Hopp til hovedinnhold

Råd om setningsbygning i lover og forskrifter

Setningslengden kan bidra til å gjøre en tekst vanskelig å forstå, men den er sjelden hovedproblemet i lover og forskrifter. Problemet er heller «vanskeliggjøring» av ymse slag: innfløkt struktur, bakvendt ordstilling, komprimert meningsinnhold, forvirrende vilkårsformuleringer og omstendelige uttrykksmåter. Mange setninger byr på en kombinasjon av disse problemene.