Å ha noko på tapetet

Veit de kvar uttrykket «å ha noko på tapetet» kjem frå?

Svar

I Nynorskordboka finn vi desse opplysningane om ordet tapet:

tapet (gjennom tysk, frå italiensk, latin ‘teppe, duk’, opphavleg iransk)

1 tekstil, papir eller kunststoff til å kle innvendige vegger med
2 eigenleg etter tydinga ‘duk (på forhandlingsbordet)’; i uttrykk:
ha på tapetet ha på programmet, ha planar om
vere på tapetet bli omtalt, diskutert
stå på tapetet stå for tur, vere aktuell

Tyding 2 er gammal, og uttrykka ovanfor er kjende i fleire språk, jamfør Ordbog over det danske Sprog under tapet i tyding 3:

tysk aufs tapet bringen og lignende, fransk mettre sur les tapis, italiensk metter sul tappeto, jf. engelsk be on the carpet og lignende; egentlig til betydning 1, om hvad der lægges frem (ligger fremme) paa et med tæppe(r) beklædt (forhandlings)bord […]

i forbindelser som være, komme eller bringe […] have […] paa tapetet, være, bringe osv. paa dagsordenen, til forhandling, paa tale, under overvejelse; i forbindelsen være paa tapetet

Uttrykka finst òg i svensk, der det heiter på tapeten.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.09.2020 | Oppdatert:19.05.2024