Hensynta

Ikke sjelden støter jeg på verbet hensynta, med bøyningsformer som hensyntar og hensyntatt. Det låter kunstig. Jeg finner det ikke i ordbøkene. Er det virkelig et norsk ord?

Svar

Hensynta må sies å være et norsk ord. Det er først i nyere tid ordet har blitt vanlig, så det er ikke aller ordbøker som har tatt det opp. 

Du er ikke den eneste som reagerer på å hensynta. Mange synes uttrykksmåten er stiv eller jålete. Å hensynta oppfattes nok i stor grad som byråkratsjargong. 

De som forsvarer ordet, peker gjerne på at det er effektiviserende, på samme måten som å vektlegge (jamfør å legge vekt på). Spareeffekten er den samme i begge tilfellene, og ganske liten (én stavelse). Forskjellen er at hensynta er en uvant og semantisk litt mer anstrengt sammensetning. 

Det tradisjonelle i norsk er å ta hensyn til, og vi vil fremdeles anbefale å skrive det til vanlig.

Ordet hensynta ble nesten ikke brukt før 1950. Det økte på rundt 1980, men bruken skjøt for alvor fart først rundt tusenårsskiftet. Da hadde ordet fått et motepreg. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.11.2023 | Oppdatert:30.05.2024