Hopp til hovedinnhold

Innvilgelse av ulike typer helse- og omsorgstjenester, som for eksempel hjemmesykepleie

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: januar 2017

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Helse- og velferdsetaten

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Brukere som har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi? Eventuelle pårørende eller verge, og helsepersonell som skal gi tjenestene.

Tjenesteområde: Helse og omsorg