Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

Kvensk uke i Oslo

(26.4.16) 26. april er det 11 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge. Det markeres med fire kvenske arrangement i lokalene til Språkrådet og Nasjonalbiblioteket: innspillskonferanse, språkting, bokbad og språkkafe.

No image

– Mastergradsstipendet var ein døropnar

(14.4.16) Språkrådet skal i 2016 dele ut inntil fem stipend til studentar som skriv om utvalde språkpolitiske emne. Trude Bukve fekk stipend i 2010 og meiner det har vore svært viktig for den vidare akademiske karrieren.

Søk om å bli «Årets nynorskkommune 2016»

(31.3.16) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune i 2016. Kommunar og fylkeskommunar med nynorsk som målform blir oppmoda om å søkje. Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som har nynorsk som målform.

No image

Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

(3.3.16) Lotteri- og stiftelsestilsynet har arbeidet med klarspråk siden 2011 og har store ambisjoner: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

No image

Kristin Fridtun får Språkgledeprisen 2016

(20.2.16) Forfattaren, spaltisten og føredragshaldaren Kristin Fridtun får i dag Språkgledeprisen for 2016. Prisen blir delt ut under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo.

Frukostseminar med utdeling av statens klarspråkspris 2015

(12.2.2016) Kven vinn klarspråksprisen for 2015? Og kva er eigentleg problemet med språket i lover og forskrifter? Svar får du på frukostseminaret 3. mars.

No image

Ope dagskurs i nynorsk torsdag 26. mai 2016

(4.2.16) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går vi gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

Årets fyord

(2.2.16) Språkrådet kårer hvert år årets nyord. Denne gangen griper vi saken an fra en litt annen kant og kårer årets fyord. Dette er ord vi mener brukes feil eller for mye. Det har gått inflasjon i dem. Kåringen er uvitenskapelig, subjektiv og uhøytidelig. Men saklig.

No image

Vil du hjelpe oss og Microsoft med stavekontrollen?

(22.1.16) Språkrådet arbeider for bedre norsk i IKT-verktøy og -tjenester. Stavekontroll for bokmål og nynorsk er ikke noen enkel sak, og vi vil gjerne bidra til at den blir bedre.

Språk i Norden 2015

(18.1.16) Språk i Norden 2015 har kommet. Tema for nummeret er den nordiske språkdeklarasjonen og oppfølgingen av den.

No image

Nyord om familie og barn er uvanlig kreative

(26.4.16) Vi lager nyord hele tiden i språket, det overrasker ingen. Man sier jo at språket må være i takt med tiden. Det som kanskje overrasker, er at nyord om familie og barn er uvanlig kreative.

No image

Har du kandidater til Språkprisen 2016?

(11.4.16) Kjenner du til leseverdige tekster eller skrifter som flere burde få høre om? I så fall kan du foreslå dem for Språkrådet, som hver høst deler ut en pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. I år gis prisen til sakprosa på bokmål.

Engelsk i norske bedrifter går ut over tryggleiken

(7.3.16) 4 av 10 tillitsvalde i industrien og byggje- og anleggsbransjen meiner bruken av engelsk går ut over effektivitet og helse, miljø og tryggleik. Det kjem fram i ei ny undersøking som TNS Gallup har gjennomført på vegner av Språkrådet.

No image

Språknytt: Når ord blir våpen

(1.3.16) I utanriksdekninga er somme ord skapte for å hisse til krig, skriv NRK-journalist Sigrun Slapgard i det nyaste Språknytt.

Bergen bystyre skal tegnspråktolkes på nett-TV

(19.2.16) Bergen bystyre har vedtatt at bystyremøtene skal tolkes til tegnspråk og sendes på kommunens nett-TV snarest mulig. Dette er en milepæl for norsk tegnspråk.

Utlysing av to oppdrag for prosjekt om genusvariasjon (søknadsfristen er ute)

(12.2.16) Språkrådet ønskjer å gjennomføre eit større prosjekt for å kartleggje genusvariasjon i bokmål og nynorsk, i første omgang variasjon innanfor dagens normer. Målet med prosjektet er å skaffe til vegar oppdatert kunnskap på feltet, som skal gje betre grunnlag for normeringsarbeidet i Språkrådet.

No image

Det flerspråklige dilemmaet

(3.2.16) Engelsk fortrenger norsk som undervisnings- og forskningsspråk i stadig større grad. Men et norsktalende samfunn og arbeidsliv trenger et norsk fagspråk. Det ansvaret må ikke universiteter og høgskoler løpe fra. 

Nye kommunenavn

(28.1.16) Ved utforming av nye kommunenavn har navngivingsprosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva den nye kommunen skal hete. Deretter må det avgjøres hvordan navnet skal skrives.

Språkrådet inviterer til seminar om bruk av engelsk og norsk i akademia

(20.1.16) Hvordan kan vi sikre gode vilkår for norsk fagspråk i en tid der internasjonalisering preger høyere utdanning? Språkrådet vil i samarbeid med Norges handelshøyskole finne praktiske løsninger på denne utfordringen. Vi har samlet de fremste forskerne på feltet og inviterer til seminar om parallell bruk av engelsk og norsk i akademia. 

No image

Årets nynorskkommune 2015: Førde

(14.1.16) - Språk er eit viktig identitetsmerke. Det at vi har to målformer i Noreg, gir oss alle høve til å uttrykke oss på det språket som er nærast for oss, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland då ho torsdag 14. januar delte ut prisen Årets nynorskkommune 2015 til Førde kommune.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024