Få kavring

Korleis kan det å gje nokon kavring vere det same som å kjefte på dei?

Svar

Kavring i tydinga ‘lusing, øyrefik’ er gammalt nordanfjells og i ein del andre dialektar. Nokre stader tyder ordet òg spitord eller ‘sanningsord’. Særleg i bergensk tyder det ‘kjeft (å gi kavring). 

Ivar Aasen fann varianten varm kavring brukt om øyrefik i Nord-Noreg. Ein sikta vel opphavleg til troten (hevelsen) ein kunne få etter eit slikt slag.

Dersom det er ein samanheng mellom dei to overførte tydingane ‘slag’ og ‘kjeft’, må slag-tydinga vere den primære (jamfør til dømes nasestyvar, som kan vere eit fysisk eller psykisk slag eller begge delar).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:21.05.2024