Filmtitler og titler på fjernsynsprogram i kursiv?

Skal filmtitler og fjernsynsprogram markeres med kursiv eller anførselstegn?

Hermeteikn + kursiv?

For tida skriv eg ei bok med mykje sitat frå aviser. Er det nok at eg kursiverer den teksta som er sitat, eller må eg ha sitatteikn i tillegg?

Kursiv ved navn på aviser og lignende

Skal man sette navn på aviser, blader og tidsskrifter i kursiv, slik man gjør med boktitler?

Kursivering av namn på universitet og andre institusjonar

Skal universitetsnamn kursiverast eller markerast på anna vis?

Markering av partinavn

Skal navn på partier settes i kursiv eller hermetegn?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:27.05.2024