Strengt talt eller strengt tatt?

Ja, hva heter det, strengt tatt/talt?

Svar

Strengt tatt har alltid vært det desidert vanligste av de to uttrykkene. Det er det tryggeste valget.  

Strengt talt er nok hovedsakelig en hybrid av strengt tatt og alvorlig talt som har utviklet seg under fransk og engelsk innflytelse (jf. strictement parlant og strictly speaking). Mange av de tidlige beleggene finner vi i oversatte tekster.

Til forsvar for talt kan det anføres at man unektelig kan tale strengt, og dermed kan noe rent logisk være strengt talt, uavhengig av det faste uttrykket. (Man kan riktignok spørre om logikken er helt den samme på norsk.)

Vi finner strengt talt i den aktuelle betydningen allerede i avisa Den Consitutionelle fra 7. august 1842 og jamt og trutt framover, som en liten sidestrøm til de langt vanligere uttrykkene strengt taget og strengt teke (som = strengt tatt). 

Kanskje må strengt talt regnes som et selvstendig fast uttrykk, men hvis du ikke har en spesiell grunn til å skrive dét, råder vi deg til å velge strengt tatt.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024