Hopp til hovedinnhold

Skandinaviske språk

Offentlige organ har plikt til å ta imot henvendelser på svensk og dansk. 

Plikten omfatter alle offentlige organ, blant annet statsorgan, fylkeskommunale organ og kommunale organ.

Plikten gjelder både for skriftlige og muntlige henvendelser.

Når et offentlig organ får en henvendelse på svensk eller dansk, kan det svare på norsk. Skriftlige svar skal følge offisiell rettskriving for bokmål eller nynorsk.

§ 8 Skandinaviske språk

Alle har rett til å bruke svensk eller dansk i kontakt med offentlege organ. Offentlege organ kan svare på norsk.