Ut med språket! Seminar om forskningsformidling 5. juni i Oslo

(21.5.14) Hvordan nå ut med de gode tekstene og drive formidling på godt norsk? Vi byr på foredrag av erfarne journalister, forfattere og forskere. Meld deg på i dag – gratis!

Seminaret Ut med språket! skal inspirere unge forskere til å skrive gode fagtekster på norsk for et stort publikum og gi praktisk kunnskap om hvordan man når ut med språket.

Tid: torsdag 5. juni 2014
Sted: Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, ved Solli plass

Servering: lunsj, kaffe og te
Seminaret er gratis.

Meld deg på innen 26.mai til hilde.ostby@nffo.no.

 


 

Program

10.00 Kjell Lars Berge: Vitenskapen i offentligheten
10.30 Anders Johansen: Formidlingsarbeid som kunnskapsutvikling
11.15 Sunniva Rose: Om kjernefysikk og rosablogging og sånn
12.00 Lunsj
12.30 Lynn Nygaard: Make sense and be heard! Demystifying the writing process
13.15 Arnhild Skre: 10 råd for god sakprosa
14.15 Avrunding og utlodding av bøker og tidsskrift
14.30: Slutt

Om foredragsholderne

Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitet i Oslo. Han har vært leder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Han leder UHRs læremiddelutvalg, sitter i Kulturrådets sakprosautvalg og leder arbeidet med den årlige Klarspråksprisen.

Sunniva Rose

Sunniva Rose er doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo, rosablogger og tidligere danselærer. Etter jordskjelvet, tsunamien og problemene ved Fukushima-kraftverket i 2011 startet hun bloggen «SunnivaRose – om kjernefysikk og forsking og sånn». Hun er stadig å høre på Abels Tårn på P2 og skriver kronikker for Aftenposten.

Anders Johansen

Anders Johansen er sosialantropolog, tidligere professor i medievitenskap og i 2010 utnevnt som professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen. Han har gitt ut en rekke bøker, blant annet om medier, retorikk og det å skrive. I 2009 kom Skriv! Håndverk i sakprosa. Johansen fikk Språkprisen for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa i 2008.

Lynn Nygaard

Lynn Nygaard er ansatt som spesialrådgiver for prosjektutvikling og publisering på PRIO, Institutt for fredsforskning. Hun har lang erfaring i å holde kurs om akademisk skriving og er forfatter av boken Writing for Scholars. A Practical Guide to Making Sense and Being Heard (2008).

Arnhild Skre

Arnhild Skre er forfatter, historiker og skribent og driver også aktivt med muntlig formidling. Hun er redaktør for Pressehistorisk tidsskrift og bidragsyter til verket Norsk presses historie (2010). Skre står bak en rekke bøker, sist Formødrenes stemmer (2013), som hun redigerte sammen med Audgunn Oltedal, og biografien Hulda Garborg – nasjonal strateg, som hun fikk Brageprisen for i 2011.

Logoer

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.05.2014 | Oppdatert:13.04.2021