Hopp til hovedinnhold

Avslag på omsorgslønn

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Pårørende (oftest) som utfører oppgaver som kommunen ellers måtte ha gitt.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksemel ved at den blir sendt i kopi? Den som skulle ha fått omsorgen.

Tjenesteområde: Helse og omsorg