Hopp til hovedinnhold

Struktur i lover og forskrifter

Bare noen utvalgte temaer er omtalt her. Mer informasjon om struktur og lovtekniske spørsmål finnes i veilederen Lovteknikk og lovforberedelse (kapittel 5).

Struktur og overskrifter

  • Disponer stoffet på en oversiktlig og logisk måte, slik at det er lett å finne fram i loven/forskriften.
  • Sørg for at det er samsvar mellom overskrifter og innhold i kapitler og paragrafer.
  • Sørg for at overskriftene er dekkende og informative, men pass på at de ikke spriker.
  • Unngå delte overskrifter.
  • Kontroller språk og stilnivå i alle overskriftene til slutt.