Hopp til hovedinnhold

§ 6 Nasjonale minoritetsspråk

Kvensk, romani og romanes er nasjonale minoritetsspråk i Noreg.

Som språklege og kulturelle uttrykk er kvensk, romani og romanes likeverdige med norsk.

Lenke til Lovdata 
English version
Om nasjonale minoritetsspråk