Diskusjon AV eller OM

Kan ein skrive om ein diskusjon AV noko?

Svar

Når ein diskusjon involverer to eller fleire partar (som i eit ordskifte), er det vanleg og rett å kalle det ein diskusjon OM noko.

Når diskusjon tyder ‘kritisk undersøking/vurdering’, er det rettast å kalle det ein diskusjon AV noko. Men det er vanlegare (både på bokmål og nynorsk) å kalle det drøfting

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.06.2023 | Oppdatert:19.05.2024