Historiske navn: O–Å

O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

O

(Obadias, se Obadja)
Obadja bibelsk profet
(Oceanus, se Okeanos)
Octavia romerske kvinner
(Octavianus, se Oktavian)
Odelstinget del av Stortinget
Odin norrøn gud
Odovakar (400-tallet) germansk konge
Odysseen gresk epos
Odysseus el. Odyssevs gresk sagnkonge
(Oidipus, se Ødipus)
Okeanos verdenshavet i gresk mytologi, gift med sin søster Tetys, sammen var de opphav til okeanidene, dvs. elvene
Okse, Peder (1520–75) dansk rikshovmester
Oksidenten Vesten; oksidental(sk)
Oktavian Augustus' navn før år 27 f.Kr.
oktoberrevolusjonen i Russland 1917
Olav danske og norske konger
Olav den hellige/heilage el. Hellig-Olav/Heilag-Olav norsk konge og helgen, også kalt Olav Digre, olavskirke/olavskyrkje, olavskloster, Olavsskrinet (= Hellig- Olavs likkiste), olsok
Olav Engelbrektsson (ca. 1480-1538) norsk erkebiskop
Olav Haraldsson = Olav den hellige
Olav Håkonsson (1370–87) norsk-dansk konge
Olav Kyrre (ca. 1050–93) norsk konge
Olav Tryggvason (968–1000) norsk konge
Olavskirken/Olavskyrkja i Bergen, Nidaros og Tunsberg
Olavsklost(e)ret bl.a. i Bergen og Oslo
Oldenburg by og storhertugdømme i Tyskland; oldenborger/oldenborgar medlem av fyrstehus, oldenborgsk
Oleana norsk nybyggerkoloni i Amerika
Oleg (død 913) storfyrste i Kiev
(Olg(i)erd, se Algirdas)
Olof Skötkonung (1000-tallet) svensk konge
Olsen, Isak norsk samemisjonær
(Oluf danske konger, se Olav)
Olymp(en) gudenes bolig i gresk mytologi; olympisk
Olympia landskap på Peloponnes (nå Olymbia); olympisk
Olympos fjell i Hellas (nå Ólymbos); olympisk
omajadene/omajadane kalifer i Damaskus, omajadisk
(omayyadene, se omajadene)
Omd nå Andøya
opiumskrigen krigen mellom Storbritannia og Kina 1839–42
Opplandene/Opplanda distriktene nord for Oslo
Opplandenes amt nå Hedmark og Oppland fylker
opplysningstida bm. også opplysningstiden betegnelse på perioden 1600–1700
optimat romersk politiker som holdt på senatets autoritet
Orange historisk fyrstedømme, nå by i Sør-Frankrike
Oranien europeisk fyrstehus
Oransjeordenen orden i Nord-Irland
Oresjek det opprinnelige navnet på byen Petrokrepost i Russland, under svensketiden 1611–1702 Nöteborg, deretter kalt Sjlisselburg (tysk Schlüsselburg), omdøpt til Petrokrepost i 1944
Orfeus el. Orfevs gresk sanggud
Orkdølafylke gammelt fylke i Trøndelag
Orknøyene/Orknøyane orknøysk, orknøying
orleanist (tilhenger av de franske kongehus av linjen Orléans
Orléans 1 by i Frankrike; 2 fransk fyrstehus
Orlov russisk adelsslekt
Ormazd iransk gud
Ormen Lange Olav Tryggvasons skip
(Orpheus, se Orfevs)
(Oscar svensk-norske konger, se Oskar)
Oscarsborg festning ved Drøbak
Osebergskipet vikingskip funnet i Vestfold
Osiris egyptisk dødsgud
Oskar svensk-norske konger
Oslo før 1624 og etter 1924, ellers Kristiania
Osloavtalen el. Oslo-avtalen avtale inngått i Oslo 1993 mellom Israel og PLO
Osman tyrkiske sultaner; osman, osmansk
(Osrhoene, se Osroene)
Osroene oldtidslandskap i Mesopotamia og Syria
Ostmark 1 markgrevskap; 2 det nazistiske navnet på Østerrike da landet var innlemmet i Tyskland
(ostrogoter, se østgotere)
Ostrolenka slagsted i Polen 1807 og 1831
(Othman tyrkiske sultaner, se Osman)
Ottar fra/frå Hålogaland (800-tallet) norsk høvding og sjøfarer
Otto tysk-romerske keisere; ottonsk
Ottokar bøhmiske konger
Overhuset del av Parlamentet i England/Storbritannia
Ovid el. Publius Ovidius Naso (43 f.Kr.–17 el.18 e.Kr.) romersk dikter
(Oxe, Peder, se Okse)

[Til toppen]

P

Padus det latinske navnet på elva Po
Paflagonia oldtidslandskap i Lilleasia
Pafos by på Kypros
Pahlavi, Muhammad Riza (1919–80) iransk sjah
Palatinerhøgda el. Palatinerhøyden/Palatinhøgda høyde i Roma
Palatium = Palatinerhøyden
Paleet bygning i Kristiania
Palestina landområde i Midtøsten; palestiner/palestinar, palestinsk
Pan gresk gud
Pandora gresk sagnkvinne
Panmunjom forhandlingssted i Korea
Pannonia romersk provins, omfattet deler av dagens Ungarn, Serbia og Østerrike; pannonsk
Pantheon tempel i Roma
Papa Doc (1907–71) haitisk diktator, = Duvalier, François
(Paphos, se Pafos)
Paracelsus (1493–1541) sveitsisk lege og naturforsker, = Theophrastus Bombastus von Hohenheim
Paris trojansk prins i gresk mytologi
Parlamentet 1 nasjonalforsamlingen i Storbritannia; 2 forsamling i EU
Parnassos fjell i Hellas; parnass, parnassisk
Paros gresk øy; parisk
Partenon tempel på Akropolis, Aten
Partia oldtidsland, tilsvarer Nordøst-Iran; parter/partar, partisk, parterriket/partarriket
Parvati hinduisk gudinne
Passarowitz sted for fredsslutning 1718, nå Požarevac, by i Serbia
Patroklos gresk sagnskikkelse
Paul paver; russisk tsar
Paulus apostel; paulinsk
(Pavel, se Paul)
pax Romana
Pax romersk fredsgudinne
Peder Clausson Friis (1545–1614) norsk prest og forfatter
Pedersson Beyer, Absalon (1528–75) norsk forfatter og skolemann
Pedersson, Gjeble (ca. 1490–1557) norsk biskop og kirkereformator
Pedro brasilianske keisere
Pegasos vingehest i gresk mytologi; pegasus symbol på diktekunsten
(Pehlevi, se Pahlavi)
(Peiraieus, se Pireus)
Peisistratos (500-tallet f.Kr.) tyrann i Aten
Peloponnes halvøy i Hellas; peloponneser/peloponnesar, peloponnesisk, Peloponneskrigen
Per Gynt sagnfigur fra Gudbrandsdalen (Peer Gynt hos Ibsen)
Perea jødisk provins i romersk tid
Pergamon by i Mysia
Perikles (400-tallet f.Kr.) gresk statsmann; perikleisk
Persefone datter av Zevs
Persepolis oldtidsby i Iran
Persevs 1 gresk sagnhelt; 2 makedonsk konge
Persia oldtidsrike; perser/persar, persisk, perserriket/persarriket, perserkrigene/persarkrigane
Pesjkov, Aleksej (1868–1936) russisk forfatter, = Maksim Gorkij
(Petar, se Peter)
Peter apostel; peterspenge avgift til pavestolen i middelalderen
Peter europeiske fyrster og konger, russiske tsarer
Peter den store (1672–1725) russisk tsar
Peter Njegosj montenegrinske fyrster
Peter Paul-festningen festning i St. Petersburg
Peterskirken/Peterskyrkja i Bergen, Nidaros og Tunsberg
Petra oldtidsby sør for Dødehavet
Petrarca, Francesco (1304–74) italiensk dikter
Petrograd 1914–24 navn på St. Petersburg
Petrokrepost festning og by ved Nevas utløp fra Ladoga, tidligere navn Oresjek, Nöteborg og Schlüsselburg
Petsamo før finsk by, nå den russiske byen Petsjenga
Petsjenga russisk by, før den finske byen Petsamo
Pfalz fyrstedømme i Tyskland; pfalzgreve
(Ph- bibelske og greske navn, se F-)
(Philipp europeiske fyrster, se Filip)
(Philippe franske konger og fyrster, se Filip)
Pilatus, Pontius romersk landshøvding i Judea
Pilsen (tysk) el. Plzeň (tsjekkisk) by i Tsjekkia
Pindar (522/518–ca. 440 f.Kr.) gresk dikter; pindar(i)sk
(Pinehas, se Pinhas)
Pinhas bibelske personer
Pipin den lille/litle sønn av Karl Martell, far til Karl den store
Pireus by i Hellas, nå Pireás
Pisjpek tidligere navn på Bisjkek, hovedstaden i Kirgisistan, sovjetisk navn Frunze
Pius paver
Pizarro, Francisco (1476–1541) spansk erobrer i Amerika
(Pjotr, se Peter)
Plataiai oldtidsby i Hellas
Platon (427–347 f.Kr.) gresk filosof
Plautus, Titus Maccius (ca. 250–184 f.Kr.) romersk dikter
Plinius to romerske forfattere
Plutark (ca. 45–125 e.Kr.) gresk filosof og historiker
Pluton underverdenens gud i gresk mytologi
Plutos rikdommens gud i gresk mytologi
Plzeň(tsjekkisk) el. Pilsen (tysk) by i Tsjekkia
polanere/polanarar vestslavisk stamme
poljanere/poljanarar østslavisk stamme
Polo, Marco (1254–1324) venetiansk oppdagelsesreisende
polske korridor/korridoren, Den landstrekning som gav Polen adgang til Østersjøen
Poltava slagsted i Ukraina 1709
Polybios (100-tallet f.Kr.) gresk historiker
Polyhymnia muse i gresk mytologi
pomak islamisert bulgarer
Pommern landskap ved Østersjøen, historisk fyrstedømme
pommeraner/pommeranar, pommeransk el. pommersk
pomor russer som drev (bytte)handel i Finnmark ca. 1700–1917; pomorhandel
Pompeii oldtidsby i Italia; pompeiansk el. pompeiisk
Pompeius Magnus, Gnæus (106–48 f.Kr.) romersk hærfører og statsmann
Pons Milvius bru ved Roma
pontifex maximus leder for prestekollegium i Roma
Pontoppidan dansk slekt
Pontos oldtidsrike i Lilleasia; pontisk
Poppæa Sabina (ca. 30–65) romersk keiserinne
populares romerske politikere som utfordret senatets autoritet, = folkepartiet
Poseidon havets gud i gresk mytologi
Potemkin (tradisjonell form) russisk krysser kjent fra opprør i 1905 og film av Sergej Eisenstein
Potemkin, Grigorij (1739–81) russisk fyrste
(Potjomkin, se Potemkin)
Praksiteles (300-tallet f.Kr.) gresk billedhogger
Pressburg tysk navn på Bratislava, hovedstaden i Slovakia
Preussen historisk kongerike; prøysser/prøyssar, prøyssisk
Priamos gresk sagnkonge
Prillar-Guri varslet bøndene ved Kringen om skottetoget
Princip, Gavrilo (1894–1918) bosnisk attentatmann, utløste 1. verdenskrig
prinsipatet navn på det romerske keiserdømmet i tiden mellom Augustus og Diokletian
Prometeus el. Prometevs ildens gud i gresk mytologi
Prusa by i Bitynia, nå Bursa i Tyrkia
Prytaneion rådhus og byråd i greske byer
Psammetik egyptiske konger
Psyke gresk sagnskikkelse
Ptah egyptisk gud
Ptolemaios, Klaudios (100-tallet e.Kr.) gresk astronom og matematiker; ptolemeiker/ptolemeikar tilhenger av Ptolemaios' lære, ptolemeisk
Ptolemaios konger i Egypt
Pugatsjov, Jemeljan (død 1775) russisk bondeopprører
Pyrrhos (319–272 f.Kr.) konge i Epeiros; pyrrhisk, pyrrhosseier/pyrrhossiger
Pytagoras gresk matematiker; pytagoreer/pytagorear, pytagoreisk
Pyteas (300-tallet f.Kr.) gresk sjøfarer
Pytia prestinne ved oraklet i Delfi
Pyton drake i gresk mytologi

[Til toppen]

Q

(Qadhafi, se Gaddafi)
Qi kinesisk dynasti 479–502
Qin kinesisk dynasti 221–206 f.Kr.; navnet Kina kommer fra dette dynastiet
Qin Shihuangdi kinesisk keiser 221–210 f.Kr.
Qing kinesisk dynasti 1644–1911, = Mandsju-dynastiet
Querini, Pietro (1400-tallet) italiensk sjøfarer som strandet på Røst
Quetzalcóatl aztekisk gud
Quintilian (ca. 35–100 e.Kr.) romersk retorikklærer
Quintus Horatius Flaccus el. Horats (68-5 f.Kr.) romersk dikter
(Quirinalis, se Kvirinalhøgda)
Quirinus romersk krigsgud

R

Ra egyptisk solgud
Radamantys gresk sagnkonge
(Raetia, se Rætia)
Rafael (1483–1520) italiensk maler, = Raffaello Santi
Ragnar Lodbrok dansk sagnkonge, Lodbrokssønnene/Lodbrokssønene
ragnarok verdens undergang i norrøn mytologi; et ragnarok
Ragnhild norske dronninger
Ragnvald (Møre)jarl (800-tallet) norsk høvding
Ragusa italiensk navn på Dubrovnik, historisk republikk, by i Kroatia
Rakel bibelsk person
Raknehaugen stor, kunstig haug på Romerike
Rama hinduisk gud
Ramakrishna (1834–86) hinduisk prest
Ramn Høngsson (nyno.) lovsigemann på Island
Ramses egyptiske faraoer
Ranrike = Båhuslen
Rapalloavtalen 1 i 1920 mellom Italia og Jugoslavia; 2 i 1922 mellom Russland og Tyskland
Ras Tafari Makonnen (1892–1975) etiopisk keiser, = Haile Selassie; rastafari, rastafarisk
Raumarike nå Romerike; raumer/raumar, raumene/raumane
Raumsdølafylke gammelt vestnorsk fylke
Ravn/Ramn Høngsson (ca. 878–950) lovsigemann på Island
(Re egyptisk solgud, se Ra)
Re slagsted i Vestfold 1163 og 1177
Rea gresk sagnkvinne
Rea Silvia kongsdatter i romersk mytologi
reformasjonen betegnelse på den kirkelige omveltningen i Europa på 1500-tallet
Reidgotaland kongerike i nordisk sagn, trolig Jylland
Reinskloster kloster, seinere storgård i Trøndelag
Rembrandt (1606–69) nederlandsk maler, = Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Remus grunnlegger av Roma sammen med Romulus
Rentekammeret dansk institusjon for innkreving av statsinntekter, se også Skattkammerkollegiet
Reval tysk og tidligere svensk navn på Tallinn
Reykjaholt Snorre Sturlasons gård på Island
(Rh- greske navn, se R-)
(Rhamses, se Ramses)
Rhenus romersk navn på Rhinen
(Rhodos, se Rodos)
(Richard engelske konger, se Rikard)
Rigveda religiøs indisk litteratur, del av Veda
Rijeka by i Kroatia, italiensk navn Fiume
Rikard engelske konger
riksakten/riksakta traktat av 1815 mellom Norge og Sverige
Riksdagen (dansk, finsk, svensk); en/ein riksdag
riksforsamlinga, bm. også -en på Eidsvoll
Rimfakse hest i norrøn mytologi
Ringarike nå Ringerike; ringer/ringar, ringene/ringane
Robespierre, Maximilien (1758–94) fransk revolusjonær
Robin Hood i engelsk middelalderdiktning leder for en gruppe fredløse
Rodos gresk øy
Rollo vikinghøvding, senere hertug av Normandie, kanskje = Gange-Rolv
Rolv Krake dansk sagnkonge
Romanov russisk tsardynasti
romantikken retning innenfor kunst og litteratur på 1800-tallet
Romatraktaten av 1957
Romerikstårnet på Akershus
Romerriket/Romarriket
Romsdals amt nå Møre og Romsdal fylke
Romulus grunnlegger av Roma sammen med Remus
rosekrigene/rosekrigane kriger 1455-85 mellom engelske kongeslekter Rosenborg slott i København
Rosendal baroni i Hardanger
Rosenkrantztårnet i Bergen, tidligere navn Valkendorftårnet
Roskildefreden fredsslutning 1658 mellom Sverige og Danmark-Norge
Rothschild internasjonal bankierfamilie
RSDAP Russlands sosialdemokratiske arbeiderparti; før 1925, deretter SUKP(b)
RSFSR forkorting for Russland som republikk i Sovjetunionen
Rubicon elv i Italia
Rudolf europeiske fyrster, konger og keisere
Rumelia tidligere navn på tyrkisk territorium i Europa
Rundetårn i København
Rurik grunnlegger av Novgorod-staten
rus i Nestorkrøniken navn på skandinaver som ble tilkalt for å herske i Gardarike
Rus 1 historisk rike (= Kyivriket) 2 navn brukt historisk om ulike stater i det østslaviske området
Russland 1 navn brukt historisk om ulike stater i det østslaviske området, blant annet Rus 2 stat med sentrum i Moskva som først vokste fram på 1200-tallet
Rygjafylke gammelt vestnorsk fylke; ryger, rygene (bm. og nyno.)
Rygjarbit skillet mellom Øst-Norge og Vest-Norge i middelalderen, nå Gjernestangen nær Risør
Rætia romersk provins, omfattet deler av dagens Sveits, Tyskland og Østerrike
røde armé, Den / Den raude armeen populært navn på hæren i Sovjetunionen
Rømer, Ingjerd Ottesdotter (ca. 1475–1555) norsk adelsdame, også kalt fru Inger til Austrått
(Røykholt, se Reykjaholt)
Råbyggelaget/Råbyggjelaget = indre Agder
Rådet i EU, = Unionsrådet

[Til toppen] 

S

Saba oldtidsrike i Arabia
Saba, Isak (1875–1921) samisk politiker
sabiner/sabinar person av italisk (se italiker) stamme
Sachsen historisk landskap i Tyskland; sakser/saksar, saksisk
Sadok øversteprest; saddukeisme retning innenfor jødedommen, saddukeer/saddukear tilhenger av saddukeismen
safavidene/safavidane iransk dynasti, safavidisk
saffaridene/saffaridane iransk dynasti, saffaridisk
Saigon by i Sør-Vietnam, nå Ho Chi Minh-byen
(Sakarias, se Sakarja)
Sakarja jødisk profet
Saksland norrønt navn på Sachsen
Saladin (1137–93) sultan av Egypt og Syria, sønn av Ajub
Salamis 1 gresk øy (nå Salamína); 2 gresk oldtidsby på Kypros
Salisbury (før by i Sør-Rhodesia, nå Harare i Zimbabwe
Salle, Robert de la fransk kolonisator i Nord-Amerika, 1600- tallet
Sallust (86–34 f.Kr.) romersk historiker
Salomo (jødisk konge; salomonisk el. salomo(n)sk
(Saloniki, se Tessaloniki)
samanidene/samanidane iransk dynasti, samanidisk
Samaria by og landskap i Jødeland; samaritan innbygger i Samaria; barmhjertig person, samaritansk
sambandsbrør (nyno.), se forbundsfeller
Sameland el. Sápmi områder på Nordkalotten der det bor samer
Samnium oldtidslandskap i Italia; samnitt, samnittisk
Samos gresk øy; samisk
Samson jødisk dommer og helt
Samuel jødisk dommer og profet; Samuelsbøkene el. s-
samurai japansk adelig kriger
Samveldet av uavhengige stater/statar sambandet av tidligere sovjetrepublikker, = SUS
Sankt (St.) Croix dansk koloni i Vestindia
Sankt (St.) Jan dansk koloni i Vestindia
Sankt (St.) Thomas dansk koloni i Vestindia
Sankt Hallvard = Hallvard den hellige
Sankt Olav = Olav den hellige, Hellig-Olav
(Sankta Clara, se Klara av Assisi)
Sapfo (ca. 600 f.Kr.) gresk dikter; sapfisk
Sápmi el. Sameland områder på Nordkalotten der det bor samer
Sáráhkká gudinne i samisk mytologi
Sardes by i Lydia
Sardinia historisk kongerike
Sarepta by i Fønikia, nå Sarafand i Libya
sasanidene/sasanidane iransk dynasti 226–651; sasanidisk
Saturn romersk jordbruksgud; saturnalier/saturnaliar fest til ære for Saturn
Saul jødisk konge
Saulus Paulus' opprinnelige navn
Savery, Thomas (1650–1715) engelsk ingeniør
Savio, John Andreas (1902–38) samisk billedkunstner
Savoie hertugdømme i nåværende Frankrike og Italia; savoier/savoiar, savoi(i)sk
Saxo Grammaticus (1100–1200-tallet) dansk historieskriver
(Scaevola, se Scævola)
(Scandia, se Skandia)
Schlesien tidligere tysk landskap, nå Śląsk i Polen; schlesier/schlesiar, schlesisk
Schleswig (tysk) el. Slesvig (dansk) by i Tyskland
Schlüsselburg se Oresjek
schmalkaldiske forbund/forbundet, Det tysk protestantisk forbund
Schwaben historisk landskap i Tyskland; schwaber/schwabar (jamfør sveber), schwabisk
Schøning, Gerhard (1722–80) norsk historiker
Scipio Africanus (235–183 f.Kr.) romersk hærfører; = Scipio den eldre
Scipio den yngre (185–129 f.Kr.) romersk hærfører
Scævola (tilnavn til det romerske slektsnavnet Mucius
se(i)nere/seinare Han kinesisk dynasti 947–950
se(i)nere/seinare Jin kinesisk dynasti 936–947
se(i)nere/seinare Liang kinesisk dynasti 907–923
se(i)nere/seinare Tang kinesisk dynasti 923–936
se(i)nere/seinare Zhou kinesisk dynasti 951–960
(Seba, se Saba)
Sebedeus far til apostlene Jakob og Johannes
(Sedekias, se Sidkia)
(Sefanias, se Sefanja)
Sefanja jødisk profet
(sefevider, se safavider)
Sehested, Hannibal (1609–66) dansk-norsk statsmann
seksdagerskrigen/seksdagarskrigen tredje arabisk-israelske krig 1967
Seldsjuk tyrkisk høvding, seldsjukkene/seldsjukkane (tyrkisk dynasti), seldsjukkisk
Selevkia oldtidsbyer, bl.a. i Syria og Lilleasia
Selje øy, kloster og bispesete i Nordfjord
Selevkos (1.) Nikator hærfører hos Aleksander den store, syrisk konge; selevkid person av syrisk dynasti 364–21 f.Kr., selevkidisk, selevkidriket
Seneca, Lucius Annæus to romerske talere
Serbia tidligere rike med vekslende grenser, nå egen stat
Serna norsk bygd, nå Särna i Sverige
severe/sevarar slavisk stamme
Seymour, Jane (1509–37) engelsk dronning
(Sh-, se også Sj-)
(Shahpur, se Sjahpur)
Shaka (ca. 1787–1828) zuluhøvding
Shang kinesisk dynasti 16.–11. årh. f.Kr.
(Sheba, se Saba)
Shetland Hjaltland som norrønt navn; shetlandsk, shetlending
shintoisme japansk religion; shintoist, shintoistisk
Shiva hinduisk gud
shogun japansk embetstittel
Shu Han kinesisk kongedømme 221–263
Siam tidligere navn på Thailand
Sibylla spåkvinne i romersk mytologi; sibyllinsk
Sidkia jødisk konge
Sidon by i Fønikia, nå Sayda i Libanon
Siebenbürgen tysk navn på Transilvania, landskap i Romania
Sigismund polske konger, tysk-romersk keiser
Sigismund Vasa (1566–1632) svensk-polsk konge
Sigurd norske konger
Sigurd Fåvnesbane germansk sagnhelt
Sigurd Jorsalfare (ca. 1090–1130) norsk konge
Sigurd (Lade)jarl (ca. 890–960) norsk høvding
Sigurd Munn(1134–55) norsk konge
Sigurd Ribbung (1204–26) norsk kongsemne; ribbung tilhenger av Sigurd Ribbung
Sigurd Ring nordisk sagnkonge, far til Ragnar Lodbrok
Sigurd Slembe (død 1139) norsk kongsemne
Sigurd Syr (ca. 960–1020) norsk småkonge
Sigvalde jarl en jomsviking
Sigvat Tordsson (1000-tallet) islandsk skald, kalt Sigvat skald
Sikkerhetsrådet (bm.) el. Tryggingsrådet (samform) i FN
(Silo, se Sjilo)
Simeon 1 bibelske personer; 2 bulgarske herskere
Sindbad Sjøfareren/Sjøfararen skikkelse i Tusen og en natt
Sinope by i Pontos, nå Sinop i Tyrkia
(Sinovjev, se Zinovjev)
Sisyfos gresk sagnskikkelse; sisyfosarbeid
sixtinske kapell, Det / sixtinske kapellet, Det kapell i Vatikanpalasset i Roma
(Sj-, se også Sh-)
(sjahen av Persia, se Pahlavi)
Sjahpur iranske konger av sasanidenes dynasti
sjaman prest, særlig hos nord- og sentralasiatiske folkeslag; sjamanisme
(Sjdanov, se Zjdanov)
Sjeherasad eventyrfortellerske i Tusen og en natt
Sjevardnadze, Eduard (1928–) sovjetisk politiker, så president i Georgia
Sjilo by i Jødeland
(Sjiva, se Shiva)
(Sjivkov, se Zjivkov)
(Sjlisselburg, se Oresjek)
(Sjukov, se Zjukov)
sjuårskrigen den nordiske 1563–70, den prøyssiske 1756–63
Skamandros elv i Lilleasia kjent fra Iliaden
Skanderbeg (1405–68) albansk nasjonalhelt, = Georg Kastriota
Skandia oldtidsnavn på Skandinavia
Skattkammerkollegiet i en periode annet navn på Rentekammeret
Skidbladne Frøys skip; men: Skibladner (ferje på Mjøsa)
Skinfakse hest i norrøn mytologi
Skiringssal handelssted i Vestfold
Skirne Frøys tjener
Skuld norne
Skylla sjøuhyre i gresk mytologi
Skytia oldtidsland nord for Svartehavet; skyter/skytar, skytisk
Skøynafylke gammelt fylke i Trøndelag
Skålholt gård og bispesete på Island
Slavonia historisk landskap i dagens Kroatia; slavon, slavonsk
Sleipne Odins hest
Slesvig (dansk) el. Schleswig (tysk) by i Tyskland
Slottsloven på Akershus kommisjon 1704–21 med myndighet til å styre Norge
Slovakia stat i Europa, tidligere del av Tsjekkoslovakia; slovak, slovakisk
Slovenia stat i Europa, tidligere delrepublikk i Jugoslavia,
slovener/slovenar, slovensk
Smith, Adam (1723–90) skotsk sosialøkonom
(Smutnoje vremja, se Den store urotida)
Smyrna by i Jonia, nå Izmir i Tyrkia
Smålenenes amt nå Østfold fylke
Snorre Sturlason el. Sturluson (1178/79–1241) islandsk høvding og historieskriver
(socii, se forbundsfeller)
Sofie nordiske dronninger
sofist veltalenhetslærer i det gamle Aten; sofisme, sofistisk
Sofokles (400-tallet f.Kr.) gresk dikter; sofokleisk
Sogdiana oldtidsland, tilsvarer deler av Usbekistan; sogder/sogdar, sogdisk
Sokrates (400-tallet f.Kr.) gresk filosof; sokratisk, sokratikk sokratisk metode, sokratiker/sokratikar tilhenger av sokratikken
(Soliman, se Suleiman)
solkongen = Ludvig 14. av Frankrike
Solon (500-tallet f.Kr.) gresk dikter og statsmann; solon(i)sk
Somby, Mons Aslaksen (1825–54) samisk opprørsleder
son, -søn, -sønn; -son er obligatorisk form til ca. 1600. En bør således skrive Absalon Pedersson og Peder Clausson
Song kinesisk dynasti 960–1279, se også nordre og søre Song
Song Meiling (1897–) kinesisk politiker, = madame Chiang Kai- shek
Songhai historisk rike i Vest-Afrika
(Sophie nordiske dronninger, se Sofie)
Sovetsk russisk by, før den tyske byen Tilsit
Sovjetunionen tidligere stat i Europa og Asia; sovjeter/sovjetar, sovjetisk
Spalato italiensk navn på Split, by i Kroatia
spanske mark/marka, Den provins i Karl den stores rike
Sparbyggjafylke gammelt fylke i Trøndelag
Sparta by i Hellas (nå Spárti); spartaner/spartanar, spartansk
Spartacus (død 71 f.Kr.) leder for slaveopprør i Romerriket
Spener, Philipp Jakob (1635–1705) tysk prest
Spinne-Jenny el. Spinning Jenny spinnemaskin oppfunnet av James Hargreaves ca. 1765
Split by i Kroatia, italiensk navn Spalato
SSSR forkortelse for Sovjetunionen
St. Petersburg by i Russland, Petrograd 1914–24, sovjetisk navn Leningrad
Stalingrad sovjetisk navn på det tidligere Tsaritsyn, nå Volgograd
Staraja Ladoga by i Russland, norrønt navn Aldeigjuborg
Stavanger amt nå Rogaland fylke
stavnsband, bm. også stavnsbånd forpliktelse til å bli på sitt hjemsted
Stefan paver; serbiske konger
Stefan Batory (1533–86) fyrste av Transilvania og konge av Polen, = István Báthory (ungarsk)
Stefan Dusjan (1308–55) serbisk konge
Steiermark historisk hertugdømme; nå forbundsland i Østerrike
Steinviksholm festning ved Trondheim
stendermøte møte der deltakerne er samlet i stender
Stenka Razin russisk bondeopprører i 1670
Steno kvinnelig uhyre i gresk mytologi, en gorgon
Stephenson, George (1781–1848) britisk lokomotivkonstruktør
Stettin tidligere tysk by; nå Szczecin i Polen
(Stheno, se Steno)
Stiklestad slagsted i Trøndelag 1030
Stjordølafylke gammelt fylke i Trøndelag
Stolbovo russisk landsby, fredsslutning 1617
store mur/muren, Den = Den kinesiske mur/muren
store urotida, Den, bokmål også urotiden, = Smutnoje vremja, periode i russisk historie, 1598–1613
Store Svitjod Snorres navn på Russland
stormogul el. mogul tittel på indiske herskere 1526–1858
Storrussland i motsetning til Lillerussland og Hviterussland
Stortinget, et/eit storting
Strindafylke gammelt fylke i Trøndelag
Sturla Tordsson islandske høvdinger
sturlungtid periode i Islands historie
Styks elv i Hellas (renner ned i dødsriket Hades); stygisk
Suderheim storgård på Romerike
Suderøyene/Suderøyane norrønt navn på Hebridene
Sudetene/Sudetane fjellkjede på grensa mellom Tsjekkia og Polen
Sudetland del av Tsjekkoslovakia innlemmet i Tyskland 1938-45;
sudettysker/sudettyskar, sudettysk
Suetonius Tranquillus, Gaius (76–138 e.Kr.) romersk historiker
Sui kinesisk dynasti 581–618
SUKP(b) (senere SUKP) Sovjetunionens kommunistiske parti (bolsjevikene); etterfulgte RSDAP
Suleiman tyrkiske sultaner
(Süleyman, se Suleiman)
Sulla, Lucius Cornelius (138–78 f.Kr.) romersk hærfører og politiker
Sumer oldtidsland i Mesopotamia; sumerer/sumerar, sumerisk
(Sun Chung-shan, se Sun Yat-sen)
(Sun I-Hsien, se Sun Yat-sen)
Sun Yat-sen el. Sun Yixian (1866–1925) kinesisk politiker
(Sun Zhongshan, se Sun Yat-sen)
sunna overleveringer om Muhammeds liv; sunnisme ortodoks islamisme, sunnitt, sunnimuslim
Sunniva norsk helgen fra 900-tallet
Sunnmørafylke gammelt fylke på Nord-Vestlandet
Suomenlinna (finsk) el. Sveaborg (svensk) festning i Finland
SUS forkorting for Samveldet av uavhengige stater/statar
Susa by i Elam
svartedauden epidemi på 1300-tallet
svea- sveakongen o.l.
Sveaborg (svensk) el. Suomenlinna (finsk) festning i Finland
Svealand den midterste delen av Sverige; svear, svearne/sveane
svebere/svebarar germansk folkestamme, jf. Schwaben; svebisk
Svein danske, norske og svenske konger
Svein (Lade)jarl (død 1016) styrte Norge sammen med broren Eirik
Svein Alfivason (død 1036?) norsk konge, også kalt Svein Knutsson
Svein Estridsson (ca. 1020–74) dansk konge
Svein Knutsson = Svein Alfivason
Svein Tjugeskjegg (død 1014) dansk konge
(Sven, Svend svenske og danske konger, se Svein)
Sverdlovsk sovjetisk navn på Jekaterinburg
Sverdrup norsk slekt med mange fremtredende personer, bl.a. Georg Sverdrup, eidsvollsmann
Sverker svenske konger
Sverre Sigurdsson (ca. 1150–1202) norsk konge
Sverresborg to av kong Sverres befestning, ved Bergen og Nidaros
(Sveton(ius), se Suetonius)
svibruk jorddyrking der en svir av vegetasjon og sår i asken
Svitjod norrønt navn på Sverige
Svjatopolk (1000-tallet) fyrste i Kiev
Svjatoslav (død 972) storfyrste i Kiev
Svolder slagsted ca. 1000, trolig i Nord-Tyskland
Sybaris gresk oldtidsby i Sør-Italia; sybaritt, sybarittisk
Sygnafylke gammelt vestnorsk fylke
Syrakus gresk by på Sicilia, nå Siracusa
Szczecin polsk by, før den tyske byen Stettin
Sæmund Frode (1056–1133) islandsk historieskriver
Særimne galte i norrøn mytologi
sættargjerda i Tunsberg overenskomst 1277 mellom kongemakt og kirke i Norge
sølibat seksuell avholdenhet, ugift stand
(-søn, -sønn, -son, se -son)
Søndre Bergenhus amt nå Hordaland fylke
Søndre Trondhjems amt nå Sør-Trøndelag fylke
Sør-Kina-havet
Sør-Rhodesia tidligere britisk koloni, nå staten Zimbabwe
søre Song kinesisk dynasti 1127–1279
Sørstatene/Sørstatane i borgerkrigen i USA; sørstatsgeneral

[Til toppen]

T

(Ta-Tsing, se Qing)
Tacitus, Cornelius (død etter 115 e.Kr.) romersk historiker
Taiwan øy og stat i Sør-Kina-havet, tidligere kalt Formosa
Tales (fra/frå Milet) (ca. 640–550 f.Kr.) gresk filosof
(Talia, se Thalia)
Tallinn hovedstaden i Estland, tysk navn Reval
Tamerlan el. Timur Lenk (1336–1405) sentralasiatisk fyrste og erobrer; timuridene/timuridane islamsk dynasti, timuridisk
Tanatos dødsgud i gresk mytologi
Tang kinesisk dynasti 618–907
Tantalos gresk sagnkonge; tantalisk
Taras (gresk) el. Tarent(um) (latin) by i Italia, nå Taranto
Tarik (død ca. 715) arabisk hærfører
tarpeiske klippe/knausen, Den del av Kapitol, oppkalt etter Tarpeia, en ung kvinne
Tarquinius romerske konger
Tarsos (gresk) el. Tarsus (latin) by i Kilikia, nå Tarsos i Tyrkia
Tartaros sted i underverdenen i gresk mytologi
Tartu by i Estland, tysk og svensk navn Dorpat
Tasso, Torquato (1549–95) italiensk dikter
Tausen, Hans (1494–1561) dansk kirkereformator
Teben oldtidsby i Egypt
Teben oldtidsby i Hellas
Telamork nå Telemark; teler, telene (bm. og nyno.)
Telemakos gresk sagnskikkelse
Tell, Wilhelm sveitsisk sagnhelt, skal ha levd på 1300-tallet
Tellus romersk gudinne
Temis gresk gudinne
Temistokles (ca. 528–462 f.Kr.) gresk hærfører og statsmann
(Teng Hsiao-ping, se Deng Xiaoping)
Tenochtitlán aztekernes hovedstad i Mexico
Teoderik den store østgotisk konge 475–526
(Teodosius, se Theodosius)
Teofrastos (fra/frå Lesbos) (ca. 372–287 f.Kr.) gresk filosof
Teognis (fra/frå Megara) (600-tallet f.Kr.) gresk dikter
Teokrit (200-tallet f.Kr.) gresk dikter
Teopompos gresk historiker
Termopylene/Termopylane slagsted i Hellas 480 f.Kr.
Terpsikore dansekunstens muse i gresk mytologi
Tertullian (ca. 160–220) romersk forfatter
teselskapet i Boston el. The Boston Tea Party betegnelse på det som skjedde på havnen i Boston i 1776
Teseus el. Tesevs gresk sagnhelt
Tespis (500-tallet f.Kr.) gresk dikter; tespiskjerre omreisende teatertrupp
(Tessalia, se Thessalia)
(Tessaloniki, se Thessaloniki)
testakten/testakta engelsk lov av 1673 om kongens overhøyhet over kirken
Tetis havgudinne i gresk mytologi, mor til Akilles
Tetys gresk sagnskikkelse, gift med sin bror Okeanos, mor til okeanidene
Tetzel, Johann (ca. 1465–1519) tysk dominikanermunk
Teusina sted i Estland, fredsslutning 1595
Teutoburgerskogen slagsted i Tyskland 9 e.Kr.
(Th-, se også T-)
Thailand stat i Asia, tidligere navn Siam
(Thaleia, se Thalia)
Thalia komediens skytsgudinne i gresk mytologi
The Great Charter, se Magna Charta)
(Theben, se Teben)
(Theoderik, se Teoderik)
Theodosius romerske keisere
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493–1541) sveitsisk lege og naturforsker, = Paracelsus
Theotocopoulos, Domenico (1541–1614) spansk maler, = El Greco
Theresienstadtkonsentrasjonsleir i nazitida
Thessalia landskap i Hellas; thessaler/thessaler, thessalisk
Thessaloniki by i Hellas; thessaloniker/thessalonikar,
thessalonikisk
Thomas Aquinas (63) (1225–74) italiensk filosof og teolog
(Thomas, se Tomas)
(Thot, se Tot)
Thrakia romersk provins, landskap mellom Makedonia og Svartehavet;
thraker/thrakar, thrakisk
Thrane, Marcus (1870–90) norsk arbeiderleder
Thranerørsla, bm. også Thranebevegelsen radikal arbeiderbevegelse med utgangspunkt i Marcus Thranes virksomhet
Thule gresk oldtidsnavn på land langt mot nord, = Ultima Thule
(Tiananmen, se Himmelfredsplassen)
Tiberias by i Jødeland; nå i Israel
(Tiberiassjøen se Genesaretsjøen)
Tiberius 42 f.Kr.–37 e.Kr.) romersk keiser
tiende/tiend avgift til kirken på en tidel av avlingen
(Tighina, rumensk, se Bender)
Tilsit tidligere tysk by, nå den russiske byen Sovetsk
Timoteus medarbeider av Paulus
Timur Lenk el. Tamerlan (1336–1405) sentralasiatisk fyrste og erobrer; timuridene/timuridane islamsk dynasti, timuridisk
Tingvollene/Tingvollane på Island
Tito 1892–1980) jugoslavisk politiker, = Josip Broz
Titus romersk keiser 79–81
(Titus Lucretius Carus, se Lukrets)
Titusbuen/Titusbogen triumfbue i Roma
Tjalve Tors følgesvenn på ferden til Utgard
Tjodolv (900-tallet) norsk skald
Tokugawa (1600–1800-tallet) japansk adelsslekt
Tolstoj, Leo el. Lev (1828–1910) russisk forfatter
toltekere/toltekarar historisk folkeslag i Mexico; toltekisk
tolvtavleloven/tolvtavlelova el. -loven romersk lovsamling
Tomas apostel
(Tomas Aquinas, se Thomas Aquinas)
Tomaskirken/Tomaskyrkja i Tunsberg og på Fillefjell
Tor sønn av Odin
Torarin Lovtunge (1000-tallet) islandsk skald
Torbjørn Hornklove (900-tallet) norsk skald
Tordenskjold (1690–1720) norsk sjøhelt
Tore Hund (1000-tallet) norsk stormann
Torfinn Karlsevne (1000-tallet) islandsk oppdager
Torfæus, Tormod (1636–1719) islandsk historieskriver
Torget handelssteder i Norge, bl.a. på Helgeland
Torlak Torhallsson (1133–93) islandsk biskop og helgen
Tormod Kolbrunarskald (død 1030) islandsk skald
Tormod Torfæus (1636–1719) islandsk historieskriver
Tot egyptisk månegud
Trajan romersk keiser 98–117
Trajans forum torg i Roma
Trajansøylen/Trajansøyla søyle i Roma
(Trakia, se Thrakia)
Trankebar dansk koloni i India
Transilvania landskap i Romania, tysk navn Siebenbürgen
Transleithania uoffisielt navn på den ungarske delen av
Østerrike-Ungarn
trettiårskrigen krig i Tyskland 1618–48
Trevitchik, Richard britisk lokomotivkonstruktør, 1804
Trianontraktaten mellom de allierte og Ungarn i 1920
tridjung tredjepart
Trientkonsilet romersk-katolsk kirkemøte på 1800-tallet
Triton gresk havgud; triton skapning med fiskehale i havgudenes følge
Troas oldtidslandskap i Lilleasia; troer/troar, troisk
Troja by i Troas; trojaner/trojanar, trojansk, trojanerkrigen/trojanarkrigen
Trolle, Gustav (1488–1535) svensk erkebiskop og politiker
Trotskij, Leo el. Lev (1879–1940) russisk politiker; trotskist, trotskistisk
trubadurer/trubadurar omvandrende diktere og sangere i middelalderen
Trudvang Tors bolig
Tryggingsrådet, bm. også Sikkerhetsrådet i FN
Trym jotunkonge
Tsaritsyn russisk by, sovjetisk navn Stalingrad, nå Volgograd
(Tshaka, se Shaka)
Tsjeka(en), GPU, NKVD, MVD, KGB skiftende betegnelser på
det hemmelige politiet i Sovjetunionen
Tsjekkia stat i Europa, tidligere del av Tsjekkoslovakia; tsjekker/tsjekkar, tsjekkisk
Tsjekkoslovakia tidligere stat i Europa (nå delt i Tsjekkia og Slovakia), tsjekkoslovak, tsjekkoslovakisk
tsjetnik opprinnelig om serber som sloss mot tyrkerne, under 2. verdenskrig om serber som først sloss mot tyskerne og deretter mot kommunistene
Tudor engelsk kongehus 1485–1603; tudor stilart
Tukydid (400-tallet f.Kr.) gresk historiker
(Tule, se Thule)
Tunsberg nå Tønsberg
Tunsberghus festning
Turi, Johan (1854–1936) samisk forfatter
Tusculum oldtidsby i Italia
Tusen og en natt / Tusen og ei natt arabisk samling av fortellinger og eventyr
Tutankamen el. Tutankhamon egyptisk farao
Tver by i Russland, sovjetisk navn Kalinin
Ty norrøn gud
Tycho Brahe (1546–1601) dansk astronom
Tyke gresk sagnkvinne
(Tyr norrøn gud, se Ty)
Tyrol landskap i Østerrike og Italia; tyroler/tyrolar, tyrolsk
Tyros el. Tyrus oldtidsby i det nåværende Libanon
tyske orden/ordenen, Den ridderorden og statsdannelse i Baltikum
Tyskebryggen = tidligere navn på Bryggen i Bergen

[Til toppen]

U

Uksáhkká gudinne i samisk mytologi
(Ulászló, se László)
Ulfeldt, Corfitz (1606–64) dansk rikshovmester
Ull sønn av Siv og stesønn av Tor
Ulpianus, Domitius (ca. 170–228) romersk jurist
Ulrika Eleonora svenske dronninger
Ultima Thule oldtidsnavn på land langt mot nord, = Tule
(umayyader, se omajader)
Umbria landskap i Italia; umbrer/umbrar, umbrisk
Underhuset del av Parlamentet i England/Storbritannia
Unionen i borgerkrigen i USA; unionsstyrkene/unionsstyrkane
Unionen kortnavn for Den europeiske union/unionen
Unionsrådet i EU
Ur by i Sumer
Urania astronomiens muse
Uranos gresk himmelgud
Urban paver
Urd norne
Uria en av kong Davids krigere
(Urias, se Uria; men: uriaspost)
Uruk by i Sumer, = Bibelens Erek
Uspenskijkatedralen katedral i Moskva og i Helsingfors
Ustasja kroatisk terroristorganisasjon
Utgard jotnenes bolig
Utgard-Loke hersker i Utgard
(Uthman tyrkiske sultaner, se Osman)
Utstein kloster i Rogaland

[Til toppen]

V

Valakia historisk fyrstedømme, landskap i Romania; valaker/valakar, valakisk
Valdemar Atterdag (1300-tallet) dansk konge
Valdemar Seier/Siger (1170–1241) dansk konge
Valhall sted i norrøn mytologi
Valkendorf, Erik (ca. 1465–1522) erkebiskop i Nidaros
Valkendorf, Kristoffer (1525–1601) lensherre på Bergenhus
Valkendorftårnet tidligere navn på Rosenkrantztårnet i Bergen
Vardøhus festning i Finnmark
Vardøhus amt nå Finnmark fylke
varjager/varjagar, (russisk) = væringer
Varuna hinduisk gud
Vasa, Gustav (1496–1560) svensk konge
Vasco da Gama (død 1524) portugisisk sjøfarer
Vasilij russiske storfyrster og tsarer
Vasilijkatedralen kirke i Moskva
Veda gamle hellige indiske skrifter
Vedrafjord vikingby i Irland, nå Waterford
Veigsfjord vikingby i Irland, nå Wexford
Ven etter 1658, før Hven, øy i Øresund som ble svensk ved Roskildefreden
Vendland norrønt navn på de slaviske områdene sør for Østersjøen
Venedig, tysk navn på Venezia
Venezia tidligere egen stat, nå by i Italia, tysk navn Venedig;
venetianer/venetianar, venetiansk
Venus romersk kjærlighetsgudinne
vepsere/vepsarar finsk-ugrisk stamme
Vercingetorix (død 46 f.Kr.) gallisk høvding
Verdande norne
Verdølafylke gammelt fylke i Trøndelag
Vergil el. Publius Vergilius Maro (70–19 f.Kr.) romersk dikter
Versailles by i Frankrike
Versaillestraktaten traktat 1919 mellom Tyskland og de allierte
Vespasia Polla mor til Vespasian
Vespasian romersk keiser 69–79
Vespucci, Amerigo (1451–1512) italiensk geograf, Amerika har navn etter ham
Vest-Preussen historisk landskap omkring den nedre delen av elven Weichsel, nå del av Polen
Vesta romersk gudinne; vestalinne prestinne for Vesta
Vestbygda norrøn bosetning på Grønland
Vesten
vestgotere/vestgotarar den vestlige grenen av goterne; vestgotisk
Vestindia øyene i Karibhavet; vestindier/vestindiar, vestindisk
vestre Han kinesisk dynasti 206 f.Kr.–8 e.Kr.
vestre Jin kinesisk dynasti 265–316
vestre Zhou kinesisk dynasti 11. årh. – 770 f.Kr.
Vestromerriket/Vestromarriket
Via Appia vei sørover fra Roma
Via dolorosa veien Jesus gikk til Golgata
Via Flaminia vei nordover fra Roma
Viborg svensk borg i Finland, nå Vyborg i Russland
Victoria engelsk dronning 1837–1901; viktorianer/viktorianar, viktoriansk
Victoria romersk seiersgudinne
Vietcong (nedsettende) betegnelse på de styrkene i Sør-Vietnam som sloss mot den sørvietnamesiske regjeringen og USA under Vietnamkrigen
Vietnamkrigen
Viken/Vika landskapene omkring Oslofjorden og Skagerrak
Viktor Emanuel konger av Sardinia og Italia
(Viktoria, se Victoria)
Vilhelm europeiske fyrster, konger og keisere
Vilhelm av Akvitania (1071–1127) fransk hertug og trubadur
Vilhelm av Oranien nederlandske stattholdere
Vilhelm Erobreren/Erobraren (1027–87) engelsk konge
Vilhelmina (1880–1962) nederlandsk dronning
Villani, Giovanni (1275–1348) kjøpmann og historiker i Firenze
Vinci, Leonardo da (1452–1519) italiensk maler og vitenskapsmann
Vindobona romersk militærkoloni, nå Wien
Vingulmork tilsvarer Østfold og landet omkring Oslo
Vinland kyststrekning vest for Grønland, kanskje Newfoundland
Vinterpalasset tsarresidens i St. Petersburg
Vishnu hinduisk gud
(Vittorio Emmanuele, se Viktor Emanuel)
Vlad fyrster i Valakia
Vlad Tepesj el. Vlad 3. (1400-tallet) fyrste i Valakia, også kalt Dracula
Vladimir storfyrster i Kiev
Vladimir Monomakh (1053–1125) storfyrste i Kiev
Vladimir-Suzdal historisk fyrstedømme i Russland
Vladimir-Volynskij hovedstad i fyrstedømmet Volynia
Vladislav polske konger
Vladislav 2. (Jagello) konge av Polen, storfyrste av Litauen
Vo Nguyen Giap (1910–) vietnamesisk general og politiker
voivod egentlig 'hærfører', slavisk fyrste- og embetsmannstittel
Vojvodina provins i Serbia
Volgograd by i Russland, tidligere Tsaritsyn, deretter Stalingrad
volsung person av Sigurd Fåvnesbanes slekt; Volsungsagaen
Voltaire, François Marie Arouet de (1694–1778) fransk litterat
Volynia historisk fyrstedømme i dagens Ukraina
vornedskap stavnsbånd i gammel dansk rett
Vulcanus romersk ildgud
(Vulkan, se Vulcanus)
Vytautas (1350–1430) litauisk storfyrste
væringer/væringar nordiske menn som i vikingtiden drog til Russland og Bysants
Vår Frelsers kirke / Vår Frelsars kyrkje (i Kristiania/Oslo = Domkirken)
Vår Frues kirke/kyrkje i Trondheim

[Til toppen]

W

(Walkendorf, se Valkendorf)
Washington, George (1732–99) USAs første president
Waterloo slagsted i Belgia 1815
Watt, James (1736–1819) skotsk dampmaskinkonstruktør
Wedel Jarlsberg norsk adelsslekt
Wei kinesisk kongedømme 220–265
Wei kinesiske dynastier, se nordre, vestre og østre Wei
Wessel, Peter Tordenskjolds opprinnelige navn
Westfalfreden el. freden i Westfalen avsluttet trettiårskrigen
Wienkongressen 1814–15
(Wilhelm tyske fyrster og keisere, se Vilhelm)
Wilhelm Tell sveitsisk sagnhelt, skal ha levd på 1300-tallet
(Willem nederlandske konger og stattholdere, se Vilhelm)
(William engelske konger, se Vilhelm)
(Wladyslaw, se Vladislav)
Wrocław by i Polen, før den tyske byen Breslau
Wu
kinesisk kongedømme 222–280
Wyclif, John (1300-tallet) engelsk reformator

[Til toppen]

X

Xantippe gift med Sokrates
Xenofon (ca. 580–485 f.Kr.) gresk forfatter
Xerxes persiske konger
Xia kinesisk dynasti 21.–16. århundre f.Kr.
(Xianggang, se Hongkong)
Xin kinesisk dynasti 206 f.Kr.–8 e.Kr.

[Til toppen]

Y

Yggdrasil verdenstreet i norrøn mytologi
Yme jotun
Yuan kinesisk dynasti 1271–1368

[Til toppen]

Z

(Z- , se også S-)
Zambia stat i Afrika, tidligere den britiske kolonien Nord- Rhodesia
Zapata, Emiliano (1879–1919) meksikansk bondeleder
Zápolya, János (1457–1540) ungarsk konge
Zarathustra (kanskje rundt 600 f.Kr.) iransk religionsstifter
(Zend-Avesta, se Avesta)
Zenon (fra/frå Elea) (490–430 f.Kr.) gresk filosof
Zevksis (ca. 400 f.Kr.) gresk maler
Zeus el. Zevs gresk gud
Zhou kinesisk dynasti 11. årh. – 221 f.Kr.;
se også nordre Zhou, se(i)nere Zhou, vestre Zhou, østre Zhou
Zhou Enlai (1898–1976) kinesisk politiker
Zhu De (1886–1976) kinesisk militær og politiker
Zhu Xi (1130–1200) kinesisk filosof og historiker
Zimbabwe 1 stat i Afrika, tidligere den britiske kolonien Sør- Rhodesia; 2 ruinby i staten Zimbabwe
Zinovjev, Grigorij (1883–1936) sovjetisk politiker
Ziuganov, Gennadij (1945–) russisk politiker
Zjdanov, Andrej (1896–1948) sovjetisk politiker
Zjivkov, Todor (1911–) bulgarsk politiker
Zjukov, Georgij (1896–1974) sovjetisk offiser
(Zoroaster, se Zarathustra)
Zwingli, Ulrich (1484–1531) sveitsisk reformator; zwinglianer/zwinglianar, zwingliansk

[Til toppen]

Æ

(Æ- greske navn, se også Ai-)
Älvsborg festninger i Sverige
Æmilia landskap i Italia, nå Emilia
Æmilius (død 160 f.Kr.) romersk konsul
Æneas el. Aineias sagnhelt i gresk og romersk mytologi
Æneiden romersk epos
Æskulap el. Asklepios legekunstens gud i romersk og gresk mytologi;
æskulapstav kunsthistorisk motiv, symbol for legekunsten
Æsop el. Esop (500-tallet f.Kr.) gresk fabeldikter
(Æthelred, se Ethelred)

[Til toppen]

Ø

Ødipus gresk sagnkonge
Øst-Preussen/Aust-Preussen tidligere tysk område innerst ved Østersjøen; aust- el. østprøysser/austprøyssar, aust- el. østprøyssisk/austprøyssisk
Øst-Rumelia/Aust-Rumelia landskap i Bulgaria, tidligere tyrkisk provins
Østbygda/Austbygda norrøn bygd på Grønland
Østen/Austen
Østerrike-Ungarn/Austerrike-Ungarn tidligere keiserrike; østerriksk-ungarsk/austerriksk-ungarsk
østgotere/austgotarar den østlige grenen av goterne; østgotisk/austgotisk
østre/austre Han kinesisk dynasti 25–220
østre/austre Jin kinesisk dynasti 317–420
østre/austre Wei kinesisk dynasti 534–550
østre/austre Zhou kinesisk dynasti 770–721 f.Kr.
Østromerriket/Austromarriket
(Østråt, se Austrått)
Øystein norske konger
Øystein Erlendsson (død 1188) norsk erkebiskop
Øystein Møyla (død 1177) norsk kongsemne
Øyvind Skaldaspille (900-tallet) norsk skald

[Til toppen]

Å

Åsa Haraldsdotter (800-tallet) norsk dronning
Aasen, Ivar (1813–96) norsk språkforsker
Åsgard gudenes bolig i norrøn mytologi

[Til toppen]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.05.2004 | Oppdatert:24.08.2023