Hopp til hovedinnhold

Innvilging av korttidsplass på sykehjem

Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2017

Informasjon om teksten:

Hvilken fagavdeling eller seksjon er avsender av teksten? Tildelingsenheten (i noen kommuner også kalt koordinerende enhet, tjenestekontoret eller tildelingskontoret)

Hvem er hovedmålgruppen for teksten? Personer som midlertidig har så omfattende behov for pleie og omsorg at besøk fra hjemmetjenesten ikke er tilstrekkelig. Dette kan dreie seg om ordinært korttidsopphold, rehabiliteringsopphold, avlastning for pårørende mm.

Hvilke eventuelle andre målgrupper skal lese teksten, for eksempel ved at den blir sendt i kopi?Pårørende

Tjenesteområde: Helse og omsorg