Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Liten framgang i målbruken i staten

(19.12.12) Staten har langt igjen før kravene i målloven er nådd. Det viser tallene fra Rapport om målbruk i offentleg teneste 2011, som Språkrådet i dag har oversendt til Kulturdepartementet.

Årets ord: å nave (naving)

(5.12.12) Av dei nye orda som vi har vorte vande med i løpet av året, peikar å nave seg ut. Naving er eit kreativt nyord med ungdommeleg opphav.

Stadige stadnamn

(4.12.12) Usemje om stadnamn og skrivemåte kan føre til rot og surr, bitter strid og nedsaga skilt. I det nyaste nummeret av Statsspråk får du mellom anna vite kven som avgjer korleis stadnamn skal skrivast, og kva omsyn ein må ta når ein skal velje namn på ein stad.

Tre utvalgte bransjer under lupen på terminologiseminar i Stavanger

(3.12.12) Språkrådet arrangerte 29. november et heldagsseminar i Stavanger om terminologi og fagspråk i næringslivet. Formålet med seminaret var å se nærmere på terminologiarbeid innenfor tre bransjer: petroleumsvirksomhet, finans og akvakultur.

Påmelding av foredrag til Nordterm 2013

(28.11.12) Nordterm 2013 finner sted i Stockholm 17.–20. juni 2013. Det er allerede åpnet for påmelding av foredrag, med siste frist 1. mars 2013.

Språkprisen 2012: Hjarteleg til lykke, Marta Norheim og Erik Tunstad!

(13.11.12) – Den som skal få Språkprisen, må skrive mykje og lenge og godt og klokt. Helst også rett, og ikkje overlate all den moroa til dei som dei beste språkbrukarane alltid har noko å lære av – språkvaskarane, språkrettarane, korrekturlesarane, seier Ottar Grepstad, styreleiar i Språkrådet. 

Språkmangfald er rikdom

(13.11.12) Fleire språk gjev fleire vegar til målet om god kommunikasjon mellom folk og styresmakter.

Statsansatte mener de skriver godt nok

(13.11.12) I en fersk undersøkelse blant statsansatte svarer nesten alle at det er viktig å forbedre språket i statlige tekster. Samtidig mener ni av ti at de selv skriver godt nok.

– Endringar i norskfaget må følgje gjeldande språkpolitikk

(5.11.12) I eit brev til kulturministeren og kunnskapsministeren skriv Språkrådet at endringar i læreplan og vurdering i norskfaget bør sikre betre vilkår for nynorsk, i tråd med den vedtekne språkpolitikken.

Et nytt nummer av Språknytt er her!

(1.10.12) I dette nummeret kan du blant annet lese om tyskens stilling ved universitetet og i samfunnet ellers, om en ny nordisk nettordbok for barn og ungdom og om holdninger til bruk av engelsk i pensumlitteraturen og undervisningen ved norske universiteter og høyskoler.

Julenummeret av Termposten er kommet!

(12.12.12) Masteroppgave i terminologi, ny oversetterforening og juleterminologi er blant emnene du kan lese om i årets siste utgave av Termposten. Du får også svaret på hva en sildremikk er.

Kom i målform med Språkrådet!

(4.12.12) Språkrådet lyser ut 10 todagars nynorskkurs for statsorgan i 2013. Søknadsfristen er 1. februar 2013.

Eit nytt nummer av Språknytt er her!

(3.12.12) I det siste nummeret i år kan du mellom anna lese om italienske lånord i norsk, om sportsspråk og pressespråk og om uformelle namn vi gir kvarandre.

Bedrifter i Rogaland hedret for godt navnevett

(30.11.12) Sju bedrifter i Rogaland blir hedret med diplom fra Språkrådet for å ha valgt gode og kreative norske navn.

Å skrive både nynorsk og bokmål hever språkkompetansen

(13.11.12) Personer som ofte skriver nynorsk, leser bokmål raskere enn andre, viser en ny undersøkelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som blir presentert på Språkrådets konferanse Språkdagen 2012 i dag.

Språkprisen 2012 til Erik Tunstad (bokmål) og Marta Norheim (nynorsk)

(13.11.12) Marta Norheim får i dag Språkprisen 2012 for fremragende nynorsk, Erik Tunstad får Språkprisen 2012 for fremragende bokmål. – Vinnerne er leserorienterte, engasjerende og viktige stemmer i det norske sakprosalandskapet, sier juryen.

Nye nettsider: nynorskhjelp for statsansatte

(9.11.11) Lurer du på hvor god du er i nynorsk? Trenger arbeidsplassen din nynorskkurs? Hva heter anerkjennelse på nynorsk? Og hva er lov å skrive i den nye rettskrivingen? Nå er det hjelp å få!

Språkrådet var vert for europeisk toppmøte om terminologi

(22.10.12) Språkrådet arrangerte torsdag 11. og fredag 12. oktober det sjette europeiske toppmøtet om terminologi i samarbeid med Den europeiske terminologiforening, EAFT. Arrangementet fant sted på Soria Moria hotell og konferansesenter i Holmenkollåsen.

Modernisert grunnlovsspråk på bokmål og nynorsk

(17.9.12) I dag har Stortingets presidentskap fått et forslag til modernisering av språket i Grunnloven. Språkrådet har vært med i utvalget som har laget forslaget. Forutsetningen for arbeidet har vært at Grunnloven skal finnes på begge målformer og ha et mer moderne og lettere tilgjengelig språk.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024