Invitasjon til kåring av de beste europeiske masteroppgavene

No image

(22.11.22) Den europeiske samarbeidsorganisasjonen for språknemnder, EFNIL, inviterer studenter til å delta i en kåring av de tre beste masteroppgavene i Europa innenfor emnene språkbruk, språkpolitikk og flerspråklighet.

Om prisen

Vinnerne får

 1. EFNILs pris for beste masteroppgave (1500 euro)
 2. invitasjon til å presentere oppgaven på den årlige internasjonale EFNIL-konferansen (med alle utgifter dekket)
 3. mulighet til å publisere en artikkel basert på oppgaven i EFNILs årlige konferanserapport
 4. mulighet til å publisere oppgaven i sin helhet på EFNILs hjemmeside.

Om EFNIL

EFNIL er en uavhengig organisasjon som samler representanter fra de store språknemndene og andre nasjonale språkorganer i EU-medlemslandene og tilknyttede land. Organisasjonen arbeider for å fremme europeisk språkmangfold, særlig med hensyn til nasjonalspråkene i EU.

Organisasjonen arbeider for å

 • fremme europeisk språkmangfold for å verne og styrke den rike variasjonen i europeisk kultur og skape en felles europeisk identitet
 • styrke de europeiske nasjonalspråkene som de beste garantistene for språklige muligheter i de respektive medlemslandene
 • støtte de europeiske språknemndene i rollen som kompetansesentre for analyse og beskrivelse av språklige utviklingstrekk og som fagorganer i språkpolitiske spørsmål overfor politiske beslutningstakere
 • legge til rette for informasjonsutveksling og for å utvikle og oppmuntre til felleseuropeiske forskningsprosjekter mellom språkorganisasjoner
 • oppmuntre hvert medlemsland til å
  • tilby opplæring i nasjonalspråk gjennom hele utdanningsløpet, slik at den skriftlige og muntlige kompetansen som er nødvendig for aktiv deltakelse på alle samfunnsarenaer, fremmes
  • tilby opplæring i fremmedspråk i sine utdanningssystemer (i samsvar med europeiske kvalitetsstandarder) så tidlig som mulig
  • gi fremmedspråklige (både barn og voksne) muligheten til å lære nasjonalspråket i landet de bor i, samtidig som de beholder morsmålskompetansen
  • tilby utvekslingsmuligheter innenfor EU for studenter og lærere

Aktuelle emner

EFNIL er interessert i oppgaver som er relevante for de ovennevnte målsetningene, for eksempel oppgaver om

 • tospråklig språkopplæring
 • språklæringsstrategier
 • språkbruk i en flerspråklig kontekst
 • språkpolitiske mål og virkninger
 • språkpolitikk ved ulike institusjoner
 • språkteknologi og flerspråklighet
 • oversettelse og tolking

Man kan undersøke hvilke europeiske språk som helst, og oppgaven bør være skrevet på et av de europeiske nasjonalspråkene.

Oppgaver som analyserer og drøfter politisk handling eller handlemåte, har et fortrinn i kåringen.

EFNIL har samlet detaljert informasjon om språkpolitikk og språkpraksis i de fleste europeiske land gjennom prosjektet European Language Monitor (ELM), og denne informasjonen er tilgjengelig på nettsiden www.efnil.org/projects/elm. EFNIL oppfordrer studentene til å bruke denne informasjonen og til å kontakte EFNIL-sekretariatet eller medlemsorganisasjonene i EFNIL hvis de trenger mer informasjon.

Kåring av vinnerne

Oppgavene blir vurdert av en jury, og vurderingen er basert på

 1. det akademiske innholdet
 2. universitetet eller høgskolens vurdering
 3. et sammendrag på 3–5 sider
 4. en anbefaling fra veilederen

Juryen består av fem medlemmer som er utpekt av styret i EFNIL.

Vilkår for deltakelse

Deltakere må sende inn følgende elektroniske dokumenter:

 1. en velbegrunnet søknad (én side på engelsk)
 2. en kopi av oppgaven (på et av de offisielle EU-språkene)
 3. et sammendrag av oppgaven (3–5 sider på engelsk)
 4. en kopi av vurderingen av oppgaven fra universitetet eller høgskolen der den er innlevert (på et av de offisielle EU-språkene)
 5. en anbefaling fra veilederen (på engelsk)

Alle dokumentene må sendes inn elektronisk i enten PDF-, ODF- eller Word-format til efnil@nytud.hu.

Kunngjøring av vinnerne

Vinnerne blir underrettet to måneder etter innleveringsfristen, og navnene publiseres på EFNILs hjemmeside. Vinnerne blir invitert til å presentere funnene på EFNILs årlige konferanse, som holdes i et europeisk land i september/oktober, og de får tilbud om å publisere en artikkel i konferanserapporten. Vinnerne får dessuten mulighet til å publisere hele oppgaven på EFNILs hjemmeside.

Innleveringsfrist

Innleveringsfristen for kåringen i 2022 er 15. januar 2023.

Det er ikke anledning til å sende inn oppgaver som er vurdert ved et universitet eller en høgskole før 1. januar 2022.

Kontaktinformasjon

Kontakt gjerne EFNIL-sekretariatet ved å sende en e-post til efnil@nytud.hu for å få mer informasjon.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.11.2022 | Oppdatert:22.11.2022