Akvitania, Aquitania eller Aquitaine?

Eg lurer på kva som er rett skrivemåte for namnet på eit historisk område i Frankrike: Heiter det Akvitania, Aquitania eller Aquitaine på norsk? Området femnde ein gong heile Sørvest-Frankrike, og det fell ikkje heilt saman med den franske regionen som i dag heiter Aquitaine.

Aten eller Athen?

Korleis skriv ein namnet på hovudstaden i Hellas på norsk?

Bekkelaget eller Bækkelaget?

Kva er det rette namnet på dette området i Oslo? Er det Bekkelaget eller Bækkelaget?

Bosnia-Hercegovina

Kvifor gjev ordbøker og ordlister att namnet Bosnia-Hercegovina på denne måten (med bindestrek) og ikkje som Bosnia og Hercegovina?

Eg har fått vite at det før krigen i landet var krangel om nett dette. Det var eit krav at det skulle stå og (på bosnisk og kroatisk i) mellom Bosnia og Hercegovina, sidan dei utgjer to ulike delar av landet. Framleis finst det folk som blir sinte når dei ser namnet med bindestrek.

Bynavn i Finland på finsk eller svensk?

Bør jeg bruke den finske eller svenske formen av navn på byer i Finland?

Dass' gate?

Heiter det verkeleg Petter Dass' gate med apostrof til slutt?

Gulf, golf og bukt

Jeg har sett Mexicogulfen med -u- på flere kart. Er det Språkrådet som har bestemt at det skal skrives Mexicogolfen

Hongkong eller Hong Kong?

Heter det Hongkong eller Hong Kong på norsk? Dagens Næringsliv skriver Hong Kong, mens de andre store avisene ser ut til å benytte Hongkong.

Hvordan uttales Nardo?

Hva er den lokale uttalen av Nardo i Tronheim?

I eller på Haiti?

Heter det «i» eller «på» Haiti?

Norge eller Noreg på nynorsk?

Kva er det rette landsnamnet på nynorsk? Vart det endra i samband med 2012-rettskrivinga?

Norge på nynorsk?

Kan ein skrive Norge på nynorsk?

Ord med c og x

Har dere en liste over ord som skal skrives med c og x på norsk? Hvordan er det forresten med nasjonalitetsord som canadisk/kanadisk? Finnes det generelle regler for fremmede bokstaver?

På Island

Heter det «på Island» eller «i Island»?

Quebec by, provinsen Quebec

Korleis skal ein på norsk skilje mellom byen og provinsen Quebec i Canada? Ein bør vel ikkje nytte det engelske Quebec City om byen?

Samenes nasjonaldag

Hva heter denne dagen? Samedagen, samefolkets dag eller samenes nasjonaldag?

Skansentunnelen eller Skansetunnelen?

Bør det hete Skansentunnelen eller Skansetunnelen? Bør en generelt bruke bestemt eller ubestemt form i førsteleddet i sammensatte geografiske ord?

Stadnamn og målform

Kan ein skrive Østensjøvannet eller andre stadnamn med bokmålsformer i ein nynorsktekst?

Utanlandske stadnamn på norsk

På Språkrådets liste over geografiske namn har ein del namn valfrie skrivemåtar (til dømes Sør-Carolina eller South Carolina, Lago di Garda eller Gardasjøen, Lake Superior eller Øvresjøen). I andre tilfelle er det ikkje valfridom – såleis står det berre West Virginia, ikkje Vest-Virginia, sjølv om dette er ein delstat i USA på lik linje med Sør-Carolina. Kva er bakgrunnen for dette? Har det vore ei endring over tid mot mindre fornorsking av stadnamn?

Uttalen av Geiranger og lignende navn

Hva er regelen for uttale av navn som begynner på Gei-, som Geilo og Geiranger?

Veg eller vei

Jeg har deltatt i diskusjoner om hvorvidt en veg skal skrives veg eller vei. Hva er riktigst? Må vi ellers skrive veg hvis vi skriver om Statens vegvesen i en tekst?

Publisert:16.02.2016 | Oppdatert:24.05.2024