Kommunene og stedsnavnloven

Kommunene blir trukket inn i saksbehandlinga av alle navnesaker som skal behandles etter stedsnavnloven, og har forskjellige retter og plikter i forskjellige typer navnesaker.

Etter stedsnavnloven er kommunene

Merk også:

Retter som kommunene har etter stedsnavnloven

  • Kommuner (og andre offentlige organ) har rett til å reise navnesaker som gjelder navn de skal bruke i tjenesten (§ 6 bokstav a)
  • Kommunene har rett til å uttale seg før det blir fastsatt skrivemåte for stedsnavn i kommunen (§ 8 fjerde ledd)
  • Kommuner (og andre offentlige organ) er gitt klagerett i saker som gjelder navn de skal bruke i tjenesten (§ 12 første ledd)

Plikter og ansvar som kommunene har etter stedsnavnloven

  • Kommuner (og andre offentlige organ) som skal gjøre navnevedtak, skal på forhånd legge saken fram for navnekonsulentene (stedsnavntjenesten) (§ 9 første ledd)
  • Kommuner (og andre offentlige organ) som gjør navnevedtak, har plikt til å melde vedtaket inn til Sentralt stedsnavnregister (SSR) (§ 14 andre ledd)
  • Kommunene (og andre offentlige organ) har plikt til å bruke fastsatte navneformer i tjenesten når slike fins (§ 11 første ledd)
  • Kommunene skal sørge for at alle som har uttalerett får anledning til å uttale seg, og sørge for å kunngjøre alle navnevedtak

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.06.2011 | Oppdatert:27.04.2022