Bare, kun

Jeg er en utlending som har studert norsk. Mitt spørsmål gjelder ordet kun. Betyr det alltid det samme som bare? En fremmedspråklig-norsk ordbok som jeg har, sier at kun er foreldet. Er dette riktig?

Svar

I Bokmålsordboka er kun forklart med bare, så det er riktig at de to ordene betyr det samme. Kun kommer av dansk ikkun, som igjen kommer av ikke uden. Du kan klare deg med «bare».

Kun har et mindre virkeområde enn bare. Mens bare er et svært vanlig ord, med en rekke bruksmåter, brukes kun mest foran priser («kun kr 990») og andre talluttrykk og ellers når en vil uttrykke ‘bare’ ekstra sterkt, som for eksempel i «Kun for ansatte» (skilt) eller «det er kun få dager siden».

Det er riktig at kun kan virke nokså alderdommelig eller stivt, og man er aldri nødt til å bruke det. Men helt foreldet er det nok ikke, slik vi ser av eksemplene ovenfor. Ordet har dessuten fått en renessanse. Det sprer seg kraftig på bygda (bl.a. på Vestlandet og i Trøndelag), der det trenger ut det tradisjonelle berre. For ikke lenge siden ville man ha oppfattet kun som stivt og mer typisk for tilbudsplakater og annonser enn for dialekten.

 

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.12.2016 | Oppdatert:19.05.2024