Dekommisjonering

Vi trenger et norsk ord for det som på engelsk heter nuclear decommissioning. Vanlig språkbruk i bransjen er at vi nedlegger et kraftverk, men når det gjelder kjernekraftverk, brukes ofte uttrykket dekommisjonering. Det har også blitt tatt i bruk i forbindelse med riving av oljeplattformer. Skal vi gi etter for denne anglifiseringen?

Svar

Vi har tidligere fått spørsmål fra personer knyttet til Statens strålevern som har vært skeptiske til ordet dekommisjonering, men ordet er nå etablert i Strålevernet. Det er nok vanskelig å gjøre noe med det.

Vi vil likevel ikke anbefale å ta ordet i bruk på stadig nye områder. Vi tror ikke dekommisjonering er et ord de fleste forstår eller kommer til å forstå.

Hovedgrunnen til at dekommisjonering presser seg på, er at det generelle presset fra engelsk har økt.

Allment om commissioning og decommissioning

Engelsk har fra før ordene commission og decommission. For eksempel betyr to commission a ship ‘å sette et skip i drift’, ‘å ta et skip i bruk’. På norsk er kommisjonering lite brukt på dette området.

To decommission defineres blant annet slik: ‘the act of officially taking a factory or other industrial building out of use’. Dette fenomenet er ikke noe nytt i norsk sammenheng; det er en form for nedleggelse eller mer bokstavelig oversatt: ‘det å ta noe ut av tjeneste’.

Decommissioning kan både betegne en overordnet beslutning (vedtak om nedlegging/avvikling) og en vekslende mengde delprosesser som stenging, sikring, rydding, riving og opphogging. Det kan gjelde alt fra våpeninstallasjoner til industrielle anlegg.

Det er ingen grunn til å bruke dekommisjonering der de andre ordene måtte være treffende og dekkende nok.

Særskilt om kjernekraftverk

I forbindelse med kjernekraft kan nok ordet sies å ha en spesialbetydning, jf. definisjonen i McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms:

‘The process of shutting down a nuclear facility such as a nuclear reactor or reprocessing plant so as to provide adequate protection from radiation exposure and to isolate radioactive contamination from the human environment’

Store norske leksikon forklarer dekommisjonering av kjernekraftverk som avvikling og demontering med nødvendig rydding og riving.

Man skulle tro at forsvarlig nedlegging/avvikling av et kjernekraftverk per definisjon omfattet nødvendig opprydding og sikring. Men kanskje trengs det likevel et ord som presiserer det. Fagmiljøet får avgjøre om ordene kommisjonering og dekommisjonering trengs.

Oljeplattformer

Vi har også fått henvendelser for fagforeninger som organiserer folk som arbeider med decommissioning av oljeplattformer. Dette omfatter å rive plattformer og hogge dem opp på land. Ifølge Store norske leksikon svarer det til nedbygning og demontering. Også i denne sammenhengen får fagmiljøet selv avgjøre om det virkelig er nødvendig å bruke dekommisjonering og motstykket kommisjonering.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.01.2024 | Oppdatert:30.05.2024