Beskrankning

Jeg har nylig kommet over verbet beskranke på trykk. Er det virkelig et norsk ord? Jeg har aldri hørt noen si det.

Svar

Ordene beskranke og beskrankning står i de største ordbøkene, der de er markert som litterære og administrative.

Det handler om å innskrenke, avgrense og sette grenser for noe, for eksempel virksomhet eller forbruk.

Beskrankning (og særlig verbet å beskranke) har preg av fagsjargong. Hvis man vil bli forstått av alle, bruker man mer kjente synonymer der de er dekkende. Noen ganger oversettes constraint med beskrankning. Det er å oversette et velkjent ord på engelsk med et lite kjent ord på norsk.

Beskrankning har vært litt av et moteord, jamfør dette søket i bokkilder ved nb.no:

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.09.2023 | Oppdatert:24.05.2024