Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Kvenungdommen: Flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvensk språk og kultur

(23.4.21) Organisasjonen Kvenungdommen er tildelt den kvenske språkprisen for 2021. Åsne Kummeneje Mellem, leder for organisasjonen, sier at flerkulturell ungdom finner trygghet i å lære om kvenene og å se at Norge alltid har vært et flerkulturelt samfunn.

No image

Tolkeloven er oversendt Stortinget

(21.4.21) Dagen etter at språkloven ble formelt vedtatt 8. april i år, ble tolkeloven oversendt Stortinget. Loven slår fast at offentlige organer har plikt til å skaffe tolk av god kvalitet når det er nødvendig. Norsk tegnspråk har fått sin fortjente plass i tolkeloven.

No image

Gratulerer med klarspråksprisene!

(13.4.21) Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har delt ut klarspråksprisene for 2020. Språkrådet gratulerer vinnerne!

No image

Pris gav språkleg sjølvtillit

(8.4.21) Da Kristin Fridtun fekk Språkrådets språkpris i 2019, trong ho ikkje lenger å prove at ho er flink med språk.

No image

Vi trenger standarder på norsk

(25.3.21) Hvert år utvikles det over 1000 internasjonale standarder som også gjelder i Norge. De aller fleste er skrevet på engelsk.

No image

Kvääninuoret – Kvenungdommen får den kvenske språkprisen for 2021

(12.3.21) Kvääninuoret får den kvenske språkprisen for å fremje kvensk språk i både tradisjonelle og moderne kanalar. Dei har gjort mykje for at kvensk språk skal verte eit språk for framtida.

No image

Statsspråk: Nytt kurs skal lette arbeidet for kommunane

(2.3.21) Etter endringane i stadnamnlova i 2019 fekk Språkrådet heile ansvaret for rådgjevinga som gjeld norske og kvenske namn. Språkrådet lagar no eit e-læringskurs for å rettleie kommunetilsette i stadnamnsaker.

Språkrådet vil ikke vrake «nordmann»

(17.2.21) I en sak om kjønnsnøytrale yrkestitler skrev NRK at Språkrådet mener det kan bli aktuelt å vrake ordet «nordmann». Det er feil.

No image

Språk er grunnstoff, ikke glasur

(29.1.21) Klart språk er hovedingrediensen i en effektiv digital tjeneste. Det er ikke noe som kommer i tillegg og kan smøres på helt til slutt.

No image

Årets vinner av Sørlandets litteraturpris er fra Lyngdal og jobber i Språkrådet

(23.4.21) Pål Kristian Eriksen ga ut boka Nye språk i Norge – en språkodyssé i 2019, og nå har leserne kåra den til Sørlandets beste bok innen sjangeren sakprosa. Prisen blir delt ut i dag, 23. april, på verdens bokdag.

Nasjonalbiblioteket legg til rette for taleattkjenning på nynorsk

(16.04.21) No blir det enklare og billigare å utvikle program som lèt deg styre mobiltelefonen ved hjelp av stemma eller får datamaskina til å lese opp kva som står i eit dokument på nynorsk, melder Nasjonalbiblioteket. Språkbanken har no gjort tilgjengeleg ei nynorsk uttaleordliste. – Denne uttaleordlista er ein viktig milepåle i arbeidet med å gjere nynorsk til eit sterkt bruksspråk òg i digitale løysingar, seier Språkrådets direktør Åse Wetås.

No image

Takk og språklov

(12.4.21) Norge har fått ny språklov. Den vil gi bedre sørvis fra staten og styrke den enkeltes rettigheter, og den vil bidra til å ta vare på språkmangfoldet. Språkrådet gratulerer.

No image

Til lukke med ny språklov

(26.3.21) Torsdag 25. mars handsama Stortinget regjeringas framlegg til ny språklov. Med denne lova får Noreg si første heilskaplege språklov, som skal fremje norsk språk på alle samfunnsområde og styrkje og verne alle dei offisielle språka i Noreg.

No image

Den viktige språkopplæringa

(17.3.21) – Dersom det skal stillast språkkrav til helsearbeidarar, er det viktig at dette går hand i hand med eit betre opplæringstilbod. Det seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet, til spørsmålet om nasjonale krav til norskkunnskapar blant helsearbeidarar i Noreg.

No image

Språknytt: Språkfeil som irriterer

(8.3.21) Møt noen som irriterer seg mer eller mindre over de språkfeilene vi gjør. Og bli kjent med en som holder liv i norsken.

No image

Språkprisen 2021

(1.3.21) Har du lese framifrå nynorsk i sakprosa i det siste? Nominer forfattaren til Språkrådets språkpris. Alle kan nominere. Prisen er på 100 000 kroner.

No image

Språkbevisstheten ved norske læresteder øker

(12.2.21) Språkpolitiske retningslinjer ved universiteter og høyskoler skal regulere bruken av norsk og engelsk ved institusjonene. Men de virker ikke hvis ingen kjenner til dem.

No image

Godt nettår!

(13.1.21) Språkrådet kåret koronaen til årets ord i 2020. Men det var et annet koronaord som trakk flest lesere til språkrådet.no i fjor. Og er det forholdsregler eller forhåndsregler vi tar når vi vasker hendene? Det lurte mange på i 2020.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024