Hopp til hovedinnhold

Innvilging av fritidskontakt for eldre

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppe for teksten? Eldre som skal få en aktiv og meningsfull fritid. Tilbudet skal bidra til å forebygge isolasjon og fremme sosial deltakelse.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi?  Pårørende

Tjenesteområde: Helse og omsorg