En av to misforstår «ytelsesbasert pensjon»

(18.11.14) Annenhver nordmann vet ikke hva ytelsesbasert pensjon er, viser en undersøkelse utført i anledning Språkdagen 2014. – Det er alvorlig at et viktig begrep på et så sentralt samfunnsområde som pensjon ikke blir forstått, sier Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

– Dette bør være en vekker for myndighetene og partene i arbeidslivet. Det er viktig at pensjonsuttrykk blir forstått, både av hensyn til folks privatøkonomi og til deres mulighet til å delta i samfunnsdebatten, sier Vonen.

Folks forståelse av ord innenfor finans er ett av temaene på Språkdagen 2014 i Oslo Konserthus i dag. I undersøkelsen svarer 32 prosent at ytelsesbasert pensjon betyr «pensjon der utbetalt beløp er avhengig av hvor mye arbeidsgiver vil betale» (galt). 15 prosent svarer at begrepet betyr «pensjon der utbetalt beløp er avhengig av hvor tungt en persons arbeid har vært» (galt). 53 prosent svarer at ytelsesbasert pensjon er «tjenestepensjon der størrelsen på utbetalingen er avtalt på forhånd» (riktig).

Forstår ikke «annuitetslån»

Svært mange vet heller ikke hva et annuitetslån er, viser undersøkelsen. 36 prosent tror det er «lån der avdragene er like store ved hver betalingstermin» (galt), 5 prosent tror det er «lån som løper i ett år» (galt), mens 58 prosent tror det er «lån der summen av renter og avdrag er den samme ved hver betalingstermin» (riktig).

Menn forstår mer enn kvinner – yngre forstår minst

Generelt har befolkningen likevel god kunnskap om hva ord innenfor finans betyr, går det fram av undersøkelsen. Undersøkelsen viser at menn forstår finanstermer bedre enn kvinner, og at kunnskapen stiger med utdanning og inntekt. De yngste forstår minst. Undersøkelsen er gjort av Ipsos MMI blant et representativt utvalg.

 

Kontakt
Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.11.2014 | Oppdatert:11.12.2014