Sløyfing av infinitivsmerke etter visse verb

Eg tykkjer stundom det verkar naturleg å utelata infinitivsmerket, som i

«eg freista gjera det» i staden for «eg freista å gjera det».

Andre gonger er det omvendt, til dømes

«eg forsøkte å gjera det» i staden for «eg forsøkte gjera det».

Det er mest så eg ikkje torer (å) velja. Kva reglar gjeld her?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024