Ettspråklig eller enspråklig?

Hvorfor heter det enspråklig ordbok? Ordboka handler jo om ett språk, ikke én språk. 

Svar

Når et adjektivisk ord er førsteledd i en sammensetning, er det vanligvis hankjønnsformen som fungerer som sammensetningsform, også når etterleddet er et intetkjønnsord, jamfør ord som enkjønnet, enegget, høyfjell, grovbrød.

Men intetkjønnsformene kommer inn her og der. Vi finner både enspråklig og ettspråklig i Bokmålsordboka.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.08.2023 | Oppdatert:19.05.2024