Kommunal navnsetting

Kommunene har vedtaksmyndighet for skrivemåten av en rekke typer navn. Saksbehandlingen i kommunen skal følge reglene i stedsnavnloven.

Kommunen gjør vedtak om skrivemåten av adressenavn (gater, veier, plasser osv). Kommunen har også vedtaksmyndighet for skrivemåten av navn på tettsteder, grender, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende.

Når kommunen skal gjøre navnevedtak, har navngivingsprosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva de aktuelle gate- og veistrekningene (adresseparsellene) skal hete. Her må en særlig ta hensyn til kapittel 12 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). Den andre gjelder hvordan navnet skal skrives. Her må en bruke lov om stadnamn (stedsnavnloven).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.06.2011 | Oppdatert:14.01.2021