Klarspråk – hva og hvorfor?

Hva menes egentlig med begrepet klarspråk

 

Med klarspråk mener vi i denne sammenhengen korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne

  • finner det de trenger
  • forstår det de finner
  • kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal

Den internasjonale definisjonen av klarspråk: «Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den.»

Definisjonen er utarbeidet av en internasjonal arbeidsgruppe, International Plain Language Working Group (IPLWG).

Hvorfor klarspråk?

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.07.2011 | Oppdatert:12.05.2022