Bruk av stor forbokstav i overskrifter og titler

Jeg ser at det ofte brukes stor forbokstav i alle ordene i sangtitler, kapitteloverskrifter og lignende. Er det riktig?

Filmtitler og titler på fjernsynsprogram i kursiv?

Skal filmtitler og fjernsynsprogram markeres med kursiv eller anførselstegn?

Mosebok og forbokstav

I ein artikkel i Språknytt skriv de om «mosebøkene» med liten m, og likeins om kvar «mosebok», men Bibelselskapet opererer med t.d. «Første Mosebok» og «1 Mos». Korleis heng dette på greip? De skriv elles at uttalen ikkje er «hogd i stein», men uttale er jo ikke skrift. Her må de rydda opp både i forbokstavar og metaforbruk!

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:19.05.2024