Julenummeret av Termposten er her!

(20.12.2022) I dette nummeret kan du mellom anna lese om oppdaterte standardar om terminologi, om seminar og ny bok om språk i helsesektoren og om Utanriksdepartementets termbase med EU-terminologi. Du får òg informasjon om Nordterm-konferansen som skal vere i Stockholm i juni.

No image

Krympflasjon er årets ord 2022

(14.12.22) Mange har opplevd 2022 som året da alt vart så dyrt. Årets ord samanfattar på slåande vis den sterke prisauken på ulike varer som vi har sett i det siste.

No image

Hvordan vise tiltro og tillit?

(1.12.22) Det offentlige skal vise tiltro og tillit til de som trenger offentlige tjenester. Men hva betyr egentlig tillit? Hvordan formidler vi tiltro og tillit, for eksempel i et avslag? Dette er tema for episode 18 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Nynorsk: For dyrt for TV 2?

(15.11.22) Regjeringa gir slepp på ein sjanse til å styrkja nynorsk i media gjennom den kommersielle kringkastingsavtalen.

No image

Medisin mot fremmedgjørende legeerklæringer

(3.11.22) Legeerklæringer er ikke lette å forstå. Hva skjer med pasienten når språket blir vanskelig? Finnes det en medisin mot fremmedgjørende språk? Dette er tema for episode 17 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Språk på anbud. Språkteknologi og innkjøpsmakt

(3.11.22) Alle norske språkbrukere har rett til å få møte språket sitt i kontakt med statlige virksomheter, også når de fyller ut et nettskjema eller chatter med en praterobot. Det får de ikke alltid i dag. – Norsk i språkteknologi har vært en seig materie i 30 år, sier teknologidirektør i Microsoft Norge, Shahzad Rana. Kan den nye språkloven føre til endringer?

No image

Vestland fylkeskommune er årets nynorskkommune

(24.10.22) Vestland fylkeskommune trekte det lengste strået i tevlinga og utkonkurrerte sine «eigne» kommunar Kvam, Bergen og Stad. Også Vinje kommune i Vestfold og Telemark var blant dei nominerte kommunane.

No image

Følger staten sine egne lover?

(17.10.22) Etter snart ett år med ny språklov spør vi: Hvordan står det til med etterlevelsen? Det er et lederansvar å sørge for at statlige virksomheter følger språkloven. Gjør de det? Vi ser særlig på navnevalg, nynorsk i staten og språk i offentlige teknologiløsninger.

No image

Sosialhjelp som folk forstår

(30.9.22) Vedtaksbrev er en sjanger full av byråkratisk språk og vanskelig tilgjengelige lovtekster. Er det mulig å gjøre brevene tidsmessige og enkle å forstå? Dette er tema for episode 16 av Navs podkast På godt NAVsk.

No image

Språkholdninger i akademia: Du trenger bare engelsk når du blir «stor»

(29.9.22) Lærer og student Niels Petter Liset ønsker mer språklig bevissthet i realfagsmiljøet, men føler seg som et hår i suppa når han stiller spørsmål om språkbruken i akademia. Universitetet i Oslo sier de serverer norsk når de kan.

No image

Odd-Inge Schrøder og Olle Eriksen får teiknspråkprisen 2022

(24.9.22) Teiknspråkprisen 2022 går til Odd-Inge Schrøder og Olle Eriksen, to nestorar som på kvar sin kant har jobba for å synleggjera og heva kunnskapen om norsk teiknspråk og for å gi teiknspråkbrukarane betre tilgang til språket.

No image

Språk og makt!

(12.9.22) Hva betyr maktspråk i 2022? Blir maktspråket borte nå som språkloven er kommet, og staten er forpliktet til å bruke klarspråk? Under Arendalsuka inviterte Nav til frokost og direkteinnspiling av språkpodkasten På godt NAVsk med forfatter og språkviter Helene Uri som gjesteprogramleder.

No image

Dobbel prispott til den beste nynorskkommunen

(2.9.22) Kulturdepartementet skal kåre vinnaren av prisen «Årets nynorskkommune 2022». Prisen, som no er på heile 200 000 kroner, går til ein kommune eller fylkeskommune som tar særleg godt vare på det nynorske skriftspråket.

No image

Hjelp, det er skule og jobb igjen!

(19.8.22) Ferien er ubønhøyrleg over. Har tankeverksemda gått på låggir og språkføringa vorte ferieslapp i sommar? Vi kan hjelpe deg med å kome i gang og kanskje få eit lite forsprang.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(10.8.22) Språkrådet har ledig en fast rådgiver-/seniorrådgiverstilling for deg som vil arbeide med språkteknologi.

No image

Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren?

(27.6.22) Hva gjør utdanningsinstitusjonene for å sikre at de språkpolitiske retningslinjene blir gjort kjent og tatt i bruk? Hvor lang er veien fra teori til praksis – og til godt arbeid med norsk fagspråk?

No image

Fire huskeregler for å unngå misforståelser

(22.6.22) Hva kan vi gjøre for å sikre best mulig at vi blir forstått riktig? Hvordan kan vi sørge for at vi formidler det som menes? Episode 14 av podkasten På godt NAVsk handler om hvordan vi kan bruke forskning til å unngå misforståelser og feiltolkninger i den digitale dialogen.

No image

Tilskottsordning for innsamling av stadnamn

(7.6.22) Språkrådet lyser ut tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Søknadsfristen er 25. september 2022.

No image

Hvordan kommunisere med arbeidsgivere?

(1.6.22) Kan språket i det offentlige være til hinder for at bedrifter får den arbeidskraften de trenger? Og kan dette språket begrense folks mulighet til å komme i arbeid? Episode 13 av podkasten På godt NAVsk tar for seg kommunikasjon mellom det offentlige og arbeidslivet.

No image

Tek universiteta språkansvar?

(20.5.22) Nynorsk i viktige tekstar, betre språkopplæring, medviten bruk av norsk og engelsk – slik vil Noregs største universitet arbeide for å følgje språklova.

No image

Har du lyst til å bli vår nye lærling i innholdsproduksjonsfaget? (søknadsfristen er ute)

(11.5.22) Er du lærevillig, nysgjerrig og klar for nye utfordringer etter sommeren? Da er det nettopp deg Språkrådet ser etter som vår lærling i innholdsproduksjonsfaget de neste to årene.

No image

Kvenske stedsnavn – språklige kulturminner

(26.4.22) I Nord-Norge har samer, kvener og nordmenn bodd side om side i hundrevis av år. Dette har satt sitt preg på landsdelen, og vi ser det særlig godt på stedsnavnene. Det er vanlig at byer, bygder og naturformasjoner har navn på både norsk, samisk og kvensk.

No image

Hen tilbake frå høyring. Over 40 innspel om norsk rettskriving

(19.4.22) Framlegg til endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk har vore ute på høyring, og språkengasjerte nordmenn vil bli høyrde. I høyringsrunden kom det inn over 40 svar.

No image

Statsspråk: Skriv for dei vrange, ikkje berre dei velvillige!

(6.4.22) Vi vil gjerne skrive så enkelt og forståeleg som mogleg. Men gløymer vi dei vrange lesarane når vi skriv klarspråk?

No image

Spennende samarbeid skal sikre viktig terminologi på norsk

(29.3.22) Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) og Språkrådet formaliserer samarbeidet for å ivareta elektroteknisk terminologi på norsk.

No image

Lær av dei beste: mønsterpraksis på språklov.no

(22.3.22) På nettstaden språklov.no får offentlege verksemder rettleiing om pliktene dei har etter språklova, og kva dei kan gjere for å etterleve lova. Ein mønsterpraksis for språkarbeid inneheld òg konkrete eksempel frå verksemder som lykkast.

No image

Hvordan finner vi ordene som bygger ned konflikter og skaper tillit?

(4.3.22) Språk og sikkerhet er tema for episode 10 av podkasten På godt NAVsk. Reduserer vi folks avmaktsfølelse og styrker tilliten hvis vi bruker helt vanlige ord?

No image

Ledig vikariat som seniorrådgivar – nynorskbruk i forvaltninga og språk i opplæringa (søknadsfristen er ute)

(10.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år. Vi ser etter deg som ønskjer å arbeida for å nå dei språkpolitiske måla for nynorskbruken i statsforvaltninga og for opplæringa i skolen.

No image

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen!

(6.2.22) Samisk språk og kultur er ekstra synlig i dag, siden mange kommuner feirer den samiske nasjonaldagen. Mange håper at språkloven gjør de samiske språkene mer synlige også resten av året.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet ser etter deg som ønskjer å arbeide med språkrådgiving, ordbøker og stadnamnrådgiving. Vi har ledig ei fast seniorrådgivarstilling i seksjonen for språkrøkt og språkrådgiving.

No image

Universiteta har ansvar for å ta vare på norsk språk i akademia

(3.2.22) Kunnskapsdepartementet får kritikk for språkpolitisk detaljstyring. Men krava kjem etter fleire år med manglar i språkarbeidet. No er det opp til universiteta å vise at dei følgjer krava som ligg i lovverket.

No image

Språknytt: Samisk i medvind og motvind

(14.1.22) Bli med til Finnmark og høyr korleis det står til med dei samiske språka. Og finn ut kvifor kulturministeren elskar språkpolitikk.

No image

Godt nettår!

(10.1.22) I etterpåklokskapens nådeløse lys tar vi en titt på hva folk satte mest pris på av innhold på nettsidene våre i året som gikk.

No image

Nå kan du nominere kandidater til tegnspråkprisen 2022

(3.1.22) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2022.

No image

Et fattig språk?

(16.12.22) Høyere strømpriser, høyere rente, dyrere mat. Selv om Norge har en velferdsstat som skal sikre at ingen trenger å sulte og fryse, opplever noen av oss fattigdom. Hvordan møter det offentlige fattige mennesker i Norge? Har vi et språk for fattigdom? Dette er tema for episode 19 av podkasten På godt NAVsk.

No image

Har du kandidater til Språkrådets kvenske språkpris?

(5.12.22) Språkrådet skal i 2023 dele ut Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris. Prisen deles ut på den kvenske språkdagen 26. april og er på 25 000 kroner.

No image

Invitasjon til kåring av de beste europeiske masteroppgavene

(22.11.22) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, inviterer studenter til å delta i en kåring av de tre beste masteroppgavene i Europa innenfor emnene språkbruk, språkpolitikk og flerspråklighet.

No image

Hvor språklovlydig er staten selv?

(4.11.22) Språkrådets nyeste rapport om bruk av bokmål og nynorsk i staten er klar. Rapporten gjelder for 2021 og viser at statlig sektor fremdeles har en vei å gå for å etterleve språkloven.

No image

Fritt fram for engelske navn?

(3.11.22) Jeg ser på de høye husene på Blindern. Jeg ser på de tusen studenter. Jeg ser på det fjerne Marienlyst. Dette er altså Oslo Science City? Innovasjonsdistriktets hjem?

No image

TegnTube – nordiske tegnspråk i de unges hender

(1.11.22) TegnTube byr på kunnskap om åtte nordiske tegnspråk, og unge døve tegnspråkbrukere fra hele Norden presenterer grunnleggende tegn på hvert sitt nasjonale tegnspråk.

No image

Ny rapport om språkbyte frå nynorsk til bokmål

(20.10.22) Mange nynorskelevar byter skriftspråk frå nynorsk til bokmål. Kva er årsakane til det? Det har Nynorsksenteret undersøkt i ein ny rapport.

No image

Vitskapleg tilsett? Vi vil høyre om erfaringane dine med norsk fagspråk

(7.10.22) Korleis blir det norske fagspråket teke vare på og utvikla av dei som underviser og forskar ved universiteta og høgskulane våre? Det ønskjer Språkrådet å få svar på i ei spørjeundersøking i haust.

No image

Stortinget tingar stor teknologi

(30.9.22) Stortinget satsar på tale-til-tekst-teknologi for å effektivisere referatskrivinga frå stortingssalen og har investert i eit stort språkprosjekt. Prosjektet gjev gevinstar både til dei tilsette og til det norske språksamfunnet.

No image

Digitaliseringen forsterker den språklige forskjellsbehandlingen i skolen

(28.9.22) Regjeringen må hindre dette. Kunnskapsministerens digitaliseringsplan kan være verktøyet.

No image

Stipend fra Språkrådet

(12.9.22) I 2022 skal Språkrådet dele ut tre stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. Hvert stipend er på 30 000 kroner.

No image

Kong Charles og dronning Camilla

(9.9.2022) Skal vi skriva Charles 3. eller Karl 3. når vi omtalar kongen i Storbritannia? Ektefellen hans blir kalla «queen consort» på engelsk. Kva blir det på norsk?

No image

Tegnspråkprisen 2022

(1.9.22) Språkrådets tegnspråkpris blir delt ut den 23. september, som er FNs internasjonale dag for tegnspråk. Prisen er på 25 000 kroner.

No image

Språklige anakronismer, anarki og anglifisering

(16.8.22) Det er bedre med én administrerende direktør i hånda enn ti CEOs på taket.

No image

Nordisk lunsjmøte med debatt om språkteknologi

(4.7.22) Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022 og gjennom det også formannskapet for Nettverket for språknemndene i Norden. I den forbindelse retter vi søkelyset mot utfordringer som gjelder språkteknologi i skolen, og hvordan utvikling og bruk av språkteknologi kan bidra til å støtte opp under de nordiske landenes språkpolitikk.

No image

Velkommen til sommerutgaven av Termposten!

(24.6.22) Dette nummeret av Termposten kommer med en vri. Den nyansatte fagstaben som jobber med Termportalen ved Universitetet i Bergen, er nemlig gjesteredaktører! 

No image

Korleis forvaltar staten sin eigen språkpolitikk?

(13.6.22) I 2021 vedtok Stortinget ei ambisiøs språklov for norsk og dei andre språka Noreg har eit særleg ansvar for. Eit hovudføremål med lova er å styrkja ytringsfridom, rettstryggleik og toleranse i samfunnet vårt. Det skal skje gjennom systematisk arbeid for at norsk språk – nynorsk og bokmål – skal vera i bruk på alle samfunnsområde. Men kva gjer staten?

No image

Hjelp, ein offentleg logo!

(2.6.22) Tenk deg at du får eit brev i postkassa med ein statleg eller kommunal logo på konvolutten. Kva er den fyrste reaksjonen din?

No image

Er all digitalisering bra digitalisering?

(25.5.22) Datamaskiner og iPader har for lengst inntatt klasserommet. Skolehverdagen blir digital. Hva blir de språkpolitiske konsekvensene av at læringa flyttes til skjermen? 

No image

Berre engelsk i Storbritannia? Niks!

(19.5.22) Det er lett å tenkje at språksituasjonen i Noreg, med to offisielle skriftspråk og fleire nasjonale minoritetsspråk, er spesiell. Men dei fleste land har eit stort språkmangfald som vi kanskje ikkje veit så mykje om. I Storbritannia finst ei rekkje språk med lange tradisjonar i landet i tillegg til engelsk – eitt av dei er walisisk.

No image

Er klart språk alltid nok?

(28.4.22) Ordet «døvetolk» er klart for skraphaugen. Grunnen til det kan du høre om i den nyeste episoden av Navs podkast.

No image

Barn får for dårlig tilgang til tegnspråk

(20.4.22) Foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap får ulik og delvis motstridende informasjon og veiledning om språkvalg. Det viser en ny kartlegging fra Språkrådet.

No image

Språkrådet gratulerer med den internasjonale romdagen!

(8.4.22) Romanes er språket til romene, og det er et av Norges nasjonale minoritetsspråk. ABC romani shib er den første ABC-boka i språket romanes som er gitt ut i Norge.

No image

Tydeleg, til stades og løysingsdyktig!

(1.4.22) I episode 11 av Navs språkpodkast På godt NAVsk snakkar språkdirektør Åse Wetås, Nav-direktør Hans Christian Holte og tekstdoktor Christine Calvert om korleis ein kan vere tydeleg, til stades og løysingsdyktig.

No image

Har du spørsmål om språkloven? Få svar på språklov.no

(22.3.22) – Offentlig sektor viser stor interesse for den nye språkloven, melder Språkrådets direktør Åse Wetås. Mange vet at de har fått nye plikter, og mange har spørsmål. Nå kan de få svar på språklov.no.

No image

Paljon onnee kväänikansan päiväle!

(16.3.22) 16. mars markerer vi kvenfolkets dag. Kvenene er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Språkloven gir kvensk språk status som et av Norges nasjonale minoritetsspråk, og den slår fast at det offentlige har et ansvar for å verne og fremme kvensk språk.

No image

Gratulerer med morsmålsdagen!

(21.2.22) Den internasjonale dagen for morsmål vart innført av UNESCO i 1999 og markert for fyrste gong i 2000. Målet med dagen er å fremje det språklege og kulturelle mangfaldet i verda.

No image

Rettskrivningsendringer på høring

(10.2.22) Forslag til en del endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk er sendt ut til allmenn høring. Blant forslagene er innføringen av det kjønnsnøytrale pronomenet hen. Fristen for å sende inn uttalelser er 25. mars.

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) I stabsseksjonen vår er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar. Vi ser etter deg som er fleksibel og serviceinnstilt og har god økonomi- og rekneskapsforståing. Om du i tillegg har kunnskap om statsforvaltninga, er det ein fordel. 

No image

Ledig stilling i Språkrådet (søknadsfristen er ute)

(4.2.22) Språkrådet har ledig vikariat i eitt år som seniorrådgivar i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning. Vikariatet kan bli forlengt.

No image

Fristen for målbruksrapporteringa går snart ut!

(26.1.22) Måndag 31. januar er siste frist for å sende rapport om bruken av nynorsk og bokmål i 2021 til Språkrådet.

No image

Tydeligere språkkrav til universitetene

(12.1.22) Fjoråret var preget av flere store debatter om språk i universitets- og høyskolesektoren. Nå kommer reaksjonen fra Kunnskapsdepartementet: Tildelingsbrevene til universitetene og høyskolene for 2022 inneholder flere klare språkkrav.

No image

Noreg har fått ny språklov!

(4.1.22) 1. januar 2022 tok lov om språk (språklova) til å gjelde. Språkrådet gratulerer alle brukarar av norsk (bokmål og nynorsk), dei samiske språka, norsk teiknspråk og dei nasjonale minoritetsspråka kvensk, romani og romanes med den nye språklova.

No image

Invitasjon til kåring av de beste europeiske masteroppgavene

(3.1.22) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, inviterer studenter til å delta i en kåring av de tre beste masteroppgavene i Europa innenfor emnene språkbruk, språkpolitikk og flerspråklighet.

Publisert:03.01.2022 | Oppdatert:03.01.2023