1,1 milliardar, 1,1 gradar og liknande

Heiter det 1,1 milliardar eller 1,1 milliard? Enn når det er snakk om 2,5 eller to og ein halv slike? 

10 000 eller 10000

Kan ein skriva 10000, eller må det vera 10 000 med mellomrom? Er det ulike reglar for tekst og formlar?

17 mai eller 17. mai med punktum?

Eg meiner å hugse at ein tidlegare kunne sløyfe punktum etter talet for dagen i månaden når månaden var skriven med bokstavar. Korleis er regelen no, heiter det berre 17. mai og 24. desember?

50-årsdag, 100-årsjubileum og 18-årsgrense

Eg veit at ein kan skriva «50-årsdag». Men kan ein òg skriva «50 års dag», «50-års-dag» eller «50 års-dag»?

Angivelse av tid i minutter og sekunder

Jeg lurer på hva som er den korrekte måten å forkorte tidsangivelser på, for eksempel 15 minutter og 30 sekunder.

Apostrof i s-genitiv av romertall?

Er det riktig å sette apostrof foran s-en når en bruker s-genitiv av uttrykk med romertall?

Både om fleire ting?

Kan ein bruka ordet både om meir enn to ting, altså til dømes både Ole, Dole, Doffen og Donald?

Desimaltegn – 1.5 eller 1,5?

Kan en bruke punktum som desimaltegn slik som på engelsk? Altså f.eks. 1.5? 

Et eller ett?

Når skal vi skrive et, og når skal vi skrive ett? Hva med et eller annet og ett og annet?

Forholdet 1 : 1 – tall eller bokstaver?

Jeg lurer på hvordan man skriver matematiske uttrykk i løpende tekst, særlig uttrykk av typen forholdet 1 : 1. Må man skrive alt om til bokstaver (én-til-én-forhold), eller kan man også skrive 1:1-forhold?

Forkorting av prosentpoeng?

Finst det ei korrekt forkorting av prosentpoeng?

Klokkeslett

Korleis skriv ein klokkeslett?

Kronebeløp: rekkjefølgje, komma og strek

Skal ein skrive beløp med eller utan komma og strek, altså «kr 500,–» eller «kr 500»? Og skal kr stå føre eller etter talet? Kva med NOK?

Mellomrom føre C for celsius?

Korleis refererer ein korrekt til temperaturar (grader celsius)? Er den rette skrivemåten 200°C eller 200 °C? Skal det vere mellomrom mellom talet og gradsymbolet eller ikkje? 

Nedgang på minus seks prosent?

Eg las nett om «ein reduksjon på –6,2 %». Er det rett formulert?

Over 20 kuldegradar og liknande

Viser formuleringa «over 20 kuldegradar» til høgare eller lågare temperaturar enn 20 kuldegradar?

Siffer eller tallord?

Ofte ser jeg siffer og tallord blandet i samme setning, f.eks. «Fellelse i ni av 13 saker». Er det noen regler for fordelingen av tallord og siffer?

Skiljeteikn ved fleire datoar etter kvarandre

Korleis er det med punktum og komma i ei oppramsing av fleire datoar? Er det rett å skrive slik: «5., 6., 8. og 9. september»? Enn «5.10., 16.11. og 19.12.»?

Strategiplan 2007–2010: treårsplan eller fireårsplan?

Korleis skal ein forstå tittelen «Strategiplan 2007–2010»? Omfattar planen berre åra 2007, 2008 og 2009, eller gjeld han for 2010 òg? Med andre ord: Er dette ein treårsplan eller ein fireårsplan?

Tankestrek mellom tal: til eller til og med?

Korleis skal ein forstå tittelen «Strategiplan 2008−2010»? Omfattar planen berre åra 2008 og 2009, eller gjeld han for 2010 òg? Enn «middag 13−15»: Er det to eller tre timar? Og endeleg: Er aldersgruppa 16–18 år to eller tre årskull? Med andre ord: Tyder streken ‘til’ eller ‘til og med’?

Tjuekroning = tjuekronemynt

Kva skal vi kalle mynten som er verd tjue kroner, tjuekronemynt, tjuekronersmynt eller tjuekronesmynt? Eller skal vi kanskje skrive 20-kronesmynt?

Tredjedel, tredel, fjerdedel, firedel og så vidare

Dei siste åra synest eg det er vorte mykje vanlegare å skrive åttedel enn åttendedel eller åttandedel. Eg har sjølv gitt meg for overmakta og gått over til åttedelsfinale. Kva alternativ tilrår Språkrådet?

Tredobbelt, tredobling og så videre

Er det riktig å si at Norge vinner tredobbelt når norske utøvere tar de tre første plassene? Når dobbelt betyr ‘to ganger så mye’, skulle vel vinne tredobbelt bety ‘ta de seks første plassene’ (tre ganger to ganger så mye).

 

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:29.05.2024