Uttalen av «pneumatisk» og andre ord på pn-

Hvordan uttaler man ordet pneumatisk? Er det stum p, som det kan være i ordet psykolog?

Svar

Framlyden i ord på pn- uttales bokstavrett, altså /pn-/.

Flere ordbøker opplyser ellers at eu i dette ordet uttales /ev/, men man vil neppe bli misforstått om man uttaler det /eu/. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.01.2024 | Oppdatert:30.05.2024