Har du eit språkspørsmål?

Språkrådet svarar på spørsmål som du ikkje finn svar på i vanlege ordbøker og grammatikkar eller på nettsidene våre.

Før du tek kontakt, ber vi deg sjå om svaret på spørsmålet finst i nokon av desse kjeldene:

E-post

Som hovudregel svarar vi berre på språkspørsmål pr. e-post.

sporsmal@sprakradet.no

Me gjer merksam på at skriftlege språkspørsmål kan koma med i den offentlege postjournalen vår.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.05.2009 | Oppdatert:15.11.2022