el. puertorikansk 84.14
puff -en el. -et, -, -a el. -ene (bm., før ulike oppfør.)  91.21
pugar el. puke (gniar) 83.24
puge v. (vere gjerrig) 83.24
puller el. pullert -en 83.24
pulver 81.16
punar 83.18-19
Punjab (stat i India) 79.10
punjabi (språk; 86: panjabi) 79.10
punk el. pønk (før punk) 95.30
punkar (før unormert) 87.16
punker el. pønker/pønkar (før punker/punkar) 95.30
punkrock el. pønkrock (før punkrock) 95.30
punktum 81.21
Punktum i dateringar 98.22
Punktum i forkortingar kan ikkje sløyfast 98.22
pur -t (godteke i nyno.) 85.18
puritan el. puritanar (før puritan) 85.16
purrelauk el.  purreløk (nyno., før unormert) 95.39
purreløk- [purrelauk-] (bm., før unormert) 95.39
puss -en el. -et (verk, materie) 80.10
pust (fordeling på kjønn etter tyding) 84.17
pyoré (tannkjøttbeten.; før pyoré(a)) 87.15
Pyrrhos 63.20
pyse -a el. -en 87.12
Pytagoras 63.20
Pyteas 63.20
Pytia 63.20
pæl (= påle) (godteke i nyno.) 85.18
pø om pø (før peu om peu og peu à peu) 84.14
pønk el. punk (før: punk) 95.30
pønker/pønkar el. punker (før punker/punkar) 95.30
pønkrock el. punkrock (før punkrock) 95.30
på figuren 63.10
på flygende/flyende flekken 84.23
på minne 70.8
På Tråden (navnediplomvinner) 98.43
påby (obl. kortform) 83.20
pådra (obl. kortform) 83.20
påheng(j)ar (før påhengjar [påhengar]) 82.18
påløpne el. påløpte renter 83.22
pånøde (obl. langform) 83.21
påseilet 81.26
påskynde -a/-et/-te 82.23
påstand (nyno.) 87.15
påver - påvert - påvre (før: bokmål pauvre, unormert i nynorsk) 95.34

Q | Til toppen
Qatar  Staten Qatar 95.24
qatarar (før unormert) 85.14
Qi (kinesisk dynastinavn) 99.19
qr/qr. (qrs) 70.10
quercetin 67.15 86.16
quercitol 67.15 86.16
quercitron (bark; før quersitron) 86.14
Quintilian 63.20

R | Til toppen
Ra (egyptisk solgud; før: Re) 01.18
racer - uttale 65.13
radbrekka verb (e-bøying) (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
radbrekking -a, substantiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
radiofon 69.10
radiophone 69.10
radium 62.6
radius, radiusen el. radien 83.20
radmager adjektiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
radon 62.6
rafta verb (a-bøying) (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
rafte - rafta el. raftet/rafta - rafta el. raftet/rafta  95.30
rafting -a, substantiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
rage -a (rage opp) (godteke i nyno.) 84.22
Ragnarok 63.20
Ragnfrid (godkjent oljefeltnavn) 99.25
Ragnvald Mørejarl 63.20
ragu (nyno., før ragout el. ragu) 78.10
raja (før rajah) 84.20
rake s. 83.15
rakittisk (før rakitisk) 83.24
rakster -en  82.16
ram adj. i nyno. 83.26
ramme el. råme (treffe) 77.11
ramme [rame] (lukte vondt) 84.23
ramme [råme] s. og v. (før ramme) 83.26
rammel 81.14
Ramn (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
ramnose 67.15
Ramses 63.20
random sample > tilfeldig utvalg (slumpeutvalg)  68.14
rangel (= beinrangel) 81.13 81.14
rangle -a/-en  81.24
rankvokst 83.22
ransj (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
rap(p) -en (gras) 75.5
rapp, -en (før unormert) 95.30
rappe - rappa - rappa (nynorsk, før unormert) 95.30
rappe - rappa/rappet - rappa/rappet (bokmål, før unormert) 95.30
rassel 81.14
raster 81.18
Rat für Norwegische Sprache 80.12
raud hereford 69.14
raudåt el. raudåte el. rødåt el. rødåte 85.15
Raumarike 63.20
rauv, -a [-en] el.  ræv, -a [-en] (bm., før rauv) 95.47
Re 63.20
reagens -en el- et 81.12
real -en, -er/-ar, -ene/-ane (myntenhet i Brasil) 99.19
rebound > svikt, fjæring 81.33
records retrieval 68.13
red poll 70.13
-rede (genus i plantenamn) 83.22 84.25
redline -n 84.18
referendum 81.20
refusnik -en (før unormert) 86.14
regelmessig (godteke i nyno.) 85.18
regenter: generelt vedtak: for norske regenter etter 1905 skal en bruke den skrivemåten som personene selv brukte 01.18
regentnummer, f.eks. Henrik 4. 79.12
regest -en; -er/-ar, -ene/-ane 85.13
regiassistent 66.31
region(s)-, valgfri binde-s i sms. (før vekslende) 91.18
region(s)bok 91.18
region(s)plan(legging) 91.18
region(s)sjef 91.18
region(s)sjukehus 91.18
region(s)sykehus 91.18
region(s)teater 91.18
regisekretær (script) 66.31
regissør (regi) 66.31
regjeringa (allment) 63.20
Regjeringa (som institusjon) 63.20
regjeringen (liten forbokstav) 85.17
-regn (genus i plantenamn) 82.20 84.25
regntykke -a/-en/-et (bm., før genus unormert) 95.47
regulerbar 67.12
regulerbar (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
rei, -a el.  red, -en (nyno., før red) 95.49
reim -a/-en el. rem remma/remmen 81.25
rein (dyret) 70.13
reinhekla 81.26
reinspikka 81.26
reinvoren 81.27
reip el.  rep (bm., før reip [rep]) 95.47
-reir (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
Reisefeber (navnediplomvinner) 01.21
rekkevidd -a/-en 81.24
rekruttere 62.12
rekster -en  82.16
rektangel 81.13
rektor 76.22
rektum (ikkje rec-) 74.5
rekviem, fl. -/-er (før -) 84.29
rekvisitt, -en, -er/-ar, -ene/-ane (før bokmål n, nynorsk m/n) 95.34
rekvisitør 66.32
relasjons- 63.11
relativsetningar (korrelatet) 66.28
relikvie -n (før -a) 85.16
remis adj. ubøyelig 81.12
Remus 63.20
rensel 81.14
rente/rant 68.13
Rentekammeret 63.20
rep el. reip (bm., før reip [rep]) 95.47
repellent 64.24
repos -et 83.15
Republikken Hellas 82.13
Republikken Hviterussland/Kviterussland (bm.), Republikken Kviterussland (nn.) (før: Republikken Belarus; gjelder det offisielle navnet, kortformene Hviterussland og Kviterussland som før, jf.  01.17
Republikken Kongo (som før) 01.17
Republikken Sri Lanka 82.13
res el. race 00.12
reser/-ar el. racer 00.12
reservedelslager (før: bm.  reservedel(s)lager, nyno. unormert) 95.38
resette/resetje [resette] (før: ikke normert) 95.30
residu -et 81.12
residuum 81.20
residuum -duet 81.12
resorcinol 67.15
responsum 81.20
resurs el. ressurs (før ressurs) 84.20
retningslinjer i uttalespørsmål  01.19, 01.59
retthaversk (godteke i nyno.) 85.18
rettshjelpsinstans 95.37
reumatisme/revmatisme (+ avledn.) 71.15
revmatisk 62.14
revmatisme 62.14
rhenium 62.6
rhesusnegativ (før uklar normering i bm., ingen endring i nyno.) 95.43
rhinoragi (neseblødning; før unormert) 87.15
rhinoré (utskilling av slim fra nesa) 87.15
rho (gresk bokstav) 68.4
rhodesiar/rhodesier (utgår) 80.11
rhodium 86.16
rhodium 62.6
ribbein (godteke i nyno.) 85.18
Richard, se Rikard 63.20
riding (ikkje -ning) 86.18
Rikard (engelske konger) 63.20
riksakten (1815) 63.20
riksdag 63.20
Riksdagen (da., fi., sv.) 63.20
riksforsamlinga (på Eidsvoll) 63.20
riksveg (forkortingen er rv.; før: -) 00.13
riktignok > riktig nok, riktignok 79.12
Rimfakse 63.20
rimtuss el. rimtusse (før rimturse) 84.14
Ringhorn (frarådd oljefeltnavn) 99.25
Ringhorne (tilrådd oljfeltnavn) 99.25
Ringsakerkvartsittleddet  87.19
-ris (genus i plantenamn) 82.20 83.22
Rise (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
rite el. ritus -en (nyno., før ritus) 83.24
ritornell -en el. -et (musikk, litter.) 85.13
ritus -en; rituser el. riter (bm.) 83.20
river rafting > flåteritt el. fosserenn  87.18
riyal (mynt) 79.10
-rn- i plantenamn som tjørngras, bjørnebrodd 76.8
rodanid 67.15 86.16
rodanin 86.16
rode og rote (jamstilte former) 65.7
rodinat 86.16
rodinol 86.16
rododendron (ikkje rho-) 74.5
Rodópi (nygresk, før Rodope) 01.15, 98.25
Rodos 63.20
rokke -a v. (godteke i nyno.) 84.22
Rollaug (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
rom, romen, -er/-ar, -ene/-ane (sigøyner) 03.13
rom -em (nyno., drikk) 62.5
rom, -men (nyno., drikk) 62.5
Romania  Romania  95.24
Romerriket/Romarriket 63.20
romhelg -a/-en 81.24
Romulus 63.20
rosebragdoppsetting/rosebragdoppsetjing [-setting] (før unormert) 95.38
rosefink 83.16
-rot -røter/-røtter (plantenamn) 82.15
rote og rode (jamstilte former) 65.7
rouenand 70.13
royal pastel 70.13
royalty -en, royalties el. royaltyer/-ar, royaltyene/-ane  91.17
ru -/-tt 80.11
rubb og rake (før også rubb og raka) 83.15
Rubicon 63.20
rubidium 62.6
Rudolf (tyske og østerrikske fyrster) 63.20
ruggel 81.14
rullere 68.4
rumener 83.17
rummel 81.14
rundskue 66.43
Ruseløkka 82.14
Ruseløkkbakken 82.14
rush - uttale 65.13
rusiner/rusin(ar) (før unormert) 87.13
rusinsk (språk; før unormert) 87.13
rusj (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
Russland  Den russiske føderasjon/Den russiske føderasjonen 95.24
ruter -en (kort) 84.16
ruthenium 62.6
Rwanda  Republikken Rwanda 95.24
rwandar (før unormert) 85.14
rye -a[-en] (tørkehus) 81.25
rye -n (steinete mark, som før) 81.25
rygga -a el. ryggja -de [rygga -de]) 82.17
rygja 70.13
rykk(e)vis (nyno., før unormert) 95.49
ryktes el. ryktedes (preteritum) 84.27
rynje, runde [runte] 86.21
ræle -a/-et/-te (raske sammen; vrøvle) 82.24
rød (i sms.)  81.32
rød belgisk rase 70.13
rød dansk mjølkerase, RDM 70.13
rød rhode island 70.13
rødbetsaft [raudbetsaft]/raudbetsaft (før: unormert) 95.38
Røde Rappen Produksjon (godt navnevett) 95.67
rømmen [rømen] (vere på r-) (nyno., før bestemt form ikke normert) 95.49
røpe -a/-et/-te  82.24
-rør (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
røre -a (før -a el. -et) 83.24
røre, rørde el. rørte 86.19
røstbruk el. røystbruk (om tale) 83.24 
røstebruk el. røystebruk (om tale) 83.24
røykjelse -en (før -et) 81.29
røynsle 67.11
-røyr (genus i plantenamn) 82.20
røyre, røyrde el. røyrte 86.19
rå -a/-en (rådyr, foreld.) 81.25
rå -a[-en] (rågeit) 81.25
rå -/-e i fl. 80.11
råband (eneform i bokmål) 84.27
Rådet (i EU) 95.26
råplump (dansk: brutal) 66.43
råte -n (før også råt) 84.24

S | Til toppen
s-genitiv 69.15
s-verb (bokmål, perfektum partisipp) 95.44
saanengeit 70.13
sabinar 63.20 64.14 83.18
sabiner 63.20 64.14
saddleback 70.13
 sadle el.  sale (bm., før sale) 95.47
safavidene/-ane 99.19
saffaridene/-ane 99.19
safirmink 70.13
saga, ei el. saga, ein 79.11
Saint (el. St.) Kitts og Nevis (før Saint Christopher og Nevis) 95.19
Saint Christoper og Nevis (før unorm.) 86.16
Saint el. St. i statsnavn 86.16
Saint Kitts og Nevis (Føderasjonen) Saint Christoper og Nevis  95.24
Saint Lucia (før unormert) 86.16
Saint Lucia Saint Lucia  95.24
Saint Vincent og Grenadinane/-ene 86.16
Saint Vincent og Grenadinene/-ane  Også offisielt navn 95.24
sak(s)liste 84.26
sak(s)orientert 84.26
sak(s)rettet 84.26
sak-/sak(s)-/saks- 84.26
sakarkiv 84.26
sakbokforfatter 84.26
sakfører 84.26
sakførsel 84.26
sakgi 84.26
sakgivelse 84.26
sakgiving 84.26
sakha -en, -er/-er [-ar] 97.22
sakhask 97.22
sakkarin 67.15
sakkarin -en el. -et 86.15
sakkarose 67.15
sakkjemper 84.26
sakkunne 84.26
sakkunnig 84.26
sakkunnskap 67.11
sakkunnskap 84.26
sakkyndig 84.26
saklaus el. sakløs 84.26
saknete 62.11
saknete 62.11
sakprosa 84.26
sakprosaist 84.26
sakregister 84.26
sakreiser 84.26
saks -a/-en 81.24
saksalternativ 84.26
saksanlegg 84.26
saksar 63.20 64.14
saksar el. sakse 83.18
saksbearbeider 84.26
saksbehandler 84.26
saksbehandling 84.26
saksdømt 84.26
saksekspedisjon 84.26
sakselement 84.26
sakser 63.20 64.14 83.17
saksfelt 84.26
saksfilm 84.26
saksforberedelse 84.26
saksforbereder 84.26
saksforhold (før sakforhold) 84.26
saksframstilling 84.26
saksgang 84.26
saksgebyr 84.26
saksinnhold 84.26
sakskart 84.26
sakskostnad 84.26
saksmappe 84.26
saksmengde 84.26
saksomkostning 84.26
saksområde 84.26
saksoppgave 84.26
saksopplysning 84.26
saksordfører 84.26
sakspapir 84.26
saksradikaler 84.26
saksspesialist 84.26
saksstrøm 84.26
sakssvarende 84.26
sakstilfang 84.26
sakstittel 84.26
saksvit(en)skap 84.26
saksøk(n)ing 84.26
saksøke 84.26
saksøker 84.26
sakvolder 84.26
sal (eineform i nynorsk) 85.16
sal el. sadel (i alle bet.) 84.24
Salamína (nygresk, før Salamis) 01.15, 98.25
Salamis 63.20
salchow (sprang i kunstløp, før unormert) 95.42
sale el. sadle (bm., før sale) 95.47 
salicyl 67.16
saling -a/-en (rammekonstruksjon) 81.24
salisyl 67.15
Sallust 63.20
salmodikon -et (før -en el. -et) 85.16
salomoner/-ar (til Salomonøyene, før unormert) 91.16
salomonisk (før bm. uklar normering, ingen endring i nyno.) 95.34
salomonsk (før unormert) 91.16
Salomonøyene/Salomonøyane Salomonøyene/Salomonøyane 95.24
salt -er (som før) 84.25
saltbrott el. saltbrudd 84.28
saltete 62.11
saltete 62.11
saltvassfisk 85.16
salvadoran el. salvadoranar (før unorm.) 85.14
salvadoraner 83.17
salvie -n (før -a) 85.16
-sam i nynorsk (-semd einaste avleiing) 98.27
samansetjing 86.18
samansetnad 86.17-18
samansetning 86.17-18
samansette konjunksjonar 65.14
Samansette historiske namn skal ikkje ha bindestrek 62.6
samarium 62.6
samband (eneform i bokmål) 84.27
sambandsbrør, se forbundsfeller 63.16
Sambandsrepublikken Brasil/Forbundsrepublikken Brasil 82.13
sambo el. sambu (adj., bm.; før sambu, botanisk betyd.) 95.47
samboer el. sambuer (før sambo(er) el. sambu(er)) 91.19
samleband el. samlebånd 84.27
Samleren (navnediplomvinner) 01.21
Sammarknaden 63.16
sammenbrott el. sammenbrudd 84.28
Sammensatte egennavn med egennavn i forleddet 95.41
Sammensetninger med -bok- som midtledd (nullbinding) 95.37
Sammensetninger med grammatiske hankjønnsord som slutter på -tiv 95.36
Sammensetninger med -hjelp- som midtledd (nullbinding) 95.37
Sammensetningsfugen 95.36-40
Sammensetningsfugen 91.18
sammenskriving av flerleddede uttrykk, generelt vedtak 95.40
sammenskriving/særskriving 95.40
sammensunket 83.22
Samos 63.20
Samothráki (nygresk, før Samotraki) 01.15, 98.25
sample/sampel 68.14
Samrå (navnediplomvinner) 01.21
samrå (obl. kortform) 83.20
samsvar mel. enkle/sammensatte verb 81.27
samsvarbøying av perfektum partisipp 81.30 82.20
samsvarbøying av uekte partisipp 82.19
samsvarbøying i nynorsk 65.14 66.29 67.13 86.22
Samsvarbøying i perfektum partisipp etter 'få' (nynorsk) 99.22
samtaleavgift 62.10
samtykke -t (før samtykkje -t) 82.18
samtykke-vedtak 71.12
Samveldet av uavhengige stater/statar (forkort.  SUS) 95.19
samvere -a el. samvær(e) -et 80.11
San Marino Republikken San Marino 95.24
sankthelener/-ar 99.20
sankthelensk 99.20
sanktkitter/-ar 99.20
sanktlusianer/-ar el. sanktlucianer/-ar 99.20
sanktlusiansk el. sanktluciansk 99.20
sanktvinsenter/-ar el. sanktvincenter/-ar 99.20
sanktvinsentisk el. sanktvincentisk 99.20
sanmarinar (før unormert) 85.14
sanndru -/-e fl. bm. 80.11
sannsynlighetsutvalg (probability sample)  68.14
santal (84: santaler) 86.23
santal/santaler (før santal i bm.) 84.18
São Tomé og Príncipe Den demokratiske republikk/republikken ... 95.24
saotomé- (fuglenavn i sms., før: unormert) 95.27
saotomeser/-ar 99.20
saotomesisk 99.20
Sapfo 63.20
Sarbuvollen 82.14
Sarbuvollvegen 82.14
Sardes 63.20
sars (severe acute respiratory syndrome: sykdom), sarsen 03.13
sastruga -en; -er -ene (snøskavl) 84.15
satan/Satan (stor forbokstav ved egennavn) 03.13
Saudi-Arabia Kongeriket Saudi-Arabia 95.24
saudiar el. saudiarabar 86.17
saudiarabar 85.14
saudier el. saudiaraber 86.17
saudisk el. saudiarabisk 86.17
-saurus 95.32
Savoie 63.20
savoiisk (fra Savoie; før: bm. savoi(i)sk, nn. -) 01.17
Saxo Grammaticus 63.20
scandium 62.6
scandium 62.6
schilling 83.27
science fiction  95.41
sciencefictionroman (før sms. med science fiction ikke normert) 95.41
Scilla (Scilla verna = ’blåstjerne’) (før: bm. scilla, nyno. ikke normert) 03.13
Scipio Africanus 63.20
scone -n el. scones -en, scones, scon(es)ene/-ane 91.17
scoop el. skup (før scoop) 95.31
scooter el. skuter 76.8
score/skòre/skåre 71.14
scrapbook (før: scrap-book) 95.41
script el. skript (før script) 95.31
script -en 84.18
scriptgirl 66.31
Scævola 63.20
se(e)s - har se(e)s el. har settes (før: har se(e)s/setts) 95.44
seboré (hudtalgutskilling; før seborré)  87.15
sebu el. zebu 74.5
sefard -en, -er/-ar, -ene/-ane (bm. som før, nyno. unorm.) 91.18
sefardi -en, sefardim, sefardimene/-ane 91.18
se-firma 00.15
seg - uttale 65.13
segle el. sigle, -de [-te] i pret. 86.21
seie sagt sagd sagde 86.22
seie sagt [sagt sagte] 86.22
seif el. safe adj. (før: safe) 95.30
seif el. safe adv. (før: safe) 95.30
seif el. safe subst. (før: safe) 95.30
seife el. safe verb (før: safe) 95.30
seilonar el. ceyloner/ceylonar 00.12
seilonsk el. ceylonsk 00.12
seinhøstes/senhøstes/[seinhaustes] (ikke [senhaustes])  81.27
sek (= sekund) 63.11
SEK 81.31
sekalealkaloid 67.15
sekel 81.14
sekkeband el. sekkebånd 84.27
sekretariatet (i FN/SN) 63.20
seleber el. celeber 00.11
selebrere el. celebrere 00.11
selebritet el. celebritet 00.11
selen 62.6
selen 62.6
Seleukos 62.18
Selevkos 62.18
selje, selde [selte] 86.21
seljemannamess(e) 84.14
selkuper/-ar 97.22
selkupisk 97.22
sella el.  sellende (helt (full); bm., før unormert) 95.47
selle el. celle 00.11
sellerirot i fl. 82.15
sellofan el. cellofan 00.11
sellular el. cellular  00.11
sellull el. cellull 00.11
selluloid el. celluloid 00.11
sellulose el. cellulose 00.12
sellulær el. cellulær 00.12
selv el. sjøl (før selv el. sjøl(v)) 81.23
-semd (einaste avleiing til -sam i nynorsk) 98.27
semje, samde [samte] 86.21
senari- el. scenari- 00.12
sende: det vart sendt/sende mange skip (før sendt) 91.23
sende: mange skip vart sende  91.23
sene el. scene 00.12
Seneca 63.20
Senegal  Republikken Senegal 95.24
Senjaryggen 87.19
senka 67.12
senking 67.12
seno- el. sceno- 00.12
sensibilisere el.  sensitivere el.  sensitivisere  95.35
senter 81.17-18 81.22
senter/sentrum 62.13
senter - sentrum 62.12
Senterpartiet 62.12
Senterpartiet (før Bondepartiet) 63.20
sentralafrikan el. sentralafrikanar 83.18
sentralafrikaner 85.13
sentralbordbetjent 82.26
sentralborddame > kjønnsnøytral nemning 82.26
sentralbordoperatør 82.26
sentrum 81.22
sentrum, sentrumet el. sentret 83.20
Sentrumspartiet 62.12
Seoul (uttalen) 87.18
separatutstelling el. separatutstilling 83.26
sepoy -en 84.18
septikemi (blodforgiftning) 87.14
septikemisk 87.14
serbisk 95.26
serum 81.20
service el. sørvis (før service) 95.31
setje [sette] set [sett] {før [sett(er)]} - sette - sett  91.22
setjeri [setteri] (før setjeri el. setteri)  82.18
setningsleddsplan (før: unormert) 95.39
setningsstart: stor/liten forbokstav i forkortinger 79.13
setswana (språk; før unormert) 87.13
-sev (genus i plantenamn) 82.20 83.22
sev el. siv -et 77.11
seychellar (før unormert) 85.14
Seychellene/Seychellane  Republikken Seychellene/Seychellane 95.24
Shetland el. Hjaltland 63.20
shetlandsponni 70.14
shetlender/-ar el. shetlending (før shetlending) 91.16
shilling 83.27
shilling -en 82.13
shire 70.12
shorts -en; -/-er, -ene  85.15
shropshire 70.13
Sicilia 63.20
sidde (bm., før sidd el. sidde) 95.47
sideform: optional (orthographic) variant  87.18
sidemål: second-choice form (of Norwegian)  87.18
sidensvans (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
sientolog el. scientolog  00.12
Sierra Leone 65.6
Sierra Leone Republikken Sierra Leone 95.24
sierreleonar/-er, sierraleonsk 65.6
siffer 81.17
sigma (gresk bokstav) 68.4
Sigurd jarl, Sigurd Ladejarl 63.20
Sigurd Jorsalfare 63.20
Sigyn (godkjent som oljefeltnavn) 98.27
sigøynersk -, fl. -e (unormert før) 85.13
sikkerhetsbelte/sikkerhetssele 70.16
Sikkerhetsrådet el. Tryggingsrådet 63.20
sikksakk adv. 75.5
sikksakkband el. sikksakkbånd 84.27
sikksakke v. 75.5
sikring (elek.) -a el. -en (før -a) 86.18
sikring -a el. -en (elektr.) 79.11
sikringsbelte/sikringssele 70.16
sikt -a/-en (såld) 81.24
silder 81.17
silicium 62.6
silicium (63: silisium) 62.6
silisium 63.5
simmentaler 70.13
sin-genitiv 69.15
sineraria -er, -ene 84.25
singaporar (før unormert) 85.14
Singapore  Republikken Singapore  95.24
sinittisk (grein av språkfamilie, omfatter bl.a. kinesisk) 95.27
sink 62.6
sink 62.6
sink -en el. -et 86.14
-sinna el. -sinnet (om gemytt) 83.20
-sinna el. -sint (forbitra) 83.20
sirka el. cirka (forkortinga ca. står ved lag som eineform) 00.12
sirkum- el. cirkum- 00.12
siserone el. cicerone 00.12
sisilianer/-ar el. sicilianer/-ar 00.12
sisselrot 82.15
sisselrotfamilie (før: unormert) 95.39
sisterne el.  cisterne (før cisterne) 95.35
Sisyfos 63.20
sit-in > 67.11
sitar (indisk musikkinstrument) 84.14
site manager >byggjeleiar 84.31
siter el. citer (før sitar) 84.13
sitjestilling 83.26
sitral -en (før citral -en el. -et) 86.16
sitrat (før citrat) 86.16
sitronsyre 67.15
-siv (genus i plantenamn) 82.20 83.22
sivilhortonom 66.25
sjabby (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
sjablon el. sjablong (før sjablon) 85.13
sjalu ubøy.ent., -/-e i fl. 81.22
sjampanje el.  champagne (før: champagne) 95.31
sjanger el. genre (før genre) 84.14
sjarm el. sjarme (før sjarm el. charme) 91.18
sjarm, og i sammensetninger  sjarm- (før: sjarm el. sjarme) 95.35
sjarmere (før sjarmere el. charmere) 91.18
sjarmør (før sjarmør el. charmør) 91.18
sjarner -en, -et (av charnière) 80.10
sjarter el.  charter (før: charter) 95.31
sjartre el. chartre (før chartre)  95.31
Sjdanov (før, nå Zjdanov) 95.44
sjeffotograf (kamera) 66.31
sjekkliste 98.26
sjekkpunkt 98.26
sjeldfengd 65.11
sjeldsynt 65.11
sjeté 74.5
sjeviot 70.13
sjokkska el. sjokkskade  83.21
sjon/sjun 71.14
Sjostakovitsjs liv 92.22
sjuk(e)melde, sjuk(e)melding (nyno., før sjukmelde, sjukmelding) 95.49
sjuårskrigen 63.20
sjy -en (før -en el. -et) 85.16
sjællender/-ar (før nyno. sjællending, bm. unormert) 91.16
sjøbrott (eneform i bokmål) 84.28
sjøkvinne 81.33
sjøl el. selv 81.27
sjølvbetening (nyno.,før sjølvbetjening) 95.48
sjølvbetjening (godteke i nyno.) 86.24
sjølvtillit -a el. -en 80.11
Sjå å kløpt dæ (navnediplomvinner) 99.34
sjåk el.  choke (før: choke) 95.31
sjåke el. choke (før choke) 95.31
-sk (adjektiv) 82
ska - skadde 81.26
skade -a/-et/-dde 81.26
skadedaud el. skadedød 84.23
skaft, fl. -/-er (før -) 84.29
skaing el. skading (bm., før skading) 91.20
skalar 66.24
skalarverdi 66.24
skann -et (eng. scan) 81.12
skannar (før skanner) 87.16
skanne (gjennomsøke) 81.12
skanner 81.12
skanning (gjennomsøking) 81.12
-skap (motsvar til -het i bm.) 69.14
skap el. skåp -et 77.11
-skap i nynorsk 98.27
skar (før skar [skard]) 81.23
skar el. skard (nyno. før skar [skard]) 91.22
Skarv (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
skatol 67.15
Skattkammerkollegiet 63.20
skeise/skøyte 73.4
skiathlom (pressemelding) 85.25
skibbrudd el. skipbrudden 68.4
skibbrudd og skibbrudden (utgår) 84.28
skibsafgift 62.10
skibsafgift (dansk) 62.10
Skidbladne 63.20
skifer 69.5
skiferbrott el. skiferbrudd 84.28
skilje, skilde [skilte] 86.21
skilles - har skiltes (før: har skilt(e)s) 95.44
skimt -en el. -et, -, -a el. -ene (bm., før ulike oppfør.)  91.21
skindaud el. skindød 84.23
Skinfakse 63.20
skioptikon, fl. -/-er (før -) 84.29
skip(p), skip(p)en, osv. (i curling; før -) 00.13
skipbroten 68.4
skipbrott el. skipbrudd 84.28
skipbrudden (eneform i bokmål) 84.28
skipstakst 62.10
Skirne 63.20
-skjegg (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
skjell, skjells (ikke skjel, skjels) 77.10
skjelte 62.11
skjelte 62.11
skjemmes - har skjemtes (før: har skjem(me)s) 95.44
Skjenkestuen (navnediplomvinner) 98.43
skjevann el. skjevatn (bm., ikke sje-) 62.5
skjevann el. skjevatn (ikke sje-) 62.5
skjol el. skjul -et 77.11
skjoldbruskkjertel 67.12
skjoldkjertel 67.12
skjule el. skyle 77.11
skjærmyssel 82.27
skjærtorsdag [skirtorsdag] (før skjær-) 84.21
skjøne el. skjønne 79.11
skjørpe -a/-et/-te (puste, blåse) 82.24
skjøt, fl. -/-er (før -) 84.29
skjøte -a/-et/-te (gi skjøte på) 82.24
skjøtsel -en (kan tas inn i nyno. ordl.) 92.22
sklera (øyets senehinne) 87.14
skleroprotein 67.15
sko, fl. sko, skoa el. skor, skorne 79.11
skogband [skauband] (eneform i bokmål) 84.27
skogkle (obl. kortform) 83.20
skogstjerne -a/-en 81.24
-skole (diverse sms.) 67.13
skole/skule 76.16
skonnert (før skonnert [skonner]) 81.23
skopin 67.15
skopolamin 67.15
skotsk høglandsfe 70.13
skotskganing 62.11
skr 81.32
skrall -et vsa. skrell (smell; nyno.) 85.18
skralle -a vsa. skrelle (smelle; nyno.)  85.18
skramme el. skråme -a 77.11
skrape -a/-en 81.14
skrava (kløyvd infinitiv) 82.15
skri(de), skred el. skrei[d], har skredet  83.20
skrift (nyno.) 71.10
skriftpro(s)jektør 68.13
skriftprojektør (går ut) 80.10
skriftprosjektør el. skriftprojektor 80.10
skriing el. skriding (bm., før skriding) 91.20
skrimsel 81.14
skripe -a/-et/-te (kjæle, forkjæle) 82.24
skript el.  script (før: script) 95.31
skritta -a 82.16
skrivepro(s)jektør 68.13
skrivepro(s)jektør (går ut) 80.10
skriveprojektor 68.13
skriverkar el.  skriverkarl (bm., før skriverkar) 95.47
skrivprojektor 68.13
skrog el. skrov -et 77.11
skru(e) - skrudde 82.23
skruet 81.26
skrustikke el. skruestikke el. skruvestikke (nyno., før uklar norm.) 95.49
skrutvinge el. skruetvinge el. skruvetvinge (nyno., før uklar norm.) 95.49
skrynje, skrunde [skrunte] 86.21
skrå -a/-en (tobakk, vsa. -et) 81.24
skrå -/-e i fl. 80.11
skråband el. skråbånd 84.27
skuffel -a/-en 81.24
Skuld 63.20
skuldnar el. skyldnar (vsa. skuldmann) 84.21
skulestyrar 76.22
skulle - har skulla (før skul(l)e - har skul(l)a  87.15
skup el.  scoop (før: scoop) 95.31
skvelja (kløyvd infinitiv) 82.15
skvettet/skvatt 67.9
skvulp, skvulpe (godteke i nyno.) 86.24
skvåsj el.  squash (i alle betydninger, før: squash) 95.31
sky -/-e i fl. i bm. 80.11
skybrott el. skybrudd 84.28
skygne - skygnar - skygna - skygna el. 95.49
skygne - skygner - skygnde [skygnte] - skygnt [skygnd] 95.49
skylde (bm., før skylde [skulde]) 91.21
skylde, skylder el. skyldar (før bare a-bøying)  83.24
skylje, skylde [skylte] 86.21
skynde (bm., før skynde [skunde]) 91.21
skynde - skyndte 82.23
skytar 83.18-19
skyter 83.17
skytestilling 83.26
skyvedørsgarderobe/skuvedørsgarderobe el. skyvedørs- (før unorm.) 95.38
skøy skøyte -a v. (godteke i nyno.) 85.18
skå (skrå) -/-e i fl. 80.11
skåre el. score (lagemål, før score) 91.18
sla -/-e (fl.bm.) 80.11
sla -et; -a el. -ene 82.22
slacks 65.12
slacks -en  84.15
slag/slags 66.29
slagord(s)prega el.  slagord(s)preget/slagord(s)prega (før unormert) 95.39
slalom 86.38
slalåm 86.38
slang -en (før -en el. -et) 84.16
slapstick -en (skal ikkje ha fl.) 84.18
slav el. slavar 83.18
slaver 83.17
sleid el. sleide (før sleid) 78.10
sleike -a/-et/-te  82.24
Sleipne 63.20
slekts- (alle sms. med  slekt som forledd skal ha binde-s) 95.37
slektskapsband el. slektskapsbånd 84.27
slektsledd/slektsled(d) (før slektledd/slektled(d)) 95.37
slektsstor (før bm. slektstor) 95.37
sleng(j)ar 82.19
sleng(j)edag (før slengedag) 82.19
sleng(j)edrag 82.19
sleng(j)enamn 82.19
sleng(j)eord 82.19
sleng(j)eskot(t) 82.19
sleng(j)estev (før slengjestev) 82.19
slengte/slang 67.9
slepp el. slipp (fly-, heste-) 74.5
sli (grådig) -tt i bm.  80.11
slide -n 84.18
slingback -en  82.13
slipp (= talong, som (båt)slipp) 71.6
slippover 73.4
slo - har slått - er slått 86.22
slokke på 70.14
slokne el. slukne (bm., før slokne) 91.21
slos (bm., til slå(e)s, før unormert) 91.20
Slovakia  Den slovakiske republikk/Den slovakiske republikken 95.24
sloven el. slovenar 82.16 83.18
slovener 83.17
Slovenia  Republikken Slovenia
slu -/-e i fl. 80.11
sludder 81.16
slukke el. slokke [sløkke] (bm., før slokke [sløkke]) 91.21
slukke på 70.14
slukkøra/-et el. slukøra/-et (bm., før slukkøra/-et) 91.21
slukne el. slokne (bm., før slokne) 91.21
slumpeutvalg (random sample) 68.14
slumpevis (før: unormert) 95.35
slutnad 86.17-18
-slør (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
sløra/sløret adj. 82.13
sløre, slørde el. slørte el. sløra 86.20
sløret 81.26
slå -a/-en (f.eks. også i granslå) 81.25
slådd - slådde (til slå) 81.30
Smag (dansk) 66.40
smalehovud (ikke normert før) 85.13
smalspora el. smalsporet 83.20
smalt [small] (før small el. smalt) 81.23
smash -en 84.16
smell -en el. -et (nynorsk) 84.17
smelteomnshall el.  smelteovnshall/smelteomnshall (før: unormert) 95.39
smileband el. smilebånd 84.27
sminkør 66.31
sminkøse 66.31
smog el. smau (nyno.) 81.29
smulder 81.18
smuss -et (godteke i nyno.) 85.18
smussig (godteke i nyno.) 85.18
Smørbukk (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
smørgås -en 84.14
smørje, smurde [smurte] 86.21
små -/-e i fl. i nyno. 80.11
småeten 83.25
småstila el. småstilt 82.16
småtøs -a/-en 81.24
SN 63.16
SN (nyno.), FN (bm.); el. UNO 63.20
snack-bar 65.12
snadder 81.16
snadder (= snadring), snadderet, snadder, snaddera (før snad(de)ret) 95.49
snakkbar (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
snaks (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
snaksy - snaksy - snaksy (før: unormert)
snekk(j)e (båt, før snekkje [snekke]) 79.11
snekke -a/-a el. -en 84.15
Snekke (dansk) 66.41
snitsel (i andre sms. enn wiener-, før schnitzel) 84.20
sno seg (snor, snodde, snodd/snott) (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
Snorre Sturlason el. Sturluson 63.20
snowmobil 66.27
snyt full, snyte full, snyta full (før også snytfull) 84.24
snækja (før snækja [snæka]) 82.17
snære, snærde el. snærte 86.19
snø-scooter el. snøskuter 76.8
snøbil 66.27
snøbuss 66.27
snøre, snørde el. snørte 86.19
snøreband el. snørebånd 84.27
snøscooter 66.27
snöskoter (svensk) 66.27
snövessla (svensk) 66.27
socialpædagog (dansk) 68.8
socii, se forbundsfeller 63.16
socio- 65.14
socionom (dansk, finsk, svensk) 65.14
Sofokles 63.20
soft-ice 65.12
software >programvare 84.30
sokkeband el. sokkebånd 84.27
sokn -a el. -et (nyno.) 79.11
sokn -a[-en] (sokneredskap) 81.25
sokn -a[-en] (vsa. -et og sogn -et) 81.25
Sokrates 63.20
sòl el. søl -et/soll el. søl -et (tareslag)  82.13
sola (liten forbokstav, vedtaket fra 95 oppheves) 99.20
Sola  (stor forbokstav i astronomisk sammenheng) 96.21
Sola (stor forbokstav som navn på himmellegeme) 95.43
solid 62.22
Solon 63.20
solverv (før sol(h)verv) 82.22
Somalia  Den demokratiske republikk Somalia 95.24
sommarfemkamp (tilrådt) 86.38
sommel 81.14
Sommer-Oslo 79.12
sommerdyr (insekter) 66.43
-son, -søn, -sønn: -son oblig. form til ca. 1600 63.20
sonic booms 69.15
sorbé (før: sorbett) 95.35
Soria Moria (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
sosialhjelpsarbeider 95.37
Sosialistisk Folkeparti 63.20
sosiallærar 68.8
sosialpedagog 68.8
sosionom 65.14
sovjetar/sovjeter 80.10
sovjetborgar/sovjetborger 80.10
sovjeter (pressemelding) 85.25
spagetti (før spaghetti) 84.20
spalte -a el. -en (bm., før -en) 81.23
Spania  Kongeriket Spania 95.24
spanskrørspalme/spanskrø(y)rspalme (før: unormert) 95.39
spanskrørsstokk/spanskrø(y)rsstokk (før bm. spanskrørstokk) 95.39
spar -en (kort) 84.16
sparagmitt 66.23
spare, sparde el. sparte el. spara 86.20
Sparta 63.20
spartan el. spartanar 83.18
Spárti (nygresk, før Sparta) 01.15, 98.25
speil (speiel utgår) 84.24
speila (speila egg) -a el. -te 82.16
speilegg (i nyno.) 82.16
spekter (vsa. spektrum) 67.4
spekter 81.17-18 81.22
spektrum 81.22
spektrum, spektrumet el. spektret 83.20
spel(e)dåse (nyno., før speldåse el. speledåse avhengig av betyd.) 95.50
Spener, Philipp Jakob 63.20
spenser- el. spencer- 00.12
spesialkunnskap  67.11
spesies -en el. -et 82.13
spetakkel (OBS trykkefeil) 81.14
spett el. spette (også i sms.) 83.16
spilte 62.11
spilte 62.11
-spir (genus i plantenamn) 82.20 83.22 84.25
spire, spirde el. spirte 86.20
spirea -er, -ene 84.25
spiroket (før spirochæt) 85.13
spirrevipp -en 84.17
Spisekroken (navnediplomvinner) 00.17
spiss, spist, spisse (nyno.) 86.17
spisskum el. spisskarve 83.15
spissrotgang (før:  spissrot(s)gang) 95.39
spissrotløp/spissrotlaup el.  -løp (før bm. spissrot(s)løp)  95.39
sponsar (vsa. sponsor) 87.16
sponse el.  sponsorere (før: også sponsre) 95.35
sponse el. sponsre el. sponsorere 82.13
sponsor 76.8
sponsorere 76.8
spora (kløyvd infinitiv) 82.15
-spora el. -sporet (før også -sport)  83.20
Sporenstrek Reklame (navnediplomvinner) 99.34
spot light > punktlys, ev. punktlampe, OBS spotlight i Ta.  83.29
sprangriding (ikkje -ning) 86.18
sprel el. sprell -et 77.11
sprele el. sprelle (før sprele) 84.21
sprengfly el. sprengflyge 83.20
sprengri (obl. kortform) 83.20
-sprett (genus i plantenamn) 82.20
sprik -en el. -et (nyno., før -et) 91.22
sprintar (før sprinter) 87.16
sproggrundslære (dansk: grammatik) 66.43
sprogskik ( dansk: grammatik) 66.43
spryd el. spryt -et 77.11
språklyd 74.5
språklyd -en; -/-er, -ene (som før) 84.24
spuriøs (uekte; før: bokmål spurius, unormert i nynorsk) 95.35
spøken adj. (før spøkjen [spøken]) 82.18
spøkeri el. spøkri 82.18
spør  (bm., presens og imperativ (ikke spør(r))  62.5
spør (bm., presens og imperativ av spørre) 62.5
spørger vsa. spørrer 65.7
spørje, spurde [spurte] 86.21
spørrer (bm., før spørrer el. spørger) 91.21
spørrer vsa. spørger 65.7
squash el. skvåsj (i alle betydninger, før squash) 95.31
squash -en 84.16
Sri Lanka  Den demokratiske sosialistiske republikk Sri Lanka el.  95.24
Sri Lanka Republikken Sri Lanka 95.24
srilankar (før lankar el. ceylonar) 85.14
srilanker (før også ceyloner) 85.13
sta -/-e (fl.bm.) 80.11
stadnamn i bunden form og sms. 82.14
stadsfysici 70.6
stadsfysikus 70.6
stallar 64.15
stallare 64.15
stam adj. i nyno. 83.26
stamme -a el. -en (nyno.) 81.29
stamme [stame] (før stamme) 84.23
stand -en (nyno.; før -en el. -et) 87.15
stand -en, -ar, -ane (eng. stand) 80.11
stand -et el. standen, stender, stendene (samfunnsklasse)  80.11
stand-in -en 84.18
standardmink 70.13
standardnamn for plantevernmiddel 82.14
standpunkttaken el. standpunkttagen (bm.,før unormert) 95.47
standsmessig (godteke i nyno.) 86.24
stankelbein [-ben] -en el. -et 83.20
stankelbein [-ben] -en; -, -ene (som før)  84.24
stankelbein [-ben] -et; -, -a[-ene] 84.24
stanniol -en (før -et) 83.15
stansa i svensk lik dansk hulle 64.31
star el. stær (augesjukdom) 82.16
stasjon (trykkmarkering i nynorsk) 83.30 84.31
stats- og innbyggernavn 86.16-17
statsdrevet 83.21
statshengivenhedssind (dansk:loyalitet) 66.43
statstilsatt/statsansatt 97.25
stattholder/statthaldar 63.20
stavnsband el. stavnsbånd (før -bånd) 84.27
stavnsbånd el. stavnsband 63.20
steatoré (før unormert) 87.15
sted -er (som før) 84.25
Stedsnavn med sammensatte personbetegnelser i forleddet 95.42
steik el. stek -a/-en 81.25
steikning -en vsa. steiking 86.17-18
steil (godteke i nyno.) 86.24
steilskrift (godteke i nyno.) 86.24
steinbrott el. steinbrudd 84.28
steindauv el. steindøv 84.23
steing el. steding (bm., før steding) 91.20
steinkol- el.  steinkull-/steinkol- (før bm. -kol(s)-/-kull(s)-) 95.38
-stelling/-stilling i nyno. 83.26
stemd [stemt] 83.25
stemme 83.25
stemmeband el. stemmebånd 84.27
stemmekveg (godt. i n., men ikkje kveg) 84.22
stemningsbrott el. stemningsbrudd 84.28
stendermøte 63.20
stengun -en 84.16
stenk -et (godteke i nyno.) 84.22
stenke -a v. (godteke i nyno.) 84.22
steppefe 70.13
stereoskop, fl. -/-er (før -) 84.29
sterke s-verb i bokmål 84.27
stig [sti] 81.29
stigma el. stigme 74.5
stigma -et 83.15
stigme -t 83.16
stikke opp bøtingsrigg 62.10
stilbrott el. stilbrudd 84.28
still -et 84.18
still/stille 65.15
stillbar adjektiv (kan tas inn i nyno. ordl.) 95.52
stillingtaken el. stillingtagen (bm., før stillingtaken) 95.47
stilliss el. stillits -en (fugl) 81.12
stilte 62.11
stilte 62.11
stimulus, -en, stimuli/stimulusar, stimuliane/stimulusane (nyno.) 95.35
stimulus, -en, stimuli/stimuluser, stimuliene/stimulusene (bm.) 95.35
stipend, fl. -/-er (før -) 84.29
stire, stirde el. stirte el. stira 86.20
Stive (dansk: stivelsesstof) 66.44
Stjerne (tilrådt oljefeltnamn) 85.33
stjernekrigs- (før: unormert) 95.38
stode, stoda el. stoden (kan tas inn i bokmålsordlister) 99.21
stods el. stos (bm., til stå(e)s, før unormert) 91.20
stogg! el. stogga! el stogge! 91.21
stole stoler stolte stolt el. a-verb (nyno., før a-verb)  91.22
stopp -en el. -et, -, -a el. -ene (bm., før ulike oppfør.)  91.21
stopp en hal/halv (begge skrivemåtene aksepteres) 99.21
stor chinchillakanin 70.13
stor forbokstav i substantiv 64.24
stor hvit yorkshire 70.13
stor/liten forbokstav 63.12 64.20
stor/liten forbokstav etter kolon 79.12
stor/liten forbokstav i bindestreksord 84.29
Stor/liten forbokstav 95.40
Storbritannia Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland 95.24
Storbritannia Det sameinte kongeriket Storbritannia og Nord-Irland  95.24
Storhed (dansk) 66.40
storkedolknebb (før: unormert) 95.27
storkenebb -en 83.22
storkenebb -en; -/-er, -ene 84.26
storkne el. størkne 77.11
storladen/storlaten (bm., før storlaten) 95.46
stormflo (før stormflod) 84.24
storstila el. storstilt 82.16
stort europeisk esel 70.12
storting 63.20
Stortinget 63.20
storvokst 83.22
stram adj. i nyno.  83.26
stramme [strame] (før stramme) 84.23
strand -a el. -en; strender, strendene 82.22
streamer > klistrestrimmel 83.29
streike 62.12
streit - streit - streite el. straight - straight - straighte (bm.) 95.31
streit - streit(t) - streite el straight - straight . striaghte 95.31
streite - streita - streita (nynorsk) 95.31
streite - streita/streitet - streita/streitet (bokmål) 95.31
strekke, strakte/strekte/strakk, strakt/strekt/strukket  85.15
strekning -a (før -a el. -en) 86.17-18
stri el. strid adj. (før strid [stri]) 81.23
stri(de), stred el. strei[d] el. stridde, stridd (bm.) 91.21
striing el. striding (bm.) 91.21
strikketøy -et 83.20
stripp (= strimmel) 73.4
striskjorte -a[-en] 81.25
strontium 62.6
strontium 62.6
stryknin -en el. -et 82.16
strømbrott el. strømbrudd 84.28
strømme, strømte (sideformer i nyno.) 86.20
strømpeband el. strømpebånd 84.27
strøyme, -de [-te] i pret. 86.21
studentsamfunn (nyno.) 87.17
studieteknikk/arbeidsfostring 69.16
stuntmann -en 84.16
sture, sturde el. sturte el. stura 86.20
sturlungtid 63.20
stutna v. (før stuttna) 82.16
stuttvokst 83.22
styggjeleg el. styggeleg 82.18
stynje, stunde [stunte] 86.21
styre -a/-et/-te (bråke) 82.24
styre, styrde el. styrte 86.20
styringsord (nyno.: bestemmelsesord) 64.19
støl adj. (før støl el. stør) 81.23
stølhet  (før stølhet el. størhet) 81.23
stølne (før stølne el. størne) 81.23
støre, størde el. størte 86.20
støt/støyt i bokmål 84.28
støvsuge -a/-et/-gde 82.23
støye -a v. (godteke i nyno.) 85.18
støyre, støyrde el. støyrte 86.20
støyt og -støyt, -en (nyno., før -en el. -et) 91.22
stå (bm., sms. går likt) 81.28
stå til troende 81.23
stådd - stådde (til stå) 81.30
ståhei -en (godteke i nyno.) 85.18
subjektsregelen 64.24
subus -en 82.16
succinat (87: suksinat) 67.15
Sudan  Republikken Sudan 95.24
Suderøyane el. Hebridane 63.20
Suderøyene (bm., før også Suderøyane) 85.15
sudfrukt el. sydfrukt 82.16
sudlandsk el. sydlandsk 82.16
sudlending el. sydlending 82.16
Suetonius 63.20
suge -a/-et/-gde/saug 82.23
suggesjon (før suggesjon el. suggestion) 91.18
suggesjon el. suggestion 74.5
sukkertøy -et 83.20
suksess (før suksess el. succes) 91.18
suksinat (salt av ravsyre; før succinat) 87.14
sulfitt -en el. -et 86.15 87.12
Sulla, Lucius Cornelius 63.20
sumerar 83.18
sumpbever (nutria) 70.13
sundaneser/-ar (før unormert) 91.16
sundanesisk (før unormert) 91.16
super-G (i alpinsport) 99.20
superledende el. supraledende (bm., før unormert) 91.18
superleder el. supraleder (bm., før unormert) 91.18
superledning el. supraledning (bm., før supraledning) 91.18
superleiande el. supraleiande (nyno., før unormert) 91.18
superleiar el. supraleiar (nyno., før unormert) 91.18
superleiing el. supraleiing (nyno., før unormert) 91.18
supersoniske smell 69.15
supinum 81.20-21
Surinam (ikkje Suriname) 76.8
Surinam  Republikken Surinam 95.24
surinamar (før unormert) 85.14
surstof (dansk) 66.42
Susa 63.20
susafon 73.4
sussex 70.13
sutenera v. (før sutinera) 82.16
sutren adj. 84.16
sutrene 63.12
sutrne 63.12
sva (glatt) -/-e (fl.bm.) 80.11
sva -et; -a el. -ene 82.22
svai -t[t] i bm.  80.11
svake s-verb i bokmål 84.27
svant (ikke [svann] i sms.) 81.28
svare, svarde el. svarte el. svara 86.20
svart hvitbrystet dansk and 70.13
Svartbak (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
svartbotet dansk mjølerase, SDM 70.13
svartedauden 63.20
svartfjes 70.13
svarthåra/svarthåret 81.29
svea- (sveakongen o.l.) 63.20
svear (berre i fleirtal) 76.8
svear, sveane/svear, svearne 84.15
Svein (kongenavn) 63.20
Svein Alfivason 63.20
Sveisen (navnediplomvinner) 99.34
Sveits  Det sveitsiske edsforbund/Det sveitsiske eidssambandet 95.24
sveitserost (nyno.) 87.16
sveitserstil (nyno.) 87.16
sveitsertysk (nyno.) 87.16
svelgje (nyno., bøyes som følgje) 95.48
svemja (kløyvd infinitiv) 82.15
svensk and 70.13
svensk halvblod 70.12
svensk rødt og hvitt fe, SRB 70.13
sverge el. sverje -a el. -et el. svor 81.23
Sverige  Kongeriket Sverige 95.24
svesisme (før svecisme) 84.15
svikt, -en (i ikke-maritim betydning, bm., før svikt, -en/-et) 95.47
svimren adj. 84.16
svingdørspsykiatri (før: unormert) 95.38
svinge (før swinge) 85.13
svinsk -, fl. -e 82.22
Svolder 63.20
svor el. svord (nyno., før svor [svord]) 91.22
svor s. (før svor [svord]) 81.23
svovel 62.6
svovel 81.12-13
svovel -en el. -et 86.14
Swaziland  Kongeriket Swaziland 95.25
swazilender/-ar el. swazilending (før swazilending) 91.16
sweater - uttale 65.13
swing (som før) 85.13
Syden (i nyno.) 77.11
sygegangsvogn (dansk: ambulance) 66.43
sygevogn (dansk: ambulance) 66.43
Sygna (godkjent av Oljedirektoratet) 98.28
Sygnir (tilrådd av Språkrådet i stedet for Sygna) 98.28
syheksatin 82.15
sykepleieskole/sykepleierskole 67.12
sykjast - sykjest - syktest - sykst (nyno., før uklar bøying) 95.50
sykkelkjede -n el. -t 84.25
syklamat el. cyklamat 00.12
syklamen el. cyklamen (adj. og subst.) 00.12
syklase (enzym som forårsaker ringdannelse i molekyl) 87.14
syklisk 66.17 66.29
syklitt (indre betennelse i øyet) 87.14
syklo- 67.15
sykltym el. cyklotym (adj.) 00.12
syklotymi el. cyklotymi 00.12
syklus 66.29
syljukal betyr seljekall, seljetre 84.30
symbal el. symbel el. cymbal el. cymbel 00.12
symbalist el. cymbalist 00.12
symje, sumde [sumte] 86.21
synergere - synergerte - synergert (før: unormert) 95.35
synes - har syntes (før: har syn(e)s) 95.44
synops el. synopsis -en 84.15
synsvidd -a 83.24
sypike (fisk), sypika, sypiker, sypikene (nyno., før unorm. bøying) 95.50
Syrakus 63.20
syre, syrde el. syrte 86.20
syre - syrte 82.23
Syria  Den arabiske republikk Syria 95.25
syrjener/-ar 97.22
syrjensk 97.22
sytøy -et 83.20
sæl 66.41
sælde, -de [-te] i pret. 86.21
særbo el. særbu (adj., bm.; før særbu, botanisk betyd.) 95.47
Særimne 63.20
særling -en (godteke i nyno.) 85.18
sættargjerda i Tunsberg 63.20
Søgt (dansk: eksperiment) 66.44
søgte (dansk: eksperimentere) 66.44
søkeår/søkerår 66.29
søkk(j)edike 82.19
søkk(j)eferdig (før søkkeferdig) 82.19
søkk(j)egrop 82.19
søkk(j)elodd 82.19
søkk(j)emyr (før søkkemyr) 82.19
søkk(j)enot 82.19
søkk(j)estein 82.19
søkk(j)etømmer 82.19
søknadsår 66.29
søle/søyle (nyno., før søle) 95.50
sølet(e)/søylet(e) (nyno., før sølet(e)) 95.50
sølibat- (nullbinding i sms. med  sølibat som forledd, før unormert) 95.37
sølut(e)/søylut(e) (nyno., før sølut(e)) 95.50
sølv 62.6
sølv 62.6
sølv campiner 70.13
sølvkjede -n el. -t 84.25
sølvrev 70.13
sønnafor el. sønnenfor (bm., før sønnafor) 91.20
søppel -a/-en 81.24
Sør- (i bm.) 83.22
Sør-Afrika 81.27
Sør-Afrika eller Republikken Sør-Afrika  65.6
Sør-Afrika Republikken Sør-Afrika  95.25
Sør-Amerika 81.27
Sør-Amerika 83.22
Sør-Atlanteren 83.22
Sør-Korea 83.22
Sør-Korea 81.27
Sør-Korea  Republikken Korea 95.25
Sør-Yemen 81.27
sørafrikan el. sørafrikanar 82.16 83.18
søraust/sørøst/sydøst (ikke sydaust) 81.27
sørgje [syrgje] (nyno., bøyes som følgje) 95.48
Sørishavet 81.27 83.22
sørkorean el. sørkoreanar 85.14
Sørstatene/Sørstatane, men  sørstatsgeneral 95.26
sørvis el.  service (før: service) 95.31
søtladen/søtlaten (bm., før søtlaten) 95.46
så (ikke [såg] i sms.) 81.28
så ([forsåg, oversåg, påsåg, tilsåg, utsåg] utgår)  81.28
så lenge 65.14
så snart 65.14
så som (to ord) 85.17
så [so] (nyno., før så) 91.22
såframt el. så framt 80.10
såfremt el. så fremt 80.10
såg - har sett - er sett 86.22
såle -a/-et/-te  82.24
såpass el. så pass 80.10
sårfota el. sårfotet el. sårføtt (før sårføtt) 91.20
såsom > så som 79.11

T | Til toppen
t (forkorting for time) 81.31 82.25
t (ikkje th i greske historiske namn) 62.4
t.d. 98.22
t.d. 96.23
T-bane 84.29
T-forma 84.29
T-skjorte 84.29
ta selvmord (frarås) 99.21
ta sitt eget liv (tilrås i stedet for 'ta selvmord') 99.21
tab(b), tab(b)en, osv. (etikett, merkelapp; før: ikke normert) 00.13
tab(b), tab(b)en, tab(b)er/-ar, tab(b)ene/-ane 99.20
Tacitus 63.20
tadsjiker/tadsjikar (person fra Tadsjikistan; før: bm. tadsjik(er), nn. tadsjik) 01.17
tadsjik(er)/tadsjik (før bm. tadsjiker, nyno. unorm.) 91.16
Tadsjikistan (som før) 95.44
Tadsjikistan Republikken Tadsjikistan 95.25
taekwondo (idrettsgrein; før: unormert) 95.35
-tagende el. -takende 68.4
tagetes -er, -ene 84.25
taime el.  time verb (før: time) 95.31
taing el. taking (bm., før taking) 91.20
taiwanar (før unormert) 85.14
take-off -en 84.18
takisto- (før tachisto-) 91.18
takk (dobbeltkonsonant i 1917) 66.23
takkel 81.14
tako- (før tacho-) 91.18
taksameter 81.19
taksi (underkjent av Kulturdepartementet) 95.31
takst 62.9
takst 62.10
taky- (før tachy-) 84.20
takyon -et  86.15
talamus (før thalamus) 85.13
talenormalisator 83.29
taleoppretter/-ar 83.29
talgtit el. talgtite 83.16
Taliban (regimet) 01.19
talibaner, -en, -ere, -ne (bm.)/talibanar, -en, -ar, -ane (nn.) (person knyttet til regimet) 01.19
tall skrevet med bokstaver 83.27
Talmud (jødisk skriftsamling) (bm., før talmud) 95.47
Tambar (godkjent oljefeltnavn) 99.25
tamworth 70.13
tandem en/ein (om sykkel, som før) 95.35
tandem et/eit (om hestespann, før: en/ein) 95.35
tander adj. (bm., før tander el. tendre) 95.47
tangerin el. Tanger-appelsin 79.10
tank 74.5
tanks 74.5
tannrotbetennelse (før: bm. tannrot(s)betennelse, nyno. unormert) 95.39
tantal 62.6
Tantalos 63.20
Tanzania (uttale) 65.15
Tanzania Forbundsrepublikken Tanzania (bokmål) 95.25
Tanzania Sambandsrepublikken Tanzania (nynorsk) 95.25
Tanzania, tanzaniar/-er, tanzanisk 65.6
tanzanianer/-ar (før tanzanier/-ar) 91.16
tanzaniansk (før tanzanisk) 91.16
tape el. teip 66.17
tape el. teipe 66.17
Tarquinius 63.20
taskenspel (godteke i nyno.) 86.24
taskenspelar (godteke i nyno.) 86.24
tau (gresk bokstav) 68.4
taus adj. (godteke i nyno.) 84.22
Tausen, Hans 63.20
teach-in > 67.11
tebanar 63.20 64.14 83.18
tebaner 63.20 64.14
Tebe (egypt.) 63.20
Teben (gresk) 63.20
technetium 62.6
teddy (-bjørn, -stoff) 65.7
tee, tee-en, tee-ar, tee-ane 85.16
tegnsetting (foran for) 68.15
teie (=tægje) 66.30
teie -a/-et (trevle opp) 82.24
teie - tagde - tagd/tagt 86.22
tein -en el. -et 86.15
teip el. tape 66.17
teipe el. tape 66.17
teiste el. teist  -en (fugl) 81.12 
Teiste (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
teit (adj.) - teit(t) - teite (nyno., før teit i nøytrum) 95.50
tekkjeleg el. tekkeleg 82.18
teksaner el. texaner 84.19
Tekstflytt (navnediplomvinner) 00.17
tel -et (botn, grunn) 84.15
telefonekspeditør 82.26
telefonoperatør 82.26
teleks -en 84.16
telgje (nyno., bøyes som følgje) 95.48
telgje - telgde - har telgt 81.29
telje, talde [talte] 86.21
tellur 62.6
Tellus 63.20
Temistokles 63.20
Temistokles/Themistokles 62.4
temje, tamde [tamte] 86.21
tempel 81.12
tempus -et 83.24
tene/tjene (nyno.) 71.15
tenest(e)makt (nyno., før tenestemakt) 95.50
tenest(e)mann (nyno., før tenestemann) 95.50
teneste/tenest 71.8
tenje, tande [tante] 86.21
tenne 70.14
tenne på 70.14
teobromin -et 86.16
Teodosius 63.20
-ter (nøytrumssubstantiv) 81.17-18 83.25
ter Jung/Ter Jung ved setningsstart 79.13
terapeut/terapevt 71.15
terbium 62.6
terbium 62.6
terbutylazin 82.15
termitt, -en (i kjemi; bm., før termitt, -en el. -et) 95.47
Termopylene 63.20
Terne (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
terpentin -en el. -et 86.15
Territoire français des Afars et des Issas  68.4
terskel el. treskel (nyno.) 79.11
tertial 74.5
tertit (eneform) 83.16
Tertullian 63.20
Teseus el. Tesevs 63.20
Tesevs 62.15
Tesevs 62.18
Tessalia 63.20
Tessalonike 63.20
Tessaloniki (før Tessalonike) 91.16
testakten 63.20
testament(s)- (før testament-) 85.13
teste 62.12
tet (før også tête) 84.20
Tétouan (før Tetuan) 91.16
tetraeder 83.25
Tetzel, Johann 63.20
teuton el. teutonar 63.20 64.14 83.18
teuton el. teutoner 63.20 64.14 83.17
texel 70.13
Thailand  Kongeriket Thailand 95.25
thailendar el. thailending 85.14
Thalia 63.20
thallium 62.6
thallium 62.6
The Norwegian Language Council 80.12
Themistokles 62.4
Theodosius (romerske keisere; før: Teodosius) 01.18
Theseus 62.18
Thessalía (nygresk, før: Tessalia) 01.15, 98.25
Thessalia (før Tessalia)  01.18
Thessaloníki (nygresk, før: Tessaloniki) 01.15, 98.25
Thessaloniki (før: Tessalonike) 01.18
theta (gresk bokstav) 68.4
Thomas Aquinas 63.20
thomasfosfat (ikkje tomas-) 74.5
thorium 62.6
Thráki (nygresk, før: Trakia) 01.15, 98.25
Thrakia (romersk provins; før: Trakia) 01.18
Thranebevegelsen el. Thranerørsla 63.20
Thranerørsla 62.6
Thranerørsla 62.6
thranitt- (ikkje thranitter-) 74.5
thranittrørsla 74.5
thulium 62.6
tiazol 67.15
Tiberius 63.20
tibetaner (før tibetan(er)) 84.19
tideverv (før tide(h)verv) 82.22
tidlås 96.21
tidsdeling (for 'time-sharing') 92.32
tidsskrift (nyno.) 71.10-11
tie tidde/tagde 82.23
tigré (språk i Etiopia) 86.17
tigrinja (språk i Etiopia) 86.17
til dato 62.11
til fleire som kjem, til meir ... 91.24
til - til el. di - di el. dess - dess (til - til nytt)  91.24
til-genitiv 69.15
tilbakeblikk -et (godteke i nyno.) 85.18
tilbaketrukket 83.22
tilbe (obl. kortform) 83.20
tilby (obl. kortform) 83.20
tildra (obl. kortform) 83.20
tilfeldig (-het, -vis) (før tilfeldig el. tilfellig) 81.23
tilfeldig utvalg (random sample) 68.14
tilfelle/tilfellet 67.13
tilfelle ubest.fl. -/-er (som før) 84.25
tilfredsstellande el. tilfredsstillande 83.26
tilfredsstelle el. tilfredsstille 83.26
tilfredsstelling el. tilfredsstilling 83.26
tilgodehavende -endene i best.fl. 81.27 
tilhør el. tilhøyr -et (godt. i nyno.) 85.18
tilhøve (bm.) 79.10
tillate (obl. langform) 83.21
Tillegg til navn som begynner med Den/Det/De 95.42
Tillie (dansk) 66.41
tillike >til like 79.11
tillit -a el- -en 80.11
tillitsbrott el. tillitsbrudd 84.28
tillitt 66.23
tilrå el. tilråde 83.21
Tilrådinger i ordbruk 95.50
tilseie (godteke i nyno.) 86.24
tilsetjing  86.18
tilsetnad 86.17-18
tilsetning (nyno.) 86.17-18
tilsiter(type) (nyno.) 87.16
tilskjøte -a/-et/-te (gi skjøte på) 82.24
tilskudd/tilskott 81.27
tilskynde -a/-et/-te 82.23
tilsløre, tilslørde/tilslørte/tilsløra 86.20
tilstand (nyno.) 87.15
Tilsynsrådet (i FN/SN) 63.20
tilte - tilta el. tiltet/tilta - tilta el. tiltet/tilta 95.31
tiltre el. tiltrede (som tre(de); nyn.)  85.18
tiltre -r, -dde, -dd el. -tt (nyno., før div. bøyinger)  91.22
tiltreding -a (godteke i nyno.) 85.18
tiltrekking (eineform i nyno.) 86.18
tilverking (nyno., før -(n)ing) 86.17-18
time (forkortinger) 81.31
time sharing > deltidseige, deltidsleige, tidsdeling 92.32
timje, timde [timte] 86.21
timoreser/-ar 99.20
timuridene/-ane 99.19
tinn 62.6
tiofanatmetyl 82.15
tiofen 67.15
tipp 74.5
tips 74.5
tiram 82.15
Tirol/Tyrol (avisinnlegg) 95.59
-tit el. -tite (f.eks. boltit(e)) 83.16
titan 62.6
Titus 63.20
-tiv (grammatiske hankjønnsord har valgfri binde-s i sms.) 95.36
tjenestemann 97.25
tjern -a [-en] el. -et vsa. tjørn 81.23 81.25
Tjodolv 63.20
tjueandre  82.20
tjuekronemynt (før unormert) 95.35
tjuve -a/-et/-de (stjele) 82.24
tjære [tjøre] -a/-en 81.24
tjæreband el. tjærebånd 84.27
tjørn -a [-en] el. -et vsa. tjern 81.23 81.25
tjørnaks 76.8
tjørngras 76.8
to gonger fem 83.23
to hundre og femtisju el. tohundreogfemtisju  83.27
tobagar/-er, tobagisk 65.6
toe-loop (sprang i kunstløp; før unormert) 95.42
tofalarer/-ar 97.22
tofalarisk 97.22
tofota el. tofotet el. toføtt (bm.) 91.19
tofoting el. toføtting (bm.) 91.19
tofrontskrig (før: tofrontkrig) 95.38
tog el. tau 81.29
toggenburger 70.13
Togo Republikken Togo 95.25
tohundrekroneseddel/tohundrekronesetel (før: unormert) 95.35
toksiner 67.15
tole [tåle] tolde [tålde]/tolte [tålte]  86.20
tole [tåle] v. (får tole el. tåle) 83.26
toliter, treliter osv. 82.16
tolmod [tålmod] 83.26
tolmodig [tålmodig] 83.26
tolvtavleloven 63.20
tometer, tremeter osv. 82.16
tomheit (godteke i nyno.) 84.22
tommelfingerregel 68.15
Tommeliten (godkjent oljefeltnamn) 82.37
tommygun 84.16
Tonga  Kongeriket Tonga 95.25
tongan el. tongan(ar) 85.14
tonganer 83.17
toppet hollender 70.13
Tor 63.20
torakosentese (før: bokmål torakokentese, nynorsk unormert) 95.29
torde - har tort [tord] 86.22
Tordenskjold 63.20
tore, -de [-te] i pret. 86.21
tore el. tørre (bm., før tore) 91.21
tore, tore å (se tørre) 91.23
tospråklegheit (godteke i nyno.) 84.22
totusen 86.13
totusenogtre 85.17 86.13
totusenogåttifem 85.17 86.13
totusentalet/tjuehundretalet 68.15
totusentalet/totusental(l)et 85.17
toulousegås 70.13
trafikant 62.12
trafikant/trafikkere 62.13
trafikkere 62.12
Trajan 63.21
trakar 83.18
trakehner 70.12
traker 83.17
Trakia 63.21
traktatbrott el. traktatbrudd 84.28
trakte -a vsa. trekte (godteke i nyno.) 85.18
tramikk (frarådd) 81.33
transend- el. transcend- 00.12
transseksuell 03.13
tran(s)sept 74.5
tran(s)skribere 74.5
tran(s)sonisk 74.5
tran(s)sponder 74.5
tran(s)substansiasjon 74.5
tran(s)sudasjon 74.5
trane -a/-en 81.24
Tranen (ikke godkjent som oljefeltnavn) 97.24
transe (før trance) 84.20
transjere (før tranchere) 85.13
transkribere, transkripsjon (før: tran(s)skribere, tran(s)skripsjon) 95.35
Transkripsjon av namn i nygresk 98.22
Transkripsjon fra russisk 95.44
transportband el. transportbånd 84.27
trass bm. (ulydnad) 82.22
trasse bm. (vera ulydig) 82.22
trassig (ulydig) 81.27
trauma -et 83.20
trav el. tråv -et 77.11
travbane el. tråvbane (ikkje traver-) 74.5 
travelheit (godteke i nyno.) 84.22
tre el. trede 85.16
tre(de), tre(de)r, tredde, tredd/tredt (nyno.) 91.22
tre(de), tred el. trer, tro(d), trede/tredi (nyno.) 91.22
trefning -a el. -en (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
trekking av ei tann (nyno., som før) 91.22
trekking el. trekning (nyno., før trekning) 91.22
trekkingsliste el. trekningsliste (før trekningsliste) 91.22
trekløver -et, -/e, -a/-ne (bm., før unormert) 95.47
trellbundet 83.21
trenchcoat (før: trench-coat) 95.41
trenges - har trengtes (før: har treng(e)s) 95.44
Trestakk, godkj. oljefeltnavn (F 2.3/89 - 10.3.) ikke i årsm.
tretthetsbrott el. tretthetsbrudd 84.28
trettien 63.12
trettiett 63.12
trettiårskrigen 63.21
Triánda 01.14, 98.24
triasisk (til trias, før unormert) 91.16
tridjung 63.21
Trientkonsilet (romersk-katolsk kirkemøte på 1500-talet) 01.19
triglyf 67.4
trikk (jf. triks) 74.5
triks 74.5
trillebør el. trillebår -a[-en] 81.25
trin el. trinn -et 77.11
trindadar/-er, trinidadisk 65.6
Trinidad og Tobago 65.6
Trinidad og Tobago  Republikken Trinidad og Tobago 95.25
trinn a. (godteke i nyno.) 86.24
tritt -et (godteke i nyno.) 85.18
trives - har trivdes (før: har triv(e)s) 95.44
trives - triv(e)s - trivdes (før: trivdes [treivs]) 95.44
tro -a el. -en  el. tru -a 79.10
tro(s)-/tru(s)- 81.23
troende 81.23
trog el. trau 81.29
Troja 63.21
Troll (godkjent oljefeltnamn) 82.37
Trollheimen 82.14
trombo(cyto)pen 'blodplatemanglende'(før: unormert) 95.29
trompetstøt (eneform i bokmål) 84.28
Trondheim - Nidaros 63.21
trondheimitt (mineral) 74.5
trondhjemitt (navn på bergart) (før: trondheimitt) 95.35
tropenattstemperatur (før: unormert) 95.39
tropikfugl 74.5
troskapsbrott el. troskapsbrudd 84.28
tross bm. (ukueleg haldning) 82.22
trosse bm. (visa ukueleg haldning) 82.22
trossig (ukuelig) 81.27
Trotskij 63.21
tru -/-tt, -/-e (nyno.) 81.22
tru ubøy.ent., -/-e i fl. (bm.) 81.22
trubbel 81.15
trudom 81.23
Trudvang 63.21
Trudvang (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
true el. truge 77.11
-truen (i bokmål) 81.23
truffes (perf.part. av treffes) 84.27
trugsel el. trussel (vsa. trugsmål -et)  77.11
trumål 81.23
truskapsbrott el. truskapsbrudd 84.28
truskuld el. truskyld (før b. truskyld)  83.24
truskuldig el. truskyldig (før berre truskyldig) 83.24
trussel (vsa. trugsmål; før trusel) 77.10
trutt adj. og adv. (jamt og trutt) 81.22
Tryggingsrådet el. Sikkerhetsrådet 63.21
trykk -en, - el. -er, -ene (bm., før ulike oppfør.) 91.21
trykkjeri [trykkeri] (før trykk(j)eri) 82.18
Trym 63.21
Trym (tilrådt oljefeltnamn) 86.39
Trymheim (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
tryptofan 67.15
trøbbel 81.15
trøbbel, -et el. trøblet (før også trubbel og hankj.) 83.24
trøndersk vsa. trøndsk 74.5
trøst (dansk) 66.41
trøtthetsbrott el. trøtthetsbrudd 84.28
trøysamheit (godteke i nyno.) 84.22
trøytne/trøtne 81.29
trøytt/trøtt 81.29
trøytt(e)sam/trøtt(e)sam 81.29
trøytte/trøtte 81.29
trøyttleik/trøttleik 81.29
trå -/-e i fl. 80.11
trå, trår [trær], trådde/tro(d), trådd/trått/trede  85.16
trådafgift 62.10
trådafgift (dansk) 62.10
trådavgift 62.10
trådavgift (svensk) 62.10
trådtakst 62.10
Tsjad (før Tchad) 95.19
Tsjad  Republikken Tsjad 95.25
tsjader/tsjadar (før tchader/tchadar) 95.19
tsjadisk (før tchadisk) 95.19  tsjekk el. tsjekkar 83.18
tsjekker 83.17
Tsjekkia (før: unormert) 95.19
Tsjekkia  Den tsjekkiske republikk/Den tsjekkiske republikken 95.25
Tsjernobyl (tekst-tv) 86.25
tsjuvaner/-ar 97.22
tsjuvansk 97.22
tsjuvasj (nyno., før unormert) 91.16
tsjuvasj el. tsjuvasjer (før tsjuvasjer, feil i årsm.) 91.16
tub(b), tub(b)en (kortord for tuberkulose; før: tub eineform) 00.13
tubalarer/-ar 97.22
tubalarisk 97.22
Tukydid 63.21
tunder 81.18
Tune (godkjent som oljefeltnavn) 98.27
tung(t)vass- el. tung(t)vatnanlegg 85.16
tunga/tungen på vektskåla 64.25
tungdrevet 83.21
tungeband el. tungebånd 84.27
tungrodd 65.11
tungsint (før også tungsinnet) 83.20
tungvinn 69.5
Tunisia  Republikken Tunisia 95.25
tunnen adj., fl. tunne (fortumla) 83.24
Tunnhovd (ikkje Tunhovd) 82.37
Tunsberg (hist.) 63.21
turkis (i sms.) 81.32
turkmener (før turkmen) 84.19
Turkmenistan Turkmenistan  95.25
turnere (skjere til grønsaker; før un.) 86.14
turvei/gangvei/gåvei 66.30
tusjé (før touché) 85.13
tusjere (før touchere) 85.13
tuslen adj. 84.16
tuss el. tusse  84.15
tussmørke/tussmørke(r) (før tusmørke/tus(s)mørke(r)  81.12
Tutankamen el. Tutankhamon (før: Tutankamen el. Tut-Ankh-Amon) 01.18
Tutankamen el. Tut-Ankh-Amon 63.21
tuvalar 85.14
Tuvalu  Tuvalu  95.25
TV (kjønn)  69.4  
tvare [turu, tvore] -a/-en 81.24
tverrstripet plymouth rock 70.13
tvile - tvilte 82.23
tvore el. [turu] -a 77.11
ty (blid) -tt i nyno. 80.11
ty el. tøy (før ty [tøy]) 79.11
Ty 63.21
Tycho Brahe 63.21
tyde -a/-et/-dde 82.23
Tydevs 62.18
tykke -a/-en/-et (bm., regn-, skog-, snø-; før genus unormert) 95.47
tykke -t (før tykkje -t) 82.18
tylen, tyle el. tyli [tylent], tyln (tåpeleg)  84.23
tylft -a/-en 81.24
tymol 67.15
tynne -a[-en] el. tønne -a/-en 81.25
tynneband el. tynnebånd 84.27
tynneband/tønneband/tønnebånd (bm., før også tynnebånd) 95.47
tyrannosaurus 95.32
tyre -n el. -t (tyri, før b. -t) 83.24
tyri -en el. -et (før b. -en) 83.24
Tyrihans (godkjent oljefeltnamn) 83.41
Tyril/Tirol (avisinnlegg) 95.59
tyrk el. tyrkar 83.18
Tyrkia  Republikken Tyrkia 95.25
Tyrol (før Tirol) 87.13
tyrolarhatt 87.16
tyroler/tyrolar 87.13
tyrolerhatt/tyrolarhatt 87.13
tyrolsk 87.13
Tyros 63.21
tyrosin 67.15
tysk kjempeschecke 70.13
tysk rødbotet låglandsfe 70.13
Tyskland Forbundsrepublikken Tyskland (bokmål) 95.25
Tyskland Sambandsrepublikken Tyskland (nynorsk) 95.25
tytte el. tøtte -a [-en]/tytte el. tøtte -a  81.12
Tzavélas 01.14, 98.25
tæger 66.30
tægje  66.30
tæl -en (bm.)/-en el. -et (to, seigleik, sisu) 84.15
tæse -te (før tæse -a) 85.16
tø -dde el. tøya -a 82.16
tøe/tøde (gjødsel; feit gjødsla mark) (nyno., før tøde) 95.50
tønneband el. tønnebånd 84.27
tørk [turk] -en el. tørke [turke] -n 83.24
tørre (å) anslå/begynne/ligge/satse/se/stikke/ønske 91.23 
tørre el. tore (bm., før tore) 91.21
tørre, tørre å 91.23
tørre: (om jeg) tør be/si/spørre/sverge på 91.23
tørre: det tør hende (= det kan hende) 91.23
tørre: laget tør bli vanskelig å slå (= kan bli ...) 91.23
tørrlast- 69.4
tøs -a/-en 81.24
tøver el. tøyver -et 82.16
tøy -er (som før) 84.25
tåballe (bm., før tåball/tåballe) 95.47
tågarbeid/tægerarbeid 66.30
tåge 66.30
tåte -a[-en] (bare: holde tåta) 81.25
tått, -en, tåtter/tætter, tåttene/tættene (før tætter, tættene i fl.) 95.47

U | Til toppen
-u, bøyning av adjektiv på -u 80.11
U-dal 84.29
u-land 84.29
u-omlyd 84.29
ubegripeleg [-lig] (godteke i nyno.) 85.18
ubeskriveleg (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
ubest.fl. - (før -/-er) 84.24
ubesørget post 63.13
ubevæpnet -ede [-ete] 62.5
ubevæpnet -ede [-ete] 62.5
ublu -/-tt, -/-e (bm.) 80.11
ubunden form eintal av linne hokjønnsord 83.25
ubundet 83.21
udegejer/-ar 97.22
udegejsk 97.22
udlejefinansiering (dansk) 66.27
uekte partisipp (samsvarbøying) 86.23
ufo (før: bm. UFO el. ufo, nyno. ufo) 95.43
uframkommen post 63.13
Uganda  Republikken Uganda 95.25
ugjort/ugjord jobb 82.20
uhildet -ede [-ete] 62.5
uhildet -ede [-ete] 62.5
uhumsk -t, -e 82.16
Ukraina  Ukraina  95.25
ukrut -et (godteke i nynorsk) 83.24
Ula (oljefeltnamn) 80.27
ulevert post 63.13
Ulfeldt, Corfitz 63.21
Ulivssaar (dansk) 66.41
ulk -en el. ulke -a/-en 83.20
ulke -a/-en (også slim, ureinhet) 81.25
Ull 63.21
Ull (tilrådt oljefeltnamn) 86.39
Ulpianus 63.21
ultimatum 81.20
ultsjer/-ar 97.22
ultsjisk 97.22
-um/-a (nyno.) 81.19
-um -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
-um, flertall av intetkjønnsord på -um 81.19
-um/-umer (bm.) 81.19
umenneskeleg [umenneskelig] 84.21
-umer/-a (bm.) 81.19
-un -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
under 81.16-18 83.25
underby (obl. kortform) 83.20
underhald(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18
Underhuset (i England/Storbritannia) 99.19
underlydsfly 63.11
underskudd/underskott 81.27
undervassbåt 85.16
undervis(n)ing (nyno., før -ning) 86.17-18
undervisningsinspektør 76.22
undren adj. 84.16
undres el. undredes (preteritum) 84.27
undst/underst 71.16
UNESCO 63.21
ungarer 83.17
Ungarn  Republikken Ungarn 95.25
UNICEF 63.21
unikum 81.21
Unionen (EU) 95.26
Unionen(fra borgerkrigen i USA) men  unionsstyrkene/-styrkane 95.26
universitetskandidat (tilrådd nemning for lågare grad i norsk høgare utdanning) 00.15
unndra (obl. kortform) 83.20
unnlate (obl. langform) 83.21
unnskylde, unnskyldar el. unnskylder (før b. a-bøying) 83.25
unnslippelseshastighet 63.13
UNO el. FN/SN 63.21
up-to-date (før: up to date) 95.41
ur (før ur [urd]) 81.23
ur el. urd (nyno., før ur [urd]) 91.22
uracil 67.15
uran 62.6
Urania 63.21
Uranos 63.21
Urban (paver) 63.21
Urd 63.21
uretan 67.15
urkjede -n el. -t 84.25
urokka adj. (godteke i nyno.) 84.22
urokkeleg (godteke i nyno.) 84.22
uruggeleg el. uryggeleg 82.18
Uruguay  Republikken Uruguay 95.25
uruguayaner 83.17
uruguayaner (før også uruguayer) 85.13
uruguayansk (før også uruguaysk) 86.17
USA-amerikaner/USA-amerikanar el. amerikaner/amerikanar (person fra USA) 01.17
USA-amerikansk el. amerikansk (før: amerikaner/amerikanar, amerikansk) 01.17
USA De forente stater el. Sambandsstatene 95.25
USA Sambandsstatane 95.25
usbeker/usbekar (person fra Usbekistan; før: bm. usbek(er), nn. usbek) 01.17
usbek/usbek(er) (før nyn. usbekar, bm. usbek(istan)er) 91.16 
usbekar/-er (før usbek(er) i bm., unormert i nyn.) 84.18
usbekisk (før usbekisk, bm. også usbekistansk) 91.16
Usbekistan (som før) 95.44
Usbekistan Republikken Usbekistan 95.25
ustø -tt, -/-e 80.11
ut av (alltid i to ord) 95.43
ut fra/frå (alltid i to ord) 95.43
-ut i nynorsk 98.27
ut og plukke blomster  fagnemnda 25.11.82
Ut-Trøndelag el. Uttrøndelag 81.12
utav/ute av /(aksepteres ved påstedsbestemmelser) 99.21
utbe (obl. kortform) 83.20
utbrott el. utbrudd 84.28
utby (obl. kortform) 83.20
utekkjeleg el. utekkeleg 82.18
utelate (obl. langform) 83.21
utensil, fl. -/-er (før -ier/-er) 84.29
uterus, -en, -er/-ar, -ene/-ane (før: bøyning ikke normert) 95.29
Utgard 63.21
Utgard (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
Utgard-Loke 63.21
uthyrning 66.27
Utkant-Norge 79.12
utkoblbar 67.12
utla el. utlade 83.21
utlade som lade 81.26
utover, ut over 83.16
utpreget -ede [-ete] 62.5
utpreget -ede [-ete] 62.5
utputt, -en/-et el.  output, -en (før: output) 95.31
utredningsinstitutt/utgreiingsinstitutt 84.30
utrert el. outrert (før outrert) 84.20
utretning -a (= ærend; godteke i nyno.) 86.18
utretning -a[-i] (godteke i nyno.) 86.24
utru -/-tt, -/-e (nyno.) 81.22
utru ubøy.ent., -/-e i fl. (bm.) 81.22
utsegn 66.31
utsendingsliste (for 'mailingliste') 92.32
utsider/ utsidar el.  outsider (før: outsider) 95.31
-utstelling el. -utstilling 83.26
utstrekning -a (før -a el. -en) 86.17-18
utsuge -a/-et/-gde 82.23
uttale (= bm. uttalelse) (kan tas inn i nyno. ordl.) 91.24
uttale/uttalelse 66.30
uttalespørsmål og retningslinjer 01.19, 01.59
uttegning/utteikning 67.11
uttrekkbar 67.12
uttverve (nyno., bøyes som følgje) 95.48
utøve -a/-et/-de 82.23

V | Til toppen
V-dal 84.29
V-genser 84.29
vagitorie -n el. vagitorium -iet 86.14
vake -a/-et/-te 81.26
vakuum 81.21
vakuumere (trekke ut fuktighet under lavt trykk; før unormert) 95.35
vald -en el. -et [vold -en el. -et] 79.11
Valemon (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
valeriat 67.15
Valhall 63.21
vallon (nyno.) 84.18
valloner (bm., før vallon) 84.18
vanadium 62.6
Vanaheim (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
Vandrer'n (navnediplomvinner) 98.43
vandreutstelling el. vandreutstilling 83.26
vandrevet 83.21
vandstof (dansk) 66.42
vanhjulpen 83.21
vankle (obl. kortform) 83.20
vanlig ganing 62.11
vann - vatn (i innsjønavn) 62.12
vannbåren 81.28
vannføring/vassføring 69.4
vanninntak/vassinntak 69.4
Vannmannen (stjernebilde) 81.23
vannsprut/vass-sprut 69.4
vannsyk el. vassjuk/vass-sjuk 83.20
vant (ikke [vann] i sms.; [forvann] utgår)  81.28
vantrives (bm., bøyes som trives) 95.47
vantrives - har vantrivdes (før: har vantriv(e)s) 95.44
vantru el. vantruen (nyno.) 81.22
vantru ubøy.ent., -/-e i fl.  81.22
vanuatisk 80.11
Vanuatu (før Ny-Hebridane/-ene) 80.11
Vanuatu  Republikken Vanuatu  95.25
vanuatuar/vanuatuer 80.11
varamann > vararepresentant 81.33
varast vardest/vartest/varast (bli var)  86.20
Vardøhus (festning i Finnmark; før: Vardø(y)hus) 01.18
Vardø(y)hus 63.21
vare, varde/varte/vara (om tid) 86.20
varesenter 62.12
varesenter/varesentrum 62.13
varesentrum 62.12
Varg (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
varmvassforbruk el. varmtvassforbruk 85.16
-varsel 81.15
vask -en el. -et (det å vaske, før -et) 83.25
-vass-/-vatn- (treledda samansetjingar) 85.16
vater 81.19
Vatikanstaten Vatikanstaten 95.25
veband (eneform i bokmål) 84.27
ved å stille/ved at de stilte 64.26
vederstyggjeleg el. vederstyggeleg 82.18
vedunder 81.17-18 83.25
vedvendel el. vivendel 83.16
vegetabil, fl. -/-er (før -ier/-er) 84.29
vegg-til-vegg-teppe 83.27
veggpryd el. veggepryd 84.15
vehikkel 81.15
veke > veke[veka] ubunde eintal i svakt hokjønn 83.25
Vekta el. Vekten (stjernebilde) 81.23
vektarmprinsipp (før unormert) 95.37
vektor 66.24
vel (velforening), velet, vel, vela/velene el. vell, vellet, vell, vella/vellene (bokmål, som før) 00.12
vel, velet, vel, vela [veli] el. vell, vellet, vell, vella [velli] (nynorsk, før bare vel) 00.12
vel -et (nyno.)/vel(l) -et (bm.) (før vell)  86.14
velbåren 81.28
velje, valde [valte] 86.21
velkomen el. velkommen 83.25
vell -et (f.eks. vellforening) (se vel ovafor)  75.5
vellykka el. vellykket el. vellykt 82.22
velstand (nyno.) 87.15
velte -a el. velte 79.11
velte, velt, valt, volte/volti 79.11
vender 63.21 64.14 83.17-19
venesæl/vennesæl/vensæl (nyno., før vennesæl/vensæl) 95.50
Venezuela  Republikken Venezuela 95.25
venezuelaner 83.17
venga el. vinga el. venget el. vinget 82.22
venje, vande [vante] 86.21
vennligsinna el. vennligsinnet  83.20
vennskapsband el. vennskapsbånd 84.27
vennskapsbrott el. vennskapsbrudd 84.28
Venstre 63.21
venstrevriding (ikkje -ning) 86.18
vera verd (samsvarbøying) 66.29
verb laget av subst. med valgfri enkeltkonsonant/dobbeltkonsonant 00.13
verbal 77.15 78.13 80.16
verbalsubstantiv (rotforma, genus) 84.17
verd -a[-en] el. verden -en (verd utgår i sms.)  84.24
verd/verdt 65.15
verd- el. verde- el. verdi- (valfritt i sms.) 83.25
Verdande 63.21
verdauke el. verdeauke el. verdiauke 83.25
verdigheit (godteke i nyno.) 87.17
verdkonservativ el. verdekonservativ el. verdikonservativ 83.25
vere (samsvarbøying) 82.20
vere merksam på (samsvarbøying) 66.29
veredeltes landschwein 70.13
verft ubest.fl. - (før -/-er) 84.25
Vergil 63.21
verje, varde [varte] 86.21
verkbroten 68.4
verken 68.15 69.16
verksemd(s)- (nyno., før ikkje binde-s) 91.22
verksemd(s)planlegging (nyno., før verksemdplanlegging) 91.22
verktøy -et 83.20
vern av jord 69.9
vern av skog 69.9
verpesjuk el. verpesyk (før -sjuk) 83.20
verre el. vondare, verst el. vondast (før verre - verst) 91.22
verta klar over (samsvarbøying) 66.29
verta var (samsvarbøying) 66.29
verte (samsvarbøying) 82.20
verv (før (h)verv) (sol-, tide-) 82.22
Veslefrikk (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
Vespasian 63.21
Vespucci, Amerigo 63.21
Vest-Samoa Staten Vest-Samoa 95.25
Vesta 63.21
vestafjells el. vestenfjells (bm., før vestafjells) 91.20
vestkysten (av USA)  95.43
vestre Han (kinesisk dynastinavn) 99.19
Vestromerriket 63.21
vestsamoaner el. samoaner 83.17
vesttyskar 85.14
vettig el. vettug el. vitig el. vitug 77.11
vi ... hver for seg/oss 65.15
vi/me 76.7
vi skal både til Stavanger og Bergen 97.23
vi skal både til Stavanger og til Bergen 97.23
vi skal til både Stavanger og Bergen 97.23
vibrato -en el. -et 86.14
victoria regia -er, -ene 84.25
Victoria (engelsk dronning; før: Viktoria) 01.18
Victoria, se Viktoria 63.21
vidd -a (vidskap) 83.25
vidd el. vidde -a (fjellområde) 83.25
vidd v. 67.4
vidde -a[-en] (vidd utgår i bm.) 84.24
vidde v. 67.4
Vide (tilrådt oljefeltnamn) 84.45
videoband el. videobånd 84.27
vidsynt 65.11
vidunder 81.16
vie -a/-et/-dde/-gde 82.24
viet 67.4
Vietnam  Den sosialistiske republikk Vietnam 95.25
vietnamesar (før vietnam(es)ar) 85.15
vietnamesar vsa. vietnamar 65.6
vietnameser (før også vietnamer) 85.13
vietnameser vsa. vietnamer 65.6
vietnamesisk (før også vietnamsk) 86.17
vifte -a/-en 81.24
vigd 67.4
vigde 67.4
vigg -en el. vik -et el. vikk -en (utbøying av sagtenner) 76.8
vigge el. vike el. vikke 76.8
vigge el. vikje [vike] el. vikke 76.8
viggejern el. vikejern el. vikkejern 76.8
viggetang el. viketang el. vikketang 76.8
viggetong el. vikjetong [viketong] el. vikketong 76.8
Viken/Vika 63.21
vikingferd 63.21
vikingtid 63.21
Viktor Emanuel (Vittorio Emanuel) 63.21
Viktoria (engelsk dronning) 63.21
viktoriansk (beholdes) 01.18
Viktor Emanuel (italienske konger) 01.18
Vilhelm (eng. konger, tyske og østerrikske fyrster) 63.21
Vilhelm av Akvitania (før: Vilhelm av Aquitania) 01.18
Vilhelm av Aquitania 63.21
Vilhelm av Oranien 63.21
Vilje (oljefelt) 96.22
villaer [villaar] - villaene [villaane] (før villaer, villaene) 95.48
vimlen adj. 84.16
Vinde-Syge (dansk) 66.40
vindu, fl. vindu el. vinduer 84.28
vinkelrett(e) 63.13
vinyl 67.15
vinyl -en el. -et 86.15
Viotía (nygresk, før Boiotia) 01.15, 98.25
vipp (fordeling på kjønn etter tyding) 84.17
virksom 66.40
viskose 67.15
vismut 62.6
vismut -en el. -et 82.13 86.14
visum 81.20
vita 70.6
vitamin 67.15
vitrine -en, -er/-ar, -ene/-ane (før bm. vitrin -en/-et, nyno. unor.) 95.35
vogge -a [vugge -a el. -en] 79.10
voks -en el. -et 81.12
voltaner 83.17
volum 81.21
Volve (godkjent som oljefeltnavn) 97.24
vonbroten 68.4
vondare el. verre, vondast el. verst (før verre - verst)  91.22
vor/vorr (i tydingane steinkant; kjølvatn, åretak; nyno., før vor) 95.50
vornedskap 63.21
votum 81.20
vriding (ikkje -ning) 86.18
vrien adj. (før vriden el. vrien) 81.23
vsa. (forkortinga) 69.4
vulkanutbrott el. vulkanutbrudd 84.28
vy-graf 68.13
væn (dansk) 66.41
vær vennlig og ring/vær vennlig å ringe  69.17
vær/vêr 'person født i Værens tegn' (tilsv. for andre stjernetegn) 95.43
vørter 81.16-17
Vågå, kva heiter ein person frå 86.25
våk -a/-en (råk) 81.24
våke -a/-et/-te 81.26
våpen 81.15

W | Til toppen
walkietalkie (før: walkie-talkie) 95.41
walliser schwarzhalsziege 70.13
wap el. vapp (type mobiltelefon; før: -) 00.13
wappe el. vappe 00.13
water 81.16-17 83.25
weasel 66.27
weaselbil 66.27
web el. vebb (dataord og i tydinga ’smøre med impregneringsstoff’) 00.13
webbe el. vebbe (dataord og i tydinga ’smøre med impregneringsstoff’) 00.13
web og for eksempel webside 95.27
weisses edelschwein 70.13
welsh mountainponni 70.14
WHO 63.21
wien(er)blått (bm., før wienerblått) 91.19
wien(er)blått (nyno.) 87.17
wien(er)golv el. -gulv (bm., før wiener-) 91.19
wien(er)grønt (bm., før wienergrønt) 91.19
wien(er)kalk (bm., før wienerkalk) 91.19
wien(er)legg (bm., før wienerlegg) 91.19
wien(er)stol (bm., før wienerstol) 91.19
wien(er)vogn (bm., før wienervogn) 91.19
wienerbrød (nyno.) 87.16
wienerklassisisme (bm., som før) 91.19
wienerklassisisme (nyno.) 87.17
wienerklassisist (bm., som før) 91.19
wienerklassisistisk (bm., som før) 91.19
wieneroperette (bm., som før) 91.19
wienerscnitzel el. -snitsel (bm., som før) 91.19
wienerskole (bm., som før) 91.19
wienersnitsel el. -schnitsel (nyno.) 87.17
wienersnitsel el. wienerschnitzel 84.21
wienerstang (bm., som før) 91.19
wienervals (bm., som før) 91.19
wienervals (nyno.) 87.17
wienerwurst (bm., som før) 91.19
Wienkongressen 63.21
Wienkongressen (nyno.)  87.17
wienerpølse (bm., som før) 91.19
Wilhelm (tyske fyrster), se Vilhelm 63.21
William (engelske konger), se Vilhelm 63.21
wok el. vokk (før: wok) 00.13
wokke el. vokke (før: -) 00.13
wolfram 62.6
wolof (språk i Gambia og Senegal) 86.17
worldcup, worldcuprenn (før: world cup, world cup-renn) 95.41
wrapping > vikleforbindelse 81.33
Wulfila 63.21
wyandotte 70.13
Wyclif, John 63.21

X | Til toppen
x-akse 84.29
x-krok 84.29
x-kromosom 84.29
x-stråle 84.29
xantin 67.15
Xantippe 63.21
xantofyll 67.15
xantogenat 67.15
Xenofon 63.21
xenon 62.6
Xerxes 63.21
xylan 67.15
xylen 67.15
xylose 67.15

Y | Til toppen
y-akse 84.29
y-kromosom 84.29
-yd -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
yd/yd. 71.10
ydmyke som myke 81.26
Yemen el. Jemen (før Yemen) 91.15
yemenitt el. jemenitt (før yemenitt) 91.15
yemenittisk el. jemenittisk (før yemenittisk) 91.15
Yggdrasil 63.21
-yl -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
-ylen -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
ylje, ulde [ulte] 86.21
ylmast, -de [-te] i pret. 86.21
Yme 63.21
ymje, umde [umte] 86.21
ymt 84.17
-yn -et (i namn på kjem. sambind.) 86.15
yngel -en, yngel el. yngler, ynglene  91.21
ynskjeleg el. ynskeleg 82.18
yorkshire 69.14
ypsilon (gresk bokstav) 68.4
yre, yrde el. yrte 86.20
yrje, urde [urte] 86.21
yrke 63.11
yrkes(val)hemja el. yrkes(val)hemma 71.16
yrkesvalghemmet 71.16
-ytt -en (i namn på kjem. sambind.) 86.15
ytterbium 62.6
yttrium 62.6

Z | Til toppen
z-sno 84.29
zairar (før unormert) 85.15
Zaïre (før Zaïre el. Zaire) 91.16
Zaïre  Republikken Zaïre 95.25
Zákynthos (nygresk, før Zakintos) 01.15, 98.25
Zambia  Republikken Zambia 95.25
Zambia, zambiar/-er, zambisk 65.6
zanzibarsk (før: bm. zanzibar(i)sk, nn. -) 01.17
Zarathustra (før: Zoroaster el. Zarathustra) 01.18
Zarathustra el. Zoroaster 63.21
zebu 70.13
zebu el. sebu 74.5
zeta (gresk bokstav) 68.4
Zeuksidemos 62.18
Zeus 62.18
Zeus el. Zevs 63.21
Zevs 62.15
Zevs 62.18
zimbabwar (før unormert) 85.15
zimbabwar/zimbabwer  80.11
Zimbabwe (før Zimbabwe-Rhodesia) 80.11
Zimbabwe  Republikken Zimbabwe 95.25
zimbabwer (før også rhodesier) 85.13
zirkonium 62.6
Zjdanov (før Sjdanov) 95.44
Zomba 65.6
Zorbás 01.14, 98.24
Zoroaster el. Zarathustra 63.21
Zwingli, Ulrich 63.21
zwitterion 67.15
zymase 67.15

Æ | Til toppen
æ (helst ikke i oljefeltnavn) 85.33
Æmilius 63.21
Æneas el. Aineias (sagnhelt i gresk og romersk mytologi; før: Æneas) 01.19
Æneas 63.21
Æneiden 63.21
ære -a/-et 82.23
æsj 81.12
ætt(e)far, ætt(e)mor 76.8
ættebåren 81.28

Ø | Til toppen
ø (helst ikke i oljefeltnavn) 85.33
-ø, bøyning av adjektiv på -ø 80.11
ø/ö 71.16
ø - skrivemåten 64.26
øde - ødte 82.23
Ødipus (før: Oidipus) 01.19
ødle vsa. øgle 65.7
øgle vsa. ødle 65.7
Øgt (dansk: øgning) 66.44
øgte (dansk: lappe noget til) 66.44
ølending (før unormert) 91.16
ømheit -a (godteke i nyno.) 85.18
ønskjeleg el. ønskeleg 82.18
-øre (genus i plantenamn) 83.22 84.25
øre -n el. -t (før b. -n) 84.24
øre, ørde el. ørte 86.20
ørekyt(e) -a (fisk, nyno.) 81.29
ørekyt(e) -en 74.5
ørens- 84.28
ørenslyd el. ørens lyd 84.28
ørken -en; fl. ørkenar (før ørk(e)nar) 83.25
øst/aust 68.16
Øst- 83.22
Øst-Europa el. Aust-Europa (bm.,før Øst-Europa) 91.15
Øst-Kina-havet 83.22
Øst-Tyskland 83.22
østafjelsk el. østenfjelsk (bm., før østafjelsk) 91.20
Østerrike Republikken Østerrike 95.25
østers -er (før -/-er) 84.24
østfrisisk mjølkesau 70.13
østkysten (av USA) 95.43
Østromerriket 63.15
Østromerriket/Austromarriket 63.21
østtimoreser/austtimoresar 99.20
øve - øvde 82.23
øyboer el. øybu(er) (før øy(bo) el. øybu(er)) 91.19
-øye (genus i plantenamn) 83.22 84.25
øye best. fl. øya/øyene/øynene 81.27
øye(n)stein el. øye(n)sten 81.27
øyens- 84.28
øyevipp el. øyenvipp -en 83.20
øyevippe el. øyenvippe -n 83.20
-øyme, nynorske verb 86.20
-øyra (genus i plantenamn) 82.20
-øyre (genus i plantenamn) 82.20
Øystein 63.21
Øyvind Skaldaspille 63.21

Å | Til toppen
å (helst ikke i oljefeltnavn) 85.33
å -a/-en 81.24
å bare flytte sammen uten å gifte seg. 95.51
-å, bøyning av adjektiv på å 80.11
å ikke 95.51
ågerkar el.  ågerkarl (bm., før ågerkar) 95.47
åkergull -en el. -et; -/-er, -a/-ene 84.26
ålending (som før i bm., nyno. unormert) 91.16
ålesunder/ålesundar 95.26
åleten 83.25
ålgjengd [ålgjengt] 83.25
år 2000 85.17
årelate (obl. langform) 83.21
årsens 84.28
årstall skrevet med bokstaver 83.27
Åsgard 63.21
åsgårdsrei -a el. -en (jf. oskorei -a [-en]) 91.21
åt -et 85.15
åt-genitiv 69.15
åte -a el. -en el. -et (før -a/-en) 85.15

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2004 | Oppdatert:18.11.2022