Lige mot (i eldre tekst)

Jeg sliter litt med den eksakte betydningen av et eldre uttrykk. Det står: «Strækningen gaaer efter 6 innhugne Krydser i Fjeldet lige mot Nielsens Eiendom.» Det er «lige mot» som volder meg besvær. Kan det omskrives med: «rett mot»? 

Svar

Ja.

Språket du viser til, er norskpåvirket dansk, som var det offisielle skriftspråket her i landet før.

På dansk brukes ofte lige (like) der vi bruker noe annet. Adverbet lige i uttrykk som lige ud, lige mod og lige hjem svarer til rett eller beint/bent på norsk. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.12.2022 | Oppdatert:27.05.2024