Nå foreligger utgave nr. 2 av Språkrådets skriftserie «Terminologen»

(5.5.14) Terminologen er skriftserien til Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk. Den første utgaven kom ut i 2012. Nå foreligger utgave nr. 2, med tittelen «Terminologi – ansvar og bevissthet».

Denne utgaven er en rapport fra det sjette europeiske terminologitoppmøtet. Det ble arrangert i Oslo i oktober 2012 av Språkrådet i samarbeid med Den europeiske terminologiforening (EAFT). Engelsk og fransk var konferansespråk. Arrangementet omfattet også et internasjonalt arbeidsseminar om nasjonale termbanker, Termintra.

Denne andre utgaven av Terminologen inneholder alle foredragene under toppmøtet, medregnet foredragene til vinnerne av de to europeiske terminologiprisene, som ble delt ut under arrangementet. Videre inneholder rapporten en oppsummering av det tilhørende arbeidsseminaret Termintra om nasjonale termbanker, plakater som ble presentert, og informasjon om arrangementet og foredragsholderne. Utgaven er trespråklig, og artiklene er på engelsk eller fransk.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.05.2014 | Oppdatert:05.12.2019